Vyšlo na Lupě, 12.1.2007
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b07/b0112001.php3

Čtvrtý mobilní operátor: vyrobila ho média?

Eurotel kdysi získal licenci v pásmu 450 MHz pro síť NMT, ale dnes zde provozuje sít na bázi CDMA, skrze kterou poskytuje výhradně datové služby. Chystá se k obdobnému kroku také český MobilKom, se svou licencí v pásmu 410 až 430 MHz? Chce se skutečně stát (čtvrtým) plnohodnotným mobilním operátorem, nebo mu tyto ambice přisoudila až média?

Být to před několika dny, konkrétně 31.12.2006, pak by všechno bývalo jasné: byl by to povedený silvestrovský žert serveru mobil.cz. Že prý k nám přichází čtvrtý mobilní operátor.

Pravdou je, že v rámci silvestrovských vtípků se nemusí moc hledět na obvyklé postupy a předpoklady, mezi které (v daném případě) patří například získání licence. Slyšel někdo o tom, že by byla k mání další (již čtvrtá) licence na mobilní síť, ať již druhé či třetí generace?

Ano, v červenci loňského roku se šéf ČTÚ nechal slyšet, že

jeho instituce zvažuje vydání čtvrté licence pro poskytování telefonních služeb prostřednictvím veřejných mobilních sítí.

Je ale možné, aby faktické přidělení takovéto licence prošlo zcela bez povšimnutí všech, včetně médií - a vyplulo na povrch až nyní, jakoby jen mimochodem?

Naposledy o přidělení mobilní licence (třetí na 3G/UMTS) rozhodovala vláda, za plné mediální publicity, a vše nakonec skončilo až před Evropskou komisí. Ta, na základě stížnosti dvou mobilních operátorů, zkoumala zda cena ve výši "pouhých" dvou miliard nebyla nedovolenou státní podporou. Dostal nyní někdo mobilní licenci "jen tak", bez výběrového řízení a obvyklých procedur? A za kolik?

Nebo ještě jinak: pokud by skutečně chtěl na náš trh vstoupit čtvrtý mobilní operátor, jak by to asi udělal? Pokud by celou dobu dokázal udržet svůj záměr pod pokličkou, a teprve nyní se rozhodl "jít ven", jako cestu by asi zvolil? Takovou, která je důstojná a v dnešní době obvyklá (vlastním oznámením, tiskovou zprávou, tiskovou konferencí atd.), nebo způsobem který připomíná spíše únik informací a který nemá pod přímou kontrolou?

Z obou těchto variant došlo na tu druhou, a první dementi (k mému údivu) nepřišlo od dotčených subjektů, ale od Českého telekomunikačního úřadu. Ten považoval již včera za potřebné říci své a skrze tiskovou zprávu oznámit, že nejde o žádného čtvrtého operátora. Tedy alespoň ne souměřitelného s dosavadními třemi operátory, kteří provozují své sítě dle standardu GSM, resp. UMTS:

Sdělovací prostředky přinesly informace, jejichž společným jmenovatelem je vstup společnosti MobilKom, a.s. jako čtvrtého operátora na trh mobilních služeb v České republice. Český telekomunikační úřad (dále jen "ČTÚ") proto v této souvislosti především upozorňuje, že pro provozování uváděné mobilní sítě jsou přiděleny rádiové kmitočty v úseku pásma 410 až 430 MHz a nejedná se tedy o dalšího operátora sítě ve standardu GSM, resp. UMTS.

Opravdu se takto vstupuje na trh, způsobem který vyvolá takovouto reakci regulátora? Navíc v tak významné a nejen na image náročné oblasti, jakou je činnost mobilního operátora? Na trh, který už je opravdu "hustě zabydlen" třemi hráči s nejsilnějším možným (nadnárodním) zázemím? Jaké šance bude mít nově příchozí hráč?

