Vyšlo na Lupě, 22.4.2011
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b11/b0422001.php3

VDSL: poslední velké zrychlení?

Telefónica včera představila podobu svého VDSL pro maloobchodní zákazníky. Mělo by být dostupné pro cca 45% domácností. Na nejvyšší rychlost, kterou je 25 Mbit/s, ale bude mít šanci jen 31%. VDSL k 1.červnu spustí i Vodafone.

Již počátkem března, se zveřejněním nové velkoobchodní nabídky, se vyjasnila řada aspektů kolem dlouho očekávaného nasazení technologie VDSL v přístupové síti Telefóniky O2. Včetně rychlostního maxima, které podle původních neoficiálních  signálů mělo přesáhnout 40 Mbit/s, ale nakonec dosahuje jen 25 Mbit/s. Teprve včera ale Telefónica představila změny, které to vyvolá na maloobchodní úrovni, pro koncové  zákazníky. A to k 9.5.2011, kdy nabývá účinnosti i velkoobchodní nabídka.

Souběžně s Telefónikou včera přispěchal se svým oznámením i Vodafone: také on bude nabízet (přeprodávané) VDSL, s rychlostí až 25 Mbit/s. Ovšem až od prvního června.

To nejzajímavější na celém oznámení je asi to, kolika zákazníků se nasazení VDSL bude týkat a jaké budou ceny. Pojďme si proto nejprve odpovědět na první otázku.

Jaké bude pokrytí?

Sama Telefónica včera řekla, že „VDSL technologie bude v ČR dostupná do 1,3 kilometru od ústředny“, a že „v této vzdálenosti se nachází zhruba polovina českých domácností“. Tento údaj byl posléze upřesněn na 45 %.

Tomu je asi možné rozumět tak, že u takto velkého procenta domácností (resp. místních smyček) dokáže technologie VDSL přinést alespoň nějaké zlepšení. A asi pouze tyto zákazníky (do vzdálenosti 1.3 km) bude Telefónica přepojovat na VDSL DSLAMy, zatímco ti ostatní zřejmě zůstanou na původních DSLAMech pro ADSL2+.

Připomeňme si v této souvislosti graf, který kdysi hodně dávno (v roce 2005) prezentoval tehdejší Český Telecom a který ukazuje rozložení jeho místních smyček podle délky. Vzhledem k minimálním změnám přístupové sítě od té doby by měl graf platit i dnes:

Četnost místních smyček podle délky, zdroj: Český Telecom

Tento graf zhruba potvrzuje odhad cca 45 % místních smyček v délce do 1,3 km, které by se mohly dočkat nasazení VDSL.

Kdo dosáhne na 25 Mbit/s?

To, že něčí přípojka bude „v dosahu VDSL“ ale ještě nutně neznamená, že se dotyčný uživatel může těšit na maximálních 25 Mbit/s. Procentuelní podíl takovýchto šťastlivců Telefónica odhadla na 31 %: právě takovéto procento domácností (a nikoli všech 45 % “v dosahu VDSL”) prý má šanci na oněch 25 Mbit/s. Pohledem do předchozího obrázku lze odvodit, že jde o uživatele, jejichž místní smyčky mají délku zhruba do 1 km.

Rychlost 25 Mbit/s na vzdálenost 1 km je v praxi také uváděna jako maximální rychlost, které je technologie VDSL schopna (na uvedenou vzdálenost) dosáhnout. To by odpovídalo tomu, že se Telefónica se dostala na skutečné maximum, které nasazená technologie umožňuje. Nebo ne?

Jistou pochybnost do toho vznáší skutečnost, že nová velkoobchodní nabídka Telefóniky, která VDSL zavádí, explicitně hovoří o novější generaci VDSL. Konkrétně o VDSL2, která vychází ze standardů ITU-T G.993.2 z roku 2006. Včera ale Telefónica, v souvislosti s maloobchodním trhem a představením VDSL na maloobchodní úrovni, hovořila jen o VDSL jako takovém a její představitelé nedokázali vysvětlit, proč velkoobchodní nabídka systematicky uvádí VDSL2.

Rozdíl mezi oběma generacemi VDSL se projevuje mj. právě tím, jaké rychlosti dokáží nabídnout na velmi krátké vzdálenosti: zatímco VDSL2 se na 1 km dostává až na 50 Mbit/s, první generace VDSL (která vychází ze standardu ITU-T G.993.1 z listopadu 2001) se dostává jen na již zmiňovaných 25 Mbit/s.

