Vyšlo na Lupě, 10.9.2007
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b07/b0910001.php3

Stalo se: Karneval skončil

K prvnímu září UPC dokončilo integraci společnosti Karneval Media, a při té příležitosti přišlo i s novým logem, novou vizí a novou firemní identitou. O2 restrukturalizovala svou nabídku mobilního  připojení, a přidalo nové a levnější varianty. Volný dále zlevnil svou službu Komplet, kombinující ADSL a hlas. Ta se tím stala levnější, než jeho nahé ADSL.

Akvizice společnosti Karneval, vzniklé teprve v roce 2003 (sloučením společností  TESmedia a Intercable), byla poprvé oznámena před rokem a jedním měsícem, v srpnu 2006. Kupující, kterým je společnost UPC, však musela nejprve získat souhlas antimonopolního úřadu (ÚOHS). Ten přišel v prosinci loňského roku, ale byl vázán na několik podmínek. Například:

UPC nesmí do konce roku 2007 zvýšit ceny za analogové vysílání ve svých sítích (tedy včetně Karnevalu). V následném období (do konce roku 2010) pak může zvýšit ceny jen o inflaci, příp. promítnout do cen zvýšení cen energií, autorských práv apod.

Teprve v pondělí minulý týden pak společnost UPC ohlásila „hotovo“, a to k termínu 1.9.2007. K tomuto dni „úspěšně dokončila integraci druhé největší kabelové televize Karneval Media do svých struktur“. Tím dosavadní Karneval Media přestal existovat, s tím že:

Nově integrovaná společnost  bude nadále působit pouze pod názvem UPC Česká republika, a. s. UPC jako právní nástupce společnosti Karneval převezme k tomuto datu všechna její práva a závazky. 

Současně s tím „nově integrované“ české UPC představilo novou firemní vizi a identitu značky, na kterou jeho nizozemská matka přešla již v květnu 2007. Součástí změn je především nové logo (vidíte na obrázcích), a pak také nový slogan „Simply for Everyone“, do češtiny přeložený jako „jednoduše pro každého“. U mateřské UPC Broadband tento slogan doprovázejí anglickým dodatkem,

delivering digital communication with simplicity and a human touch

který nynější (česká) tisková zpráva rozepisuje jako

otevření nastupujícího digitálního světa pro všechny zájemce a to průběžným důrazem na jednoduchost všech poskytovaných služeb a na osobní, lidský nikoliv technicistní přístup k zákazníkům.

Konkrétním projevem v tuzemsku se zatím zdá být jen integrace a restrukturalizace klientských center nově spojených společností. Tady už asi bylo opravdu na čase s tím něco udělat, protože  hlavně u UPC byla dostupnost podpory častým předmětem kritiky zákazníků. Nedávné změny u internetových služeb UPC (především odstranění objemových limitů) se zákazníků dnes už bývalého Karnevalu dotknou tak, že původní služby Karnevalu budou „postupně zrušeny“, a oni mohou bezplatně přejít na služby (původního) UPC.

Jiné konkrétní změny u datových služeb, u příležitosti splynutí s Karnevalem a změny firemní  identity, nebyly oznámeny. Pouze avizovány jsou zatím poměrně významné změny v „televizních“ službách:

UPC také v nejbližší době plánuje zavést nové a progresivní technologie a produkty, například cenově dostupnou digitální programovou nabídku ve standardu DVB-C, distribuci programů ve vysokém rozlišení obrazu (HDTV) či možnost nahrávání programů na hard-disk (PVR) .

Co ale bylo u příležitosti změn upřesněno, jsou statistické údaje o počtech zákazníků (k 30.6.2007). Ty ukazuje následující tabulka, včetně srovnání s koncem loňského roku.

Celkový počet domácností: 31. prosince 2006 30. června 2007
v dosahu 1.260.000 1.265.000
využívajících (nějaké) služby 876.000 959.100
využívajících TV služby 664.000 683.000
využívajících internetové služby 186.000 216.000
využívajících telefonní služby 26.000 59.000

Takže za celý první letošní pololetí získalo UPC (již včetně Karnevalu) na 30 000 nových zákazníků. Pro srovnání s Telefónikou O2 CR: ta za stejné období hlásí nárůst o 56 000 zákazníků svého ADSL, ze 470 000 na 526 000  (včetně přeprodávaného ADSL, kde došlo celkovému úbytku o 1000 přípojek).

