Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 40/97, v říjnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a740k200/a740k203.php3

Motivace první: potřeba nového modelu práce s informacemi

Převažujícím způsobem práce s informacemi v dnešním Internetu je ten způsob, který nabízí a zprostředkovává populární služba World Wide Web. Je to model, který je možné charakterizovat jako "zpřístupňující" - informace jsou soustřeďovány na centrálních lokalitách (na WWW serverech), a uživatelé mají možnost kdykoli si pro ně "dojít" (přičemž samotná služba WWW a její browsery se starají o dostatečný komfort uživatele a potřebnou uživatelskou atraktivnost).

Podstatný je zde fakt, že informace nejsou nikomu vnucovány, a že jakákoli aktivita musí vždy vyjít od uživatele. To je ale současně i nevýhodou - zdaleka ne všichni uživatelé jsou schopni či ochotni vyvíjet potřebnou aktivitu. Někdo nemusí mít dostatečné znalosti a schopnosti orientace a práce v Internetu, aby si dokázal sám vyhledat požadované informace. Jiní lidé na to zase nemusí mít dostatek času, zájmu či chuti. Ani báječný Web tedy není ideálním řešením pro všechno a pro všechny.

Alternativním modelem, který nabízí koncepce kanálů, je přenechat vyhledávání, shromažďování i případné předzpracovávání informací specializovaným subjektům - poskytovatelům informačních služeb. Ti mohou mít jak dostatek času, tak i zkušeností a schopností na to, aby dokázali průběžně připravovat skutečně hodnotný informační obsah, a pak jej pravidelně dopravovali jednotlivým uživatelům doslova "až pod nos". Právě tento koncept, neboli představa "tlačení" informačního obsahu aktivními poskytovateli směrem k pasivním uživatelům (konzumentům) dala vzniknout označení "information push".