Vyšlo na Lupě, 16.1.2008
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b08/b0116001.php3

Jak MF Dnes a iDnes.cz přicházely na Internet

Portál iDnes.cz, který vydavatelství MAFRA spustilo v lednu 1998, nedávno oslavil deset let své existence. Deník MF Dnes však „byl  na Internetu“  ještě dříve. Chcete vidět, kde byl dostupný a v jaké podobě ? A také jak  vypadal portál iDnes.cz bezprostředně po svém spuštění?

Minulý týden oslavil portál iDnes.cz desetileté jubileum své existence a  svého působení na Internetu.  Narozeninový večírek  ve velkém sále Slovanského domu v Praze se prý vydařil, a i Lupa v sobotu trochu zavzpomínala na dobu před deseti lety. Sám iDnes ke své historii něco málo napsal, v článku „Deset let iDNES.cz: od kolapsu ke třem milionům čtenářů“ – ale ukázky toho, jak iDnes.cz původně vypadal, se moc neobjevovaly. Snad opět jen Lupa přinesla odkaz na internetový archiv (archive.org), který zaznamenal podobu iDnesu poprvé v květnu 1998. Ale to nebyla jeho původní podoba.

Pojďme se tedy ponořit v čase ještě hlouběji  a zavzpomínejme trochu nejenom na iDnes.cz a jeho první podobu, ale i na to, jak se vlastně deník Mladá fronta – DNES dostal na Internet. K tomu totiž došlo mnohem dříve, než MAFRA 12. ledna 1998 spustila svůj portál iDnes.cz.

Začátky Mladé fronty na Internetu

České deníky se začaly objevovat na Internetu již v letech 1995 a 1996, a to nikoli v režii svých vydavatelů, ale v režii jiných subjektů, buďto internetových providerů, nebo specializovaných internetových firem. Nejinak tomu bylo i v případě  deníku MF - DNES.

V roce 1996 byl deník MF DNES k nalezení na dvou serverech: na „trafice“, provozované společností Medea, a na „novinovém“ serveru Video on Line (provozovaném společností Czech On Line, která fungovala primárně jako ISP). Jak můžete vidět na dnešním prvním obrázku, který je jedním z tehdejších přehledů denního tisku na Internetu, oba tyto servery zveřejňovaly na Internetu i další tituly.

Na následujícím obrázku (ze září 1996) vidíte nabídku novinových titulů přímo u Video on Line (VOL). Kromě MF Dnes je mezi nimi například i Mladý svět, Lidové noviny, Svobodné slovo a další.

Jak vypadala „domovská stránka MF Dnes“ na VOLu, vidíte na následujícím obrázku. Povšimněte si na něm, že tehdy ještě nefungovala automatická volba češtiny, jako je tomu dnes, a ve většině případů se požadované kódování muselo navolit ručně.

Jak konkrétně vypadala nabídka obsahu internetové verze deníku MF Dnes, vidíte na následujících dvou obrázcích. První ukazuje  rozdělení celého vydání do rubrik, a druhý pak přináší výčet článků v příslušné rubrice (resp. na titulní straně). Nezapomínejme, že tehdy šlo  pouze o mechanické překlopení  tištěné verze na Internet, takže obsah obou verzí byl nejen stejný, ale i stejně členěný.

Konkrétní podobu jednoho článku pak můžete vidět na následujícím obrázku, stále ze serveru VOL.

Přitom již v roce 1996 jste se mohli dostat i k obsahu staršího vydání deníku MF Dnes, a to skrze archiv, který provozovala společnost Newton IT. Jeho tehdejší ceny vidíte na následujícím obrázku.

MF Dnes v Trafice

To na „novinovém“ serveru společnosti Medea (press.medea.cz), stylizovaném do podoby virtuální trafiky, byla nabídka novinových titulů ještě pestřejší, než na serveru VOL.

Pokud jste si klikli na MF DNES (resp. jen DNES), dostali jste se na nabídku vydání podle kalendářních dnů, dokonce i s možností fulltextového vyhledávání.

Teprve z této stránky se přecházelo na jednotlivá „denní“ vydání, která byla dostupná ve dvou verzích: jak v HTML, po jednotlivých článcích (podobně jako na serveru VOL), tak i v PDF.

Samotné články v HTML vypadaly v zásadě stejně, jako na serveru VOL. Ani vlastně nemohly vypadat nějak výrazněji odlišně.

PDF verze, kterou MEDEA již tehdy nabízela,  byla v roce 1996 sice jen černobílá, ale zato zahrnovala celý deník, a ne jen jeho titulní stránku, jako je tomu dnes. Na druhu stranu objemy PDF verzí byly na tehdejší dobu obrovské. Když jsem o tom v roce 1996 psal v jiném článku, sám jsem nadával na to, že 4 megabytový soubor jsem stahoval skoro 4 hodiny (při tehdejším stavu peeringu z Prahy do Prahy přes Vídeň), a podařilo se to už na třetí pokus. No, kdeže ty tehdejší kapacity připojení jsou.

