Vyšlo na Lupě, 27.5.2010
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b10/b0527001.php3

CZ.NIC představuje: Domain Report 2009

Víte, jak vypadají nejdelší české domény a kolik jich je? Či kolik domén drží muži a kolik ženy? Nebo kolik domén skutečně nabízí nějaký obsah? Případně  jak jsou naše domény připraveny na IPv6? I o takovýchto údajích informuje právě vydaný Domain Report 2009. Vydalo jej sdružení CZ.NIC, správce domény nejvyšší úrovně CZ (ccTLD CZ).

Nový soubor statistik, který sdružení CZ.NIC vydalo, se jmenuje Domain Report 2009, a pokrývá vývoj v naší národní doméně nejvyšší úrovně (TLD) od roku 2000 do konce roku 2009. Jde zřejmě o začátek nové tradice, která by měla pokračovat každoroční aktualizací tohoto dokumentu.

Nejdelší a nejkratší jména

Mezi statistikami, které tento dokument obsahuje, najdeme poměrně široké spektrum informací: od suchých a méně záživných, až po statistiky poměrně kuriózní a méně tradiční. Tak třeba: jestlipak víte, že každé jméno domény může mít nejvýše 63 znaků? Pod doménou .cz takováto se takováto „maximální“ jména najdou hned dvě:

prvni-nejdelsi-domena-v-ceske-republice-ktera-ma-prave-63-znaku
hryhryhryhryhryhryhryhryhryhryhryhryhryhryhryhryhryhryhryhryhry

Držitelé těchto registrovaných  jmen domén pak mohou vytvářet a používat taková (symbolická) doménová jména, jako:

Klikat se na ně samozřejmě dá, ale schválně si je zkuste zapamatovat a případně i sami (a správně) napsat. Pro běžné používání asi moc praktické nejsou.

A k čemu že svým držitelům jsou takto extrémně dlouhá doménová jména? Můžete si to vyzkoušet sami: první skutečně staví na své specifické délce. A to druhé je chytrým způsobem využito k přesměrování: i když nějaké ty „hry“ vynecháte, dostanete se vždy ke stejnému prodejci her. Ten si zaregistroval všechny „násobky“ slova hry, až do té nejdelší možné, a všechny je přesměroval k sobě, do své „běžné“ domény.

Když už jsme ale u domén a jejich jmen, dopřejme si  hned trochu osvěty a rozlišme jméno domény (které se v angličtině označuje jako label) od doménového jména (domain name):

 • jméno domény je „to mezi tečkami“, a může mít maximálně 63 znaků (písmen, číslic, ev. i pomlček).  
 • doménové jméno je zápis celé posloupnosti jmen (symbolických jmen domén a jmen uzlů),  oddělených tečkami. Příkladem doménového jména je například www.lupa.cz, kde cz je jméno domény nejvyšší úrovně, lupa je jméno domény druhé úrovně (přidělené v TLD cz), a www symbolické jméno uzlu (přidělené  v doméně lupa.cz). Celé doménové jméno přitom může mít nejvýše 255 znaků.

Správce domény nejvyšší úrovně cz (sdružení CZ.NIC) tedy registruje jména domén druhé úrovně (pod TLD cz), zatímco doménová jména (a  jména domén třetí a dalších úrovní) si podle svých potřeb vytváří uživatelé sami. Tak třeba společnost Internet Info, jako vydavatel Lupy, si kdysi zaregistrovala jméno domény druhé úrovně lupa (pod TLD .cz). Díky tomu může vytvářet, přidělovat a používat symbolická doménová jména jako např. www.lupa.cz, nastroje.lupa.cz, adsl.lupa.cz apod.

