Vyšlo na Lupě, 22.8.2007
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b07/b0822001.php3

Pomohou počítače na splátky oživit zájem o ADSL?

Nárůst nových ADSL přípojek v poslední době výrazně zpomaluje. A tak i  Telefónica O2 Czech Republic hledá další možnosti, jak motivovat nové zákazníky. Nyní to zkouší i kombinováním ADSL s prodejem počítačů od HP na splátky, přes Home Credit. Obě části pomyslného balíčku jsou ale jen velmi málo provázány.

O nové přípojky na bázi ADSL už není v poslední době takový zájem, jaký býval dříve. Dostupná čísla naznačují, že trh se zřejmě již do určité míry nasytil, a jeho další růst výrazně zpomalil. Názorně to ukazuje následující obrázek, na kterém vidíte čtvrtletní přírůstky různých variant ADSL v ČR, tak či onak spojených s Telefónikou O2.

Zdroj: čtvrtletní provozní výsledky TO2 CR

Červeně, neboli jako „maloobchodní ADSL“, jsou zde vyznačeny přípojky k Internetu na bázi ADSL, které koncovým zákazníkům prodala sama TO2 CR. Tedy například jako služby O2 Internet ADSL, resp. jejich dřívější varianty. Zeleně pak  „přeprodávané ADSL“, pro které alternativní operátoři  nakupují samotné ADSL přípojky od TO2 CR na velkoobchodní bázi, přidávají internetovou konektivitu a další služby, a výsledek prodávají koncovým zákazníkům sami, pod svou vlastní značkou.

Povšimněte si, že právě u těchto přípojek došlo během druhého letošního kvartálu dokonce k poklesu (po zastavení, resp.  nulovém nárůstu během prvního čtvrtletí). Určitý růst, alespoň během posledního loňského a prvního letošního kvartálu, doznaly alespoň ADSL přípojky, realizované přes zpřístupněné místní smyčky (LLU). Ale v celkovém počtu je jich stále velmi málo, a navíc i jejich nárůst se během druhého letošního čtvrtletí také zpomalil.

Takže, suma sumárum: žádná sláva. O to více musejí operátoři hledat nové cesty a cestičky, jak oslovit nové zákazníky.

Kde jsou příčiny?

Na příčiny výše uvedeného stavu lze samozřejmě mít různé názory. Začíná být trh nasycený díky tomu, že ten, kdo sám a aktivně chtěl nějaké připojení, ho už má? A teď už zbývají jen lidé bez vlastní motivace a zájmu o Internet? Nebo je potenciálních zájemců ještě stále dost, ale bariéry jsou spíše ekonomické? Tedy v poměru  mezi platy, resp. kupní silou obyvatelstva a cenami počítačů a Internetu, ještě s uvážením toho, co a jak Internet může nabídnout? Podstatně vyšší úrovně penetrace Internetu, kterou dosahují (například) ekonomicky silnější země Evropy, podle mého názoru hovoří spíše pro druhou variantu.

Stejně tak, tedy ve smyslu druhé varianty (poměru kupní síly a cen) vnímám i nynější snahy Telefóniky O2 CR nabídnout svým zákazníkům kromě Internetu na bázi ADSL také počítače, a to na splátky a s nulovým navýšením. Ostatně, sama TO2 CR na své včerejší  prezentaci ukazovala, kolik je u nás domácností, které ještě počítač a Internet nemají, ale uvažují o něm. Vše vidíte na následujících dvou obrázcích, které ukazují penetraci PC a Internetu v našich domácnostech.

Počítačem i s Internetem – to už tady jednou bylo

S čím tedy, za této situace, Telefónika O2 Czech Republic přichází? Se záměrem, který u ní není zase až tak nový: poskytovat kromě internetového připojení také samotné počítače. A to jak pro nové zákazníky, kteří od ní Internet ještě nemají, tak i pro stávající zákazníky.

