Vyšlo na Lupě, 22.2.2008
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b08/b0222001.php3

SMS lékař neléčí, ale pomáhá aspoň s placením

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze jako první zkouší možnost placení regulačních poplatků přes mobily, pomocí SMS zpráv. Služba s názvem SMS lékař je dostupná zákazníkům všech operátorů a provozuje ji společnost Expansion Group. Ta by ji ráda nabídla nejen velkým zdravotnickým zařízením, ale časem i malým ordinacím a jednotlivým lékařům.

Zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví nevyvolalo jen velké diskuse až přímo politické šarvátky kvůli jejich vhodnosti a oprávněnosti. Otevřelo také nový segment trhu pro produkty a služby, umožňující výběr takovýchto poplatků. Poměrně rychle zareagovali různí výrobci automatů, ale bylo jen otázkou času, kdy někdo přijde i s možností elektronických plateb. Nejlépe mobilních mikroplateb, když mobil má dnes už skoro každý. A úspěch SMS jízdenek v pražské hromadné dopravě byl určitě dostatečnou motivací, stejně jako indikací, jakou formu zvolit: přes příslušně zpoplatněné SMSky.

I když vlastně: nebylo to asi tak úplně jen „otázkou času“. Ten, kdo zvažoval zda do této možnosti investovat, musel počítat i s rizikem toho, že než vše uvede do provozu (či než se mu jeho investice zaplatí), politici zase regulační poplatky zruší. Takže je docela dobře možné, že řada zájemců o nový druh „mobilně-SMSkového byznysu“ vyhodnotila situaci jako příliš riskantní a nešla do toho.

Jinak to ale vyhodnotila společnost Expansion Group a.s., která je od roku 2007 členem skupiny MAFRA. Investovala do vybudování příslušného řešení, i do nezbytné dohody se všemi mobilními operátory – a včera představila veřejnosti výsledek, v podobě služby s příhodným názvem „SMS lékař“. Spuštěna byla prozatím v pilotním provozu, který umožňuje provádět SMS platby regulačních poplatků v rámci Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Jednání o nasazení nové služby ale prý probíhají i s dalšími velkými nemocnicemi (zmíněna byla Thomayerova nemocnice v Praze, nemocnice Kolín a další).

Do budoucna (zřejmě v rámci nějaké druhé vlny) lze očekávat nasazení služby SMS lékař i v menších lékařských zařízeních, včetně samostatných ordinací jednotlivých lékařů. Samozřejmě stále půjde (z pohledu lékařů a zdravotnických zařízení) o dobrovolnou záležitost a oni se budou sami rozhodovat, jakým způsobem budou regulační poplatky vybírat. Zda si pořídí nějaký automat na mince či platební karty, zda to nechají na sestřičkách v ordinaci, nebo zda využijí možnost platby přes SMS. A i zde je možné (byť asi méně pravděpodobné) že mohou vzniknout i další služby pro SMS platby regulačních poplatků, které by konkurovaly službě SMS lékař. Ta je pouze první svého druhu (pokud je mi známo), ale ne nutně jedinou.

Podobně ale i z pohledu pacienta: možnost platit regulační poplatky přes SMS by měla být vždy doplňkem, resp. další možností ke stávajícím možnostem platby, a nikoli jejich náhradou a výlučnou možností. Tedy jako alternativa pro ty, kteří tak chtějí platit, a nikoli jako povinnost pro všechny, kteří musí regulační poplatky platit. Sice to takto nelze zdravotnickým zařízením nějak přikázat, ale lze to s velkou pravděpodobností očekávat.

SMS lékař z pohledu pacienta

Z pohledu pacienta je využití služby SMS lékař velmi jednoduché: na zadané číslo pošle SMS zprávu, za kterou mu jeho mobilní operátor naúčtuje buď 30 Kč (za ošetření u lékaře) nebo 90 Kč (za ošetření na pohotovosti). V odpovědi na tuto (zpoplatněnou) SMS zprávu dostane pacient účtenku, což je zase SMS zpráva, obsahující unikátní kód. Ten pak pacient nadiktuje lékaři, a tím je z pacientova pohledu vše vyřízeno.

Pro odeslání SMS zprávy pacient samozřejmě potřebuje znát konkrétní číslo, a pak také správný obsah SMS zprávy. Vše potřebné by se měl dozvědět přímo ve zdravotnickém zařízení, například z plakátu vyvěšeného v čekárně, na vchodu atd., viz příklad.

Pokud jde o telefonní číslo, to respektuje obvyklé konvence  pro posílání prémiových SMS zpráv: poslední dvě číslice udávají cenu zprávy v celých korunách. Takže SMSky, kterými se platí regulační poplatek ve výši 30 Kč, se posílají na číslo 90 222 30. V případě pohotovosti a poplatků ve výši 90 Kč se zprávy posílají na číslo 90 222 90. 

Lze si dokonce nechat znovu zaslat omylem smazanou SMS účtenku, či opravit její chybné zadání.  Není to ale zadarmo: příslušný požadavek se posílá na tel. číslo 90 222 05, z čehož plyne, že takováto náprava chyby přijde na 5 Kč (podrobněji). Pokud se však pacient splete, a neprovede opravu (za 5 Kč), služba SMS lékař by měla zpětně „kreditovat“ strženou částku zpět na příslušný účet.

