Vyšlo na Lupě, 16.5.2011
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b11/b0516001.php3

ADSL: konkurence vydržela

Ani po zveřejnění provozních výsledků za první letošní kvartál není zcela jasné, zda více nových přípojek zřídila Telefónica či T-Mobile. přesto se jejich vzájemný souboj na poli ADSL zdá být vyrovnaný.

Minulý týden byly zveřejněny finanční a provozní výsledky české Telefóniky, také výsledky českého T-Mobile. Vodafone tak učiní až zítra, a tak na možnost srovnání údajů za mobilní segment si musíme ještě počkat. Nicméně za pevný sektor si srovnání můžeme udělat již nyní. I když: jednoduché to také nebude.

T-Mobile zřídil 13 tisíc nových přípojek

Nejprve si ukažme obrázek, který je v rámci mých pravidelných hodnocení zde na Lupě úplně nový. Jde o počet broadbandových přípojek, které na maloobchodním trhu zřídil český T-Mobile. Ten tato čísla ve svých statistikách oficiálně neuvádí (a jen občas nějaké konkrétnější číslo „pustí“ ven, viz hodnocení za minulý kvartál).

Nicméně mateřský Deutsche Telekom je přeci jen sdílnější, a v jedné své doplňkové prezentaci příslušná čísla rozvádí pro jednotlivé země své skupiny, včetně ČR. Zde tedy jsou, vynesená do grafu.

Pro přesnost si zdůrazněme, že jde o „kumulativní“ čísla, reprezentující rozdíl mezi počtem nově zřízených přípojek a přípojek naopak zrušených. V obdobném smyslu, v jakém se T-Mobile dříve pochlubil tím, že za poslední kvartál loňského roku zřídil téměř 20 tisíc nových přípojek. Ale určitý počet jich zase zrušil, takže celkový přírůstek byl přeci jen nižší.

V minulém článku jsem se dopočítal k cca 17,5 tisícům, zatímco nyní dostupné údaje Deutsche Telekomu uvádí rozdíl mezi 69 a 53 tisíci. Což vzhledem k zaokrouhlování na celé tisíce může být fakticky i přes 16 tisíc.

Hlavně ale: za první letošní čtvrtletí vychází rozdíl na cca 13 tisíc (82 – 69 tisíc), což je méně než za poslední loňský kvartál. Na druhou stranu je třeba vzít v úvahu i to, že první kvartály bývají tradičně  slabší než ty poslední v roce. A navíc T-Mobile již asi neinzeroval tak aktivně (a jistě i draze), jako v předchozím čtvrtletí.

Zajímavější je spíše jiná otázka: když za předchozí čtvrtletí (4Q2010) byl T-Mobile zřejmě úspěšnější  než Telefónica, vydrželo mu to i do dalšího čtvrtletí? Nebo se vloni jednalo o jednorázové vzplanutí, kdy přeprodej (T-Mobile) sice jednorázově předčil maloobchodní prodej (samotnou Telefónikou), ale pak se vše zase vrátilo do původních kolejí?

Jaké jsou celkové počty?

Abychom si mohli odpovědět na tuto zajímavou otázku, pojďme si nejprve ukázat tradiční graf  z pohledu Telefóniky: kolik nových přípojek zřídila ona sama na maloobchodním trhu (červeně), kolik jich „prodala“ na velkoobchodním trhu (zeleně), a kolik zpřístupnila nových místních smyček (žlutě).

Pohled do tohoto grafu ale na první pohled nevypadá příliš konzistentně s tím, co zaznělo výše: na velkoobchodním trhu Telefónica zřídila pouze 7,7 tisíce nových přípojek (tj. těch „přeprodaných“, které pod svou značkou zřídili svým maloobchodním zákazníkům  jiní poskytovatelé, jako například T-Mobile). Počet zpřístupněných místních smyček se dokonce ještě snížil, o nějakých 700. Kde se potom vzalo na 13 tisíc nových přípojek, které měl zřídit T-Mobile?

Jednou možnou odpovědí by mohlo být to, že „hodně ubylo“ u dalších přeprodejců ADSL, kterým jejich zákazníci vypovídali (či jen neobnovovali) smlouvy a jejich přípojky se rušily. To by ale muselo být nějakých 5 tisíc. Což sice není až tak nemožné (a za 4Q2008 skutečně ubylo na 4,5 tisíce přeprodaných ADSL přípojek). Ale nesmíme zapomínat na úplně jiný faktor.

VOLNÝ zamýchal statistikami

Výsledky za první letošní kvartál jsou  významně ovlivněny i krokem, ke kterému se odhodlal nový vlastník (Dial Telecom) dříve významného hráče na poli „alternativního“ ADSL, společnosti VOLNÝ: své rezidenční  zákazníky ADSL přenechal Telefónice O2 CR.

Jak v polovině února oznámila sama Telefónica, jde o 13 tisíc zákazníků, a tedy zřejmě i právě tolik ADSL přípojek. Ty by se tak nově měly započítávat do kolonky „maloobchodních přípojek“ (z pohledu Telefóniky), místo do dosavadních kolonek „velkoobchodní  ADSL“ a „LLU“.

Jenže už v tom je problém: VOLNÝ budoval vlastní přístupovou síť na bázi LLU a snažil se obsluhovat co nejvíce zákazníků právě přes ni. Není ale známo, kolik jich je, resp. jaké procento z oněch 13 tisíc připadá na přeprodané ADSL a kolik na ADSL přes LLU.

