Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/97, v říjnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a710s200/a710s219.php3

Domovské stránky a WWW expozice

Báječný svět služby World Wide Web je tvořen obrovskou soustavou vzájemně provázaných stránek, které sice nemají nějaké systematické uspořádání (jaké naopak mají například klasické knihovny), ale na druhé straně v nich přeci jen existuje určitý řád - existují zde soustavy stránek, které tvoří určitý logický celek, a mají mnohem intenzivnější vazby na sebe navzájem než na ostatní stránky. Pro takovéto celky se v angličtině vžilo označení "site" (v doslovném překladu "místo"), i když správnější by asi byl překlad ve smyslu "expozice" - jde totiž o celek logický, který něco prezentuje, a nikoli o záležitost fyzickou, která by byla vázaná na nějaké specifické umístění. Příkladem takovéto "expozice" mohou být WWW stránky věnované určitému tématu, produktu apod., ale nejtypičtější expozice jsou soustavy stránek, kterými se na Internetu prezentují nejrůznější subjekty - firmy, instituce, spolky, jednotlivci apod. Pro ještě přesnější dokreslení si představme třeba WWW stránky Poslanecké sněmovny našeho parlamentu, na kterých se můžete dozvědět celou řadu zajímavostí - třeba jak dopadlo hlasování k určité kauze, nebo jak hlasoval ten který poslanec v různých kauzách apod. Najdete zde také domovské stránky všech poslanců, a mnoho dalších užitečných informací, přičemž příslušné WWW stránky tvoří jeden logický celek, vzájemně provázaný pomocí hypertextových odkazů (např. v tom smyslu, že z domovské stránky poslance se dostanete na statistiku o jeho hlasování apod.). Otázkou ovšem je, jak vstupovat do takovéto soustavy vzájemně provázaných stránek, tvořících ucelenou "WWW expozici".

Každý autor, který připravuje nějakou soustavu WWW stránek (tvořící ucelenou expozici) vždy má nějaký autorský záměr. Jeho součástí jistě je i představa o tom, kudy budou uživatelé do této soustavy stránek vstupovat, přes kterou úvodní stránku (event. stránku), a tomu pak uzpůsobí koncepci ostatních stránek, jejich obsah a především pak i jejich vzájemné odkazy. Zmíněná úvodní stránka, označovaná jako domovská stránka (anglicky: home page) je tedy zamýšleným vstupním bodem, na které je typicky obsaženo vhodné uvítání, základní přehled o dostupných informacích, a v neposlední řadě i základní "rozcestí", neboli odkazy na další stránky v rámci téže expozice.

Odkazy na domovské stránky (přesněji: jejich URL adresy) jsou právě tím, co je inzerováno všemi možnými způsoby - na vizitkách, na prospektech, v inzerátech a reklamách, a stejně tak jsou právě URL odkazy na domovské stránky zařazovány do nejrůznějších forem evidence zdrojů dostupných na Internetu (o kterých si povíme v následujících odstavcích).