Vyšlo v Deníku Insider, 5.5.2014
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b14/b0505002.php3

Měly by být prémiové SMSky zakázány?

Možností platit pomocí mobilů je čím dál tím více, a také se čím dál tím více používají. Dnes už to jsou i různé platební karty či celé elektronické peněženky, jakoby přímo zabudované v mobilu, a hlavně zprostředkované přímo jednotlivými bankami. I v tom smyslu, že platícího zákazníka "kasíruje" přímo jeho finanční ústav.

Vedle toho ale stále fungují i tradiční telekomunikační řešení, charakteristická tím, že peníze u nich "tečou" přes telekomunikačního operátora. Ať již jde o tzv. prémiové SMSky (PR SMS) či volání na některou z telefonních linek se zvýšenou tarifikací (tzv. audiotexových), platící zákazník - zde spíše tzv. účastník - vždy platí skrze svůj telefonní účet. Jinými slovy: tu částku, kterou zákazník platí skrze prémiovou SMSKu či skrze volání na linky se zvýšenou tarifikací, mu jeho operátor připíše k jeho účtu za poskytnuté telekomunikační služby, a pak ji pochopitelně také chce zaplatit. A to i přesto, že je zde vlastně jen prostředníkem, nikoli poskytovatelem samotné služby, za kterou zákazník platí. Z inkasované částky si tak něco ponechá (a obvykle nikoli málo, klidně i polovinu), a zbytek přenechá tomu, kdo službu poskytl.

Problém je v tom, že při takovémto "zprostředkovaném" modelu se za telekomunikačním operátorem může doslova skrývat prakticky kdokoli. I někdo, kdo nemusí mít zrovna kalé úmysly a korektní chování. Samozřejmě zde platí zákony, ale i ty vytváří poměrně široký prostor, ve kterém se lze pohybovat. Pak záleží i na operátorovi, kde má svou pomyslnou laťku: co a jak bude tolerovat, co už ne, a jak rychle a razantně zasáhne proti tomu, co už překračuje mantinely dané platnými zákony.

U nás je celý problém horší ještě o to, že zákazník dostává na jednom účtu (od svého telekomunikačního operátora) společně naúčtované dva druhy služeb: samotné telekomunikační služby (volání, běžné SMSky atd.), které mu poskytl jeho operátor, a pak ony "jiné" služby, které již nejsou telekomunikačními službami, a jejichž poskytnutí mu jeho operátor pouze umožnil a zprostředkoval jejich zaplacení (třeba právě skrze PR SMS). Problém je v tom, že když dojde k nějakému sporu ohledně těchto "jiných" služeb, nelze jej řešit s telekomunikačním operátorem, který si zde "myje ruce" a staví se do role pouhého prostředníka, ale je nutné je řešit s úplně jiným subjektem. A prvním problémem může být již pouhé zjištění, o koho se jedná, a zda a kde ho lze kontaktovat. Souvisejícím problémem je to, že zákazník nemůže rozporovaný účet jakkoli "roztrhnout vejpůl" a zaplatit jen tu jeho část, která není předmětem sporu.

Problémů kolem služeb, placených skrze prémiové SMSky či linky se zvýšenou tarifikací, je přitom v praxi více než dost, a to nejenom u nás. Třeba v USA si v loňském roce spočítali, že až 60% celkového objemu prémiových služeb bylo zneužito k podvodům a neoprávněným operacím. A to už bylo moc i na tamní operátory, kteří se sami rozhodli skoncovat s nejproblematičtějšími variantami prémiových SMSek.

U nás, kde je situace horší o výše popisovaný problém s řešením sporů, zatím nic nenasvědčuje podobnému přístupu ze strany operátorů. Ti argumentují tím, že řada lidí běžně používá služby, placené přes prémiové SMSky (například jako tzv. SMS jízdenky), nemá s tím problém, a jejich ukončení by naopak nesli velmi nelibě. A apelují na ty, kteří se prémiových SMS a jejich zneužití bojí, aby si je nechali zablokovat.

No, jsou to racionální argumenty. Ona vůbec celá situace nikdy nebude černobílá. Vždy asi budou existovat rozumné důvody pro zachování prémiových SMSek a jimi placených služeb, stejně jako pádné důvody, proč je zakázat. Za této situace by pak mohlo pomoci i jakési obrácení principu: proč si mají ti, kteří podobné služby používat nechtějí, je sami zablokovat? Proč to raději neudělat opačně: nechť si je aktivují ti, kteří tyto služby chtějí používat. Protože v tomto případě lze spíše očekávat, že vědí , co dělají, a dokáží se také lépe vyvarovat nějakému zneužití.

Dosavadní princip naráží na to, že ne každý si musí včas uvědomit, že musí podniknout nějaký proaktivní krok (zablokovat si PR SMS a audiotexové služby). Problém ale může být i v tom, že tyto blokující služby nemusí být dostatečně "jemné" - tak, aby umožňovaly selektivní blokaci a ponechaly možnost používat jen ty služby, které zákazník skutečně chce. Tedy třeba jen placení za SMS jízdenky.

V našich zeměpisných šířkách by ale bylo velkým přínosem už jen to, kdyby se vyřešil onen problém s odděleným řešením sporů, týkajících se služeb, účtovaných na jednom společném účtu. Protože i to je další kapka, která jinak zbytečně přilévá olej do ohně. Ale zni zde to zatím nevypadá na nějakou snahu problém řešit.