Vyšlo na Lupě, 28.2.2011
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b11/b0228001.php3

ADSL: přeprodej poprvé překonal přímý prodej

Během čtvrtého čtvrtletí 2010 měl český T-Mobile zřídit více nových ADSL přípojek, než sama Telefónica (na maloobchodním trhu). A jak dopadlo UPC s kabelem?

Minulý týden byly zveřejněny ekonomické a provozní výsledky největších hráčů na tuzemském trhu s pevným broadbandem za poslední čtvrtletí loňského roku, resp. za celý rok 2010 (Telefónica,  UPC a T-Mobile). A tak si můžeme porovnat, jak se komu dařilo.

Hlavně si už můžeme ověřit, zda skutečně došlo k významnému zlomu v dosavadním vývoji ADSL v ČR, který naznačovalo oznámení T-Mobile koncem ledna: že tento operátor za poslední loňské čtvrtletí zřídil téměř 20 000 nových přípojek. Připomeňme si to na následujícím slidu z jeho tehdejší prezentace:

Pokud Telefónica ve stejném kvartále nějak významněji  nepřidala (s počtem ADSL přípojek, které na maloobchodním trhu prodá sama), byl by T-Mobile úspěšnější -  a přeprodej by tak poprvé v historii překonal přímý maloobchodní prodej samotnou Telefónikou.

Snad netřeba dodávat, že dosud přeprodej jen živořil, či spíše „zacházel na úbytě“. Od počátku roku 2007, do třetího kvartálu roku 2009, totiž přeprodávaných přípojek dokonce ubývalo. Trend se obrátil až v posledním čtvrtletí 2009, v souvislosti s nástupem T-Mobile na trh s ADSL. Teprve tehdy začalo přeprodaných přípojek zase přibývat.

Porazil T-Mobile Telefóniku?

Jak ale tedy dopadlo čtvrté čtvrtletí loňského roku (4Q 2010) v číslech? Vidíme to na následujícím tradičním obrázku, se čtvrtletními přírůstky:

Tento obrázek sice ukazuje velmi výrazný růst přeprodejů v závěru loňského roku, viz zelená křivka, ale na druhou stranu nepotvrzuje údaj, se kterým přišel T-Mobile: že za 4Q 2010 aktivoval (téměř) 20 000 přípojek. Telefónikou vykazovaný přírůstek přeprodejů je pouze 12 800 – a i když k němu přičteme přírůstek všech nově zpřístupněných místních smyček (900), v naději že byly všechny použity pro ADSL, dostáváme se stále na nějakých 13 700 nových ADSL přípojek, které zřídil někdo jiný, než Telefónika (zatímco ona na maloobchodním trhu nově zřídila 16 600 nových přípojek).

Jak je tedy možné, že T-Mobile vykazuje „téměř 20 000“, a Telefónica jen necelých 14 000 nových přeprodejů a zpřístupněných místních smyček, když jiné zdroje pro nové ADSL přípojky nejsou reálné?

Odpověď je skryta v tom, že nejde o srovnatelné veličiny: zatímco u Telefóniky jde o „čisté přírůstky“ (konkrétně o rozdíl celkového počtu na konci čtvrtého a třetího čtvrtletí), v případě T-Mobile jde o „hrubé přírůstky“.

Jinými slovy: T-Mobile sice mohl zřídit (nově aktivovat) téměř 20 000 nových přípojek, ale také mu během stejného období nějaké ubyly, tím jak zákazníci své ADSL přípojky rušili. Podle dodatečných informací, které jsem si od T-Mobile vyžádal, by jejich „churn“ u ADSL za 4Q 2010 měl být kolem 2 500. Neboli: téměř 20 000 nových přípojek aktivovali, ale 2 500 jich zase zrušili. Což dává čistý přírůstek (téměř) 17 500 ADSL přípojek.

Uvědomme si ale, že toto číslo je pouze za T-Mobile, zatímco Telefónica do svých čísel musí započítávat i přírůstky či úbytky od všech svých partnerů, kteří také přeprodávají její velkoobchodní ADSL. U nich ale jsou pravděpodobné spíše úbytky, než nějaké přírůstky. Ovšem odhadnout, kolik jich je, je obtížné.

Určitým vodítkem mohou být úbytky z let 2007 až 2009, kdy T-Mobile ještě nevstoupil na trh s ADSL, resp. na něm teprve začínal (a ještě tolik neinvestoval do masové reklamy): tehdy se kvartální úbytky pohybovaly v rozmezí od 1 do 4 tisíců přípojek.

Pokud by i nyní byl úbytek (od ostatních přeprodávajících operátorů) také až někde kolem 4 tisíc, vše by už vycházelo: jestliže T-Mobile aktivoval cca 20 000 přípojek, ale současně jemu samotnému jich ubylo cca 2500 a ostatním cca 4000, pak by „čistý“ počet přírůstků byl 20 000 – 2500 – 4000 = 13 500. A to už odpovídá tomu, co hlásí Telefónica (cca 13 700 „čistých“ přírůstků na bázi přeprodeje i zpřístupnění místních smyček).

V každém případě bychom ale měli, v rámci vzájemné ho souboje mezi Telefónikou a T-Mobile, srovnávat srovnatelné: „čistý“ počet přírůstků, prodaným na maloobchodním trhu přímo příslušným operátorem. Tedy 16 600 u Telefóniky, a cca 17 500 u T-Mobile.