Stejně tak ale není jasné, zda se již všechny změny započítaly do statistik za 1Q 2011, nebo ještě nikoli. Tisková zpráva, skrze kterou Telefónica oznamovala převzetí rezidenčních zákazníků, sice hovoří o 16. březnu jako o datu, do kterého budou zákazníci obsluhováni ještě společností VOLNÝ. Ale pak mají být převáděni postupně, po dobu dlouhých 5 měsíců.

Takže podle mne není vůbec jasné, zda se do statistik za Q12011 již promítl převod všech zákazníků, nebo jen těch, kteří byli skutečně převedeni do systémů Telefóniky  ještě do konce března.

Proto je i těžké posoudit i to, zda ve zřizování zcela nových přípojek (a zohlednění jejich úbytků) za první čtvrtletí zvítězila Telefónica, nebo T-Mobile.

Můžeme si ale pomoci jinak: když vyjdeme z celkového součtu „maloobchodní  ADSL + velkoobchodní  ADSL + ADSL přes LLU“, může nám být jedno, z jak velké části došlo k zohlednění převodu mezi VOLNÝm a Telefónikou, protože to se v celkovém součtu vyruší. Jen musíme doufat, že se mezitím významněji nezměnilo procento těch zpřístupněných místních smyček, které jsou využity pro ADSL.

Pak můžeme konstatovat, že oproti konci posledního loňského čtvrtletí (v součtu přes všechny tři kategorie) přibylo cca 22 tisíc nových přípojek (jako rozdíl mezi 880 a 858 tisíci). A pokud má T-Mobile „na svědomí“ přírůstek ve výši 13 tisíc, měl by mít nad Telefónikou (s 9 tisíci) navrch. O cca 4 tisíce.

Jenže: v uvedených číslech stále nemusí být započítány úbytky jak přeprodávaných přípojek, tak i přípojek na bázi LLU, u jiných subjektů než je T-Mobile a VOLNÝ. Pokud by těchto úbytků bylo více jak 4 tisíce (což mi ale již nepřijde příliš pravděpodobné), měla by navrch naopak Telefónica.

Je to tedy poněkud „složitější“. Ale i tak asi lze říci, že vzájemný souboj mezi Telefónikou a T-Mobile (co do nových přípojek na maloobchodním trhu) je stále velmi vyrovnaný. A že tytam jsou doby, kdy reálná konkurence jen skomírala, jak se Telefónica dařilo vytlačovat ji z trhu.

Nahé ADSL a pevné linky

Pojďme si ukázat ještě další zajímavé provozní statistiky. Na následujícím obrázku vidíte počty nahého ADSL, které stále rostou víceméně stejně rychle (lineárně).

Další obrázek pak ukazuje čtvrtletní přírůstky (a úbytky) toho, co Telefónica zahrnuje pod společnou kolonku „Pevné linky“: jde jak o klasické telefonní linky (ve smysly: analogové a ISDN, na obrázku modře), tak i VOIP linky (červeně), ale také nahé ADSL (žlutě).

Z tohoto obrázku je ale také patrné, že nově zřízených přípojek nahého ADSL (23 tisíc) je přibližně stejně, jako celkový počet přírůstků ADSL (22 tisíc, viz výše). To by mohlo naznačovat, že většina nově zřizovaných přípojek je již „nahá“ – ale jisté to není, protože z provozních statistik toto nevyplývá.

Když už jsme ale u těch statistik: Telefónica zahrnuje nahé ADSL  mezi „pevné linky“, spolu s klasickými telefonními linkami (POTS a ISDN) a VOIP linkami. A jelikož právě nahé ADSL roste, alespoň částečně to kompenzuje úbytky klasických telefonních linek – a zřejmě jen díky tomu si Telefónica může dovolit (ve své tiskové zprávě) mluvit o „dalším zpomalení poklesu pevných linek“. Protože těch „klasických“ za 1Q2011 ubylo opět více než dříve, za předchozí dva kvartály.

Kabel vs. ADSL

Ze stejného důvodu jako u souboje mezi Telefónikou a T-Mobile, kvůli převodu rezidenčních zákazníků společnosti VOLNÝ, není zcela jasné, jak v prvním čtvrtletí dopadl souboj mezi  ADSL (resp. tím maloobchodním od Telefóniky) a kabelovým Internetem (od UPC).

Jak ukazuje obrázek, UPC vykázalo za 1Q2011 celkem 11 700 nových přípojek, zatímco Telefónica vykázala přírůstek 15 000 (u svého maloobchodního ADSL). Rozdíl oproti předchozímu čtvrtletí se tak zmenšil – ale jelikož nevíme, jak velkou měrou se na maloobchodních přírůstcích Telefóniky podílela transakce s VOLNÝm, nemůžeme si být jisti ani tím, že ADSL porazilo kabel. Mohlo to být i naopak.

Přehlednější je situace v jiném tradičním souboji mezi Telefónikou a UPC: v počtech telefonních linek, zřízených UPC, oproti počtu TV služeb od Telefóniky (v podobě její O2TV). Jak ukazuje předchozí obrázek, zde UPC jasně vítězí: jemu telefony přibývají, zatímco Telefónice zákazníci její O2TV a naopak ubývají. Byť už přeci jen pomaleji než dříve.

Dosti odlišně to ale vychází s ekonomickými výsledky. Zde zase jasně vede Telefónika, která celkově vydělává, a ne málo. Naproti tomu UPC prý za loňský rok jen zvýšilo svou ztrátu.