Zpět ale ke kuriózním doménám, přesněji: ke kuriózním jménům domén. Nový Domain Report uvádí ještě osm jmen domén druhé úrovně o 61 znacích (registrovaných ke konci roku 2009):

vozik-voziky-vysokozdvizny-vysokozdvizne-manipulacni-technika
maagtechnic-tesneni-a-tesnici-materialy-nove-mesto-nad-metuji
ubytovani-znojmo-znojemsko-havraniky-penzion-penziony-saldorf
sex-hublist-seznam-java-hry-zdarma-video-reality-seznamka-mp3
detsky-tabor-lyzovani-hory-hry-tabory-snowboard-lyze-dovolena
primy-prodej-seminare-knihy-skoleni-mlm-multi-level-marketing
bio-alkohol-krb-gel-elektricke-plynove-etanol-krby-bez-komina
verold-hradec-kralove-automobily-osobni-prodej-hradec-kralove

Některé z nich ale dnes již nejsou registrované. Nejspíše tedy i jejich původní držitelé usoudili, že pro ně nejsou moc užitečné. A vlastně ani pro nikoho jiného, když si je nikdo jiný nezaregistroval.

Jaká je ale situace „na opačném konci“, s nejkratšími jmény domén druhé úrovně pod TLD cz? K tomu nový Domain Report uvádí:

Jednoznakové a dvouznakové domény jsou vyčerpány. K poslednímu dni roku 2009 jsou tříznakové domény vyčerpány z 31% a zbývá 32 994 kombinací.

To před třemi lety tomu bylo ještě trochu jinak. Podle této tiskové zprávy CZ.NICu z března 2007 ještě zbývaly nějaké dvouznakové domény, a více tříznakových:

Z možného počtu 36 jednoznakových domén jsou obsazeny všechny, stejně jako jsou obsazeny všechny kombinace dvou písmen v doménovém jméně. Z celkového počtu 1 296 domén tvořených dvěma znaky je obsazeno 1 058 (81,64 %). Velký výběr mají zájemci o doménová jména tvořená třemi znaky, z možného počtu 47 952 domén je jich obsazeno jen 8 403 (17,52 %).

Celkově ale samozřejmě platí, že nejkratší i nejdelší jména domén jsou krajní extrémy. Nejvíce jmen domén (druhé úrovně pod TLD cz) má někde kolem 8 a 9 znaků, jak naznačuje následující obrázek:

Kolek je registrovaných domén?

Před třemi lety, v roce 2007, bylo podstatně méně i všech registrovaných domén druhé úrovně pod TLD cz. Můžeme to vidět na následujícím grafu, který ukazuje vývoj počtu registrací od roku 1999, kdy se této činnosti ujalo sdružení CZ.NIC.

Na dalším obrázku pak vidíte meziroční přírůstky registrací. K roku 2003 (a jeho úbytku) se sluší dodat, že zde byla změněna pravidla a jméno domény bylo registrováno až po zaplacení registračního poplatku.

Zajímavé je také složení držitelů domén, viz obrázek: nejprve podle statutu (zda jde o soukromou osobu či právnickou osobu), a také podle pohlaví.

 Zatímco v prvním případě je situace relativně vyrovnaná, ve druhém případě je patrná významná disproporce. V samotné možnosti zaregistrovat si nějakou doménu druhé úrovně pod TLD cz ale příčina určitě nebude - ženy v tomto ohledu zcela určitě diskriminovány nejsou.

Jiným zajímavým pohledem je „koncentrace“ držení domén. Držitelů, kteří mají ve svém držení jen jedinou doménu, bylo 324 993 (vše ke konci roku 2009). Těch, kteří mají ve svém držení domény dvě, pak bylo podstatně méně, jen 29 450.

Na opačném konci pomyslné škály pak je několik držitelů, kteří mají ve svém držení opravdu velké počty domén druhé úrovně pod TLD cz. Hitparádu „top 15“ ukazuje následující tabulka:

 1. 2498 domén
 2. 2459 domén
 3. 2223 domén
 4. 2100 domén
 5. 1268 domén
 6. 995 domén
 7. 959 domén
 8. 950 domén
 9. 794 domén
 10. 735 domén
 11. 691 domén
 12. 666 domén
 13. 612 domén
 14. 611 domén
 15. 604 domén

Pokud jde o „geografické“ rozložení držitelů domén, to vidíte na následujícím obrázku.

