Vyšlo na Lupě, 19.11.2007
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b07/b1118001.php3

Stalo se: T-Mobile dohání Eurotel

Na podzim roku 2003 vyhlásil český  T-Mobile ambiciózní cíl: do čtyř let se stát mobilní jedničkou co do počtu zákazníků i finančních ukazatelů. Podle nyní publikovaných výsledků se mu to podařilo, jen pokud jde o počet zákazníků. Podle finančních ukazatelů je stále ještě druhý. Ale už je docela blízko prvenství i zde.

Minulý týden přinesl celou řadu zajímavých událostí z oblasti elektronických komunikací a Internetu. A nebyl to pouze start nového internetového vyhledávače 1188.cz, v podání Telefóniky O2 Czech Republic a s motorem Jyxo, o kterém jste se mohli dočíst v samostatném pátečním článku. Stejně tak to nebylo pouze oficiální zveřejnění představ Evropské komise o podobě nového regulačního rámce telekomunikací, kterému byl věnován pro změnu čtvrteční článek.

Jak se dařilo Vodafonu?

Své provozní a hospodářské výsledky za tři letošní čtvrtletí zveřejnil minulý týden český Vodafone. Už tradičně přitom byl hodně stručný, a mnoho věcí vlastně neřekl vůbec. Třeba jako objem svých výnosů, tak aby se dal porovnat s výnosy ostatních dvou operátorů. Tento údaj kupodivu nezveřejnil ani mateřský nadnárodní Vodafone. Přesněji: zveřejnil, ale pouze agregovaně, v rámci položky „ostatní“, spolu s výnosy dalších národních odnoží.

Představu o tom, kolik náš třetí mobilní operátor utržil na výnosech, si tak lze udělat jen nepřímo, vynásobením jeho ARPU (průměrného výnosu na uživatele) a počtu uživatelů. Obě tyto veličiny již český Vodafone zveřejňuje, a učinil tak i letos.

Hodnoty jeho ARPU, v CZK, ukazuje následující tabulka (zdroj), po jednotlivých čtvrtletích.

ARPU (CZK) 2Q 2006 3Q 2006 4Q 2006 1Q 2007 2Q 2007 3Q 2007
Celkem 674 670 658 613 635 619
Tarifní zákazníci 978 966 946 897 916 889
Předplacení zák. 331 334 331 295 320 320

Pokud jde o počty zákazníků, zde český Vodafone hlásí kvartální přírůstek 57 tisíc nových duší (přesněji: aktivních SIM karet), a celkově pak dosažení 2,582 milionu zákazníků (SIM karet). To jej ale stále řadí jen na třetí místo mezi tuzemskými mobilními operátory, viz následující tabulka (v tisících zákazníků a ke konci 3Q 2007).

(v tisících) zákazníků celkem předplacení zákazníci tarifní zákazníci podíl tarifních zákazníků přírůstek za 3Q07
Vodafone 2582 1237 1345 52,1% 57
T-Mobile 5207 3075 2132 40,9% 68
O2 4967 2806 2161 43,5% 73
celkem 12756 7118 5638 44,2% 198

A jak je z této tabulky patrné, celkově jsme ke konci třetího čtvrtletí měli  v ČR 12,756 milionu mobilů (přesněji: aktivních SIM karet).  Při počtu 10,325 mil. obyvatel, který hlásí, tomu odpovídá mobilní penetrace na úrovni 123,5%.

Stejně tak je ale Vodafone stále třetí i v počtu přírůstků za čtvrtletí, takže ostatní dva příliš nedohání. Zato si stále udržuje poměrně výraznou převahu v poměru mezi tarifními a předplacenými zákazníky (když jako jediný má více těch tarifních). Díky tomu pak může vykazovat relativně vysokou hodnotu průměrného ARPU přes všechny své  zákazníky: jeho 619 Kč je více než 535 Kč u zákazníků mobilních služeb O2, a 494 Kč u T-Mobile. Jde ale o důsledek příznivého poměru mezi tarifními a předplacenými zákazníky: třeba ti tarifní generují u Vodafonu 889 Kč měsíčně (viz první tabulka), zatímco u 02 generovali 909 Kč. Ale bylo jich procentuelně méně.

Jak se dařilo T-Mobile?

Dalším mobilním operátorem, který v minulých dnech zveřejnil své hospodářské a provozní výsledky, byl český T-Mobile. A byl přeci jen sdílnější, než český Vodafone, takže se pochlubil i celkovými výnosy a dalšími ekonomickými údaji. Samozřejmě se pochlubil počtem zákazníků (SIM karet), viz předchozí tabulka, který jej už delší dobu řadí na první místo mezi tuzemskými mobilními operátory.

Historický vývoj počtu zákazníků všech tří operátorů ukazuje následující graf. Na něm je patrné, že T-Mobile poprvé předstihl bývalý Eurotel (dnes mobilní O2) v prvním čtvrtletí roku 2005.

