Vyšlo v měsíčníku Business World č. 2/2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a012b200/a012s202.php3

K čemu je mi Internet?

Zatímco jednotlivci, obvykle řazení do kategorie tzv. domácích uživatelů, mohou využívat Internet pro svou zálibu, ze zájmu či jen ze zvědavosti a přitom se příliš neohlížet na návratnost a ekonomickou rentabilitu takovéhoto počínání, v případě podnikatelských subjektů je tomu jinak. Ti již musí prostřednictvím Internetu řešit nějakou svou konkrétní potřebu či potřeby, a to efektivněji než kdyby tak činili jinými způsoby. Popišme si nyní stručně, jak se historicky vyvíjel způsob využívání Internetu firmami.

Internet jako výkladní skříň

Když komerční subjekty poprvé získaly možnost využít Internet, využívaly ji zejména k tomu, aby "o sobě daly vědět" i v novém prostředí, které kolem Internetu vzniká. To fakticky znamenalo, že si tyto subjekty pořídily WWW stránky prostřednictvím kterých informovaly o tom že vůbec existují:

  • jak se jmenují, kde sídlí, jaké mají kontaktní údaje (čísla telefonů, faxů atd.)
  • co nabízí, jaké produkty, služby atd.

Byly to povětšinou statické prezentace firem, které se principiálně nelišily od tradičních inzerátů a propagačních brožur - snad jen v tom, že využívaly novou formu a oslovovaly nový okruh potenciálních zákazníků a partnerů.

Internet jako zdroj zpětné vazby a prostředek podpory

S postupem času si lidé uvědomili, že možnosti Internetu nabízí i určitou novou kvalitu při oslovování potenciálních zákazníků, i při podpoře zákazníků aktuálních. Například umožňují vyhodnocovat návštěvnost firemních WWW stránek, a podle toho usuzovat na to, co širší veřejnost, resp. potenciální zákazníky zajímá nejvíce (a to následně zpodrobnit, zvětšit atd.). Dokonce je možné i veřejnost motivovat k tomu, aby firemní WWW stránky navštěvovala častěji, různými anketami o ceny, soutěžemi, či třeba poskytnutím určitého know-how, které zvyšuje povědomí o odborné kompetentnosti firmy (jde například o různé návody, rady, doporučení, které návštěvníka vůbec nezavazují k tomu aby si něco koupil, ale posilují u něj dojem že příslušná firma "ví o čem mluví"). Také aktuálním zákazníkům firmy je možné vyjít vstříc, například využitím možností Internetu pro poskytování uživatelské podpory. Prostřednictvím Internetu je možné přijímat dotazy uživatelů/zákazníků, odpovídat na ně, i třeba archivovat odpovědi na často kladené dotazy, tak aby si je potenciální tazatel mohl najít sám a přečíst si je, aniž by kladl dříve již mnohokráte položený dotaz. Stejně tak je možné prostřednictvím Internetu zpřístupnit existujícím zákazníkům například různé aktualizace (nové verze ovladačů, např.), či je informovat o novinkách, důležitých sděleních apod. jen je třeba zde dávat pozor na tzv. spamming, neboli na otravování uživatelů nevyžádanými zásilkami jakéhokoli druhu. Vše by mělo být řešeno na principu toho, že prvotní impuls je na straně žadatele resp. zákazníka, a na naopak.