Vyšlo na serveru mesec.cz, 11.3.2013
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b13/b0311002.php3

Volání na informační linku 1180 podraží

Budete-li shánět něčí telefonní číslo skrze linky 1188 či 1180, mějte na paměti, že jde o docela drahou službu. A linka 1180 od dubna ještě zdraží, budete-li volat ze sítě O2.

 Informace jsou stále dražším zbožím. Pokud se k nim ale dostáváte po telefonu, přes informační linky na číslech 1180, 1181 či 1188, mohou být již dnes opravdu hodně drahé. Záleží ale také na tom, jak dlouho se s operátorem na lince vybavujete. Protože za poskytnuté informace platíte skrze hovorné. A to opravdu není nízké. Navíc není jednotné, ale závislé na tom, odkud voláte – zda z pevné či mobilní sítě, a přes kterého operátora.

Volání z mobilů O2 podraží

Pro ilustraci: pokud jste zákazníkem O2 a zavoláte na linku 1180 ze svého mobilu, zaplatíte jednorázový sestavovací poplatek ve výši 15,13 Kč (vč. DPH) jen za to, že jste se dovolali. Kromě toho ihned zaplatíte dalších 30,26 Kč, jako jakési předplatné za první dvě minuty hovoru, protože ten je zpoplatněn sazbou 15,13 Kč za jednu minutu, ale s účtováním rovnou za celé první dvě minuty (a pak za každou celou, byť jen započatou minutu). Tedy stylem, označovaným jako 120+60.

Takže ještě než stačíte říci něco jako „dobrý den“, je váš telefonní účet vyšší o 15,13 + 30,26 = 45,39 Kč (vč. DPH).

Pokud vám to přijde hodně, pak vězte, že od 1.4.2013 to bude ještě více. Pohledem do aktuálního ceníku O2 (PDF, on-line) totiž zjistíte, že minutová sazba volání na linku 1180 ve výši 15,13 Kč platí jen do konce března, a pak se zvyšuje na 20,17 Kč za minutu. Ostatní, jako jednorázový sestavovací poplatek a zpoplatnění prvních dvou minut (a pak dál po celých minutách, neboli 120+60) zůstává beze změny. Takže i ten nejkratší možný hovor na linku 1180 vás vyjde na 15,13 + 2*20,17 =55,47 Kč.

Pro srovnání: ceny za volání na hojně inzerovanou a propagovanou informační linku 1188 jsou v zásadě stejně. Pokud voláte z mobilu od O2, zaplatíte stejný sestavovací poplatek 15,13 Kč, a za každou minutu dokonce již 20,17 Kč. Chtělo by se tedy říci, že u Telefóniky dochází k cenovému „vyrovnání“ (pochopitelně směrem nahoru) mezi linkami 1180 a 1188. Není to ale úplně přesné, protože v případě linky 1188 je hovorné účtováno stylem 60+60, neboli po minutách již od první minuty. Takže nejkratší možný hovor zde nepřijde na  55,47 Kč, ale „jen“ na 15,13 + 20,17 = 35,30 Kč.

Volání z pevné linky (od Telefóniky) podraží také

Zdůrazněme si ale znovu, že ceny za volání na informační linky nejsou jednotné, ale liší se podle toho, kdo je vaším operátorem a z jakého telefonu voláte. Pokud byste třeba volali na linku 1180 z pevného telefonu od Telefóniky, zaplatíte v současné době sestavovací poplatek ve výši 9,68 Kč a stejných 9,68 Kč za minutu (vše včetně DPH), ovšem s účtováním 60+60. Tedy nejméně 9,68 + 9,68 =19,36 Kč. Ovšem od 1.4.2013 to bude více, protože minutové hovorné vzroste z dosavadních 9,68 Kč na 11,50 Kč. Viz aktuální ceník Telefóniky pro pevné linky.

Aby to ale nebylo až tak jednoduché a zákazník měl čím být zmaten, je volání na linku 1188 z pevného telefonu od Telefóniky naopak zatíženo účtováním 120+60 (a tedy přesně opačně, než při volání z mobilů O2). A také podstatně dražší, protože hovorné je zde stejné jako při volání z mobilů O2: 15,13 Kč za jednorázový sestavovací poplatek a 20,17 Kč za minutu hovoru.

Jaký je rozdíl mezi linkami 1180 a 1188?

V tuto chvíli bychom si asi už měli říci, jaké informace vlastně linky 1180 a 1188 poskytují a v čem se liší. Obě poskytují informace o telefonních číslech v ČR a historicky se liší v tom, že provozování linky 1180 bylo původně (až do listopadu 2008) Telefónice nařízeno (od ČTÚ), včetně regulovaných cen: naposledy 4 Kč za minutu (bez DPH). Vedle toho ale Telefónica provozovala i další informační linku, na čísle 1188, a to na plně komerční bázi. V době, kdy na lince 1180 bylo regulované hovorné 4 Kč, činilo minutové hovorné na lince 1188 14,19 Kč (bez DPH).

Další rozdíl byl v propagaci: linka 1188 byla inzerovaná více a intenzivněji, než „regulovaná“ linka 1180. Což vedlo k tomu, že lidé více volali právě na 3,5-krát  dražší komerční alternativu k lince 1180. A tak v listopadu 2008 regulátor (ČTÚ) ukončil regulaci hovorného na lince 1180, i její samotné provozování jako uloženou povinnost. Telefónica ji ale provozovala i nadále, již na plně komerční bázi. A ceny služeb této linky výrazně stouply.

Podobný osud  potkal i informační linku na čísle 1181, která poskytovala (a nadále poskytuje) informace o telefonních číslech v zahraničí.

I pro samotnou Telefóniku ale provozování popisovaných informačních linek nejspíše nebylo dostatečně lukrativní, a tak k 1. lednu 2012 vyčlenila svou „divizi 1188“ do samostatné dceřiné společnosti s názvem Informační linky, a.s., ve které následně získala majoritu společnost KKCG podnikatele Karla Komárka (zdroj).

Na co si ještě dávat pozor?

Jednou z hojně inzerovaných služeb linky 1188 (kterou ale poskytují i linky 1180 a 1181) je možnost nechat si rovnou spojit vyhledané telefonní číslo. Je to jistě šikovné a pohodlné – ale také drahé. Je to totiž zpoplatněno jako pokračování hovoru na příslušnou informační linku, s její vysokou minutovou sazbou. Tedy vlastně jako jedno souvislé volání a nikoli jako nový hovor, zpoplatněný podle vašeho aktuálního tarifu. Pamatujte na to, než se necháte spojit! 

A také se nelekejte, když některé informace o cenách a podmínkách volání na popisované informační linky nebudou vždy zcela konzistentní. Třeba když na tomto místě na webu Telefóniky narazíte na informaci, že sestavovací poplatek ve výši 9,68 Kč s DPH platí jak pro volání z pevné linky, tak i pro volání z mobilu O2. To je konzistentní s ceníkem pevných linek, ale nikoli s ceníkem mobilních služeb, který uvádí sestavovací poplatek ve výši 15,13 Kč.