Vyšlo na Lupě, 15.3.2010
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b10/b0315001.php3

Nahé ADSL může zlevnit

Telefónica O2 Czech Republic zveřejnila v závěru minulého týdne novou velkoobchodní nabídku svého ADSL, platnou k 1.4.2010. Dochází v ní k poměrně zásadnímu zlevnění nahého ADSL, o 107 Kč. Cenový rozdíl mezi „oblečeným“ a „nahým“ ADSL na velkoobchodní úrovni se tak snižuje z původních 205 Kč na 98 Kč.

Přesně před týdnem jsem zde na Lupě popisoval, co naznačily provozní výsledky  Telefóniky za loňský kalendářní rok: že došlo k určitému oživení prodejů ADSL. Připomeňme si to ještě jednou, z pohledu celoročních přírůstků:

Jiným zajímavým výsledkem loňského roku – byť k němu došlo až v samotném závěru, během posledního čtvrtletí – byl zlom v trendu přeprodejů: poprvé přibylo přeprodaných ADSL přípojek. A naopak poprvé ubylo zpřístupněných místních smyček. Podle mého názoru to vše souviselo i s úspěchem nahého ADSL, neboli ADSL bez souběhu s hlasovými službami. Připomeňme si to na následujícím obrázku, s celkovým počtem přípojek nahého ADSL:

O tom, jak se situace vyvíjí v letošním roce, lze zatím jen spekulovat, protože na relevantní čísla za první kvartál si musíme ještě nějakou dobu počkat. Troufám si ale odhadovat, že celý trend pokračuje a dále eskaluje, zejména díky aktivitám T-Mobile a jeho  balíčku 2v1, který je přímo postaven právě na nahém ADSL  (a ke kterému přidává různé varianty mobilního hlasu), a který je poměrně masově inzerován.

Velkoobchodní ceny klesají o 107 Kč!

Abych vás již dlouho nenapínal: nyní přichází další zajímavý obrat. Telefónica totiž v závěru minulého týdne zveřejnila novou velkoobchodní nabídku svého ADSL, platnou od 1.4.2010. A v ní snížila ceny právě u nahého ADSL.

Konkrétně tak, že v rámci služby služby Carrier Broadband u všech rychlostních variant ubrala shodně 107 Kč (v cenách na velkoobchodní úrovni, které jsou bez DPH). Výsledek  ukazuje následující tabulka. V ní je pro srovnání (v nejpravějším sloupci) uvedena také cena „oblečeného“ ADSL  (tj. s povinností platit ještě za hlasové služby), která se nemění:

Maximální rychlost, agregace Dosavadní cena „nahé“ varianty Cena „nahé“ varianty od 1.4.2010 Cena „oblečené“ varianty
3072/256 kbit/s, 1:50 430 Kč 323 Kč 225 Kč
8192/512 kbit/s, 1:50 487 Kč 380 Kč 282 Kč
16384/768 kbit/s, 1:50 635 Kč 528 Kč 430 Kč
3072/256 kbit/s, 1:20 655 Kč 548 Kč 450 Kč
8192/512 kbit/s, 1:20 956 Kč 849 Kč 751 Kč
16384/768 kbit/s, 1:20 1600 Kč 1493 Kč 1395 Kč
Ceny velkoobchodní služby Carrier Broadband (měsíčně bez DPH)

Ke stejnému snížení (o 107 Kč) došlo také u služby Carrier IP Stream. Pro připomenutí: rozdíl mezi oběma službami je (po odbourání objemových limitů) hlavně v tom, že u Carrier Broadband je pevně nastavena agregace (1:50 nebo 1:20), zatímco u Carrier IP Stream si ji určuje alternativní operátor. Proto se zde také platí odděleně za „přístupovou část“ ADSL přípojky (která sama není agregovaná), a za páteřní části služby, kde teprve dochází k agregaci.

Zlevnění  „přístupové části“  (dílčí služby Carrier IP DSL CA) ukazuje následující tabulka:

Rychlostní varianta Dosavadní cena „nahé“ varianty Cena „nahé“ varianty od 1.4.2010 Cena „oblečené“ varianty
3072/256 kbit/s 411 Kč 304 Kč 206 Kč
8192/512 kbit/s 457 Kč 350 Kč 252 Kč
16384/768 kbit/s 555 Kč 448 Kč 350 Kč
Ceny služby Carrier IP DSL CA (měsíčně bez DPH)

Oblečení už jen za 98 Kč!

Právě popsané změny tedy znamenají, že rozdíl mezi „nahým“ a „oblečeným“ ADSL se u obou služeb snížil z původních 205 Kč na pouhých 98 Kč, a to univerzálně, pro všechny varianty rychlosti i agregace. Ostatně, tato jednotnost je logická, neboť jde o cenu za (chybějící) hlasové služby, a ta by měla být (a je) nezávislá na tom, o jakou variantu ADSL jde.

Nové verze velkoobchodních nabídek na tento rozdíl pamatují i v tom, že adekvátně mění pravidla přechodu mezi nahou a oblečenou variantou ADSL: pokud se ke konkrétní přípojce nahého ADSL  přiobjednají hlasové služby, cena za samotné ADSL klesne o 98 Kč (dříve klesala o 205 Kč). A naopak, pokud se u „oblečené“ přípojky zruší hlasové služby, cena (nyní již jen za nahé ADSL) vzroste o 98 Kč, ale zákazník již neplatí za hlasové služby.

