Vyšlo na Lupě, 11.3.2011
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b11/b0311001.php3

Telefónika chystá VDSL, zlevnit může i ADSL

Nová velkoobchodní nabídka, platná od 9.5.2011, už zahrnuje i VDSL2, s max. rychlostí 25/2 Mbit/s. Dosavadní ADSL zlevňuje a přidává rychlost 6/0,5 Mbit/s.

O tom, že tuzemská Telefónica chystá nasazení technologie VDSL ve své sítí, se neoficiálně ví již nějakou dobu. Oficiálních informací ale bylo dosud jen velmi málo. Teď je ale přeci jen jasněji, protože tuto středu (9.3.2011) Telefónica zveřejnila novou verzi své velkoobchodní nabídky, která již VDSL zahrnuje. Takže si můžeme říci, jakou podobu bude VDSL mít na velkoobchodní úrovni – a z toho usoudit i něco o tom, jak by mohla vypadat na maloobchodní úrovni.

Neméně zajímavé je to, že nová velkoobchodní nabídka mění i nabídku dosavadního ADSL: vypadla z ní rychlost 3072/256 kbit, a místo ní se na velkoobchodní úrovni objevují rychlosti 2048/256 kbit/s a 6144/512 kbit/s. A co je možná nejzajímavější: mění se i ceny, a to směrem dolů.

Co je VDSL?

Na úvod jen stručné naznačení toho, co je vlastně technologie VDSL (Very high speed Digital Subscriber Line): je to „další člen“ rodiny DSL, stejně jako ADSL. Je ovšem poněkud „vyspělejší“, protože dokáže dosahovat vyšších rychlostí – ovšem za cenu spotřeby podstatně větší šířky pásma na místní smyčce (až do 30 MHz). Dnes existuje ve dvou verzích: jako VDSL (bez přípony), označované také jako VDSL1, a pak v podobě novější VDSL2.

Podle právě zveřejněné velkoobchodní nabídky bude Telefónica nasazovat verzi VDSL2, dle standardu ITU-T G.993.2. Ta sice nabízí teoreticky až 250 Mbit/s, ale to jen na téměř nulovou vzdálenost. Jinak fyzikální zákony samozřejmě platí i pro tuto technologii, takže se zvětšující se vzdáleností od ústředny (resp. délkou místní smyčky) reálně dosažitelné rychlosti výrazně klesají. Obvykle se uvádí, že od 1 míle výše (nad 1,6 km) je na tom VDSL2 stejně, jako ADSL2+, kterou Telefónica již používá. Ale třeba do vzdálenosti 0,5 km od ústředny by prý VDSL mohlo nabídnout 100 Mbit/s, a do 1 km až 50 Mbit/s, vše asymetricky (tj. s nestejnými rychlostmi v obou směrech, a podstatně nižšími ve směru od uživatele do sítě).

S tím ovšem souvisí i způsob využití technologie VDSL, který může být (minimálně) dvojí: „na ústředně“ a „předsunutý“.

První varianta odpovídá tomu, že se VDSL nasadí stejně, jako klasické ADSL, resp. ADSL2+, neboli přímo na telefonních ústřednách. Což znamená, že pak tato technologie musí „překlenout“ plnou délku místní smyčky, vedoucí z ústředny až k místu, kde se vyskytuje zákazník. Pak se ale již výrazněji projevuje již zmiňovaný pokles maximálně dosažitelné rychlosti.

Druhá varianta předpokládá, že DSLAM technologie VDSL bude určitým způsobem „předsunutý“ blíže k zákazníkovi, tak aby překlenutá vzdálenost byla co možná nejmenší, a díky tomu bylo možné dosáhnout co nejvyšších rychlostí. Nejčastěji je to tak, že operátor ze své ústředny „vyvede“ optickou síť, kterou „dovede“ co možná nejblíže ke koncovým zákazníkům (ale zase ne úplně, jinak by z toho byla čistě optická síť, resp. FTTH), a pro rozvedení k jednotlivým koncovým zákazníkům pak využije metalická vedení (poslední úseky místních smyček), na která nasadí právě VDSL, či VDSL2.

Případně, pokud operátor nechce budovat optické přístupové sítě, může svůj VDSL DSLAM jednoduše „postavit blíže“ k zákazníkům, a napojit ho na svou síť jakýmkoli jiným způsobem.

Na co si troufne Telefónica?

Jenže: teoretické možnosti konkrétní technologie jsou věc jedna, zatímco její konkrétní nasazení je věc druhá. V praxi tedy záleží na tom, „na co si troufne“ konkrétní operátor, a kterou z výše popsaných variant zvolí. A to zase závisí na řadě dalších faktorů, včetně kvality jeho místních smyček a jejich průměrně délky. Ale i na jeho ochotě investovat atd.

