Vyšlo na Lupě, 9.10.2008
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b08/b1009001.php3

Invex 2008: pusto a prázdno

První dva dny letošního Invexu, a stejně tak Digitexu a Interkamery, moc neoslnily. Doprovodný program bych chudší, ale i samotné expozice se smrskly a pavilony zejí větší prázdnotou než v předchozích letech. Pokud by měl trend poklesu pokračovat, příští Invex by snad musel dosahovat záporných čísel.

Ještě v pondělí jsem zde na Lupě vyjádřil názor, že s tradičním Invexem by to mohlo dopadnout jako se zárodečným ARPAnetem: poté, co se na něj nabalily další sítě,  mohl být v tichosti odstraněn a nikdo si toho ani nevšiml. Také kolem Invexu, který dlouhá léta přitahoval pozornost návštěvníků i vystavovatelů, se totiž časem „nabalily“ další veletrhy, jako Digitex, Interkamera či Job Fair – a tak v době, kdy zájem o samotný Invex rapidně klesá, by právě tyto nové veletrhy mohly převzít štafetu a stát se novými tahouny zájmu. A Invex jako takový by mohl v klidu odumřít.

Po letošní návštěvě Brna a jeho výstaviště však musím i tento názor revidovat. Ani ony „další“ veletrhy totiž moc netáhly. Určitě ne tak, aby dokázaly převzít štafetu po kdysi významném Invexu. Možná s výjimkou veletrhu Job Fair, kde přeci jen bylo o něco živěji než jinde. Asi i proto, že tento veletrh pracovních příležitostí byl letos otevřen všem profesím a oborům, a ne pouze těm kolem IT. Jenže: spojení Job Fair-u s trojicí Invex/Digitex/Interkamera zřejmě letošním rokem končí, jak nasvědčuje i následující obrázek: v příštím roce by se Job Fair měl konat již v jiném termínu (v červnu).

A zda se v říjnu příštího roku bude konat i trojice Invex, Digitex a Interkamera, doprovázena akcemi jako je Franchise Meeting Point, si moc nedovedu představit. Po letošním „pustu a prázdnu“, jehož jsem byl v Brně svědkem, a při pokračování dosavadního sestupného trendu, by už „Invex a spol. 2009“ byl spíše nedůstojnou parodií na kdysi významnou akci.

Přitom k důstojnému ukončení se určitě najde i vhodné odůvodnění: světová finanční krize, která eskalovala i v době konání letošního Invexu, nejspíše zamíchá děním na ekonomické scéně způsobem, který si dnes asi ještě neumíme představit. A tak konec Invexu určitě půjde nějak vysvětlit, aby to „moc nebolelo“. Nebo bude za rok všechno úplně jinak, všichni budeme mít úplně jiné starosti a nějaký Invex nás už moc zajímat nebude?

Invex: jen v pavilonu V

Pojďme ale zpět k letošnímu dění ve veletržním areálu v Brně. Jak už jsem psal v pondělním článku, samotný Invex se letos „scvrknul“ jen do dvou pavilonů, z nichž navíc jeden (pavilon G1) byl vyhrazen dvoudenní konferenci E-vize. Takže skutečný Invex se odehrával vlastně už jen v jednom pavilonu (pav. V). A i v něm zbylo hodně volného místa, které bylo nakonec zaplněno improvizovaným posezením pro návštěvníky.

Na druhou stranu i v pavilonu V stále ještě bylo několik větších stánků a expozic. Kromě firem jako ABRA, LCS, Novell či Software602 se zde prezentovaly také subjekty ze státní správy, jako třeba ministerstva vnitra a spravedlnosti. Přitom právě resort spravedlnosti na letošním Invexu představil další ze svých užitečných služeb: službu Infojednání, která umožňuje hledat on-line v nařízených soudních jednáních – podle spisové značky i podle konkrétní jednací síně a dne. Jde o řešení, které navazuje na již dříve spuštěnou službu InfoSoud, která informuje o událostech, úkonech a dějích, týkajících se konkrétního řízení (podle jeho spisové značky). 

V pavilonu V ovšem nechyběl ani stánek České pošty. Ta se podle již přijatého zákona č. 300/2008 Sb. (o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) stane provozovatelem informačního systému datových schránek, které budou zprovozněny již k 1.7.2009. A jak zaznělo na doprovodné konferenci E-Vize, již prý byl vybrán i subjekt, který bude tento systém implementovat. Byť jeho identita dosud nebyla zveřejněna.

Na vysvětlenou:

  • zřizovatelem a Správcem informačního systému datových schránek je ministerstvo vnitra.
  • provozovatelem informačního systému datových schránek je držitel poštovní licence (tj. Česká pošta)

Ale někdo musí celý systém datových schránek nejprve vybudovat (implementovat), a pak také zajišťovat jeho provoz po technické stránce. A to už nebude Česká pošta sama, ale někdo jiný, koho si na to najme (na principu outsourcingu).

Co je ale ještě důležitější, systém datových schránek bude muset být povinně používán pro doručování, a to všem právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku a orgánům veřejné moci (i při komunikaci mezi sebou). Generální pardon (v podobě odkladu na 3 roky) si vymohli pouze advokáti a daňoví poradci, nejspíše z titulu nedostatečných schopností práce s výpočetní technikou. I tak to ale bude (alespoň podle mého názoru) ohromný zásah do dosavadního způsobu fungování veřejné správy, jak uvnitř, tak i směrem navenek.

