Vyšlo na Lupě, 12.4.2013
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b13/b0412001.php3

Tarify FREE: Telefónica se utrhla, zbytek oligopolu bude muset reagovat

Nové tarify FREE, které v nabídce Telefóniky nahradí dosavadní tarify, výrazně zlevňují neomezená volání. Naopak mobilní data zůstávají prakticky beze změny.

Včerejší den, čtvrtek 11. dubna 2013, určitě vstoupí do historie českého mobilního trhu. A to jako den, kdy se názorně ukázalo, jaký efekt může mít skutečná konkurence. Protože tak dlouho nás oligopol tří operátorů vodil za nos a svými horentními cenami se nám doslova smál do tváře, až se jeden z jeho členů (Telefónica) utrhl a šel s cenami dolů. A ejhle: i ostatní dva si najednou vzpomněli, že vlastně už dlouho plánují totéž, a jen to zatím nějak nestihli. A tak alespoň dopředu avizují, jak asi zlevní, nebo to aspoň slibují  - jen aby jim zákazníci proboha neutekli ke konkurenci.

Proč se Telefónika utrhla?

Telefónica včera opravdu radikálně překopala svou nabídku, tak aby vyšla vstříc "lukrativnějším" zákazníkům. Tedy těm, kteří jsou ochotni platit jí každý měsíc více peněz. Ti nyní dostanou za stejné peníze více služeb. To skutečně obnáší zlevnění, protože ten, komu stačí stejný objem služeb, nyní bude moci platit méně. Ale zase ne tak málo, aby si Telefónica v celkovém součtu nepřišla na své, pokud jde o objem výnosů. Protože to je pro ni to podstatné: kolik výnosů bude generovat. Kolik služeb za to poskytne, už pro ni tak klíčové není, protože závislost přímých provozních nákladů na objemu poskytnutých služeb je čím dál tím menší.

Podle mého názoru se vše odehrálo především jako důsledek celkového trendu, kterým je očekávaný nástup virtuálních operátorů: Telefónica se chce soustředit právě na ty „lukrativnější“ zákazníky, kteří generují rozhodující část jejích výnosů, a naopak nevyžadují (relativně) tolik péče a dalších nákladů jako „méně lukrativnější“ zákazníci. Proto si Telefónica (podle mého názoru) chce tyto „lukrativnější“ zákazníky více předcházet, aby neměli tak výrazný důvod pro přechod k některému z virtuálů. A také si je k sobě trochu pevněji připoutat, aby případný přechod nebyl až tak snadný.

No a ty „méně lukrativní“ zákazníky, se kterými je nejvíce práce a generují nejmenší výnosy, může přepustit virtuálům. Nejlépe těm „ze své stáje“ (jako je již dnes BLESKMobil, a brzy i Tesco Mobile), tak aby něco měla i z nich, ale nemusela se o ně tolik starat.

Co Telefónika včera představila?

S tím, co Telefónika včera představila, jste se mohli seznámit zde na Lupě  již ve včerejší zprávičce: jde o tři nové tarify řady FREE (konkrétně FREE O2, FREE O2 Plus a FREE CZ). To samé jste si mohli přečíst v tiskové zprávě samotné Telefóniky, či najít přímo na jejím webu.

Takže jste se mohli sami pokochat tím, k jak výrazné změně došlo, zejména u tarifu FREE CZ s neomezeným voláním (a SMSkami) do všech sítí: to, co dosud stálo standardně někde mezi 2 až 3 tisíci, a v rámci různých akcí se dalo získat i za méně než 1500 Kč, nyní Telefónica nabídla za 749 Kč. Byť s úvazkem na 24 měsíců (a s cenou o 150 Kč vyšší, v případě varianty bez úvazku). Právě na tento nový tarif přitom zareagovali i ostatní operátoři, a třeba Vodafone najednou slibuje prakticky stejný tarif (byť jen s 600 MB dat místo 1 GB), s cenou pod 700 Kč.