Než se dostaneme k podrobnostem, řekněme si, že skutečně nejde ze strany TO2 CR o úplnou novinku. Její předchůdce, tj. Český Telecom, se již jednou odhodlal k nabízení počítačů svým zákazníkům, a to v roce 2003. Podrobněji si o tom můžete přečíst v mém tehdejším článku. Bylo to ne až tak dlouho poté, co v čele Telecomu zasedl Gabriel Berdár, který do té doby působil jako šéf české pobočky společnosti Dell, prodávající právě počítače PC. A tak se spekulovalo o tom, že právě odsud „vítr vane“, a že jde o jeho snahu rozšířit podnikání Telecomu tímto směrem.

Za pozornost určitě stojí, že již v roce 2003 nabízel Telecom nový počítač jako balíček s připojením k Internetu, tehdy ale ještě vytáčeným (dial-upem). Nicméně balíček to byl i v tom, že zákazníkovi bylo u něj doma vše nainstalováno, spuštěno, a on byl dokonce i krátce zaučen. No, spíše asi jen seznámen s možnostmi, protože na vše byla jen jedna hodina. Ale aspoň to. Na druhou stranu, pokud si zákazník vyzvedl svůj počítač v prodejně Telecomu (v tzv. Telepointech) a vše si nainstaloval sám, získal slevu ve výši 1300 Kč.

Slibovány pak byly ještě obdobné balíčky „PC+ISDN přípojka“ či „PC+ADSL“ (které již tehdy začínalo). Ale pokud je mi známo, Telecom je už na trh neuvedl. Stejně tak jsem nezaznamenal ani nějaké následné informace o tom, jak se prvním balíčkům „PC + dial-up“ na trhu dařilo. Nejspíše tedy žádnou díru do světa neudělaly.

Rozvolněný balíček

S kombinací „PC + ADSL“ tak vlastně přichází bývalý Telecom až nyní, už jako Telefónica O2 Czech Republic. Jenže konstrukce samotného balíčku je dnes o dost „volnější“ než dříve, v roce 2003.

Chybí zejména možnost zprovoznit vše u zákazníka, a ještě ho nějak zaučit. Ne že by to nešlo, ale dříve to byla standardní součást balíčku, s možností ji nevyužít a získat slevu. Nyní se spíše předpokládá, že si (nejspíše málo zkušený) zákazník vše zajistí sám, vlastními silami.  A pokud ne, může si přiobjednat (a zaplatit) potřebnou pomoc.

Změnou je také to, že celý balíček je vlastně jen virtuální, či spíše jen marketingový. Ve skutečnosti jde o samostatný produkt a samostatnou službu, které dodávají dva samostatné subjekty, navíc ještě se zapojením třetího subjektu, a za odlišných podmínek, včetně dodání/zřízení či délky úvazku:

  • připojení k Internetu, a to s úvazkem na 1 rok, poskytuje TO2 CR
  • počítač PC poskytuje (a skrze své kanály dodává, servisuje atd.) společnost Hewlett Packard.

Třetím subjektem, který je do všeho zapojen, je společnost Home Credit, která umožňuje koupi počítače HP na splátky. Zákazník přitom uzavírá úvěrovou smlouvu s Home Creditem na dva roky, s nulovou akontací a nulovým navýšením. A jak včera na tiskové konferenci zaznělo, i posuzování žádosti každého jednotlivého zákazníka ze strany Home Creditu by mělo být zcela nezávislé na tom, že si hodlá pořídit také nějaké služby přímo od TO2 CR.

Nezávislé na sobě budou zřejmě i dodávky: TO2 CR zřídí ADSL podle svých možností a termínů, a HP přes své distribuční kanály doručí objednaný počítač také dle svých možností, prý do 2 dnů. To už by ale zákazník měl mít vyřízenou úvěrovou smlouvu s Home Creditem.

Ptal jsem se i na věcné provázání součástí balíčku: třeba pokud si zákazník objedná balíček obsahující notebook, kdo pohlídá, aby na konci jeho nově zřizované ADSL přípojky bylo některé z koncových zařízení v nabídce TO2 CR, které podporují Wi-Fi. Odpověď byla taková, že toto je úkol pro prodejce na straně TO2 CR.

Co je v balíčku?

