Vyšlo na Lupě,, 9.7.2009. .2009
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b09/b0709001.php3

Mobilní Internet u O2: intervaly místo kilobajtů

Telefónica O2 Czech Republic chystá poměrně zásadní změnu v účtování svého mobilního Internetu, a to od 1. srpna. Tam, kde se dosud účtovalo podle přeneseného objemu dat, se nyní bude účtovat podle času. Konkrétně po desetiminutových intervalech, automaticky spouštěných jakýmkoli požadavkem na data. Je to zjednodušení, nebo past na neopatrné zákazníky?

Telefónica o svém záměru informovala již včera, skrze tiskovou zprávu. Díky tomu jste se o všem mohli dočíst již včera i zde na Lupě, v rámci příslušné zprávičky. Dnes si můžeme vše rozebrat přeci jen podrobněji a přidat i detailnější informace, které v původní tiskové zprávě nebyly obsaženy.

Začněme konstatováním, že O2 dnes uplatňuje dvě základní varianty účtování za mobilní data:

  1. paušální, kdy zákazník platí fixní měsíční částku a může přenášet data bez omezení, resp. do omezení daných aplikovanou Fair Use Policy. Příkladem mohou být tarify O2 Internet v mobilu (s FUP 150 MB za 150 Kč měsíčně, nebo za 40 Kč týdně u předplacených služeb), či  O2 Internet v mobilu Plus (s FUP 500 MB za 390 Kč měsíčně).  Těchto tarifů se popisované změny v účtování netýkají.
  2. podle míry využití: zde zákazník platí podle skutečné konzumace. Patří sem například datový tarif WAP, a dále „datové složky“ předplacených služeb (jako je O2 Original, O2 Fun, O2 TXT, O2 Special atd.). Zde dochází k popisované změně v účtování tam, kde se dosud platilo podle objemu přenesených dat. Ale ne vždy a ve všech případech.

Obecně by mělo platit, že beze změny budou jak celé paušální datové tarify, tak i ty služby, které využívají technologie CSD a HSCSD (fungující na principu přepojování okruhů a i dosud účtované podle času).

Zbývajících částí „ne-paušálních“ tarifů, využívajících technologie jako je GPRS, EDGE a další, se změny již mohou týkat. Ale aby to nebylo tak jednoduché, záleží ještě na dalších okolnostech. Takto mi to, v odpovědi na můj dotaz, popsali přímo z O2:

Změna se týká všech zákazníků předplacených služeb a paušálních zákazníků se smlouvou uzavřenou na rodné číslo, a to bez ohledu na využívaný hlasový tarif. Dále na nové účtování přecházejí paušální zákazníci se smlouvou na IČO, kteří využívají hlasový tarif řady NEON, Simple nebo [:kůl:]. Ostatním zákazníkům se smlouvou na IČO zůstává i nadále původní způsob účtování. Na nový systém mohou však kdykoliv přejít.

Tomu si dovolím rozumět tak, že třeba odkaz na hlasové tarify NEON, Simple a [:kůl:], které samy o sobě nemají datovou složku, se ve skutečnosti týkají datového tarifu WAP, který je k nim aktivován automaticky (viz aktuální ceník), zřejmě pokud si zákazník sám nevybere jiný datový tarif:

Pro všechny hlasové tarify dochází k automatické aktivaci služby umožňující provádět datové a wapové přenosy, a to se sazbami dle datového tarifu WAP.

Přitom právě GPRS/UMTS/HSDPA data v rámci tarifu WAP (i v rámci „datových složek“ jiných tarifů) byla až dosud tarifikována podle objemu přenesených dat, až částkou 70 haléřů za 1 kB. Nejlevněji, na 6 haléřů, přišel 1 kB v rámci předplacených tarifů, jako je O2 Original, O2 Special, O2 TXT, O2 Mix, O2 Fajn, O2 Felicia.

Podstata změny v účtování

A v čem by tedy měla změna spočívat? V tom, že nově (od 1.8.2009) se již nebude účtovat po kB přenesených dat, ale podle času: za každých (byť jen započatých) 10 minut datových přenosů zákazník zaplatí 20 Kč (včetně DPH). Bez ohledu na to, kolik dat za tuto dobu stihne či nestihne přenést.

Důležitý je také mechanismus spouštění oněch desetiminutových intervalů: spustí je libovolný požadavek na přenos dat. Tím začíná běžet onen interval, který již nelze zkrátit či nějak zastavit – ale během něj lze přenášet data (vznášet další požadavky na přenos dat) bez omezení. Jakmile ale tento interval skončí, další požadavek na přenos dat spustí další desetiminutový interval a zákazníkovi bude naúčtováno dalších 20 Kč. Za hodinu to vychází na 6x20=120 Kč.

Zda je to pro zákazníka výhodné či nikoli, není jednoznačné. Záleží totiž na více faktorech a jejich souběhu: jaké aplikace uživatel používá na svém mobilu (zda něco intenzivně stahuje, nebo jen jednou za čas něco kontroluje), jaké je místní pokrytí a kvalita signálu či jakou kapacitu nabízí mobilní síť (jak rychle lze data přenášet).

