Vyšlo v měsíčníku Business World č. 2/2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a012b200/a012s203.php3

Internet jako další prodejní kanál

Právě popsané možnosti rozhodně nejsou vyčerpávajícím výčtem - mají však společné to, že jde pouze o určitou "podporu" toho hlavního, co příslušný podnikatelský subjekt dělá, tedy něco prodává, poskytuje atd., a Internet zde ještě nevystupuje jako další z možných kanálů, kterými se něco prodává, poskytuje, či dokonce dodává. Další fází ve využívání Internetu pak je to, že se Internet stane dalším "odbytovým kanálem". Příkladem může být situace, kdy firma začne přijímat objednávky na své zboží také prostřednictvím Internetu, ať již třeba prostřednictvím formuláře na svých WWW stránkách, prostřednictvím elektronické pošty apod. Zde existuje opravdu velmi široká škála toho, jak může být vše realizováno -od pouze prvotního impulsu či poptávky, po které jsou další úkony vyřizovány tradičním způsobem, až po řešení všech souvisejících úkonů prostřednictvím Internetu, včetně placení a někdy i dodávky (tam kde to povaha poskytovaného produktu či služby umožňuje, například u poskytování informací, prodeje softwaru apod.). Příslušný podnikatelský subjekt tím vstupuje do oblasti e-commerce (elektronického obchodu), ale v této fázi si ještě zachovává své tradiční odbytové kanály (tj. Internet je pouze dalším, novým odbytovým kanálem).

S postupem času však význam Internetu jako odbytového kanálu většinou roste. Je to dáno celou řadou vlivů, počínaje měnícím se chováním uživatelů, pro které nakupování po Internetu pohodlné, atraktivní (často i módní záležitostí), a někdy i jediné dostupné, například z důvodu odlehlosti, časových omezení apod. snad netřeba zdůrazňovat, že zatímco klasické obchody jsou umístěny v určitých lokalitách (kam je nutné za nimi dojít) a mají své otevírací hodiny, obchody na Internetu jsou dostupné stejným způsobem odkudkoli, kde je přístup k Internetu, a nepotřebují mít nikdy zavřeno. Dalším významným důvodem pro růst významu Internetu coby odbytového kanálu jsou jeho nižší transakční náklady - pro prodejce může být tento kanál výrazně lacinější než tradiční kanály (odpadají například nájmy prodejních a skladových prostor, platy prodavačů atd.), což mu dává tolik potřebnou konkurenční výhodu a možnost snižovat ceny. To jsou velmi pádné důvody, které vedou k tomu že Internet se postupné stává rozhodujícím "odbytovým kanálem", zatímco význam ostatních tradičních kanálů spíše klesá.

Internet jako dodavatelský kanál

Schopnost snižovat transakční náklady, ale také zrychlovat průběh transakcí a zvládat je čím dál tím více "automaticky", vede k růstu významu Internetu i coby "dodavatelského kanálu". Jde například o to, že i prodejci musí komunikovat se svými dodavateli, výrobci se svými subdodavateli atd., a dokonce i v rámci jednotlivých firem musí mezi sebou komunikovat různé její složky. Také zde přitom jde o komunikaci charakteru transakcí, které lze díky Internetu, internetovým technologiím a možnostem telekomunikací zautomatizovat a tím výrazně zrychlit, zlevnit a také zpřesnit a zvýšit jejich spolehlivost (odstraněním potenciálně chybujícího lidského činitele). Například je možné optimalizovat nejrůznější dodávky tak, aby se minimalizovaly různé prostoje resp. doby uskladnění a náklady na dopravu, tak aby vše probíhalo tzv. "just in time" (přesně v okamžiku, kdy je to třeba).

Velmi ilustrativním příkladem jsou dnes v ČR velké obchodní řetězce, které takto zpracovávají obrovské množství transakcí a jiné řešení by pro ně ani nepřipadalo v úvahu. Za zmínku jistě stojí skutečnost, že tyto velké řetězce požadují stejný přístup i od svých dodavatelů, kteří se ve vlastním zájmu velmi rychle přizpůsobují.

Internet jako prostředek individualizace výroby

Snižování nejrůznějších transakčních nákladů, které je ve své podstatě "kvantitativním" jevem, může přerůst i do zajímavé "změny kvality". Dříve například nepřipadalo v úvahu, aby výrobce přizpůsoboval své výrobky požadavků jednotlivých konkrétních zákazníků - například aby jim vyrobil auto s výbavou přímo na míru. Ne snad že by nechtěl, ale něco takového pro něj bylo příliš náročné (obtížně zvládnutelné a příliš drahé). Dnes, díky poklesu transakčních nákladů a možnosti automatizace nejrůznějších činností včetně komunikace se zákazníkem a nejrůznějšími dodavateli, to již připadá v úvahu. Dnes už například některé automobilky umožňují, aby si zákazník po Internetu doslova "navrhnul" své budoucí auto, a to mu pak vyrobí, za minimální či přímo nulový příplatek.