Vyšlo na Lupě, 6.11.2008
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b08/b1106001.php3

Nový mobilní Internet od Vodafone

Český Vodafone přichází s novým internetovým tarifem pro mobily, za 17 Kč na den či 177 Kč na měsíc. Využitelný bude jak s transkódováním na WAPovém APN, tak i bez něj - a jak pro Internet v mobilu, tak i pro mobilní připojení klasických počítačů. Navíc Vodafone nabízí rekordně dlouhé promo období (6 měsíců), v rámci kterého bude nový tarif zcela zdarma.

Tak jak dopředu avizoval, český Vodafone včera představil svou novou strategii mobilního Internetu. Či přesněji: do pomyslné celkové mozaiky, kterou začal odkrývat již minulý týden (viz jeho transkódování), přidal chybějící prvky. Podle očekávání je mezi nimi nový datový tarif pro přístup k Internetu z mobilu, a dále 6 měsíční promo akce, v rámci které  mohou zákazníci Vodafone ušetřit 177 Kč měsíčně za datové služby.

Abychom docenili, proč právě 177 Kč a koho a jak se to týká, začněme od nového datového tarifu.

Vodafone Internet v mobilu

Vodafone byl z našich mobilních operátorů posledním, kdo neměl speciální datový tarif, navržený pro využití z mobilu. Schválně píši „navržený“ a nikoli „vázaný“ - kvůli  tomu, že často  jde o tarify, které jsou svými parametry a vlastnostmi určené pro mobily, ale nevylučují ani mobilní připojení klasického počítače.

V pomyslném závodě o největšího opozdilce byl Vodafone předstižen nejen svými etablovanými konkurenty, ale dokonce i U:fonen. Ten o pouhý den dříve představil  svůj „Fofr Internet v mobilu“ – také určený pro mobil (a také ne výlučně, ale s možností mobilního připojení počítače). Jenže na rozdíl od Vodafonu je tento tarif balíčkem, kombinujícím hlasový tarif s datovým (internetovým).

No a s čím tedy nakonec přišel český Vodafone? Jeho nový tarif se nejmenuje nijak extravagantně, ale naopak velmi konzervativně: „Vodafone Internet v mobilu“ (a tedy analogicky  jako třeba „O2 Internet v mobilu“). Také cena není žádným překvapením, a ve srovnání s alternativami od jeho konkurentů žádnou bombou rozhodně není. A tak možná největší inovací je zatím největší „jemnost“, s jakou si datový tarif pro mobil lze aktivovat: u Vodafonu to nyní lze učinit i na pouhý 1 den, přesněji na 24 hodin – za cca desetinu ceny měsíční verze tarifu. To u jeho konkurentů je dosud nejkratším obdobím 1 týden.

V následující tabulce vidíte obě varianty nového tarifu Vodafone Internet v mobilu, včetně ceny, objemového limitu v rámci FUP a rychlosti po překročení tohoto limitu.

Vodafone Internet v mobilu Cena (vč. DPH) objemový limit (FUP) Rychlost po překročení FUP
na den (24 hodin) 17 Kč 5 MB (24 hodin) 16 kbit/s
na měsíc 177 Kč 100 MB (měsíc) 16 kbit/s

Pro úplnost dodejme, že Vodafone včera při představování nových tarifů nezmiňoval maximální rychlosti, dosažitelné do vyčerpání FUP. A vlastně ani nemusel, protože v jeho případě je celkem jasné, že jde o místně dosažitelná maxima na GPRS či EDGE. Teprve až někdy spustí svou 3G síť bude na místě se ptát, jak je to s rychlostmi a využitelností uvedených tarifů i zde.

Pro srovnání následuje ještě výčet obdobných služeb od etablovaných konkurentů, O2 a T-Mobile – vždy ve variantě na 1 měsíc:

tarif Cena (vč. DPH) objemový limit (FUP) Rychlost po překročení FUP
O2 Internet v mobilu 150 Kč 150 MB 16 kbit/s
O2 Internet v mobilu Plus 390 Kč 500 MB 16 kbit/s
(T-Mobile) Surf+ 117,81 Kč 50 MB 16 kbit/s
(T-Mobile) Surf a Mail+ 236,81 Kč 100 MB 16 kbit/s

Již při letmém srovnání vychází měsíční varianta služby „Vodafone Internet v mobilu“  (za 177 Kč se 100 MB) dražší a s nižším objemovým limitem, než O2 Internet v mobilu (za 150 Kč se 150 MB). Jeho konkurenčního tarifu je ale složitější FUP, která podstatně více limituje použití zabezpečeného protokolu HTTPS (podrobněji viz podmínky FUP). Nejnižší měsíční cenu pak lze najít u T-Mobile a jejího Surf+, konkrétně 117,81 Kč. Jenže zde by se mělo jednat, i v souladu s názvem, o službu podporující pouze web a brouzdání (resp. protokoly HTTP a HTTPS), a nikoli ostatní služby a protokoly.

