Vyšlo na Lupě, 14.5.2010
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b10/b0514001.php3

Kabel opět poráží ADSL

Za letošní první čtvrtletí zřídilo české UPC  více nových kabelových přípojek k Internetu, než Telefónica O2 CR přípojek na bázi ADSL. Naposledy tomu tak bylo v roce 2008. Teprve když Telefónice přispěchá na pomoc T-Mobile a jejich letošní přírůstky ADSL se sečtou, vyrovnají se přírůstkům kabelového Internetu od UPC.

V nedávných dnech zveřejnili největší tuzemští poskytovatelé pevného připojení k Internetu své hospodářské a provozní výsledky. Díky nim je možné si udělat obrázek o tom, jak se pevný broadbandu na počátku letošního roku vyvíjel.

Podívejme se nejprve na situaci kolem ADSL od Telefóniky O2 Czech Republic (výsledky), prostřednictvím již tradičního obrázku:

Zde ihned vidíme, že Telefónika nebyla při zřizování nových ADSL přípojek za první letošní kvartál až tak úspěšná. Přírůstek pouhých 14 tisíc „maloobchodních“ přípojek (resp. 14,1 tisíce, podle tiskové zprávy Telefóniky) je vlastně třetím nejhorším výsledkem za poslední roky, po druhém a třetím kvartále 2008. A to navzdory řadě kampaní, slibujících zřízení ADSL za mimořádně výhodné akční podmínky. No, nejspíše už těch „akcí“ je tolik, že se s nimi lidé ani nestačí neustále seznamovat, natož pak na ně reagovat.

V celkových počtech se tak Telefónica dostala na 691 100 přípojek, které „prodala“ sama na maloobchodním trhu.  

Co ale určitě stojí za povšimnutí, je pokračující nárůst přeprodávaného ADSL. To se již ve třetím loňském kvartále  „probralo“ ze záporných čísel (z úbytku přeprodávaných přípojek), a dostalo se naopak do kladných čísel (znamenajících přírůstky). Ještě lépe je to vidět na následujícím obrázku, který ukazuje detailně kvartální přírůstky (spodní křivka) a celkové počty (horní křivka) přeprodaných ADSL přípojek.

Vysvětlení tohoto jevu by mělo být vcelku jednoduché: jde o důsledek toho, jak se přeprodeje ADSL chopil T-Mobile a začal ADSL (dnes hlavně v jeho nahé podobě) kombinovat s mobilním hlasem, například v podobě služby 2v1. Ostatně, minulý týden i T-Mobile zveřejnil své hospodářské a provozní výsledky, a v nich se chlubí tím, že má téměř 50 tisíc ADSL přípojek.

Na takto (relativně) vysoké číslo by ale nestačily ani zvýšené přeprodeje během posledních kvartálů. Jde o počty, které zahrnují ještě i rezidenční zákazníky Českých radiokomunikací,  které T-Mobile od ČRa převzal. I tak ale „téměř 50 tisíc“ představuje skoro polovinu veškerého „jiného“ ADSL v ČR, ve smyslu: jiného než toho, které na maloobchodním trhu prodá sama Telefónica.

Pokud se totiž podíváme na celkové počty přeprodaných ADSL přípojek (51,7 tisíce), a pokud si k nim přičteme celkový počet zpřístupněných místních smyček (52,6 tisíce, viz následující obrázek), v očekávání že každá zpřístupněná místní smyčka je využita pro ADSL, pak se v součtu dostaneme na 104,3 tisíce. A má-li T-Mobile téměř 50 tisíc ADSL přípojek, pak je zřejmě již  největším z alternativních poskytovatelů ADSL (zatímco o zbytek se dělí Volný resp. Dial Telecom, GTS Novera a řada dalších subjektů).

Jak velký je trh s ADSL a jak se na něm kdo podílí?

Pokud tedy Telefónica sama prodala na maloobchodním trhu 691,1 tisíce ADSL přípojek, a pokud na přeprodej připadá 51,7 tisíce a na zpřístupněné místní smyčky 52,6 tisíce, pak jde celkově o 795,4 tisíce přípojek na celém tuzemském trhu s ADSL (ke konci letošního prvního čtvrtletí).

Podíl samotné Telefóniky na tomto celkovém trhu ukazuje následující obrázek:

Podle něj došlo po dlouhé době posilování poprvé k mírnému oslabení pozice Telefóniky na tomto trhu, právě v důsledku nástupu přeprodejů (a také zpřístupnění místních smyček). Podíl Telefóniky se dostal na 86,80%, a na její konkurenty tak připadá zbytek do 100%.

Konkrétně pro T-Mobile, s jeho 50 tisíci přípojkami, to vychází na podíl cca 6,3%.

Jaké plány má T-Mobile?

Plány společnosti T-Mobile jsou ale mnohem ambicióznější, jak v nedávném rozhovoru v NetClubu naznačil jeho generální ředitel Roland Mahler:

Loni jste od Českých radiokomunikací převzali část zákazníků a technologii pro provozování ADSL připojení. Jaké máte v této oblasti plány do budoucna?
Letos chceme rozšířit pokrytí, navýšit počet DSLAMů a do tří let chceme dosáhnout 20% podíl na trhu s ADSL připojením.

