Vyšlo na Lupě, 5.8.2010
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b10/b0805001.php3

Kabel poráží ADSL. Ale za cenu ztrát.

Za druhé letošní čtvrtletí zřídilo UPC více nových kabelových přípojek k Internetu, než kolik nových ADSL přípojek prodala svým zákazníkům sama Telefónica. I UPC ubývají televizní zákazníci, ale pomaleji než Telefónice. Celkově UPC v provozních výsledcích vítězí. Nicméně: Telefónica generuje zisk, zatímco UPC je naopak ve ztrátě.

V pondělí jsem zde na Lupě popisoval čerstvě zveřejněné finanční a provozní výsledky Telefóniky O2 Czech Republic. Z nich se dalo odvodit, jak se vyvíjí zřizování nových ADSL přípojek, v rámci maloobchodu i velkoobchodu (přeprodeje), ale třeba i to, jak se Telefónice daří  na poli televizních služeb, s její IPTV službou O2TV. Tedy spíše nedaří, protože za poslední kvartál zde zaznamenala úbytek ve výši 3,5 tisíce přípojek.

Právě včera pak zveřejnila své ekonomické a provozní výsledky americká společnost Liberty Global, která je vlastníkem našeho UPC. A tyto její výsledky již tradičně obsahují i provozní výsledky našeho UPC. Takže teprve nyní se dá srovnávat mezi kabelem a ADSL.

Přesněji: srovnávat můžeme mezi „skoro celým ADSL“, protože provozní výsledky Telefóniky zahrnují prakticky veškeré ADSL přípojky v celé ČR. Naproti tomu UPC je sice největším kabelovým operátorem, ale nikoli jediným, který poskytuje kabelové připojení k Internetu. Aktuální výsledky ostatních ale k dispozici nejsou.

ADSL vs. kabelový Internet

I když budeme srovnávat mezi „skoro celým ADSL“ a kabelovým Internetem od UPC, stále budeme mít na výběr dvě varianty: máme na straně ADSL započítat jen to, co Telefónica prodala koncovému zákazníkovi sama (tj. v rámci maloobchodu), nebo máme připočítávat i to ADSL, které Telefónica zřídila a prodala na velkoobchodní bázi (a které dále přeprodal jiný subjekt)?

Ještě v loňském roce byla pro Telefóniku výhodnější první varianta, alespoň pokud jde o porovnávání kvartálních přírůstků. Přeprodejů totiž ubývalo, a tak součet s nimi kazil celkovou bilanci. Nicméně od posledního loňského čtvrtletí se situace obrátila a přeprodejů přibývá, takže pro Telefóniku začíná být výhodnější druhá varianta.

Dnes, na konci druhého letošního čtvrtletí, je rozdíl mezi oběma variantami dokonce principiální: pokud na straně ADSL započítáme jen „maloobchodní ADSL“, pak je aktuálním vítězem kabel od UPC, viz následující graf: zatímco Telefónica zřídila ve 2Q 2010 jen 11 000 nových (maloobchodních) ADFSL přípojek, UPC ve stejné době zřídil 13 200 nových kabelových přípojek.

Pokud ale na straně ADSL připočítáme i nové přeprodeje za 2Q 2010, kterých bylo 2 700, pořadí se rázem obrátí: ADSL se s počtem 13 700 dostane před kabel od UPC s 13 200 připojkami.

Správně bychom ale měli vzít do úvahy také změny u zpřístupněných místních smyček (LLU), u kterých lze také předpokládat, že jsou (z větší části) využívány právě pro ADSL. A těchto zpřístupněných místních smyček za stejnou dobu ubylo 2 200. Takže pokud bychom tento jejich počet od počtu ADSL přípojek zase odečetli, dostali bychom se někam zpět k první variantě.

Pokud bychom ale místo kvartálních přírůstků (viz výše) srovnávali celkové počty přípojek, výsledek by byl jednoznačný a opačný: zde ADSL  vede na plné čáře, když počet ADSL přípojek (i jen těch „maloobchodních“) je už delší dobu téměř dvojnásobný oproti počtu kabelových přípojek, viz následující graf.

UPC telefon vs. O2TV

Jiné tradiční srovnání mezi UPC a Telefónikou vychází z toho, jak úspěšně si oba tyto subjekty vzájemně „lezou do zelí“. To proto, že Telefónica je tradičně vnímána jako „telefonní“ firma, ale dnes poskytuje i televizní služby, na bázi IPTV, v podobě své služby  O2 TV. V případě UPC je tomu přesně naopak, to je vnímáno tradičně jako „televizní“ firma, která ale v poslední době nabízí i telefonní služby. A jak tedy aktuálně vypadá jejich souboj v těchto dvou komoditách?

V pondělním článku jsme si řekli, že Telefónica docela ztratila, když jí za 2Q 2010 ubylo na 4,5 tisíce IPTV přípojek. Dnes si již můžeme dodat, že UPC za stejnou dobu přidalo 6,7 tisíce nových telefonních přípojek.