Takže místo chození kolem horké kaše si rovnou řekněme, že podle nové velkoobchodní nabídky naše Telefónica zřejmě zvolila jen „klasickou“ variantu nasazení technologie VDSL2 (tedy: DSLAMy jen na ústředně). I v důsledku toho pak nemohla jít se slibovanou rychlostí příliš vysoko, a tak si „troufla“ jen na  maximum v podobě 25 Mbit/s směrem k uživateli a 2 Mbit/s v opačném směru. Vedle toho ale bude nabízet i VDSL přípojky nižších rychlostí – také 2, 8 a 16 Mbit/s.

Ovšem třeba 2 Mbit/s, v kombinaci s VDSL2, působí poněkud „zvláštně“.

Mění se i skladba rychlosti

Než se dostaneme k cenám, povšimněte si jedné zajímavosti: až dosud Telefónica nabízela na maloobchodním trhu tři rychlostní varianty svého ADSL (2, 8  a 16 Mbit/s). I když by se jim mělo říkat spíše „cenové“ varianty, protože to jsou spíše jakési cenově odstupňované „stropy“ pro různé nominální rychlosti, které mohou být zákazníkovi nastaveny, podle reálné kvality a délky jeho místní smyčky – v rámci „konceptu“ AžDSL. Jenže: na velkoobchodní úrovni  byla nabízena jiná kombinace: 3, 8 a 16 Mbit/s.

Obě nejnižší rychlosti si tedy vzájemně neodpovídaly. To se nyní mění, když místo rychlosti/ceny za 3 Mbit/s se ve velkoobchodní nabídce objevuje varianta se 2 Mbit/s. VDSL navíc „přidává“ již zmiňovaný nový rychlostní strop: 25/2 Mbit/s.

Ke stejné změně dochází i u „klasického“ ADSL: i zde z velkoobchodní nabídky mizí původní rychlost 3Mbit/s (resp. 3072/256 kbit/s), a místo ní se objevuje rychlost 2 Mbit/s (2048/256 kbit/s). Jenže, a to je možná nejzajímavější: u ADSL (a nikoli u VDSL) se na velkoobchodní úrovni nově objevuje i rychlost 6 Mbit/s (konkrétně: 6144/512 kbit/s).

Celkový přehled rychlostí, nově nabízených na velkoobchodní úrovni, ukazuje následující tabulka:

ADSL VDSL2
až 2048/256 kb/s až 2048/256 kb/s
až 6144/512 kb/s -
až 8192/512 kb/s až 8192/512 kb/s
až 16384/768 kb/s až 16384/768 kb/s
-až 25600/2048 kb/s

Ceny klesají

Zajímavé je to i s (velkoobchodními) cenami, které se mění - a to vesměs směrem dolů.

Jednou ze změn je například zvětšení rozdílu ceny mezi „nahým“ a „oblečeným“ ADSL: zatímco dosud bylo to nahé univerzálně (ve všech rychlostních variantách) levnější o 98 Kč, nyní je levnější o 127 Kč. Co to ale znamená: zlevnilo nahé ADSL, nebo naopak zdražilo to oblečené? Odpověď je takové, že zlevňuje oboje.

Asi nejlépe je vše vidět na následující tabulce, která ukazuje jak dosavadní velkoobchodní ceny, tak i ty nové.

 nahé ADSL dosud nahé ADSL nově oblečené ADSL dosud oblečené ADSL nově VDSL nahé VDSL oblečené
2048/256 kbit/s- 250 Kč - 123 Kč 250 Kč 123 Kč
3072/256 kbit/s 323 Kč - 225 Kč - - -
6144/512 kbit/s - 290 Kč - 163 Kč - -
8192/512 kbit/s 380 Kč 310 Kč 282 Kč 183 Kč 290 Kč 163 Kč
16384/768 kbit/s 528 Kč 440 Kč 430 Kč 313 Kč 310 Kč 183 Kč
25600/2048 kbit/s - - - - 440 Kč 313 Kč

Z této tabulky je ihned patrné, že s výjimkou nejnižší rychlosti je cenová úroveň VDSL poněkud nižší než u ADSL. Jakoby posunutá „o jedno patro“, resp. o jednu rychlost: nahé VDSL 8 Mbit/s přijde na (velkoobchodních) 290 Kč, zatímco za stejnou cenu bude nahé ADSL jen v provedení 6 MBit/s. A nejrychlejší VDSL, až 25 Mbit/s, přijde na stejnou (velkoobchodní) cenu 440 Kč, jako nahé ADSL až 16 Mbit/s.

