Vyšlo v Softwarových novinách, v květnu 2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a005s200/a005s217.php3

Vzájemné propojení mezi operátory

Představme si nyní situaci, která i u nás existuje již dnes: kromě dominantního operátora existují i někteří další operátoři, a také oni mají své sítě a v nich telefonní ústředny a účastnické přípojky, vedoucí přímo k jejich koncovým zákazníkům. Ve vyhrazených lokalitách Prahy je to například Dattel, v Liberci Kabel Plus, a v některých malých místních sítích jako např. ve Voticích či v České lípě alternativní operátoři jako Telecom 21 či Factcom. Všichni tito alternativní operátoři samozřejmě mají zájem na tom, aby jejich síť byla propojena se sítí dominantního operátora, tak aby bylo možné volat z jedné sítě do druhé. K tomu je zapotřebí, aby příslušní operátoři uzavřeli mezi sebou tzv. propojovací dohody, ve kterých je přesně stanoveno, jakým způsobem si budou vzájemně mezi sebou proúčtovávat hovory začínající v jedné síti a končící v síti druhé (a budou zde vyřešeny také další náležitosti).

Uzavření takovýchto propojovacích dohod není vůbec triviální. Například propojení mezi velkým (dominantním) operátorem a malým alternativním operátorem může narážet na aktivní nezájem velkého operátora. V telekomunikačním zákoně proto musí být velmi pečlivě ošetřeno uzavírání propojovacích dohod, tak aby to podporovalo rovné šance mezi operátory a rozvoj konkurence, a naopak neumožňovalo některým operátorům bránit v činnosti jiným operátorům. Také nás návrh nového telekomunikačního zákona se touto otázkou samozřejmě zabývá - ale jednou z výtek vůči němu je to, že příslušnou problematiku řeší zmatečně a nepřehledně (a příliš neřeší ani otázky stanovení cen za propojení, viz … prosím o doaz na samostatný box s výtkami asociací …).

Představa propojení sítí dvou operátorů

Zdůrazněme si znovu, že propojování sítí a uzavírání propojovacích dohod se týká telekomunikační operátorů, kteří již mají vybudované své vlastní přístupové sítě a mají také své vlastní zákazníky, kteří jsou k jejich sítím (ústřednám) připojeni prostřednictvím těchto přístupových sítí. Řečeno velmi lapidárně, jde o operátory, kteří si již vybudovali své vlastní místní smyčky, tj. "natáhli" své vlastní "dráty" ke svým zákazníkům (nebo připojení svých zákazníků vyřešili jiným technickým způsobem, například pomocí rozvodů kabelové televize, nebo prostřednictvím bezdrátových technologií).