To v případě služeb Vodafone Internet v mobilu a O2 Internet v mobilu by se naopak mělo jednat o plnohodnotné připojení, podporující obecně všechny služby a protokoly. V případě Vodafone to včera zaznělo v odpovědi na přímý dotaz („žádný protokol není omezován …“), a u tarifů O2 vlastně také (viz následující diskuse se zástupci O2).

Zdůrazněme si tuto skutečnost znovu: nový tarif „Vodafone Internet v mobilu“ je sice navržený – a také prezentovaný a inzerovaný – jako tarif pro využití v mobilu, ale nic by nemělo bránit ani jeho využití i pro mobilní připojení klasického počítače (například notebooku). Operátor tomu prý nijak bránit nebude, což včera potvrdil i v odpovědi na můj dotaz. Navíc tomu odpovídají i jeho vlastní kroky (s Připojením na dlouho, viz dále).

Internet v mobilu na jediný den

Pojďme nyní k zajímavé 1-denní variantě nového tarifu Vodafone: ta by (podle mého názoru) mohla přijít velmi vhod lidem, kteří Internet v mobilu potřebují  jen příležitostně, nejspíše když jsou na cestách (zatímco jindy běžně vystačí v klasickým počítačem, případně na svém mobilu využívají Wi-Fi).

Navíc jde spíše o 24-hodinové připojení, než o 1-denní: platí 24 hodin od okamžiku jeho prvního použití. A tady už jsme u důležitého aspektu této varianty: zatímco měsíční či týdenní varianty začínají „běžet“ okamžikem jejich aktivace, u jednodenní (24-hodinové) varianty by to mělo fungovat trochu jinak: oněch 24 hodin by mělo běžet od okamžiku prvního použití (již aktivované) služby, resp. prvního požadavku na mobilní data.

Díky tomu bude možné mít tuto „jednodenní“ datovou službu trvale aktivovanou, ale využívat ji jen někdy – až v případě skutečné potřeby. Podobně jako u datových tarifů, tarifikovaných čistě podle objemu přenesených dat. A třeba u nových zákazníků prý hodlá Vodafone takto postupovat: standardně jim jednodenní variantu připojení aktivovat. Navíc přístup na domovskou stránku svého portálu Live! nebude Vodafone zpoplatňovat – tak aby jednodenní připojení začalo „běžet“ až tehdy, kdy se uživatel sám vydá někam dál, buď na nějakou jinou URL adresu, nebo na jinou část portálu Live!

Podle mého názoru je to ale trochu nebezpečné: pouhé zavadění o tlačítko, které vyvolává přístup k portálu Live!, je ošetřeno a ještě nezpůsobí naúčtování 17 Kč za použití jednodenního připojení. A když si pak, již na portálu, uživatel něco sám o své vůli navolí (na něco klikne, něco zadá atd.), budiž – ať platí. Jenže co jiné situace a případy? Třeba nechtěné spuštění nějaké jiné mobilní aplikace, která si již sama „sáhne“ na Internet? Může jít například o mailového klienta, o nějaký chat a podobně. Nebo jiný příklad: uživatel právě brouzdá či stahuje poštu do mobilu přes WiFi – když toto na chvilku vypadne (například kvůli pohybu uživatele), a mobil ihned sám přejde na mobilní data - a rázem je 17 Kč naúčtováno.

Řešení je samozřejmě jednoduché – deaktivovat službu denního připojení a aktivovat ji až (a pouze) v případě skutečného zájmu uživatele. Ale někdo si možná trochu připlatí, než na to dojde.

Mění se i Připojení na dlouho

Zákazníky Vodafonu, kteří využívají jeho dosavadní datový tarif „Připojení na dlouho“, určitě potěší změna, ke které dochází i u tohoto tarifu.

Připomeňme si, že právě tento tarif je určitou specialitou českého Vodafone - v tom, že je sice paušální, ale nabízí progresivní tarifikaci: existuje zde maximální cena, ale pokud přenesete jen málo dat, platíte nižší  paušál. Dosavadní stav ukazuje následující tabulka.

Objem přenesených dat Cena za měsíc (vč. DPH)
do 15 MB 200 Kč
do 45 MB 500 Kč
více (FUP je 3 GB) 750 Kč

Pokud by ale „Připojení na dlouho“ zůstalo v této podobě,  a současně by nový tarif „Vodafone Internet v mobilu“ byl využitelný i pro mobilní připojení klasického počítače a nabízel měsíčně až 100 MB za 177 Kč, pak by byl podstatně atraktivnější než „Připojení na dlouho“, s jeho 15 MB za 200 Kč. A nejspíše by řada zákazníků z „Připojení na dlouho“ utekla na nový tarif.