Co Telefónika včera nepředstavila

Jenže pokud se začtete do nového ceníku, platného od 11.4.2013, najdete zde celkem šest tarifů řady FREE:

Ukažme si je detailněji:

Start

FREE O2

FREE O2 Plus

FREE CZ

FREE EU

FREE EU Plus

měsíčně s úvazkem (24 M)

179 Kč

249 Kč

499 Kč

749 Kč

999 Kč

1499 Kč

měsíčně bez úvazku

329 Kč

399 Kč

649 Kč

899 Kč

1149 Kč

1649 Kč

volné minuty

60 minut do všech sítí

bezplatně do sítě O2 a na pevné sítě

bezplatně do sítě O2 a na pevné sítě, 120 minut do ostatních sítí

bezplatně do všech sítí

bezplatně do všech sítí

bezplatně do všech sítí

volné SMS

žádné

bezplatně do sítě O2

bezplatně do sítě O2

bezplatně do všech sítí

bezplatně do všech sítí

bezplatně do všech sítí

Internet v mobilu

žádný

žádný

150 MB

1 GB

1 GB

3 GB

volné minuty pro mezinárodní volání

žádné

žádné

žádné

žádné

600 minut v zónách 1 až 4

600 minut v zónách 1 až 4

volné minuty pro roaming (v rámci zóny 1 pro Volání bez hranic)

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

300 příchozích minut

300 odchozích minut

300 SMS

minuta po vyčerpání volných jednotek

3,90 Kč

3,50 Kč

3,50 Kč

3,50 Kč

3,50 Kč

SMS po vyčerpání volných jednotek

1,50 Kč

1,50 Kč

1,50 Kč

MMS

5,60 Kč

5,60 Kč

5,60 Kč

5,60 Kč

5,60 Kč

5,60 Kč

hlasová schránka

2,42 Kč

2,42 Kč

2,42 Kč

2,42 Kč

2,42 Kč

2,42 Kč

Proč ale Telefónika s velkou pompou včera představila jen tři z těchto šesti tarifů? Proč ostatní nenajdete ani na jejím webu (ale jen v ceníku)? Když jsem se na to ptal, odpověď vyzněla v tom duchu, že zveřejňují a aktivně propagují ty tarify, u kterých předpokládají největší zájem zákazníků. Ve skutečnosti to asi budou ty, na jejichž odbytu má Telefónica sama největší zájem.

Oba nejvyšší tarify (FREE EU a FREE EU Plus) možná opravdu neosloví tolik zájemců – ale je to důvod pro jejich skrývání? A co nejnižší tarif Start? Proč je skrýván ten? Že by proto, že nezapadá do představy „mobilní revoluce“, kterou včera Telefónica tak intenzivně navozovala? Nebo je to tím, že nekoresponduje ani s představou „lukrativnějšího“ zákazníka, kterého si Telefónica chce udržet a nemá zájem ho přepouštět nějakému virtuálovi?

Jestliže včera Telefónica ve své prezentaci pro novináře tolik akcentovala jednoduchost a srozumitelnost své nové nabídky, pak toto mi přijde jako výrazná kaňka na jinak úspěšném zjednodušení: proč musí nadále existovat „podpultové tarify“, které nejsou aktivně nabízeny a nejspíše nemáte šanci je získat, pokud se nějak sami nedozvíte o jejich existenci?  

Které tarify se ruší a které zůstávají?

Podobně jako nový tarif Start z řady FREE, není v tiskové zprávě zmiňován tarif ZERO. Právě ten jako zřejmě jediný „přežil“ z původně nabízených tarifů. To je totiž další podstatný rys nové nabídky: všechny dosavadní hlasové tarify (kromě ZERO) z nabídky vypadávají. A že jich bylo požehnaně: sama Telefónica včera zmínila, že jich je na 200.

