Vyšlo na Lupě, 21.2.2013
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b13/b0221001.php3

Terminace v mobilních sítích zlevní na 41 haléřů, ale až o měsíc později než měla

ČTÚ pozdě doručil své cenové rozhodnutí společnosti Vodafone. Kvůli tomu teď musí posouvat o celý měsíc účinnost snížení cen za mobilní terminaci i Telefónice a T-Mobile.

Jeden známý knižní titul už ve svém názvu říká, že určité věci by se zvěrolékaři stávat neměly. Stejně tak by se ale některé věci neměly stávat ani odvětvovému regulátorovi v elektronických komunikacích, neboli Českému telekomunikačnímu úřadu. Jako třeba to, že své cenové rozhodnutí  nestihne správně (platně) doručit – a to kvůli tomu nemůže začít platit od původně zamýšleného data.

Že se něco takového mělo stát, jsem poprvé zaznamenal v tomto příspěvku pana Ivo Fišera na fóru zde na Lupě:  zmiňuje cenové rozhodnutí ČTÚ ze závěru loňského roku, o snížení cen za terminaci v mobilních sítích: z dosavadních 55 haléřů za minutu na 41 haléřů. S účinností od 1.1.2013, pokud jde o nově uzavírané smlouvy, a od 1.3.2013, pokud jde o již existující smlouvy.

Jenže: ČTÚ prý stihlo toto své rozhodnutí včas doručit pouze společnostem T-Mobile a Telefónica, ale nikoli společnosti Vodafone. Té bylo doručeno později, a kvůli tomu pro ni může začít platit (v části týkající se již existujících smluv) až o měsíc později, neboli od 1.4.2013.

A skutečně: na diskusním místě na webu ČTÚ už visí nové „změnové“ návrhy pro T-Mobile a Telefóniku, které i pro ně posouvají účinnost přechodu z dosavadních 55 haléřů na 41 haléřů za minutu až na 1.4.2013 – aby  na trhu nedošlo k „cenové asymetrii“.

Co se přesně stalo?

Z informací, které obsahují nově zveřejněné návrhy, i z odpovědí ČTÚ na mé dotazy, vyplývá následující obrázek toho, co se stalo: regulátor (vloni) včas vypravil svá původní rozhodnutí, a to ze své datové schránky do datové schránky příslušných účastníků řízení. V případě T-Mobile došlo k platnému doručení a tím k nabytí právní moci 18. prosince 2012, v případě Telefóniky o den později. Jenže v případě Vodafone až 25. ledna 2013. Jak je to ale možné, když u datových schránek existuje fikce doručení, která nastupuje po 10 dnech od dodání zprávy do datové schránky příjemce?

Nové „změnové návrhy“ sice konstatují, že vina je na straně regulátora, ale neříkají konkrétně v čem, když zmiňují jen „pochybení správního orgánu při doručování rozhodnutí“. ČTÚ mi ale na mou otázku po přesnější příčině odpověděl, že své rozhodnutí omylem poslal do datové schránky společnosti Vodafone – zatímco správně ji měl poslat do datové schránky advokáta, který Vodafone v příslušném řízení zastupoval. Proto nedošlo k platnému doručení a nabytí právní moci ve stejné době, jako pro ostatní dva účastníky.

A jelikož sám Vodafone se prý neozval (neupozornil ČTÚ na jeho chybu), Úřad zjistil svou chybu až později a teprve následně poslal rozhodnutí advokátovi, kterému bylo doručeno a nabylo právní moci již zmiňovaného 25. ledna letošního roku.

Další problém pak byl v tom, že datum 1.3.2013, od kterého se měly uplatnit nové ceny (41 halérů za minutu) u stávajících smluv, není v rozhodnutí uvedeno takto explicitně, ale skrze formulaci:

od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Právě proto došlo k oné „asymetrii“: u T-Mobile a Telefóniky došlo k doručení a nabytí právní moci ještě v prosinci 2012, takže „první den třetího měsíce … „ je pro ně den 1.3.2013. Naproti tomu pro Vodafone jde o 1.4.2013.

Proto nyní ČTÚ vydává (přesněji: zatím jen navrhuje) dvě nová cenová rozhodnutí pro T-Mobile a Telefóniku, která i jim posouvají termín na 1.4.2013. A tentokráte je to v nich napsáno explicitně.

Co se nemění?

Zdůrazněme si ještě, že více popisované „výše popisované věci, které by se regulátorovi opravdu stávat neměly“, nemají vliv na další pokles cen za terminaci v mobilních sítích, naplánovaný (v popisovaných rozhodnutích) k datu 1.7.2013: k tomuto datu by mělo dojít k poklesu cen za terminaci na 27 haléřů za minutu (bez DPH).

A ještě si připomeňme, že původní návrhy zde popisovaných cenových rozhodnutí, zveřejněné na diskusním místě na webu ČTÚ v září loňského roku, předpokládaly pokles ceny na oněch 27 haléřů za minutu již od 1.1.2013. Pak si to ale regulátor rozmyslel, a finální rozhodnutí, které v případě Vodafone nebylo doručeno včas, již předpokládalo ono výše popisované postupné snižování ceny, s mezistupněm na 41 haléřích.

Jak je to s žalobami?

V úvodní informaci pana Fišera zde na Lupě je zmiňována (kromě nepříjemných dopadů na další operátory a jejich cenotvorbu) ještě jedna zajímavá skutečnost: že se prý všichni tři operátoři měli obrátit na soud s žalobou proti rozhodnutí o ceně,  spolu s návrhem na přiznání odkladného účinku žaloby proti rozhodnutí o ceně.

Z ČTÚ mi toto potvrdili jen pro Vodafone, ale ne pro ostatní dva operátory:

Co se týče žaloby: společnost Vodafone ji podala a požádala i o odkladný účinek zmiňovaného rozhodnutí. Soud dosud nerozhodl.