Vyšlo v Softwarových novinách, v květnu 2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a005s200/a005s221.php3

Co požaduje Evropská unie?

Udělejme si nyní malou odbočku a podívejme se na to, jaké je stanovisko Evropské unie - což je vhodné zejména proto, že do Evropské unie směřujeme, a že naše Národní telekomunikační politika (viz článek "Kapitoly z historie našich telekomunikací") opakovaně deklaruje, že se chceme požadavky EU řídit.

K problematice volby operátora se vyslovuje především direktiva 98/61/EC, která říká že trvalou předvolbu je možné odložit až o dva roky vůči okamžiku liberalizace. V našem případě je tímto datem 1.1.2001, a možnost až dvouletého odsunu odpovídá povinnosti zavést volbu operátora do 1.1.2003 (resp. do konce roku 2002, což je totéž, ale přeci jen to "vypadá lépe"). Důležité ale je, že direktiva EU umožňuje dvouletý odklad pouze u trvalé předvolby, a nikoli u předvolby jednorázové!! Zdůvodnění je jednoduché, a zaznělo z úst představitelů EU již vícekrát: bez alespoň jednorázové volby operátora není možná faktická konkurence!

Stanovisko generálního ředitele EU pro mezinárodní regulační otázky, p. Richarda Harrise, přednesené na konferenci České, maďarské a polské telekomunikace v pondělí 27. března 2000 v Praze: "Liberalizace hlasových služeb znamená, že je umožněno propojování za rozumných podmínek a je umožněna volba operátora."