Ti zákazníci, kteří dnes využívají dosavadní tarify, je prý mohou využívat i nadále, v rámci příslušných úvazků (obvykle v délce 24 měsíců). Jenže jakmile jim tyto úvazky skončí, původní tarify jim už nebudou obnoveny a budou muset přejít na některý z aktuálně nabízených tarifů. Tedy tarifů řady FREE, nebo tarif ZERO.

Nemusí ale nutně čekat na to, až jim skončí jejich úvazek. Telefónica včera deklarovala, že i uživatelé dosavadních tarifů, kterým ještě zbývá X měsíců do konce jejich závazků, mohou přejít na nové tarify FREE bez sankce. Přesněji: tímto přechodem si znovu nastartují 24 měsíční úvazek. Nikoli tedy úvazek na 24+X měsíců, ale jen 24 měsíců. Takže vlastně vůbec nezáleží na tom, kolik jim na dosavadním tarifu ještě zbývá měsíců (jak velké je ono X).

Cena za absenci úvazku

Jak již zaznělo výše, nové tarify FREE jsou nabízeny jak s úvazkem 24 měsíců (automaticky obnovovaným, pokud zákazník  explicitně nepožádá o ukončení obnovy), tak i bez tohoto úvazku. Přitom rozdíl mezi oběma variantami je nyní jasný a zřetelný: varianta bez úvazku je o 150 Kč dražší oproti variantě s úvazkem. Viz také předchozí tabulka.

Například u dosavadních tarifů NEON (které vypadávají z nabídky) také existovala varianta s úvazkem na 24 měsíců a varianta bez úvazku (označovaná jako  NEON BASIC). Jejich cena byla stejná a lišily se v rozsahu zahrnuté „výhody“: s úvazkem jste mohli volat bezplatně do celé příslušné sítě, zatímco bez úvazku (u varianty BASIC) jen na jedno číslo v rámci příslušné sítě.

S úvazky přitom souvisí i možnost jejich předčasného ukončení: dosud platilo, že pokud jste chtěli „utéci“ z úvazku, museli jste doplatit celý zbytek. Tedy tolik měsíčních paušálů, kolik jich ještě zbývá (ale nejméně 150 Kč měsíčně). Nově, s tarify FREE, zákazník zaplatí 250 Kč za každý měsíc, který mu ještě zbývá do skončení závazku (včetně započatého měsíce).

A když už jsme u dalších změn: nové tarify nabízí ještě slevy. Pro seniory (nad 60 let) a pro studenty (do 26 let) jde o 50 Kč měsíčně. Neplatí to ovšem pro tarify Start a ZERO. Při souběhu s pevným Internetem jde o 100 korun. Horší je to ale s O2 slevou pro postižené, poskytovanou k tarifům kromě Start: tato sleva klesá z původních 88 Kč na 50 Kč měsíčně.

Neomezené, nebo bezplatné?

Při porovnání nejrůznějších nabídek a oficiálního ceníku můžete najít ještě jeden zajímavý rozdíl: zatímco většina marketingových  materiálů hovoří o neomezeném volání (ať již v rámci vlastní sítě O2 či všech sítí, míněno tuzemských), ceník hovoří o volání bezplatném. Rozdíl je zřejmě v tom, že operátor si ponechává určitá otevřená vrátka pro případ, že by (z jeho pohledu) někdo službu zneužíval a volal příliš intenzivně. Jak, to je vymezeno ve starém i novém ceníku stejně: jako „více než 10 000 minut měsíčně“. Jiné omezení (limit, resp. FUP) prý u „neomezeného volání“ (či SMSkování) není.

Pravdou ale je, že když někdo v rámci tarifu, který obsahuje bezplatná volání do všech sítí, volá do jiné sítě než je síť O2, platí Telefónica terminační poplatky příslušnému cílovému operátorovi. Dnes, konkrétně od 1.4.2013, tyto poplatky (přesněji: cena za terminaci) činí 41 haléřů za minutu, jde-li o mobilní síť. Při několika tisících minut by se už jednalo o částky výrazně vyšší, než kolik operátor vybere od svého zákazníka, a tak by se mu to nevyplatilo. Přesto mi Telefónica včera několikrát potvrdila, že ani na volání do jiných sítí neuplatňuje žádný FUP.