Jak to tedy nakonec je? Nasadila Telefónica novější technologii VDSL2, jak říká ve své velkoobchodní nabídce, nebo pouze starší technologii VDSL, jak tvrdila na včerejší tiskovce a jak také uvádí tisková zpráva?

Podle mého názoru je nejspíše nasazena technologie VDSL2, v souladu s velkoobchodní nabídkou - ovšem způsob jejího využití odpovídá starší technologii VDSL (a proto maximální rychlosti „jen“ 25 Mbit/s). Důvody je asi třeba hledat v reálných vlastnostech metalické přístupové sítě, která vůbec nebyla stavěna s předpokladem využití nadhovorového pásma jednotlivých místních smyček, a tak nedovoluje dosahovat vyšších rychlostí.

Pak je nutné počítat s tím, že jde o poslední významnější zrychlení, protože dál (k vyšším rychlostem), se už Telefónica nedostane. Či přesněji: dostala by se, ale jen za cenu dalšího výrazného snížení procenta zákazníků, kterých se to bude týkat (protože podmínkou bude ještě kratší délka místní smyčky). Případně za cenu tzv. předsunutých DSLAMů (přestěhovaných blíže ke koncovému zákazníkovi), nebo přechodu na optickou přístupovou síť atd. Což jsou všechno hodně drahé varianty, které asi nebudou jen tak na obzoru.

Ale mohlo by to být i jinak: co když nasazená technologie VDSL2 zvládá v síti Telefóniky i vyšší rychlosti na 1 km? Tak to ostatně naznačovaly i neoficiální signály o pilotním testování. Pak by nynější zrychlení „jen“ na 25 Mbit/s mohlo být dočasné – a další zrychlení by mohlo ještě následovat.

Důvodem pro takovouto strategii by mohla být snaha rozložit „dopad“ na uživatele: tomu, kdo je dále od ústředny, se musí říci, že má smůlu a o výraznějším zrychlování si může nechat zdát. O to více by pak působilo negativně, pokud by stále menší okruh „těch ostatních“ dostal šanci dosáhnout hned napoprvé na ještě vyšší rychlosti.

Mimochodem, už nyní Telefónika určitým způsobem zahlazuje takovéto „rány“. To když svým stávajícím zákazníkům „mimo VDSL pokrytí“ (kteří současně nevyužívají jinou promo nabídku) hodlá nabízet slevy u partnerů O2 Extra (např. Adidas, Bontonland či Alpine). Či třeba sadu předplaceného mobilního Internetu za 1 Kč (a 5 týdnů Internetu zdarma).

Ceny a rychlosti

Pojďme se nyní podívat na to, jak se nasazení VDSL promítne do portfolia nabízených rychlostí.

Ve stručnosti lze konstatovat, že změny na maloobchodní úrovni nekopírují změny ve velkoobchodní nabídce, ale jdou „vlastní cestou“. Ta spočívá v zachování dvou hlavních „marketingových rychlostí“ (dosud 8 a 16 Mbit/s), které se pouze posouvají směrem nahoru: na 16 Mbit/s a 25 Mbit/s. Cena u „nižší“ varianty“ zůstává stejná (750 Kč), zatímco u vyšší varianty se dokonce snižuje: z 908 Kč na 850 Kč (vše již s DPH).

Můžeme se na to ale dívat i jinak: tak, že oba dosavadní (hlavní) tarify, a to

  • O2 Internet: až 8192/512 kbit/s, v ceně 750 Kč
  • O2 Internet Plus: až 16384/512 kbit/s, v ceně 908 Kč

budou nahrazeny dvěma novými tarify:

  • Internet Optimal: až 16/1 Mbit/s, v ceně 750 Kč
  • Internet Aktiv: až 25/2 Mbit/s, v ceně  850 Kč

Na první pohled to vypadá dobře, včetně zlepšení poměru asymetrie u vyšší varianty: z hrůzných 32:1 na podstatně rozumnějších 12,5:1. Jenže nesmíme zapomínat na „až faktor“: uváděné rychlosti jsou rychlostmi maximálními, zatímco reální zákazníci se mohou dočkat podstatně jiných nominálních rychlostí – podle toho, co a jak umožňuje jejich místní smyčka.