V absolutních číslech tedy TO2 CR porazila UPC skoro dvojnásobným počtem nových přípojek. V přepočtu na procenta je ale pořadí opačné: zde zvítězilo UPC s růstem o cca 16%, zatímco TO2 CR dosáhla růstu pouze cca 12% nárůstu.

O2:  co umožňuje combo modem

Když už jsme se dostali i k Telefonice O2 a k jejím službám, je vhodné zmínit i nedávné změny, ke kterým tato společnost přistoupila u svých mobilních datových služeb.

Pro mobilní data O2 disponuje asi nejširší škálou technologií na našem trhu: od GPRS/EDGE, přes UMTS s HSDPA, až po CDMA 1xEV-DO v pásmu 450 MHz, a samozřejmě také Wi-Fi v bezlicenčních pásmech.  Dosud přitom byly i její datové služby (resp. tarify) strukturovány hlavně podle těchto technologií, a nikoli nezávisle na nich. Tedy tak, že jeden tarif umožňoval využití jedné technologie, zatímco pro jinou technologii byl zapotřebí jiný tarif.

Širšímu zavádění „technologicky nezávislých tarifů“ dosud bránila také absence takových koncových zařízení, které by podporovaly více technologií současně. To se ale postupně mění . Nyní se například v nabídce TO2 CR objevuje zajímavý „combo modem“ AnyData ADU-630WH, který kromě Wi-Fi podporuje skoro všechny bezdrátové technologie, které O2 používá: GSM/GPRS/EDGE, CDMA i HSDPA. Tedy až na Wi-Fi, které ale zase nativně podporují jiná koncová zařízení.

Skrze takovýto combo modem  se nově otevřel prostor pro konstrukci zcela nových tarifů pro mobilní data, resp. pro sloučení dosud samostatných tarifů do jediného tarifu. A přesně to nyní O2 udělala. Dosavadní tarify:

  • O2 Internet  Mobil 1024, umožňující využít GPRS/EDGE/HSDPA, za 832 Kč měsíčně
  • O2 Internet  Mobil 1024 Plus, (pouze) CDMA a Wi-Fi, za 1070 Kč měsíčně

sloučila do jednoho nového tarifu, který přebírá jméno druhého z předchozích tarifů (O2 Internet Mobil 1024 Plus), a také jeho cenu. Navíc je bez objemových limitů.

Z pohledu dosavadních uživatelů tarifu Internet Mobil 1024 Plus to lze hodnotit jako přidání dalších technologií (k CDMA a Wi-Fi ještě GPRS/EDGE/HSDPA), se zachováním ceny. Z pohledu uživatelů původního „HSDPA-only“ tarifu O2 Internet Mobil 1024 ale jde o zdražení z 832 Kč na 1070 Kč. Kompenzované je alespoň odstraněním objemových limitů a původní FUP.

Pouze firemní zákazníci (a nikoli soukromé osoby) by měli mít k dispozici ještě jeden nový, ale obdobně koncipovaný tarif O2 Internet Mobil 512 Plus. Podporovat bude stejnou škálu technologií (kromě CDMA a Wi-Fi ještě GPRS/EDGE/HSDPA), bude stát stejně jako původní „HSDPA-only“ tarif O2 Internet Mobil 1024 (tj. 832 Kč měsíčně, včetně DPH) – ale už z jeho názvu je patrné, že nabídne jen poloviční rychlost, tj. 512 kbit/s.

Zlevněné CDMA

Další změna, ke které v nabídce mobilních dat u O2 došlo, už nemá charakter rozšíření počtu podporovaných technologií, ale jde o zrychlení  dosavadních (nižších) variant. Nejspíše se jedná o reakci na změny, ke kterým již došlo u ostatních dvou mobilních operátorů:

  • Vodafone v červenci alespoň zlevnil své „Připojení na dlouho“ o 200 Kč, a poněkud přeuspořádal jeho dílčí cenová pásma. Nezměnil, a ani dost dobře nemohl změnit vazbu tohoto tarifu na jedinou technologii, GPRS/EDGE.
  • T-Mobile v srpnu také zlepšil svou nabídku mobilních dat, ale opět šlo především o „obchodní změny“ : o různé akční nabídky a lákadla pro nové zákazníky, o zpřístupnění služeb 4G (na bázi technologie UMTS TDD) i v předplacené verzi, a o zvýšení objemových limitů v rámci FUP u některých služeb.