Zajímavé je také snížení rychlostí v rámci ADSL: zatímco dosud stálo nahé ADSL 8 BMbit/s (na velkoobchodní úrovni) 380 Kč, nově to bude jen 310 Kč, a tedy o 70 Kč méně. To 16 Mbit/s ADSL zlevňuje dokonce o 88 Kč. Jako absolutní čísla nevypadají tyto poklesy až tak výrazné, ale převedené na procenta už docela ano: je to pokles o 18%, resp. o 17%.

Jenže: nezapomínejme na to, že všechny tyto ceny jsou velkoobchodní. Tedy takové, které platí jiní operátoři (například T-Mobile) Telefónice. V maloobchodních cenách, které platí koncoví zákazníci, se popisované změny mohou projevit jak „v plné míře“, tak i vůbec. Přeprodávané ADSL tak může zlevnit, ale také nemusí – pokud bude veškeré zlevnění na velkooobchodní úrovni absorbovat přeprodávající operátor.

Po nedávno zveřejněných výsledcích Telefóniky a T-Mobile v oblasti ADSL, kdy T-Mobile za 4Q2010 dokázal získat více nových zákazníků, může být situace docela zajímavá. Oba operátoři by mohli i nadále soupeřit o zákazníka, a vycházet mu vstříc i cenou. Ostatně: copak asi bylo pro Telefóniku motivací k tomu, aby takto snížila ceny dosavadního ADSL? Byly to konkurenční důvody? Nebo to souvisí výlučně s nástupem VDSL (kdy „starý model zlevňuje“)? Nebo že by důvodem byl nějaký regulační tlak, v rámci kterého Telefónika potřebovala dát do souladu své „trvale akční“ ceny s cenovou úrovní svých velkoobchodních služeb? Nebo nasycenost trhu?

A mimochodem: proč Telefónika nově zavádí „mezirychlost“ 6 Mbit/s? Dnes je takováto nominální rychlost běžně pokryta „cenovou“ variantou 8 Mbit/s. Neboli: zákazník zde platí cenu za 8 Mbit/s, ale dostává jen 6 MBit/s, nebo dokonce jen méně. Je nově zavedená varianta 6 Mbit/s signálem toho, že koncept AžDSL se neosvědčil, a že Telefónica postiženým zákazníkům raději sleví alespoň 20 Kč (kolik činí rozdíl ve velkoobchdoní ceně mezi 6 a 8 Mbit/s)?

Kdy bude VDSL i pro koncové zákazníky?

V souvislosti s popisovanou velkoobchodní nabídkou je určitě zajímavá otázka, kdy se VDSL stane dostupné i pro koncové zákazníky. Stejně jako kdy (a jak) se jim projeví změny cen i rychlostí ADSL.

Sama Telefónica mluví o „druhém kvartálu“:

VDSL technologie bude určena jak pro všechny naše velkoobchodní partnery, tak retailovým zákazníkům. Retailová nabídka produktů na bázi VDSL bude vycházet z velkoobchodní nabídky a její spuštění můžeme očekávat v průběhu druhého kvartálu letošního roku. O plánech a jejím nasazení VDSL do komerčního provozu vás budeme včas informovat. 

Přesnější představu může poskytnout načasování nové velkoobchodní nabídky: ta by měla platit od 9.5.2011 (a byla zveřejněna dva měsíce před tímto datem). Osobně bych tedy očekával změny na maloobchodní úrovni právě k tomuto datu.

Zajímavé je také to, co sama Telefónica říká k možnostem technologie VDSL (resp. VDSL2, na kterou se odkazuje velkoobchodní nabídka):

VDSL v našich technologických podmínkách má lepší kvalitu než ADSL zhruba do 1,3 km od ústředny / DSLAMu. V tomto dosahu se nachází zhruba 50 % domácností či business zákazníků ČR. A to jak stávajících tak i potenciálních. Zákazník, který se bude nacházet ve vzdálenější lokalitě, může nadále využívat ADSL technologii, která je dostupná do zhruba 4,3km od DSLAM. Samozřejmě myslíme i na tyto zákazníky a připravujeme pro ně speciální nabídku, kterou včas oznámíme.

Na závěr jen konstatování, že podle nové velkoobchodní nabídky nebude nové VDSL dostupné v souběhu s ISDN na jedné lince. Prý kvůli tomu, že „použitými linkovými kartami v DSLAMech není podporován“.