Nesmíme ale zapomínat na to, že držiteli domén (druhé úrovně pod TLD cz ) mohou být – a jsou - i cizinci. Přesněji: držitelé s adresou v zahraničí. Kolik jich je a kolik mají ve svém držení domén, ukazuje následující obrázek:

Jak jsou domény využity?

Alespoň z mého pohledu je nejzajímavější statistikou s prvního Domain Reportu to, jak jsou jednotlivé domény druhé úrovně (pod TLD cz) využívány. Tedy alespoň pokud jde o webové stránky, nacházející se v dané doméně na uzlu se jménem www (tj. na adrese typu www.domena.cz). Sdružení CZ.NIC si totiž udělalo průzkum, při kterém náhodně vybralo 1200 domén druhé úrovně a hodnotilo, co se nachází na webových stránkách v takovéto doméně. Jednalo se přitom o „lidské“ (a tudíž subjektivní) hodnocení skupiny hodnotitelů, kteří stránky (ručně) procházeli.

Výsledek ukazuje následující obrázek.

Za povšimnutí určitě stojí poměrně vysoký počet zaparkovaných domén. Stejný průzkum přitom proběhl celkem třikrát, poprvé v září 2008, a právě tento ukazatel průběžně klesal: z 19,75% při prvním průzkumu, na 17,33% v polovině roku 2009, a 16,17% na konci roku 2009. 

Poměrně vysoký je i podíl takových stránek, které vůbec nejsou funkční či obsahují nějakou chybu (9 + 7,08%). I když část z nich může jít na vrub tomu, že držitelé příslušných domén je chtějí využívat například jen pro potřeby elektronické pošty.

Pokud bychom tedy sečetli všechny zaparkované domény, domény na prodej, domény nefunkční a zatížené chybou, dostaneme se skoro na 35%. Zbývá tedy jen cca 65% domén, které jsou skutečně využity pro nějaký webový obsah.

Technické statistiky

První Domain Report od CZ.NICu obsahuje i řadu techničtěji orientovaných statistik. Vypočítává například, že pro domény druhé úrovně pod TLD cz je využíváno:

 • 4605 různých DNS serverů (dle unikátních IP adres v NS záznamech)
 • 31033  různých mailových serverů (dle unikátních IP adres v MX záznamech)
 • 29927 různých webových serverů (dle unikátních IP adres v A záznamech pro příslušné www.jmenodomeny.cz.

DNS servery přitom běží na různých platformách, které mají následující procentuelní zastoupení:

 • Bind: 68.5
 • Microsoft: 9.8%
 • Tinydns: 3.7%
 • ostatní: 1.5%
 • nezjištěno: 16.5%

U poštovních serverů vypadá situace následovně:

 • Postfix: 28.2%
 • Microsoft: 15.1%
 • Exim: 7.0%
 • Sendmail: 5.1%
 • ostatní: 4.6%
 • nezjištěno: 40.0%

Mezi webovými servery pak podle očekávání jednoznačně dominuje Apache:

 • Apache: 70.0%
 • Microsoft IIS: 14.9%
 • Lotus: 0.5%
 • ostatní: 2.9%
 • nezjištěno: 11.7%

Málo optimistická je ale statistika toho, kolik domén má dostupné servery (pro DNS, mail či web) na IPv6. Jsou to jen velmi malá procenta.

 • IPv6 DNS servery: 3,53%  (22019 AAAA záznamů)          
 • IPv6 Mail severy: 1,35% (8454 AAAA záznamů)                  
 • IPv6 Web servery: 0,99% (6178 AAAA záznamů)
 • všechny tři servery: méně než 1% domén(5147 AAAA záznamů)

Vzhledem k situaci s reálnou dostupnost dosud nealokovaných adres IPv4 to opravdu není dobrá zpráva.