Vyšlo v Softwarových novinách, v květnu 2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a005s200/a005s216.php3

K čemu je volba operátora a přenositelnost čísel?

Nejčastěji citovanou výhradou vůči návrhu nového telekomunikačního zákona je již zmiňovaný paragraf 78, který o dva roky odkládá možnost volby operátora a přenositelnost čísla. Proč jsou tyto možnosti důležité, a proč jejich odklad brání faktickému nástupu konkurence?

Pro správné pochopení toho, co je volba operátora, je vhodné si nejprve uvědomit, jak vlastně vypadá veřejná telefonní síť. Začněme situací, kdy veškeré telefonní služby zajišťuje jeden jediný (monopolní operátor). Součástí jeho telefonní sítě jsou jednak telefonní ústředny (které jsou mezi sebou určitým způsobem propojené), a jednak tzv. místní smyčky (anglicky: local loop). Ty si lze představit jako individuální dvojice měděných drátů, vedoucí od nejbližší ústředny až k telefonu v domácnosti, kanceláři či jiném objektu (přesněji do účastnické zásuvky, ke které se teprve telefonní přístroj připojuje). Kdykoli pak někdo ze svého telefonu volá nějakého jiného telefonního účastníka, na základě vytočeného telefonního čísla je skrz síť ústředen sestaveno spojení a obě strany mohou komunikovat. Veškeré poplatky za provolané minuty a sekundy přitom jdou do kapsy jediného monopolního provozovatele, podle tarifu který on předepíše. Žádná možnost volby zde nepřipadá v úvahu.

"Představa jednotné telefonní sítě (vlastněné a provozované jediným operátorem)"