Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 40/97, v říjnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a740k200/a740k202.php3

Motivace pro zavedení push technologií

V poslední době se ve světě počítačů intenzivně diskutuje o kanálech, technologiích information push, o webcastingu či internetovém broadcastingu, a v našich zeměpisných šířkách a jazykových mutacích pak o tlačení, pušování, či dokonce o postrku. Již tento terminologický Babylon dává tušit, že jde o něco skutečně významného, ale že zde dosud panuje mnoho nejasností a neurčitostí. Pokusme se do toho vnést trochu jasno - ukázat si, o čem to vlastně všechno je.

Vyberme si hned na úvod z celé plejády nových termínů jeden jediný, který budeme důsledně používat - nechť jsou to právě kanály (od anglického "channels"), které jsou z jazykového hlediska zcela bezproblémové. Co tedy vlastně jsou zač, ty kanály?

Asi nejrozumnější bude dívat se na problematiku kanálů jako na celé široké spektrum myšlenek, tezí, koncepcí, technik a postupů, které nemusí mít zase až tak mnoho společného. Jde skutečně o celou škálu řešení, která vznikala do značné míry nezávisle na sobě a sledovala často dosti různorodé cíle a potřeby, ale z pohledu širší uživatelské veřejnosti mnohdy splývají do jediného konceptu, který se v současné době těší opravdu nebývalé popularitě. Pojďme si proto začít popisovat podstatu kanálů právě na popisu jednotlivých motivací, které k jejich vzniku vedly.