Vyšlo na Lupě, 25.8.2011
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b11/b0825001.php3

P2P provoz je v ČR na ústupu

V pevné síti Telefóniky přenese jeden uživatel v průměru 30 GB měsíčně, v mobilní síti 1 GB. Podíl P2P provozu je ale malý, tuzemští uživatelé spíše stahují z různých webových úložišť souborů. Nejvíce z Uloz.to.

Česká Telefónica včera uspořádala tiskové setkání s novináři, na kterém představila některé své novinky, a hlavně zveřejnila  vybrané statistiky o své pevné a mobilní síti. Z nich vyplývají docela zajímavé skutečnosti, například pokud jde o „stahovací“ zvyky tuzemských uživatelů. A ačkoli jde o data pouze za síť Telefóniky a její rezidenční uživatele, lze nejspíše očekávat, že preference a chování ostatních uživatelů nebudou až tak odlišné.

Kolik dat se přenese?

Objem dat, který přenesou rezidenční uživatelé pevné sítě české Telefóniky (tedy hlavně stáhnou, a to po ADSL), podle očekávání neustále roste. Celkově se za měsíc přenese kolem 18 petabytů (18 x 1016 B), přičemž ve špičce dosahují datové toky rychlosti až 100 Gbit/s. Meziroční nárůst (za poslední léta) by měl odpovídat cca 40%, jak ostatně naznačuje i následující obrázek (s rychlostí agregovaných datových toků).

Jak to ale vychází v přepočtu na jednotlivé uživatele? V pevné síti by to v současné době mělo vycházet na 30 GB na uživatele a měsíc. Přesněji: tak zní odhad, vztažený ke konci roku, do kterého zbývají již jen čtyři měsíce.

Neméně impozantní je ale i tempo růstu, které ukazuje následující graf.

Povšimněte si na tomto grafu poměrně ostrého zlomu tempa růstu kolem roku 2008: mezi roky 2006 a 2007 byl nárůst jen o pouhý 1 GB, zatímco již za rok 2008 došlo k nárůstu o 3 GB, a další rok hned o 6 GB. Vysvětlení je jednoduché:  od 1. dubna 2008 přestala Telefónica uplatňoval své striktní objemové limity v rámci FUP. Zde tedy vidíme výsledek.

I tak mi ale přijde nynějších 30 GB za měsíc (na jednoho uživatele) jako poměrně vysoké číslo. Zvláště pak s uvážením, že jde o průměr, ve kterém jsou „rozpuštěny“ všechny  rozdíly mezi  tím, jak se chovají různí uživatelé. Sama Telefónika dnes říká, že celou polovinu kapacity spotřebovává pouhých 10% uživatelů.

Kolem roku 2003 přesně stejné konstatování (že minoritní část uživatelů spotřebovává majoritní část kapacity) bylo argumentem k zavedení Fair Use Policy v podobě striktních objemových  limitů. Dnes už tomu tak naštěstí není, a objemové limity uplatňovány nejsou. Co ale Telefónica dělá (a co avizovala již v roce 2008, při rušení objemových limitů), je aplikování síťové politiky v podobě prioritizace různého druhu provozu při vysokém zatížení sítě: přednost by měla mít data patřící službám fungujícím v reálném čase, zatímco třeba stahování souborů může být zpomaleno (ale zřejmě všem uživatelům).

Jaký druh provozu převažuje

S uplatňováním síťové politiky souvisí i to, jaký druh provozu vlastně v síti Telefóniky převažuje. To ukazují následující dva obrázky, nejprve pro pevnou a pak pro mobilní síť.

V obou případech výrazně převažuje používání webu, ale zajímavé je také malé zastoupení P2P protokolů. A to i v pevné síti (kde P2P přenos souborů představuje pouze 5,66%, a peercasting 5,56%). Ještě v roce 2006 prý samotný P2P přenos souborů představoval 42% objemu všech přenosů, což by odpovídalo průměru 2,1 GB na uživatele (z celkových 5 GB). Dnešních 5,56% (z 30 MB) odpovídá cca 1,67 GB, což je i v absolutní hodnotě méně. Hlavně je to ale podstatně méně než v zahraničí: tam, jak včera zaznělo, se má podíl P2P protokolů pro přenos souborů pohybovat někde mezi 25 a28 procenty.

To naznačuje, že uživatelé v ČR, na rozdíl od svých zahraničních protějšků,  před P2P sdílením upřednostňují stahování z různých úložišť souborů, dostupných přes klasický web (jako je například Rapidshare či Uloz.to). Dokazuje to ostatně i následující tabulka, která uvádí největší zdroje webového provozu (bez udání toho, zda jde o pevnou či mobilní síť, nebo obě společně): nejprve podle objemu přenesených dat (levá část) a pak podle počtu přístupů (pravá část).

Doména % (objemu) Doména % (přístupů)
youtube.com 10,68 % Facebook.com 20,19 %
uloz.to 10,15 % Seznam.cz 15,89 %
 Windowsupdate.com 4,33 % Gemius.pl 13,01 %
 Nacevi.cz 4,27 % Imedia.cz 10,56 %
 Facebook.com 3,40 % Im.cz 4,22 %
 Share-rapid.com 3,29 % Idnes.cz 3,56 %
 Czshare.com 3,21 % Ytimg.com 2,96 %
 Megavideo.com 2,77 % Mapy.cz 2,90 %
 Freevideo.cz 2,69 % Lide.cz 2,89 %
 Helldata.com 1,79 % Centrum.cz 2,56 %

Z levé části tabulky plyne, že server Uloz.to je mezi úložišti zdaleka nejpoužívanější. Nejspíše proto, že má obstojné možnosti vyhledávání, a i bez placení nabízí relativně nejvíce (co do možností stahování).