A to přeci jen potvrzuje očekávaný zásadní obrat v dosavadní historii českého ADSL: že přeprodávající operátor poprvé dohnal, a snad i překonal samotného inkumbenta. Byť jen relativně těsně a s vědomím, že dostupná čísla (na straně T-Mobile) jsou jen zaokrouhlená  - viz „téměř 20 000“ nových aktivací a úbytek „cca 2500“.

Uvidíme ale, jak bude celý trend pokračovat. Jak je totiž čím dál tím více zřejmé, už i „odbyt“ ADSL je výrazně závislý na síle a intenzitě marketingového působení. A ani ti největší operátoři si nemohou dovolit masivně investovat do reklamy a marketingu skutečně trvale.

Další statistiky ADSL

Když už jsme u čísel a statistik, ukažme si ještě další zajímavé grafy kolem ADSL.

Na následujícím obrázku si můžete „vychutnat“ výrazný nárůst přeprodeje ADSL za poslední loňský kvartál – byť, jak už víme, jde pouze o  „čisté“ přírůstky z pohledu Telefóniky, a nikoli o „hrubé“ přírůstky z pohledu jednotlivých operátorů.

Jiný pohled nabízí následující dva obrázky: na prvním jsou roční (nikoli již čtvrtletní) přírůstky maloobchodního ADSL (červeně) a přeprodávaného ADSL (“čistého“, z pohledu Telefóniky). Na druhém pak součet ročních přírůstků (maloobchodních i velkoobchodních).

 

Jak je z těchto obrázků patrné, výrazný pokles z let 2006 až 2008 se přeci jen zastavil, i když vývoj v posledních dvou letech byl poněkud nerovnoměrný.

Vzhledem k tomu by opět mohl být o něco reálnější cíl, který v roce 2008 vytyčil tehdejší ředitel české Telefóniky Salvador Anglada: do 5 let dosáhnout rovného milionu ADSL přípojek. Na následujícím grafu s celkovým počtem (maloobchodních a velkoobchodních) ADSL přípojek vidíte, jaký by musel být další vývoj, aby se tento cíl naplnil.

Vývoj pevných linek

Ukázat si můžeme také statistiky , které se týkají využití pevných linek. Následující obrázek zobrazuje jejich  strukturu, tak jak ji Telefónica vykazuje: modře jsou znázorněny celkové počty analogových telefonních linek (PSTN) a ISDN kanálů. Jak vidno, rapidně klesají.

Telefónica k nim ale připočítává ještě VOIP linky, jejichž počet pomalu roste. A tak v součtu s PSTN a ISDN linkami celkovou bilanci poněkud vylepšují (zpomalují pokles, viz červená křivka). Stejně tak ale Telefónica započítává do své statistiky, kterou prezentuje jako statistiku „pevných linek“, i počty přípojek s nahým ADSL. Těch také přibývá, a tak s jejich započítáním je pokles pevných linek opět o něco menší (viz žlutá křivka).

Jiný pohled na stejná čísla nabízí následující obrázek. Na něm už nejsou celkové (absolutní) počty, navíc v součtu přes jednotlivé varianty, ale čtvrtletní přírůstky (v případě VOIP linek a nahého ADSL) či úbytky (PSTN a ISDN) jednotlivých složek.

Pro úplnost si ještě ukažme i tradiční obrázek s celkovým počtem přípojek nahého ADSL:

UPC vs. Telefónica

Dalším velkým hráčem na tuzemském trhu s broadbandem, který v minulém týdnu zveřejnil své provozní výsledky, je české UPC. Tedy, přesněji: jeho výsledky zveřejnila mateřská společnost Liberty Global, vlastnící celý holding UPC. Jak si tedy české UPC stojí, právě proti Telefónice?

Jejich vzájemný souboj můžeme posuzovat ve dvou rovinách. Tou první je samotný pevný broadband, neboli počet ADSL přípojek (zřizovaných přímo Telefónikou na maloobchodním trhu). Zde vyhrává celkem jednoznačně Telefónica, viz následující obrázek – i když třeba ještě v prvních dvou čtvrtletích roku 2010 (a stejně tak roku 2008) mělo UPC nad Telefónikou navrch.

Zdůrazněme si ale, že jde o čtvrtletní přírůstky obou operátorů. Pokud bychom brali v úvahu celkové počty přípojek, pak by situace byla zásadně odlišná: zde se UPC, se svými 408 000 (kabelovými) pohybuje někde na polovině toho, kde je Telefónica (která na maloobchodním trhu vykázala ke konci loňského roku 735 700 přípojek, a v součtu s velkoobchodními dokonce 805 900 ADSL přípojek).

Úplně jinak je tomu na druhém poli, kde spolu UPC a Telefónica (alespoň pomyslně) soupeří a jakoby si vzájemně „lezou do zelí“: u telefonních přípojek (které zřizuje UPC) a TV přípojek (které naopak zřizuje Telefónica). Zde má už delší dobu navrch UPC, a jeho náskok se stále zvyšuje.

Telefónice totiž klienti na její službě O2TV v poslední době ubývají (vlastně po celý rok 2010), místo toho aby přibývali. Zato klientů telefonních služeb u UPC přibývá. A pokud bychom (pevné) telefonní služby u UPC srovnávali s (pevnými) telefonními službami Telefóniky, mělo by UPC  navrch ještě markantněji: zatímco Telefónica přišla během 4Q2010 o 46 900 klasických PSTN linek či ISDN kanálů, UPC jich naopak přidala 3 600.

Na druhou stranu zase Telefónica za 4Q 2010 přidala na 5 500 nových VOIP linek, svým firemním zákazníkům – což je zase více, než kolik UPC přidala telefonních přípojek. Inu, srovnávání nikdy není úplně jednoduché.