Vyšlo v Softwarových novinách, v květnu 2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a005s200/a005s213.php3

Druhá verze zákona

Zřejmě největší faktické změny oproti první verzi doznal návrh nového telekomunikačního zákona po svém schválení vládou na jejím zasedání 29. září 1999. Teprve v této verzi (říkejme jí druhá) se v návrhu zákona objevila formulace paragrafu 78, poskytující dvouletý odklad dominantnímu operátorovi v jeho povinnosti poskytovat svým zákazníkům volbu operátora (oficiálně: výběr provozovatele) a přenositelnost čísel.

Výběr provozovatele veřejné telekomunikační sítě a přenositelnost účastnických telefonních čísel

§ 78


(1) Provozovatelé veřejných telekomunikačních sítí s výrazným podílem na trhu jsou povinni ve svých sítích podle číslovacího plánu umožnit přístup ke službám kteréhokoliv s uvedenými sítěmi propojeného poskytovatele veřejných telekomunikačních služeb, kromě služby pronájmu okruhů, a to buď formou nastavení předvolby čísel, nebo individuální volbou čísel pro jednotlivá volání.
(2) Provozovatelé veřejných pevných telefonních sítí ve svých sítích zajistí přenositelnost telefonních čísel podle číslovacího plánu tak, aby účastníci veřejné telefonní služby, kteří o to požádají, si mohli ponechat svoje účastnické číslo, jestliže se rozhodnou změnit provozovatele veřejné pevné telefonní sítě nebo provozovatele veřejné digitální sítě ISDN nebo poskytovatele veřejné telefonní služby, své zeměpisné umístění nebo službu.
(3) Provozovatelé veřejných telekomunikačních sítí uvedení v odstavci 1 a 2 jsou povinni splnit povinnosti uvedené v odstavci 1 a 2 do konce roku 2002. Úřad je oprávněn v technicky odůvodněných případech udělit časově omezenou výjimku z této povinnosti.
"Paragraf 78 ve druhé verzi zákona ze dne 29.9.1999"

Za zdůraznění jistě stojí skutečnost, že dvouletý odklad "vpašovala" doslova na poslední chvíli do návrhu vláda, a tedy jako své politické rozhodnutí (zatímco první verze připravená odborníky tento odklad neobsahovala). Teprve tato druhá verze pak byla odeslána do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. To je také důvod, proč původní výhrady nejrůznějších subjektů proti návrhu zákona neobsahovaly žádné protesty proti dnes tolik kritizovanému odkladu volby operátora a přenositelnosti čísel. Trvalo totiž ještě nějakou dobu, než budoucí alternativní operátoři, kterých se zákon také bezprostředně dotýká, vůbec zjistili co se stalo a začali bít na poplach.