Vyšlo v Softwarových novinách, v květnu 2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a005s200/a005s212.php3

První verze nového zákona

První pracovní verze nového telekomunikačního zákona z provenience sociálnědemokratické vlády, vypracovaná především lidmi z působnosti Ministerstva dopravy a spojů, byla dostupná již počátkem května 1999. Tehdy také byla tato první verze poslána k posouzení orgánům EU, a posléze i zpřístupněna k připomínkovému řízení.

Za zdůraznění jistě stojí skutečnost, že inkriminovaný paragraf 78, řešící dnes snad nejvíce kritizovanou problematiku tzv. volby operátora a přenositelnosti čísel, byl v této verzi koncipován podstatně jinak než dnes.. První verze zákona, z léta 1999, totiž nepočítala s žádným paušálním odkladem této povinnosti pro dominantního operátora. Předpokládala dostupnost těchto služeb od okamžiku liberalizace, tedy od 1.1.2001. Obsahovala však ustanovení, které umožňovalo regulačnímu orgánu posunout tento termín v technicky odůvodněných případech.

Výběr provozovatele veřejné telekomunikační sítě a přenositelnost účastnických telefonních čísel

§ 78


(1) Provozovatelé veřejných telekomunikačních sítí s výrazným podílem na trhu jsou povinni ve svých sítích podle číslovacího plánu umožnit přístup ke službám kteréhokoliv s uvedenými sítěmi propojeného poskytovatele veřejných telekomunikačních služeb, kromě služby pronájmu okruhů, a to buď formou nastavení předvolby čísel, nebo individuální volbou čísel pro jednotlivá volání.
(2) Provozovatelé veřejných pevných telefonních sítí ve svých sítích zajistí přenositelnost telefonních čísel podle číslovacího plánu tak, aby účastníci veřejné telefonní služby, kteří o to požádají, si mohli ponechat svoje účastnické číslo, jestliže se rozhodnou změnit provozovatele veřejné pevné telefonní sítě nebo poskytovatele veřejné telefonní služby, své zeměpisné umístění nebo službu.
(3) Pro plnění povinností podle odstavce 1 a 2 může v technicky odůvodněných případech udělit Úřad časově omezenou výjimku.
"Paragraf 78 v první verzi zákona z léta 1999"

K první verzi návrhu zákona se sešla celá řada připomínek, kterým se věnuje samostatný box.