První pozice YouTube asi nepřekvapí, ale její minimální náskok před Uloz.to možná ano. Velmi zajímavá, byť spíše negativně, je ale třetí pozice služby windowsupdate.com. Jelikož jde o objem přenesených dat, generovaný především v pevné síti, mělo by jejich 4,33% (při průměru 30 GB na uživatele a měsíc) odpovídat až 1,3 GB měsíčně! A to ještě za teoretického předpokladu, že všichni uživatelé používají MS Windows!

Zajímavý je také relativně nízký podíl skutečně živého (lineárního) streamovaného videa, které je v první tabulce zastoupeno prakticky jen Národním centrem videa (nacevi.cz), se 4,27% objemu provozu. To znamená, že naši uživatelé konzumují spíše video obsah na principu on-demand, ať již formou streamingu od služeb jako je YouTube, či v podobě souborů (stahovaných z úložišť jako je Uloz.to). V zahraničí je prý podíl lineárního videa podstatně vyšší. Ale to asi nebude jenom poptávkou, nýbrž také nabídkou.

A když už jsme u videa: na následujícím obrázku vidíte procentuální zastoupení různých technologií přenosu videa (stále v síti Telefóniky).

Data v mobilní síti

A jak to vychází v mobilní síti Telefóniky?  Zde prý vychází průměrná měsíční „konzumace“  jednoho uživatele na 1 GB.

Dlužno ovšem dodat, že to je průměr pouze přes všechny  uživatele, kteří si sami vybrali nějaký paušální datový tarif. Nejsou zde tedy započítáni ti uživatelé, kterým Telefónica automaticky aktivovala „spouštěný“ internet v mobilu (služby Internet v mobilu na den, resp. Mobilní data (čas)). Což dnes dělá všem, kteří si sami nevyberou nějaký paušální datový tarif. Ale jelikož nejspíše konzumují jen minimum mobilních dat, asi by jen kazili průměr.

Zajímavá, i když asi nikoli překvapivá, je informace, že v mobilní síti generují většinu datového provozu uživatelé datových modemů (USB donglů), v rámci služeb charakteru „mobilního Internetu“. Mělo by se jednat  kolem 80 procent. Pouze zbývajících 20%  pak generují  mobily a uživatelé služeb charakteru „Internet v mobilu“.

Naznačuje to i následující tabulka, ve které jsou uvedena koncová zařízení podle generovaného provozu ( v mobilní síti). Na prvních místech jsou samé USB dongly. A i Apple iPhone je až za nimi.

Zařízení Objem dat  denně [MB]
Huawei E1750 3 454 370
Huawei E160 937 340
Anydata ADU-610WK 150 004
AnyDATA ADU-770 80 933
Apple iPhone 72 840
Huawei E220 60 628
Huawei E870 47 022
Hewlett Packard un2420 31 681
Nokia N95 31 654
HTC Touch HD2 31 154
HTC Desire 27 766
Nokia 6300 24 879
Huawei E620 23 043

Právě k iPhonům se váže ještě jeden zajímavý údaj: z celkového objemu datových přenosů, který iPhony generují, prý cca 50% prochází přes mobilní síť, a dalších 50% jde přes Wi-Fi, hlavně u domácího připojení.

S převahou „mobilního Internetu“ nad „Internetem v mobilu“, alespoň pokud jde o objemy přenesených dat, souvisí i následující tabulka, na první pohled dosti kuriózní. Ukazuje rozložení zákaznického provozu v mobilní síti podle druhu využitého operačního systému:

Operační systém %
Windows 7 30,9 %
Windows XP 25,9 %
Windows Vista 15,8 %

To, že zde na prvních místech figurují samé „desktopové“ operační systémy (a nikoli mobilní OS) je dáno právě tím, že mobilní připojení je v rozhodující míře (co do objemů dat) využíváno pro mobilní připojení počítačů s klasickým operačním systémem.

Pro srovnání si na následující tabulce ukažme, jako to vypadá v pevné síti u xDSL:

Operační systém %
Windows XP 45,2 %
Windows 7 24,3 %
ostatní 17,9 %
Windows Vista 7,6 %
Linux 5 %

Wi-Fi i se zabezpečením

Na závěr si ještě řekněme o jedné důležité drobnosti, kterou Telefónica včera také oznámila, i skrze tiskovou zprávu. Jde o její ADSL/VDSL modemy (Comtrend VR-3026e), kombinované s domácí bránou, firewallem a přístupovým bodem (AP) Wi-Fi a dodávané v rámci samoinstalačních balíčků: nově budou tato zařízení individuálně konfigurována, což dosud nebylo. Tedy: každé jednotlivé zařízení bude nastaveno jinak, s jinými hesly a jmény. Dosud byla všechna správcovská hesla stejná (což byla otevřená vrátka pro nezvané hosty), a Wi-Fi bylo nezabezpečené.

Nyní bude mít každé zařízení již od výrobce individuálně nastavené správcovské heslo, a stejně tak individuálně nastavené a zabezpečené Wi-Fi (zřejmě na WPA s PSK), které se bude jedním tlačítkem pouze zapínat a vypínat. Pokud bude zapnuto, bude se hlásit individuálním jménem sítě (SSID), a pro připojení k němu bude třeba použít individuální heslo (které bude napsáno na krabici s produktem, stejně jako individuální správcovské heslo a SSID).

To lze jen kvitovat, jako žádoucí příspěvek k celkovému zvýšení bezpečnosti. A spíše se podivit nad tím, že se stává skutkem až nyní, a ne dříve.