A ještě jedna poznámka: když už Telefónica inzeruje bezplatné (resp. neomezené) volání si sítě O2, prý do toho nezahrnuje volání na BLESKmobil (byť se také jedná o jeho vlastní síť, a dokonce i jeho vlastní službu). Naopak je do „sítě O2“ zahrnuta i pevná síť, a to dokonce nejenom ta skutečně provozovaná Telefónicou, ale celá pevná síť. Na webu, u specifikace jednotlivých tarifů, sice o pevné síti nenajdete ani zmínku, ale v ceníku je explicitně uvedena i celá pevná síť („bezplatné volání/videovolání do O2 a na pevné sítě“). Viz též tabulka výše.

Konec dotací, přichází splátky

Poměrně významnou změnou, se kterou včera Telefónica také přišla, je konec dotací na mobilní telefony. Místo nich operátor nabídne splátky: rozložené do 24 měsíců, neboli do celého úvazku. Označuje to jako službu O2 Mobil, a deklaruje, že za rozložení ceny do splátek si neúčtuje žádnou přirážku.

Není to ale tak, že byste si vybrali mobil, jeho cena se vydělila 24, a tím byla dána výše splátky, kterou byste platili každý měsíc. Funguje to obráceně: jako zákazník si vyberete, zda chcete platit měsíční splátku ve výši 50 Kč, 100 Kč, 150 Kč, 250 Kč nebo 350 Kč. Zvolená výše splátky se vynásobí 24, odečte od ceny mobilu, a zbytek musíte zaplatit jako počáteční jednorázovou platbu.

Například pokud se rozhodnete pro iPhone 5 s 16 GB paměti, který stojí 17 795 Kč, můžete zaplatit jednorázově 16 595 Kč, a pak každý ze 24 měsíců 50 Kč. Nebo, pokud se rozhodnete platit každý měsíc splátky ve výši 350 Kč, zaplatíte na počátku jednorázově 9 395 Kč. V každém případě jste ale „uvázáni“ na celých 24 měsíců – a pokus byste snad chtěli z tohoto úvazku utéci, musíte doplatit zbývající část splátek.

Jak je to s mobilními daty

Na závěr se ještě zastavme u toho možná nejdůležitějšího: u Internetu v mobilu, resp. mobilních dat. Protože to je oblast, kde virtuálové mají nejméně šancí, a stávající operátoři naopak největší sílu a potřebu „bránit se“.

Tomu odpovídá i to, že celá včerejší revoluce (tak jak ji Telefónica prezentuje) se odehrála v hlasových službách, zatímco mobilní data – jako samostatné služby - zůstávají beze změny. A stejná jsou i v podobě možnosti přikoupení dat k novým tarifům řady FREE: například k tarifu FREE O2, který standardně žádná data neobsahuje, si můžete přikoupit 150 MB za 152 Kč (jako službu Internet v mobilu S), nebo 1 GB za 303 Kč (jako Internet v Mobilu M), nebo 3 GB za 505 Kč (jako Internet v mobilu L). U tarifů, které již nějaký objem dat standardně obsahují, se pak připlácí jen rozdíl v ceně samostatných datových služeb (neboli jen „čistý nárůst“ dat). Dokupovat můžete až do 30 GB měsíčně, jako službu Internet v mobilu XXL, která samostatně přijde na rovných 1000 Kč.

Služba Internet v mobilu XXL přitom ještě do 10.4.2013 byla bez FUPu, a pro již realizované aktivace nadále zůstává bez FUPu. Ale pro nové aktivace, od 11.4.2013, již zahrnuje pouze oněch 30 GB.

V datech se tedy žádná revoluce nekoná. Což ale příliš nepřekvapuje. A vlastně přichází jedno zhoršení, u onoho Internetu v mobilu XXL.