Pokud jde o tvar SMS zprávy, kterou je třeba odeslat, ten vždy začíná klíčovým slovem LEKAR. Po něm následuje kód, který by měl být jednoznačně identifikovat příjemce (zdravotnické zařízení, lékaře atd.). V případě Všeobecné fakultní nemocnice jde o kód VFN, a celá SMS zpráva k odeslání tak má tvar „LEKAR VFN“.

Odpověď na zaslanou SMS zprávu, neboli „účtenka“, pak má tvar (například):

30 Kc Poplatek lekari: VFN, 21.2.2008 13:08, kod uctenky XM845378L

Obsahuje tedy jak identifikaci příjemce (lékaře, zařízení), tak i výši platby, datum a unikátní číselný kód. Platnost této účtenky by měla být 30 dnů, tj. pacient má na její uplatnění takto dlouhou dobu.

Zajištění  proti zneužití

Každou účtenku lze samozřejmě uplatnit jen jednou. Příjemce totiž provozovateli služby hlásí příslušné kódy, a teprve na základě toho pak od něj dostává příslušný finanční obnos (na konci zúčtovacího období). Současně s tím při „nahlášení“ kódu dochází k jeho zneplatnění, a tento kód již není možné uplatnit znovu.

Pokud by tedy pacient někde uplatnil stejný kód opakovaně, lékař má možnost takovéto opakované použití zjistit. Buďto v reálném čase, nebo někdy později, až jej předá poskytovateli služby. Sám lékař ale nutně musí vědět, „od koho“ platba je, již jen kvůli výkazům vůči zdravotním pojišťovnám (které hlídají a ošetřují případné přetečení ročního limitu 5000 Kč). Takže lékař má vždy možnost zjistit, kdo konkrétně se jej pokusil oblafnout opakovaným použitím stejného kódu.

Podle diskuse s vedením VFN při včerejším představení nové služby by tato možnost (jednoznačné identifikace toho, kdo stejný kód použil opakovaně) měla být dostatečnou prevencí i ochranou proti zneužití. Lékaři ani manažeři ze zneužití rozhodně strach neměli.

Zajímavý byl také jiný moment, který v diskusi kolem placení regulačních poplatků zazněl. FNM zatím nemá žádné významnější problémy s neplatiči. I přesto se jim ale prý již nabízely firmy, specializované na vymáhání pohledávek, s nabídkou odkoupení jejich pohledávek. A to prý za cenu, která je dokonce vyšší než jejich nominální hodnota. Nabídka prý zněla na 115% dlužné částky. Vida, s čím a jak se dá také podnikat. Odkud konkrétně nabídka přišla, se ale novináři nedozvěděli.

SMS lékař z pohledu zdravotnického zařízení

Pro příjemce SMS platby je určitě velmi důležité, jak velkou část z nominální platby dostane. Pacient platí vždy přesně 30, resp. 90 Kč, bez ohledu na způsob platby. Režie na SMS platby, která nutně není nulová, tak jde k tíži příjemce platby, který dostane méně.

O kolik dostane méně, zůstalo i po včerejšku tajemstvím, a příslušný dotaz zůstal nezodpovězen. Zaznělo však alespoň to, že mobilní operátoři se k placení regulačních poplatků staví jako k veřejně prospěšnému projektu. Prý podobně, jako k projektům tzv. dárcovských SMS. A u těch je známo, že si poskytovatelé nechávají režii ve výši 3 Kč. Pokud by tedy pro SMS lékaře platily stejné podmínky, příjemce platby (lékař, zdravotnické zařízení) by dostal 27 Kč z pacientem zaplacených 30 Kč.

Po technické stránce snad ještě dodám, že ve VFN mají vazbu na systém poskytovatele služby již zabudovanou přímo do svého informačního systému. Takže lékař v ordinaci používá stejný SW, jaký používal dosud, a jen nově zadá do příslušného okénka kód z účtenky pacienta a vyžádá si jeho ověření. A to buď jen v rámci vlastního systému nemocnice, kde se kontroluje unikátnost mezi všemi platbami pro „LEKAR VFN“, nebo přímo u poskytovatele služby. Současně je tím ošetřeno i potřebné „nahlášení“ příslušného kódu u poskytovatele služby, a tím i jeho zneplatnění.

V budoucnu, až budou chtít stejnou službu používat i menší zdravotnická zařízení, či jen jednotliví lékaři se samostatnými ordinacemi, bude každý z nich mít vlastní identifikaci (jako VFN pro celou Všeobecnou fakultní nemocnici). Pokud nebude používat nějaký vlastní informační systém, který by byl provázán on-line se systémem poskytovatele služby, stále bude moci „nahlašovat“ a zneplatňovat kódy jednotlivých plateb přímo, přes WWW rozhraní, které bude provozovat poskytovatel služby.

Ujme se to?

To, zda a jak se nová možnost placení regulačních poplatků přes SMS zprávy ujme, se samozřejmě teprve uvidí. Bude přitom záležet jak na preferencích pacientů, tak i na zájmu lékařů a zdravotnických zařízení. Včera si zástupci Všeobecné fakultní nemocnice novou možnost pochvalovali a tvářili se velmi optimisticky.

Přitom padla zmínka i o úspěchu, s jakým se setkala možnost placení jízdného v pražské hromadné dopravě: denně si má „SMSkovou jízdenku“ koupit na 15 000 cestujících, což značně převyšuje původní očekávání. A také to výrazně kontrastuje s tím, jak dopadla obdobná služba ve Vídni: zde si jízdenku přes SMS zakoupí každý den jen cca 500 cestujících. Jsme, resp. budeme zemí mobilním platbám zaslíbenou?