Vlastně dojde ještě k eskalaci tohoto „až faktoru“: ten, komu jeho místní smyčka umožňuje dosáhnout například jen 4 Mbit/s (nominálně, efektivně ještě méně), už nebude formálně platit za službu s rychlostí 8 Mbit/s, ale dokonce za 16 Mbit/s. Byť placená částka bude stejná. Polepší si jen ten, kdo má dnes nastaven rychlostní profil někde mezi 8 a 16 Mbit/s: formálně sice bude platit dokonce za 25 Mbit/s, ale reálně zaplatí o 58 Kč méně (kolik činí rozdíl mezi 908 a 850 Kč).

Skutečné ceny teprve budou představeny

Obdobně (s notnou „rezervou“) je ale třeba brát i uváděné ceny. Jde totiž o ceny ceníkové, které moc neplatí ani dnes, kdy jedna akční sleva stíhá druhou a zájemci o nové ADSL jsou lákáni na úplně jiné ceny. Ostatně, sama Telefónika včera dala najevo, že s uváděnými cenami to nebude „až tak horké“. Uvedla totiž, že:

Zvýhodněné ceny nových tarifů  pevného internetu představíme 9. května. Nyní probíhá technická a procesní finalizace tarifů.

Docela mi to připomíná nedávno popisovanou situaci kolem cenové hladiny mobilních služeb, hlasových i datových: z veřejných ceníků vyplývají určité ceny, ale významná část zákaznické obce platí úplně jiné ceny – podle toho, co a jak si kdo na svém operátorovi vyhádal.

Otázkou pak je, zda při všech těch akčních slevách (a nejspíše i různých retenčních slevách) se ještě někomu vyplatí varianta O2 Internet Start, s rychlostí 2048/256 kbit/s, v ceníku za 600 Kč měsíčně. Tento tarif včera nebyl vůbec zmiňován, ale na svůj dotaz jsem se dozvěděl, že by měl zůstat v nabídce.

A ještě jeden zajímavý postřeh: nové tarify zřejmě nebudou nijak rozlišovat mezi tím, zda je přípojka realizována na ADSL (resp. ADSL2+), či na VDSL (resp. VDSL2). Což je zajímavý rozdíl oproti velkoobchodní nabídce, kde se ceny liší podle toho, zda je přípojka realizována pomocí ADSL nebo VDSL (viz předchozí článek).

Stejně tak je zajímavé, že se na maloobchodní úroveň nedostal nově zavedený (velkoobchodní) tarif s rychlostí 6144/512 kbit/s.

Co stávající zákazníci?

Pokud jde o stávající zákazníky, pak u nich bude záležet na tom, zda se „nachází ve VDSL pokrytí“ (tj. do 1,3 km délky místní smyčky) či nikoli. Pokud nikoli, má pro ně být připravena již zmiňovaná útěcha v podobě slev u partnerů O2 Extra.

Pokud se nachází „ v dosahu VDSL“, budou moci být převedeni na tuto technologii (přepojeni na nový DSLAM). Ohledně přepojení je prý Telefónica bude kontaktovat, ale stejně tak prý mohou kontaktovat operátora sami. A až budou na VDSL přepojeni, budou si moci (resp. muset) pořídit jeden ze dvou VDSL modemů v nabídce:

  • za 1 Kč v případě závazku na 12 měsíců (resp. prodloužení závazku)
  • za 999 Kč bez závazku

Jde přitom o modemy  Huawei HG622u a Comtrend VR-3026e, vybavené podporou WiFi, ale také podporou IPv6. Což ale (bohužel) neznamená, že by Telefónica s nástupem VDSL začala skutečně podporovat i IPv6. Jde  jen o připravenost na budoucí nasazení IPv6. Neodolal jsem a zeptal se, kdy by se toto dalo očekávat: odpověď naznačila konec letošního roku.

K výše uvedeným pravidlům „migrace“ ještě dodejme příslib obsažený ve včerejší tiskové zprávě:

Zákazníci s tarifem O2 Internet Pro s rychlostí až 16 Mb/s budou převedeni na tarif Internet Aktiv s nižší cenou 850 Kč měsíčně.

To nejspíše nebudou jen zákazníci, kteří se „nachází ve VDSL pokrytí“. Nicméně i zde určitě bude nutné ještě vyřešit řadu detailů, které by jinak mohly  přinést docela kuriózní důsledky. Třeba co bude se zákazníky, kteří tarif s 16 Mbit/s získali za nějakou zvýhodněnou akční cenu, nižší než 850 Kč. Telefónika jej totiž  nabízela „v akci“ i za 400 Kč měsíčně. Okamžitý převod na nový tarif s 25 Mbit/s za 850 Kč by tak představoval podstatné zdražení.