K naplnění tohoto cíle by ale T-Mobile musel výrazněji přidat, a kvartálně se dostat na podstatně vyšší přírůstky oproti těm z letošního prvního čtvrtletí. Zkusme si to orientačně spočítat: pokud by Telefónica se svým ADSL dále rostla jen minimálně (zaokrouhleně na 700 tisíc přípojek), a pokud ostatní hráče zanedbáme (což samozřejmě není reálné, ale zde si to takto zjednodušme), pak by se T-Mobile musel během tří let dostat z nynějších 50 tisíc na cca 175 tisíc ADSL přípojek. To by znamenalo přidat každý rok téměř 42 tisíc nových přípojek, a kvartálně pak cca 10,4 tisíce.

Zajímavá je také zmínka ředitele Mahlera o navýšení počtu DSLAMů: z toho odvozuji, že i T-Mobile preferuje cestu poskytování ADSL přes zpřístupněné místní smyčky, oproti přeprodeji velkoobchodního ADSL od Telefónky. A to i přes nedávné zlevnění velkoobchodního nahého ADSL, které se dosud nijak nepromítlo do koncových cen – a tudíž zvyšuje výnos toho, kdo přeprodávané ADSL poskytuje.

Jak se daří pevným linkám a nahému ADSL?

Když už jsme u záměrů, které deklarují  generální ředitelé, připomeňme si nedávný výrok  nového generálního ředitele české Telefónky Louise Antonia Malvida, o tom že „počet aktivních pevných linek by měl v příštím roce po desetiletém poklesu začít opět růst“. A dokonce že tento počet začal růst již ve druhém pololetí loňského roku.

Pokud se ale podíváme na následující obrázek, který ukazuje celkový počet pevných linek, tak jak jej Telefónica sama vykazuje, pak tomuto výroku příliš neodpovídá: i ve druhém loňském pololetí docházelo k úbytku, a nikoli k růstu pevných telefonních linek. A také během letošního prvního kvartálu dále pokračoval pokles, dokonce ještě strmější.

Do čísel v grafu jsou přitom již zahrnuty přípojky, sloužící potřebám nahého ADSL, stejně jako VOIP přípojky, a dokonce také ISDN kanály. Nejsou zde ale započítány velkoobchodní služby (přeprodeje a zpřístupněné místní smyčky), které v poslední době skutečně rostou - ale ani s jejich započítáním mi to na obrácení trendu zatím nevychází. Celkový úbytek je 33 tisíc pevných linek za 1Q 2010, zatímco na přeprodejích a zpřístupnění by dohromady přibylo jen 3,9 tisíce pevných linek.

Snad kdyby se odpočítaly ISDN kanály, které možná ubývají a strhávají celkový součet do úbytků. No, uvidíme ještě v dalších kvartálech.

Když už jsem se ale zmínil o nahém ADSL: následujícím obrázek ukazuje, jak tento typ přípojek průběžně roste (jde o celkové počty).

Srovnání s kabelem

Kromě Telefóniky O2 CR a českého T-Mobile již zveřejnila své provozní výsledky i americká společnost Liberty Global, která je vlastníkem českého UPC. A z nich vyplývá, že UPC zřídilo během prvního letošního kvartálu 17 tisíc nových přípojek kabelového Internetu. Což je více než 14 tisíc, o které si za stejné období polepšila česká Telefónika.

Pokud se podíváme na dlouhodobější srovnání kvartálních přírůstků  přípojek u obou společností, pak můžeme vidět, že  se vrátila situace z prvních tří kvartálů roku 2008, kdy kabel od UPC vítězil (v počtu nově zřizovaných přípojek) nad maloobchodním ADSL od Telefóniky. Sice jen o málo, ale vítězil.

Pak ale, počínaje posledním čtvrtletím roku 2008, ADSL přidalo a dostalo se k vyšším přírůstkům – až do letošního roku, kdy se situace znovu obrátila. Nikoli ale tím, že by kabel od UPC nějak výrazněji přidal, ale spíše poklesem přírůstků u ADSL.

Počty přírůstků mezi kabelem a ADSL by se víceméně vyrovnaly až tehdy, pokud bychom k maloobchodním prodejům Telefóniky (tj. k jejím 14 tisícům)  přidali přeprodané ADSL (v objemu 3,5 tisíce), o které se zřejmě v rozhodující míře postaral T-Mobile.

Zajímavé je také vzájemné srovnání mezi telefonními službami od UPC a televizními službami (O2 TV) v podání Telefóniky, které ukazuje následující obrázek:

Jak je z něj patrné, UPC se daří držet tempo růstu a pro své telefonní služby získává další a další zákazníky (nejspíše i díky různým akcím, slevám a balíčkům), zatímco Telefónice se s její službou O2 TV příliš nedaří. Za celé první letošní čtvrtletí vykázala přírůstek pouhých 100 nových přípojek. A to zřejmě ještě po zaokrouhlení na celé stovky, takže skutečný počet mohl být dokonce ještě nižší.