Nicméně Vodafone zareagoval a změnil své dosavadní „Připojení na dlouho“ tak, aby do 100 MB věrně kopírovalo nový tarif. Je to dobře vidět na následující tabulce – při přenosu do 100 MB měsíčně stojí oba tarify stejně.

Objem přenesených dat Cena za měsíc (vč. DPH)
do 100 MB 177 Kč
do 300 MB 500 Kč
více (FUP je 3 GB) 750 Kč

V zásadě tak mají zákazníci nyní na výběr: do 100 MB měsíčně jsou podmínky stejné. Po překročení tohoto objemu tarif „Vodafone Internet v mobilu“ zákazníka dále nezpoplatňuje, ale snižuje mu rychlost na 16 kbit/s (uplatněním FUP). Kdežto u tarifu Připojení na dlouho zákazník může přenášet dál běžnou rychlostí, ale bude platit více.

Transkódování a APN

V pondělí jsem zde na Lupě psal o tom, že významnou součástí celé nové strategie Vodafonu je transkódování mobilního webu (které on sám nazývá optimalizací či renderingem). Cíle této techniky jsou dva: snížit objem přenášených dat, čímž se zrychlí přenos („natékání“ stránek), a také je lépe přizpůsobit k zobrazení na displeji mobilního zařízení. Podrobněji viz původní článek „Stalo se: Vodafone bude transkódovat mobilní web“.

Po včerejšku se vyjasnilo i to, kde a jak bude tato technika nasazována: jen na „WAPovém APN“ (dnes: data.vodafone.cz), a nikoli na ostatních APN (například internet). Své rozhodnutí o tom, zda tuto techniku chce či nechce využívat, tak uživatel bude muset promítnout do toho, jaké APN bude používat. Novým uživatelům prý bude Vodafone standardně nastavovat právě WAPové APN.

Ovšem  nový tarif „Vodafone Internet v mobilu“ nebude vázán na WAPové APN, ale bude použitelný i přes ostatní APN (resp. nezávisle na použitém APN). Takže to není tak, že by tento tarif byl vázán na povinné použití transkódovacího mechanismu, ale bude využitelný i bez něj. Nicméně se to projeví na objemu přenášených dat: v případě využití transkódování  bude přeneseno až několikanásobně méně dat, takže z denního či měsíčního limitu bude „ukrojeno“ adekvátně méně.

Samotné transkódování by přitom mělo být využitelné i při datových přenosech v zahraničí, v rámci roamingu. Zde sice paušální tarify (včetně nového Vodafone Internet v mobilu) neplatí, ale při přístupu přes WAPové APN se díky transkódování  tak jako tak přenese méně dat – takže roamující uživatel také zaplatí méně.

Promo v délce 6 měsíců

Zatímco cenou a dalšími parametry nový „Vodafone Internet v mobilu“ zase až tolik oslňuje, v jedné věci Vodafone své konkurenty přeci jen notně trumfnul (kromě transkódování): nabízí rekordně dlouhé promo, během kterého poskytuje nový datový tarif zcela zdarma. Například O2 dnes nabízí svůj O2 Internet v mobilu zdarma po první 3 měsíce – ale Vodafone to prodloužil na dvojnásobek a nabízí plných 6 měsíců zdarma! A sám to označuje jako (vánoční) dárek, jelikož s tím přichází v době před Vánoci.

Zájemce, který chce toto promo využít, si musí nový tarif aktivovat do 31. ledna 2009, a to skrze standardní kanály Vodafone (samoobsluha, zákaznická linka, na prodejně).  Ode dne, kdy tak učiní, mu bude běžet oněch 6 měsíců – a asi týden před uplynutím těchto 6 měsíců bude SMSkou upozorněn na konec. Pak bude mít na výběr: když neudělá nic, bude mu tarif řádně pokračovat a on za něj již bude platit. Pokud nebude chtít pokračovat, musí tarif sám zrušit.

Zkrátka ale nepřijdou ani zákazníci, využívající stávající tarify „Připojení na stálo“ a „Připojení na dlouho“. Ne že by jim bylo placení těchto tarifů na 6 měsíců odpuštěno – ale na stejných 6 měsíců dostanou slevu ve stejné výši, jakou představuje cena měsíční verze Internetu v mobilu: 177 Kč. Vzhledem ke změnám v tarifu „Připojení na dlouho“ to ale může dopadnout i tak, že po 6 měsíců skutečně nic platit  nebudou – pokud se vejdou do objemu 100 MB (které nově přijdou právě na oněch 177 Kč).

Podrobnosti o této promo akci (resp. vánočním dárku) budou časem k nalezení na nových stránkách s adresou www.internetdomobilu.cz. Zatím jsou ale tyto stránky přesměrovány na jinou „vánoční“ akci Vodafonu, standardně sídlící na adrese www.svetrsjelenem.cz.