Jak ale rozumět právě popsanému snížení cen? Když „oblečené“ ADSL nijak nezlevnilo, a vlastně jen klesl příplatek za absenci hlasových služeb (z 205 na 98 Kč), nedělá si tím Telefónica prostor k tomu, aby zlevnila své hlasové služby?

Proti tomu hovoří následující úvaha: cena nahého ADSL je ve skutečnosti součtem dvou cen – ceny za pevnou linku a ceny za ADSL samotné, ve smyslu datové služby, poskytované po této lince. Obě tyto složky už ale musí pokrývat veškeré své náklady, bez ohledu na to, kolik by stála další služba (hlas), pokud by byla poskytována. A obě tyto složky (ve svém součtu) teď klesají, takže Telefónica bude mít nižší výnos i ze samotného nahého ADSL, nezávisle na hlasových službách.

Pokud by motivací byl pokles nákladů na pevnou linku jako takovou (bez ohledu na poskytované služby), pak by mělo dojít k určitému zlevnění i u oblečeného ADSL. Protože i to se určitým způsobem podílí (spolu s ostatními službami, konkrétně s hlasem) na pokrytí nákladů na samotnou pevnou linku. Ale cena oblečeného ADSL se nemění.

Podobně v případě, pokud by zlevnilo samotné ADSL jako služba (například kvůli zlevnění internetové konektivity): pak by se to mělo určitým způsobem projevit jak na nahém, tak i na oblečeném ADSL. Byť ne stejnou měrou, protože se různým způsobem podílí na nákladech za pevnou linku.  

Proč?

Jaká jsou další možná vysvětlení právě popisovaného kroku? To, že by šlo o výsledek cenové regulace, nařízené ze strany ČTÚ, lze vyloučit – nic takového nebylo oznámeno. Telefónica zlevnila sama, resp.  dobrovolně. Navíc v poněkud zvláštním časovém termínu, když vše zveřejnila 11.3.2010, s platností od 1.4.2010 (což neodpovídá ani obvyklému měsíčnímu odstupu).

 Jedním možným vysvětlením je samozřejmě to, že se Telefónica rozhodla podpořit rozvoj nahého ADSL. Že si spočítala, že když na velkoobchodní úrovni prodá (nejspíše přes T-Mobile) více přípojek nahého ADSL, že na tom v celkovém  součtu bude inkasovat více, i když za každou jednotlivou přípojku utrží méně.

Napadá mne ale ještě jedno možné vysvětlení: že k tomu byla Telefónica dotlačena, kvůli možnému zneužití svého dominantního postavení. Sama totiž poskytuje své maloobchodní ADSL na stavebnicovém principu: zákazník si může pořídit nahé ADSL za určitou měsíční cenu (750 Kč ve verzi „až“ 8 Mbit/s), a pokud si k tomu přikoupí hlasové služby, pak za základní tarif Standard si připlatí pouze 98 Kč! V případě tarifu Mini dokonce jen 81 Kč. Tak proč je (resp. bylo) na velkoobchodní úrovni nutné připlácet podstatně více, a to plných 205 Kč (byť bez DPH)?

Jaké budou dopady do koncových cen?

Koncové uživatele ADSL služeb ale nemusí až tak zajímat motivace Telefóniky k právě popsanému kroku. Pro ně budou zajímavé spíše konkrétní dopady do maloobchodních cen. A na ty si samozřejmě musíme ještě počkat.

Reakci  Telefóniky se mi do uzávěrky nepodařilo získat, a z T-Mobile mi toho zatím také moc neřekli:

Nové velkoobchodní podmínky jsme obdrželi teprve včera podvečer, takže v tuto chvíli tuto nabídku analyzujeme. Případné další kroky, včetně zlevnění, je v tuto chvíli předčasné předjímat. Každopádně o případných změnách budeme včas informovat.

No, pokud by se zlevnění nahého ADSL na velkoobchodní úrovni (o 107 Kč bez DPH) plně promítlo do koncových cen přeprodávaného ADSL, mohlo by to (vzhledem k DPH) přinést pokles ceny až o 107 Kč * 1,20 = 128,40 Kč. Obdobně pro "přímý prodej", resp. maloobchodní ADSL přímo od Telefóniky.

Je ale samozřejmě otázkou, zda se tak stane. Operátoři, resp. provideři, mohou stejně tak absorbovat zlevnění na velkoobchodní úrovni sami, a své koncové (maloobchodní) ceny nechat beze změny. Pro příklady nemusíme chodit daleko, stačí se podívat, co přineslo snižování cen za terminaci hovorů v mobilních sítích. Nepřineslo nic, když koncové ceny hovorného zůstaly na stejné úrovni. A sami mobilní operátoři to vysvětlují tím, že jejich vlastní náklady (na terminaci, tj. na velkoobchodní úrovni) již nehrají roli – a že ceny jsou dány tím, co konkurence ještě dovolí a zákazník ještě unese.