Určitě mohou existovat situace, kdy to pro zákazníka bude výhodnější. Hlavně při dobrém pokrytí a intenzivnějším stahování dat. Ale i naopak, nutně budou existovat i situace, kdy to bude pro zákazníka podstatně méně výhodné. V místech s horším pokrytím či více zatíženou sítí, kde se data přenáší jen velmi pomalu, a při používání takových aplikací, které přenáší data „jednou za čas“, ale zato více či méně pravidelně  (jako to dělají například různé Instant Messengery, poštovní klienti kontrolující příchod nových zpráv atd.). 

Exaktní zhodnocení toho, které situace budou převažovat, by samozřejmě vyžadovalo znalost statistických dat o průměrném chování uživatelů. Ale ty má k dispozici pouze operátor. Intuitivně, bez znalosti těchto dat, tipuji spíše na výhodnost pro operátora a nevýhodnost pro průměrného zákazníka. Ale kdo vlastně je „průměrný zákazník“ a jaké je jeho chování? To je dosti ošidné.

Určité vodítko dává i jednoduché cenové srovnání: přijde-li nejlacinější datová služba s paušálním zpoplatněním na 150 Kč měsíčně (O2 Internet v mobilu), odpovídá to 7 až 8 desetiminutovým intervalům. Takže nový způsob zpoplatnění se může vyplatit jenom někomu, kdo využívá datové služby nejvýše po 7  desetiminutových intervalů za celý měsíc. A to asi je hodně příležitostný uživatel mobilního Internetu.

Bill Cap na 5000 Kč měsíčně

Kdybych měl popisovanou změnu celkově shrnout, asi bych nejprve upozornil na její celkovou komplikovanost a nepřehlednost. Už jen kvůli vazbě na to, jakou smlouvu zákazník má. Když tedy budou dva zákazníci využívat stejnou službu a stahovat stejná data, každý z nich za ně bude platit jinak – jen kvůli tomu, že jeden má smlouvu na IČO a druhý na sebe jako fyzickou osobu. No, billingové systémy to nebudou mít jednoduché. Proč to vůbec operátor takto vymyslel? Co tím sleduje? Opravdu je nutné poskytované služby takto stále více a více komplikovat?

A to ještě nemusíme vědět o všech detailech. Jak to například bude s požadavky na přenos dat z portálu O2 Active? Ty byly dosud zdarma. Budou tedy i ony spouštět desetiminutové intervaly za 20 Kč, nebo nebudou?

Další aspekt, který mne v souvislosti se změnou napadá, je jeho potenciální nebezpečnost: automatické spouštění desetiminutového intervalu, při jakémkoli požadavku na data (buď s výjimkou požadavků na dat z O2 Active či nikoli), může zafungovat jako pořádná past a zákazníkovi udělat notnou díru do jeho peněženky ještě dříve, než si toho všimne. Stačí na to třeba jen pustit poštovního klienta, který bude pravidelně (třeba právě 1x za 10 minut) kontrolovat nové zprávy na serveru. Či občas jen zavadit o nějaké tlačítko na mobilu, které spustí nějakou „datovou“ službu.

Ono to ostatně platilo i dříve, díky automatické aktivaci datových tarifů všem uživatelům (viz výše, tarif WAP). Jen dopad se předtím měřil v menších jednotkách (kB za necelé koruny) místo v desetiminutových intervalech, hned za 20 korun.

Celé mi to připomíná situaci kolem „vytáčeného ADSL“ v podobě služby ADSL  Start, kterou Telefónica s velkou slávou kdysi spustila, aby ji posléze zase v tichosti přestala nabízet. I u ní hrozilo, že při neopatrnosti zákazníka (pokud se nebude včas odpojovat) jeho účet naroste do astronomické výše. A tak tehdy Telefónica zavedla tzv. Bill Cap, neboli cenový strop na částku, kterou si může měsíčně účtovat. Nejprve na 2149 Kč s DPH, později sníženou na 1190 Kč.

A tak jsem se v Telefónice zeptal, zda podobné bezpečnostní opatření bude i u nové varianty účtování za mobilní data. Zde je odpověd:

Ano, účet může činit maximálně 5000 kč za měsíc. Běžnému zákazníkovi při standardním surfování samozřejmě takovýto účet nehrozí. Většina stránek se automaticky neobnovuje.
Zákazníky, kteří nemají žádný datový paušál a využívají aplikace, které vyžadují pravidelné stahování dat, jsme oslovili s nabídkou optimálního datového paušálu pro jejich provoz. To bude platit i pro zákazníky, kteří budou více využívat internet ve svém mobilu. Zákazníci, kteří využívají mobilní internet více, mohou například používat paušální tarif O2 Internet v mobilu za 150 Kč měsíčně.

Není tedy nakonec celá popisovaná změna v účtování jen jakýmsi dalším  „popostrčením“ dosud nerozhodnutého uživatele k tomu, aby si už konečně pořídil paušální datový tarif a operátorovi platil alespoň oněch 150 Kč měsíčně, zato ale pravidelně?