Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/97, v říjnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a710s200/a710s218.php3

Základní možnosti orientace

Problematika orientace a vyhledávání v Internetu se dnes týká především služby World Wide Web a vyhledávání jednotlivých WWW stránek. Zde je přitom klíčovým momentech jejich provázanost, neboli schopnost jednotlivých stránek odkazovat se na jiné stránky kdekoli v rámci celého Internetu. Díky tomuto vzájemnému provázání, které ostatně dává vzniknout celosvětové pavučině Web-u, je možné aby uživatelé sami objevovali nové zdroje, neboli sami se "probrouzdávali" k tomu, co hledají. Míra snadnosti a vhodnosti takovéhoto přístupu samozřejmě stojí a padá s tím, jak konkrétně jsou jednotlivé WWW stránky mezi sebou provázány, což zase závisí na schopnostech a znalostech jejich autorů. Obecně ale takovýto přístup nebývá pro uživatele vůbec vhodný - je únosný pouze pro automaticky fungující vyhledávací služby, pro které není problémem systematicky "rozlézat" všechny odkazy vedoucí z jednotlivých stránek a procházet místa na která se odkazují. Pro uživatele je naopak vhodnější využít různé formy předem připravených (nashromážděných, setříděných a vhodně uspořádaných) odkazů na dostupné zdroje určitého konkrétního obsahu. Škála možných řešení je zde opět značně široká: začíná u tzv. bookmarků alias záložek, a pokračuje přes seznamů zdrojů a tzv. katalogy, a končí u největších vyhledávacích služeb databázového typu.