Nová nabídka mobilních tarifů od O2 reaguje na tyto změny – u technologie CDMA - zvýšením rychlosti pomalejší verze,  z  512 kbit/s na 1024 kbit/s, se zachováním původní ceny (832 Kč měsíčně), a s FUP v podobě objemového limitu 2,8 GB za týden. Původní tarif O2 Internet Mobil 512 kvůli tomu musel být přejmenován na O2 Internet Mobil 1024. Předchozí tarif se stejným jménem (O2 Internet Mobil 1024) byl „HSDPA-only“, a místo něj nyní podporují HSDPA tarify s příponou Plus (viz výše). Stále ještě se v tom orientujete?

Reakce na U:fona?

Popsané dvojnásobné zrychlení  CDMA, se zachováním ceny,  lze interpretovat i jako reakci O2 na nabídku CDMA od U:fona. Jeho fofr interent totiž slibuje reálně kolem 600 kbit/s (a podle testů DSL.CZ skutečně dosahuje od 500 do 600 kbit/s). A to za 594 Kč. To je o něco více rychlosti a za podstatně méně peněz, než původní (nezrychlené) CDMA od O2, v rámci původního tarifu O2 Internet 512. Jeho změnou na O2 Internet 1024 (tj.  zrychlením na dvojnásobek), se O2 znovu dostala jakoby „nad“ U:fona a jeho CDMA, i co do rychlosti.

O2 ovšem přišla i se zcela novým „low end“ tarifem pro CDMA, který  jakoby mířil naopak „pod“ fofr internet. Jde o tarif O2 Internet Mobil 256, který už podle svého názvu nabízí (nominálně) 256 kbit/s směrem k uživateli. A to za  475 Kč včetně DPH, což je méně než 594 Kč, které si U:fon účtuje za svůj (rychlejší) fofr Internet.

ADSL od Volného: nahé dražší než oblečené

Minulý týden oznámil další zlevnění svých služeb také Volný, platných k dnešnímu dni (10.9.2007). Týkají se ADSL služeb na jeho vlastní síti, budované na principu unbundlingu (zpřístupnění místních smyček). Podstatou změny by mělo být snížení měsíčního paušálu za hlasové služby v rámci tarifu Volný Komplet, který kromě hlasu zahrnuje ještě i ADSL.

Jde tedy o řešení, které předpokládá plné zpřístupnění příslušné místní smyčky, při kterém zákazník sám už Telefónice O2 CR neplatí vůbec nic. Od Volného si může pořídit buď službu Volný Komplet, v rámci které platí jak za hlas, tak za Internet, nebo službu Internet Extra, v rámci které platí jen za Internet a nikoli za hlasové služby. Tato druhá varianta tedy představuje kýžené „nahé ADSL“.

Ovšem cena za Internet, v rámci služby Internet Extra (a tedy za celou tuto službu, neboli za „nahé ADSL“) není stejná jako cena za Internet, doprovázený povinným odběrem hlasových služeb. Nejnižší varianta Internetu Extra, s rychlostí 2 Mbit/s, přijde na 713 Kč.  Dosavadní „oblečené ADSL“, tedy služba Volný Komplet, přišla na 403 Kč za hlas a 415 Kč za Internet, a celkem tady na 818 Kč. To bylo stále více, než 713 Kč za „nahé ADSL“ v podobě tarifu Internet Extra.

Nyní ale Volný přichází s poměrně výrazným zlevněním hlasové složky v rámci své služby Komplet, neboli pevné linky:

Český telekomunikační operátor VOLNÝ od pondělí 10. září 2007 ještě více zvýhodňuje své služby.
Ve vlastní síti VOLNÝ, která je dostupná na 40% pevných linek v ČR, je možný převod telefonní linky k VOLNÝ. Zde mohou zákazníci využít výhodný balíček internetového připojení v kombinaci s pevnou linkou VOLNÝ Komplet. Celková měsíční cena za VOLNÝ Komplet činí 699,- Kč (včetně DPH). Cena za pevnou linku je 284,- Kč (měsíční paušál za pevnou linku u incumbenta činí 403,- Kč) a za internet 415 Kč (nejlevnější ADSL připojení na českém trhu).

Na první pohled to ale má kuriózní důsledek: „nahé ADSL“, v podobě tarifu Internet Extra za 713 Kč, se rázem stane o něco dražší než ADSL „oblečené do hlasu“, v podobě tarifu Volný Komplet, nově za 699 Kč. Ale na druhý pohled už to tak nelogické zase být nemusí: operátor u „oblečeného“ ADSL může předpokládat, že bude na hovorném inkasovat alespoň něco – zatímco na nahém ADSL to očekávat nemůže. A toto své očekávání  v daném případě ohodnocuje částkou 713 – 699 = 14 Kč.