V této souvislosti mi to nedá nevzpomenout na události z poloviny roku 2006, kdy se T-Mobile s velkou pompou prohlásil za jedničku na našem mobilním trhu. Bylo to o jeden kvartál později, než jak to vyplývá z výše uvedeného grafu, a má to zajímavé vysvětlení: ještě v prvním kvartále 2005 používal tehdejší Eurotel jinou metodiku počítání aktivních SIM karet, která mu dávala vyšší výsledky. Konkrétně počítal jako aktivní SIM kartu, dobitou někdy za posledních 18 měsíců (zatímco ostatní operátoři pracovali s intervalem 12 měsíců). Již za druhý kvartál 2005 ale Eurotel zkrátil uvedený interval na 13 měsíců, čímž mu vykazované počty notně klesly – a T-Mobile se dostal místo něj do čela. Jenže podle dnes dostupných výsledků, které zřejmě aplikují novou metodiku i na výsledky za první kvartál 2005, už měl T-Mobile vyšší počty i za toto období (a jásal tedy až o jeden kvartál později).

Nicméně záhy bylo zase všechno jinak: Eurotel přidal, a za poslední kvartál roku 2005 už byl zase na špici on. A to až do třetího čtvrtletí 2006, kdy jej opět vystřídal T-Mobile. No a ten se, i podle nově zveřejněných výsledků, nadále drží na špici, dokonce s určitým malým náskokem, který byl největší za první letošní čtvrtletí.

Kdo je jedničkou?

Soutěž o prvenství na našem mobilním trhu „vyhlásil“ český T-Mobile již v roce 2003, poté co se stal součástí nadnárodního koncernu T-Mobile International, a k 1.5.2003 definitivně přejmenoval z původního Radiomobilu na T-Mobile Czech Republic. Na podzim 2003 pak zveřejnil záměr:

stát se do dvou let tuzemskou jedničkou v počtu zákazníků i ve výši celkových příjmů (zdroj)

První cíl se podařilo splnit, a v létě 2005 T-Mobile skutečně hlásil prvenství v počtu zákazníků (fakticky aktivních SIM karet), viz výše. Ovšem tehdy ještě jen dočasně, neboť Eurotel ho záhy zas předběhl. Nicméně druhý cíl, týkající se příjmů, v termínu splněn nebyl, a ve finančních ukazatelích byl stále lepší Eurotel.

T-Mobile proto operativně posunul termín pro dosažení svého cíle, když začal hlásat že:

Na podzim 2003 T-Mobile vyhlásil cíl stát se během následujících čtyř let jedničkou českého mobilního trhu, a to jak v počtu zákazníků, tak finančních ukazatelích

Současně T-Mobile upřesnil, že jeho cíl se týká ukazatele EBITDA, a tedy provozního zisku před započítáním odpisů, amortizací, finančních položek a zdanění. Jenže to už dnes nejde vyhodnotit. Eurotel, který je dnes součástí Telefóniky O2 Czech Republic, totiž přešel na používání mírně odlišného ukazatele OIBDA. A hlavně: jelikož je součástí TO2 CR, počítá se tento ukazatel až souhrnně, za celý TO2 CR, a tedy i včetně segmentu pevných linek.

Pro možné srovnání finančních ukazatelů tak zbývá alespoň hodnocení celkových výnosů,  které i TO2 CR publikuje samostatně za mobilní segment a za pevný segment. Jak tedy vypadá situace zde?

Rozdíly ve výnosech se změnšují

Celkové výnosy T-Mobile za první tři letošní kvartály dosáhly výše 23,75 miliardy Kč. To je ale stále méně než 24,120 mld. Kč, které utržila Telefónica O2 Czech Republic v rámci mobilního sektoru, a tak to řadí T-Mobile stále jen na druhé místo (podle celkových výnosů).  Takže z tohoto pohledu nebyl ani upravený (čtyřletý) cíl splněn.

Jenže: pokud se podíváme na trend, kterým se výnosy obou subjektů (mobilního O2 a T-Mobile) sledují, zjistíme že už se T-Mobile svému cíli dost přiblížil. Hezky je to vidět na následujícím grafu, který ukazuje kvartální výnosy obou společností (v milionech).

Jak je z grafu vidět, výnosy za jednotlivá čtvrtletí sice mají určité sezónní výkyvy, ale jinak stále rostou – a výnosy T-Mobile se přeci jen přibližují výnosům mobilní části O2. Ještě lépe je tento trend vidět, pokud si rozdíl obou výnosů vyneseme do samostatného grafu (na následujícím obrázku):

Z něj je patrné, že v letošním roce (a vlastně už konce loňského roku) T-Mobile dohání v absolutní výši výnosů mobilní část O2. Pokud by tento trend pokračoval, mohl by mít T-Mobile vyšší kvartální výnosy už za letošní čtvrté čtvrtletí. Nejspíše by to ještě nestačilo na obrácení pořadí, pokud jde o součet výnosů za celý rok 2007 – jak ostatně naznačuje i následující graf, ukazující celkové výnosy (v součtu za jednotlivá čtvrtletí kalendářního roku).