Moc si nedovedu představit, že se vše obejde bez větších počátečních problémů. Ale nějaký větší strach z takovýchto problémů a výraznější odpor proti zavádění datových schránek jsem na konferenci E-Vize nezaznamenal. Nebo snad všichni počítají s tím, že právě v jejich případě bude uplatněna výjimka z jinak povinného používání datových schránek? Zmiňovaný zákon č. 300/2008 totiž říká, že doručování přes datové schránky je povinné pouze tehdy, „umožňuje-li to povaha dokumentu“.

Digitex: počítačové hry, fotbálek i rodeo

Jak už jsem naznačil v úvodu, má očekávání co do návštěvnosti i vystavovaného obsahu nesplnil ani doprovodný Digitex. Ten sice letos zabral dva pavilony (B a C), ale i v rámci nich bylo hodně „vycpávek“. Tak třeba pavilon C byl prakticky celý věnován „největšímu hráčskému turnaji tohoto roku v ČR“, a sliboval bohatý doprovodný program.

Turnaj v počítačových hrách zde skutečně probíhal, ale nebylo zde zdaleka tak „narváno“, jako v minulých letech. K vidění pak byly i některé další zajímavosti, přímo či nepřímo související s hrami. Třeba na trhu již běžně dostupné počítače Asus EEE PC, postavené na intelském procesoru Atom. Právě ten přitom získal na letošním Invexu/Digitexu/Interkameře jeden z křišťálových disků. A to v kategorii „Profesionální hardware“, jako jeden z pouze čtyř přihlášených exponátů.

 Jinak ale i v pavilonu C bylo dost volného místa, zaplněného zcela „nedigitálními“ atrakcemi, viz následující obrázek. V pozadí si všimněte simulátoru rodea (jízdy na býkovi), v barvách Coca Coly.

Také ve druhém pavilonu letošního Digitexu (pavilonu B) bylo dostatek volného místa – a tak bylo i zde využito pro odpočinek, či pro přednáškové aktivity.

Letos zde probíhalo například CPRESS show, pořádané vydavatelstvím Computer Press.

Mimochodem, víte že totéž vydavatelství vytvářelo „živé“ zpravodajství z Invexu již v roce 1996, ještě na adrese www.cpress.cz/zive, a právě toto živé zpravodajství se záhy přeměnilo na samostatný  e-zine s názvem Živě? V archivech lze dodnes najít například i to, že v uvedeném roce do Živě přispíval i zakladatel Lupy, Marek Antoš.

V pavilonu B však přeci jen byly k vidění i nějaké zajímavé novinky. Digitex vzalo vážně například studio JASYKO, které zde prezentovalo hned několik příkladů „digitální domácnosti“ (doporučuji jejich vlastní galerii). Spolu se společností SHARP pak JASYKO vystavovalo (v české premiéře) i údajně největší LCD televizi na světě, s úhlopříčkou plných 257 cm (108”).

Z obrázku vidíte i to, že se už našel i první kupec. Cena za tuto vskutku mamutí televizi sice zveřejněna nebyla (a v kuloárech se mluvilo o nějakých 4 milionech). Určitě ale musela být dosti vysoká, když si prodejce dovolil přidat k této televizi zdarma ještě i automobil Toyota RAV3.

Dalším exponátem, který mne na Digitexu zaujal, byl koncept domácího serveru na platformě MS Windows (Windows Home Server). Vystavovala jej zde společnost Artax, byť jen v jediném hardwarovém provedení (na HW od společnosti Fujitsu Siemens), připomínajícím spíše nějaký dataprojektor než počítačový server. Podrobnější recenzi Windows Home Serveru jste si mohli již přečíst i zde na Lupě (včetně popisu určitých problémů), proto jen velmi stručně: jde o zařízení bez klávesnice, myší a monitoru (spravované na dálku), které slouží zejména pro ukládání, zálohování, sdílení či streamování dat, a třeba i pro sdílení některých periferií a přístupu k Internetu. V cenách již od cca 10 000 Kč bez DPH.

Že ale nejde o nic zásadně nového, si dovolím dokumentovat svou recenzí podobného zařízení („osobního serveru“ Z-Stor firmy Zenith Data Systems) z roku 1994, tedy před plnými 14 lety!

Na závěr ještě stručná zmínka o dalším oceněném exponátu v rámci Kříšťálových disků, tentokráte v kategorii „Software pro domácnost, zábavu a vzdělávání“. Jde o produkt společnosti Cisco, který není určen ani tak pro běžnou domácnost, jako pro oblast vzdělávání, a to se zaměřením na počítačové sítě. Jde totiž o simulátor síťového prostředí, jménem Packet Tracer 5.0, na kterém lze namodelovat a zkoušet skoro všechno z toho, co se učí v kurzech počítačových sítí. A to nejen v rámci Cisco Networking Academy, kam tento produkt primárně míří.

To je pro dnešní článek vše, o dalších zajímavostech z letošního Invexu – hlavně z jeho doprovodného programu – si povíme v dalších článcích.