Vyšlo v měsíčníku Business World č. 2/2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a012b200/a012s201.php3

Úvod

Internet je ve své podstatě velkou, doslova celosvětovou počítačovou sítí, která sice vznikla v akademickém světě, ale dnes již funguje plně na komerční bázi a má k ní přístup skutečně kdokoli. K předání Internetu z rukou akademiků do rukou komerčních subjektů začalo docházet počátkem devadesátých let, dnes již je tento proces dovršen a akademický svět si buduje a provozuje své vlastní počítačové sítě (u nás například síť TEN-155 CZ, nověji GEANT). Přesto ale i dnešní Internet stále má některé významné vlastnosti, které mu zůstaly ještě po jeho akademické minulosti - jde zejména o vlastnické vztahy. Internet jako takový, jako celek, totiž nepatří nikomu konkrétnímu. Své konkrétní vlastníky mají jen jeho jednotlivé části, neboli dílčí sítě, které díky svému vzájemnému propojení vytváří to, čemu se vlastně říká Internet. To má některé důležité důsledky - například ten, že i dnešní Internet nemá žádné "centrální velení", žádného ředitele, šéfa či odpovědnou osobu apod. Funguje na decentralizovaném principu, což znamená že jako celek jej ani nelze za nic "uchopit" a třeba koupit nebo jinak si podmanit.

Dalším důsledkem toho, že dnešní Internet je značně decentralizován, je konkrétní postup při připojování k němu. Neexistuje totiž jeden centrální subjekt, který by připojování řešil, a na který by bylo třeba se obrátit. Místo toho existuje celá řada subjektů, které nabízí připojení ke své vlastní síti - a jelikož je tato jejich síť propojena s ostatními sítěmi, do celku který dohromady tvoří Internet, jedná se fakticky o připojení k Internetu jako takovému. V odborném žargonu se tyto subjekty označují jako "provideři" (což je odvozeno z anglického "to provide", neboli poskytovat, zde konkrétně poskytovat přístup k Internetu), formálněji jako "poskytovatelé připojení k Internetu", zkratkou ISP (Internet Service Providers). Důležité je, že jich je mnoho, vzájemně si konkurují, a mohou nabízet různé služby, lišící se například v kvalitě, ceně i rozsahu. Jak záhy uvidíme, většinou totiž nenabízí jen "holé" připojení k Internetu, na kterém by se dnes asi již neuživili - snaží se nabízet širší škálu služeb, často až celá řešení směřující k tomu, jaké potřebu očekávají u svých zákazníků. A právě sem směřuje obsah tohoto článku - jaké asi mohou být potřeby zákazníků, co jim vlastně subjekty ISP nabízí a jak se v tom celém orientovat.