Nicméně v příštím roce by už mohl mít T-Mobile vyšší i celkové výnosy, v součtu za celý rok (za předpokladu zachování současného trendu). Jaképak asi budou oslavy?

Mobilní data u T-Mobile

Souběžně se svými hospodářskými výsledky se český T-Mobile pochlubil i konkrétními čísly ohledně svých datových služeb. Bohužel ty nejzajímavější údaje se z nich rozklíčovat nedají.

Celkově by T-Mobile měl mít (ke konci září) více než 220 000 klientů, kteří využívají některou z jeho datových nabídek. Z nich ale jen 120 000 využívá některý z tarifů, umožňujících připojení stolního počítače či notebooku k Internetu. Ostatních 100 000 tak nutně zbývá jen na služby, určené výhradně pro mobily jako takové.

Jakým počtem ale T-Mobile přispívá do počtu broadbandů v ČR? To už z jeho zveřejněných výsledků není patrné. Není totiž jasné, kolik z uvedených počtů vůbec spadá do broadbandu. Jednak kvůli jeho neujasněné definici – v ČR máme hned tři různé, se spodní hranicí na úrovni 128 kbit/s, 144 kbit/s a 256 kbit/s, což u mobilního Internetu stále hraje roli. Především ale nejsou výše citovaná čísla jakkoli rozdělena mezi různé datové služby: kolik je uživatelů služby 4G? Kolik lidí využívá EDGE/GPRS? Kolik lidí využívá možnost plnohodnotného přístupu do Internetu, a kolik jej má nějak omezen a optimalizován pro mobilní přístup? To ze zveřejněných výsledků není patrné.

Počty zákazníků u UPC

Na závěr si ještě řekněme o aktualizované počtu zákazníků u společnosti UPC. Ta pochopitelně nepočítá aktivní SIM karty (a nedeklaruje to jako počet zákazníků, jako to dělají mobilní operátoři). V případě kabelového operátora, jakým je UPC (už po sloučení s Karnevalem), lze celkem jednoduše počítat abonenty jednotlivých služeb, které poskytovatel nabízí. K 31.10.2007 to u českého UPC vypadalo takto:

  • TV: 686 900 zákazníků
  • Internet: 230 700 zákazníků
  • Telefon: 69 100 zákazníků.

Prostý součet těchto tří hodnot dává 986 700, ale to by bylo opakovaně započítáváni všichni, kteří odebírají více jak jednu službu. UPC však hlásí (k 31.10.2007) jako celkový počet svých zákazníků menší číslo, a to 959 100. Rozdíl je 27 600, a měl by tedy odpovídat počtu zákazníků, kteří mají od UPC dvě služby současně (případně tři). Osobně mi to přijde jako poměrně málo, a očekával bych více.

Nicméně: to, čím se UPC minulý týden pochlubilo, konkrétně tiskovou zprávou ze 14.11.2007, je dosažení rovného milionu:

UPC ČR hlásí rekord: má přes milion účastníků svých služeb
Praha 14.11.2007. Společnost UPC Česká republika, a. s.  oznamuje, že celkový počet účastníků odebírajících její televizní, internetové a hlasové služby přesáhl v minulých dnech milion a nadále roste.

Vzhledem k výše uvedeným číslům, které obsahuje ta samá tisková zpráva a vztaženým k 31.10.2007, by to byl úctyhodný skok: za 14 dnů z 959 100 na 1 000 000, neboli o 40900!! Přitom veškeré dostupné zmínky (z různých zdrojů na Internetu) hovoří o přírůstcích v řádu stovek nových abonentů týdně. Dejme tomu že nyní jde až o jednotky tisíců. Ale že by se náhle UPC dokázalo  vytáhnout na více jak 20 000 za týden?

Spíše tipuji na rozdíl mezi „účastníky“, citovaným v souvislosti s nynějším milionem, a „zákazníky“, které citují čísla, uváděná k 31.10.2007. Pokud by každý zákazník byl tolikrát účastníkem, kolik má objednáno služeb, pak by k 31.10.2007 vycházelo oněch 986 700 účastníků (jako prostý součet přes všechny služby), a nynější skok do milionu by obnášel jen 13 300 nových účastníků za 14 dnů, resp. 6650 nových účastníků za týden. A zákazníků, včetně těch s více službami, by to mohlo být ještě o něco méně. To už by mi přišlo přeci jen realističtější.


Oprava (20. listopadu 2007): výchozí údaje o počtech zákazníků jednotlivých služeb (686 900 u TV atd.), citované v článku, nejsou vztaženy k datu 31. října 2007, jak se nesprávně uvádělo v tiskové zprávě UPC, ale už k 30. září 2007. Nárůst tedy odpovídá období 6 týdnů, a nikoli 2 týdnů. Nově dosažený počet 1 milionu účastníků se skutečně týká tzv. RGU (Revenue Generating Units), kam se každá služba započítává samostatně. Tj. souběh „TV a Internet“ je započítán dvakrát atd., a jde o skok z 986 700 na 1 milion.