MEDEA přitom nabízela v PDF i přílohy deníku MF Dnes, a stejně tak i jen televizní program v PDF. Jelikož ale tehdejší rychlosti připojení skutečně nebyly na PDFka ještě stavěny, nabízela také možnost stažení celého deníku MF Dnes v HTML podobě, jako jednoho souboru. Oproti  cca 4 MB v PDF to obnášelo podstatně méně dat k přenosu. V konkrétním případě vydání  MF Dnes z pátku 30.8., z něhož jsou ukázky, šlo o 287 Kbyte.

Jak jsem již zmínil, společnost MEDEA na své „Trafice“ nabízela (a to zdarma) i možnost fulltextového vyhledávání. Vyhledávací formulář vidíte na následujícím obrázku. Všimněte si na něm poznámky, že v obsahu deníku MF Dnes je možné hledat počínaje 1. lednem 1995.

Jak ale můžete vidět z ukázky výsledků vyhledávání (slova „Internet“), nalezeny byly i výsledky z konce roku 1994.

Přichází iDnes.cz

Poskočme nyní trochu v čase, z roku 1996 (ze kterého jsou všechny předchozí ukázky), a vydejme se do ledna roku 1998. Právě tehdy totiž vydavatelství MAFRA zprovoznilo svůj vlastní portál s názvem iDnes.cz. Nejspíše proto, že už nechtělo jen tak „překlápět“ tištěný obsah do internetové podoby, ale chtělo využít nových možností, které Internet jako takový skýtal. Za chvíli si je ukážeme. Další motivací nejspíše byla i snaha vzít věci do svých rukou a nespoléhat se pro internetovou verzi na jiné subjekty.

Jak nám minulý týden bylo připomenuto, vše začalo 12. ledna 1998, kdy byl portál iDnes spuštěn. Ovšem již předtím byla na internetu dostupná „čekací“ stránka, avizující spuštění. Vidíte ji na následujícím obrázku.

Po spuštění  byla na adrese www.idnes.cz dostupná velmi podobná „ostrá“ stránka, umožňující volbu kódování češtiny a postup dále, dovnitř portálu.

Následovala „Úplně první stránka bez rámců ….“, na které jste ještě měli možnost zvolit i jinou jazykovou verzi. Dnes už si to nevybavuji, ale zřejmě tedy portál iDnes nabízel svůj obsah, či alespoň určitou jeho část, i v dalších jazycích.

Pokud jste navolili češtinu, dostali jste se na „základní stránku“, která již používala rámce. Vidíte ji na následujícím obrázku – a dnes již netuším, zda její černá barva byla specifická jen pro 19. ledna 1998, kdy byl obrázek pořízen, nebo byla taková trvale. V každém případě již ve své levém rámu nabízela základní nabídku celého portálu.

Příklad výčtu článků, které portál nabízel, jsem ve svém archivu bohužel nenašel, a tak vám mohu ukázat jen jeden konkrétní článek, na následujícím obrázku.

Jak už jsem výše naznačil, portál iDnes se už od svého začátku snažil nabízet více, než jen obsah tištěné verze deníku MF DNES, překlopený do internetové podoby. Příkladů vám mohu ukázat hned několik. Třeba recenzi hospod a hospůdek. Znalci snad ocení (včetně ukázky tehdejších cen).

Jiným příkladem „další“ aktivity může být aukce obrazů. Ano, na iDnes.cz se také dražily obrazy!

Dalším lákadlem pro uživatele Internetu (ale možná i pro čtenáře tištěné verze) byly vtipy známého kreslíře Vladimíra Jiránka. Dva příklady vidíte na následujících obrázcích.

Ještě dalším příkladem, tentokráte již čistě internetového obsahu, byly audioklipy s výroky či celými rozhovory s různými osobnostmi.

Konečně posledním příkladem může být rubrika „Osobnost na síti“, ve které měli čtenáři iDnes.cz možnost klást své otázky různým osobnostem. V ukázce, kterou vidíte na následujícím obrázku, šlo o političku Petru Buzkovou a „informačního specialistu“ Pavla Sodomku.

Na závěr si už jen ukažme, kdo byl pod internetovou verzí portálu iDnes podepsán:

Pokud vás zajímá, jak se dále vyvíjela grafická podoba i obsah portálu iDnes.cz, doporučuji podívat se na již zmiňovaný internetový archiv. Ten začal snímat iDnes od 29. května 1998, kdy už jeho grafická podoba byla úplně jiná než ta dnes. Podstatně profesionálnější.  

Nebo se můžete podívat na následující čtyři ukázky, které redakci poslali z iDnes.cz. Ten první ale určitě není z 12.1.1998, i když to má v záhlaví napsané.