Jak ukazuje následující obrázek, s absolutními počty přípojek, UPC již delší dobu v popisovaném souboji nad Telefónikou vede. Nyní se ale jeho náskok ještě výrazněji zvýšil, resp. pomyslné nůžky mezi oběma se ještě více rozevřely.

Jak se daří kabelové a satelitní televizi?

Když už zde porovnáváme provozní výsledky Telefóniky a UPC, měli bychom se zmínit i o „tradičním byznysu“ kabelového operátora, kterým je poskytování televizních služeb. Ať již v provedení klasické kabelové televize (CATV, dnes již stále více digitální než analogové), či v provedení televize satelitní (DTH). Současně si tím můžeme odpovědět na otázku, zda i UPC bylo postiženo digitalizací terestrického vysílání, a to v podobě razantnějšího úbytku svých zákazníků.

Vývoj počtu abonentů u jednotlivých variant TV služeb, které UPC poskytuje, ukazuje následující graf. Ten nás ale pouze utvrzuje v základním trendu, kterým je převod zákazníků CATV z analogové na digitální variantu. Takže zatímco „analogová“ křivka rychle klesá, ta „digitální“ naopak roste.

U satelitní televize, v praxi reprezentovanou službou UPC Direct, je už rovnou vidět určitý pokles. Jenže jak to vychází v celkovém součtu? To vidíme až na následujícím „kumulativním“ grafu, který ukazuje součty všech tří složek:

Z tohoto grafu je patrné, že v celkovém součtu UPC zákazníci také ubývají. Nejspíše také v důsledku digitalizace terestrického vysílání, které o to více konkuruje ostatním formám distribuce televizního vysílání. V absolutní hodnotě je kvartální úbytek na straně UPC (4,6 tisíce) dokonce ještě větší než na straně Telefóniky (4,5 tisíce). Ovšem v relativním pohledu, v převodu na procenta ze zákaznické základny, je tomu zcela opačně: zatímco Telefónika přišla za poslední čtvrtletí o 3,26% zákazníků svých IPTV služeb, UPC ubylo jen 0,72% zákazníků.

Za jakou cenu?

Celkově si tedy dovolím konstatovat, že pomyslný souboj mezi Telefónikou a UPC na poli kvartálních provozních výsledků vychází celkem jednoznačně ve prospěch UPC.

Zajímavou otázkou je ale to, za jakou cenu tomu tak je. Konkrétně jak by dopadlo porovnání finančních výsledků obou soupeřů. Musíme si totiž uvědomit, že pouhé počty přípojek ještě nevypovídají nic o tom, kolik příslušný poskytovatel inkasuje na výnosech, kolik utrácí na  svých nákladech a jaký generuje zisk či ztrátu.

V poslední době například UPC masivně investovalo do reklamy a marketingu, a přišlo i s výrazně sníženými akčními cenami, hlavně za různé balíčky (Internet v kombinaci s televizí a telefonem). To představuje zvýšené výdaje, a na druhé straně nižší „poměrné“ výnosy (na zákazníka). Což by nemuselo až tak vadit, pokud by zákazníků opravdu rapidně přibývalo. To se ale neděje, viz výše popisovaná čísla.

Ziskovost operátora ale závisí i na skladbě tarifů či služeb, které jednotliví zákazníci konzumují a platí. Takže ani digitalizaci kabelové televizní sítě nemůžeme měřit pouhým mechanickým srovnáváním počtů přípojek. Správně bychom museli vzít do úvahy i to, o kolik je digitální kabelovka dražší a kolik uživatelů zvolilo při přechodu nižší, ale levnější službu.

Celkové srovnání výnosů obou subjektů ale není jednoduché. Telefónica sice publikuje velmi podrobné údaje o svých výnosech, ale UPC je běžně nepublikuje. Přesněji: publikuje je jeho vlastník, kterým je americká společnost Liberty Global - ale v konkrétním případě českého UPC jen agregovaně, v součtu s dalšími svými dcerami z regionu. Takže pro naše posouzení jsou takováto čísla nepoužitelná.

Vyjít lze alespoň z toho, co bylo nedávno zveřejněno ve sbírce listin v Obchodním rejstříku (u příležitosti fúze českého UPC a společnosti Forcable s.r.o.), a co v médiích komentoval třeba deník E.15:

Největší tuzemská kabelová firma UPC loni prohloubila ztrátu na 133 milionů korun ze zhruba 25 milionů v předchozím roce. Firma na konci loňského roku evidovala nerozdělený zisk z minulých let 924 milionů korun a neuhrazenou ztrátu 8,43 miliardy korun.

To moc radostně nezní. A proti přeci jen ziskové Telefónice to vzájemný souboj opět staví do poněkud jiného světla.