Vyšlo v Deníku Insider, 3.6.2014
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b14/b0603002.php3

Raději pro Internet, nebo raději pro televizi?

Televize a Internet jsou vzájemnými soupeři hned na několika různých kolbištích. Asi nejznámějším je jejich soupeření o čas a pozornost diváka, resp. uživatele. Již méně se ale ví, že oba světy, či spíše obě platformy, spolu soutěží i o tolik vzácné frekvence, neboli kmitočty. A že relativně nedávno si Internet, konkrétně ten mobilní, odnesl jakousi prémii, označovanou jako tzv. digitální dividenda. To když se svět televize, v rámci svého přechodu od analogového vysílání k vysílání plně digitálnímu, dokázal vejít s ještě větším počtem programů do menšího rozsahu frekvencí. A tak ty frekvence, které se díky této digitalizaci uvolnily, mohou být využity pro potřeby mobilního Internetu. V aukci je získali mobilní operátoři, a teď na nich začínají stavět své rychlé mobilní sítě na bázi technologie LTE, určené zejména pro přenos dat. Hlavně tedy pro mobilní přístup k Internetu.

Ti televizní diváci, kteří sledují televizi skrze její pozemní (tzv. terestrické) vysílání, celou digitalizaci pocítili na vlastní kůži tím, že si museli pořídit nové televize, s podporou standardu DVB-T pro pozemní vysílání v digitální podobě. Nebo si ke své původní analogové televizi museli přikoupit tzv. set-top box, jako jakýsi adaptér, přizpůsobující starší televizi potřebám nového digitálního vysílání.

Byl to tedy právě standard DVB-T, který umožnil "zhustit" televizní programy do menšího rozsahu frekvencí, a část z nich tak uvolnit pro mobilní sítě a Internet. Jenže již nějakou dobu je na světě ještě vyspělejší standard DVB-T2, který umožňuje ještě větší "zhuštění". Nebo, viděno z jiného úhlu: umožňuje uvolnit další frekvence, opět se zachováním stejného počtu televizních programů.

Asi nepřekvapí, že se v této souvislosti hovoří o tzv. druhé digitální dividendě (po té předchozí, která byla první digitální dividendou), a že tentokráte by měly být uvolněny frekvence v pásmu 700 MHz, dosud používané pro televizní vysílání.

Stejně tak asi nepřekvapí, že mobilní operátoři jsou jednoznačně pro, už se na další frekvence těší, a slibují svým zákazníkům hory a doly (či spíše rychlý mobilní Internet všude, na horách i v údolí). Naopak televizní svět je proti, protože se obává zhoršení svých možností: toho, jak svůj obsah dostat co nejefektivněji a nejlevněji k co možná největšímu počtu jeho konzumentů. Jedním z jeho nejvýznamnějších argumentů je nutný přechod z dosavadního DVB-T na DVB-T2, který by rozhodně nebyl procházkou růžovým sadem, ani krátkodobou záležitostí. Jako nebyl vůbec snadný a bezproblémový předchozí přechod z analogového vysílání na vysílání digitální, na bázi standardu DBV-T.

Samotná otázka přitom nestojí tak, zda přechod na DVB-T2 (a uvolnění dalších frekvencí pro mobilní sítě) ano, či ne. Technologický pokrok ani u nás nezastavíme. Ostatně, standard DVB-T2 přináší řadu nových možností a příležitostí i pro samotný televizní svět. Otázkou je spíše to, jak celý přechod načasovat. Kdy s ním začít, jak rychle ho provést, a zda a do jaké míry ho "řídit", v podobném smyslu jako byl řízen i původní přechod z analogového na digitální vysílání.

Celá věc je ještě komplikovanější v tom, že Česká republika není v tomto ohledu úplně svým pánem. Na svém území je sice (stále ještě) svrchovaným vládcem nad frekvencemi, nicméně musí respektovat určitá pravidla a společné záměry Evropské unie, a dodržovat pravidla nadnárodních orgánů, které se zabývají koordinací při využívání frekvencí. Nicméně určitý prostor k vlastní volbě toho, kdy a jak rychle se vše uskuteční, stále máme.

I jiné členské země EU tento prostor již využily: řada z nich se již rozhodla, že druhou digitální dividendu z pásma 700 MHz uvolní v brzké době (míněno: v horizontu let 2016 až 2018), zatímco jinde se již rozhodli zachovat stávající podobu televizního vysílání nejméně do roku 2025.

A co u nás? Český telekomunikační úřad, který tuto otázku řeší v rámci své chystané Strategie správy spektra, zjistil, že jde o natolik ožehavou a citlivou otázku, že by ji neměl rozhodovat sám. Chce, aby k ní proběhla širší diskuse všech zainteresovaných stran, a aby se zvážily všechny možné alternativy. Právě tento týden oznámil ČTÚ ustanovení pracovní skupiny, za účasti zástupců mobilních operátorů a televizního vysílání, která by měla připravit a rozpracovat více možných variant. Z nich by pak, někdy na podzim letošního roku, definitivně vybrala "tu pravou" až vláda.

Snad bude mít šťastnou ruku.