Pojďme se nyní podívat, jaké počítače najdeme v balíčku. Jde o dva stolní počítače a dva notebooky, vše od HP. Jak ukazuje následující tabulka, TO2 CR dělí tuto čtveřici ještě na dvě varianty, na „základní“ a „pokročilou“, s tím že v každé z nich je jeden notebook a jeden stolní počítač.:

               

Varianta Procesor Paměť / pevný disk OS Monitor 1 splátka z 24 (24 splátek)
Osobní počítače
HP Compaq dx2300 Základní Intel® Celeron® 420 512MB/160 GB Vista Home Basic HP Pavilion LCD 19“ wide Bright View 704 Kč (16896 Kč)
HP Pavilion a6130.cam Výkonnější Intel® Core™ 2 Duo E4400 1024 MB/250 GB Vista Home Premium HP Pavilion LCD 20“ wide Bright View 1272 Kč (30528 Kč)
Notebooky
HP 530 Základní Intel® Celeron® M 420 512 MB/80 GB Vista Home Basic 704 Kč (16896 Kč)
HP Pavilion dv6465ec Výkonnější Intel® Core™ 2 Duo T5300 2048MB/120GB Vista Home Premium 1320 Kč (31680 Kč)

Cena, kterou vidíte v poslední kolonce, je pouze jednou složkou ceny celého balíčku, a odpovídá měsíční splátce za samotný počítač. V závorce pak vidíte 24-násobek jedné měsíční splátky, pro představu o celkové sumě peněz, kterou zákazník zaplatí. Ta se dá být o něco nižší, než za kolik jsou tytéž produkty dostupné samostatně a  přímo od HP, bez splátek.

Tak například notebook  HP 530 prodává HP ve svém Eshopu za 17 826 Kč včetně DPH, zatímco zde vychází celková cena 16 896 Kč. Ovšem na Internetu se dá stejně vybavený model pořídit již za méně jak 15 000 Kč, a ještě s tiskárnou zdarma (např. zde).

Druhou složkou výsledné ceny pak je měsíční cena za zvolenou internetovou přípojku, resp. službu. Zde má zákazník na výběr mezi různými variantami služeb:

  • O2 Internet ADSL  (včetně variant Extreme a varianty Start)
  • O2 Interent Komplet (včetně variant Extreme)
  • O2 Duo Mobil
  • O2 Trio

Cena této druhé složky by přitom měla být standardní cenou, kterou si TO2 CR účtuje u příslušné služby, pokud ji poskytuje samostatně. Cena výsledného balíčku je pak prostým součtem obou složek – splátky za počítač a měsíční ceny poskytované služby.  Žádné cenové zvýhodnění díky balíčku zde tedy není, ani žádné dotování jedné či druhé části balíčku.  Přehledný formulář pro výpočet ceny balíčku a další informace najdete na webu TO2 CR.

Důležité je také to, že zákazník, který si balíček pořídí, platí obě složky ceny samostatně: dostává dvě faktury, jednu od TO2 CR a druhou od Home Creditu. Takže celý balíček je skutečně spíše jen marketingovou záležitostí, a jinak jej tvoří dva značně samostatné produkty, resp. služby.  

V čem je pak ale přidaná hodnota celého balíčku? Zejména když „počítačová“ část balíčku není nijak dotována, a podmínky úvěru u Home Creditu by měly být stejné jako pro ostatní jeho zákazníky a nezávislé na tom, že zákazník kupuje nějaký balíček. Stejné podmínky pro koupi počítače na splátky by měli mít i stávající zákazníci TO2 CR, kteří tak první část balíčku vlastně už mají. Není nakonec vše jen o společné reklamě?

Pro koho a od kdy?

Na závěr si ještě řekněme, že noví zákazníci si mohou popisovaný balíček objednat již od včerejšího dne, tj. od 21.8.2007, až do 31.1.2008, přes značkové prodejny O2, autorizované prodejce služeb O2 a zákaznickou linku 800 02 02 02. Stávající zákazníci si pak budou moci objednat druhou část balíčku, tj. počítač od HP (na splátky přes Home Credit), počínaje 3. zářím 2007, přes e-shop O2 a přes aplikaci Moje konto.