Nejde nakonec přeci jen o opožděný silvestrovský vtip?

Vše ale nasvědčuje tomu, že o žádný opožděný silvestrovský vtip skutečně nejde. Tipuji spíše na nechtěný (a nepříliš zvládnutý) únik do médií, který už nešlo zastavit. Nebo že by naopak šlo o novou a specifickou formu mediální kampaně? Která skutečně zaujala?

Po středeční televizně-mediální show s vyjednáváním podpory pro vládu už nepovažuji nic za nemožné. Ale pojďme raději k faktům.

MobilKom

Záhadným novým operátorem má být (tuzemská) akciová společnost MobilKom. Nepleťme si ji s rakouským MobilKomem, který je vlastněný Telekomem Austria, a který se u nás v roce 1999 (málem) ucházel o třetí mobilní licenci, a nedávno usiloval o třetí mobilní licenci na Slovensku (kde ale nebyl úspěšný a licenci získala Telefónica). Český MobilKom je akciovou společností, která je podle údajů na svém webu vlastněna akcionáři, mezi které patří Motorola Inc., Connectel Inc. a KonekTel, a.s. Sám sebe český MobilKom charakterizuje jako

provozovatele radiokomunikačních systémů v České republice , určených výhradně pro firemní zákazníky.
Zákazníci společnosti Mobilkom, a.s. jsou firmy se specifickými požadavky na vnitrofiremní komunikaci působící v různých odvětvích průmyslu a služeb. V současné době využívá rádiové sítě akciové společnosti MobilKom bezmála 300 společností, které dohromady provozují více než 3.500 radiostanic.

Od 31. 10. 2001 vlastní MobilKom licenci, která mu umožňuje

zřizovat a provozovat veřejnou mobilní telekomunikační síť podle celoevropského standardu TETRA

A to po celém území ČR. Vedle ní má podle evidence ČTÚ ještě licenci, umožňující

zřizovat a provozovat veřejnou mobilní telekomunikační síť, využívající hromadné rádiové sítě, jejímž prostřednictvím budou poskytovány veřejné telekomunikační služby, v regionu tvořeném územím hlavního města Prahy

Pokud bychom tedy za mobilního operátora považovali každého, kdo má podobnou licenci na provozování "veřejné mobilní telekomunikační sítě", pak by MobilKom byl mobilním operátorem již od roku 2001. Ale v jeho případě šlo dosud o jiné sítě a jiné služby, než jaké poskytují naši tři mobilní operátoři.

V pozadí stojí Penta

Podle toho, co napsala včerejší MF Dnes, koupila v prosinci loňského roku podíl v MobilKomu česko-slovenská investiční společnost Penta Investments (za 50 mil. Kč). A právě Penta začala nyní komunikovat s médii a potvrzovat první zprávy o tom, co MobilKom chystá:

"Naše dceřiná společnost nabídne ve druhém čtvrtletí letošního roku blíže nespecifikované služby ve veřejné mobilní síti," potvrdila iDNES.cz mluvčí Penty Jana Studničková. (zdroj iDnes)
Částečné spuštění sítě se podle mluvčí Penty Jany Studničkové plánuje na polovinu letošního roku. "Půjde jen o některé služby, zaměřené na specifické skupiny uživatelů", říká s tím, že detaily o spuštění nyní nemůže komentovat, Podle ní však pro firmu nebude zpočátku telefonování přes mobily prioritou. (MF Dnes, 11.1.2007)

Povšimněte si dobře, že vyjádření mluvčí Penty neobsahuje žádná hesla jako "čtvrtý mobilní operátor". Tento obrat použila poprvé média, konkrétně středeční článek na serveru idnes.cz - a pak už se ho média držela doslova jako klíště.

Jaké jsou ambice?

Jaké tedy má (český) MobilKom vlastně ambice? Chce se postavit na roveň dosavadním třem mobilním operátorům? To z mála dosud existujících vyjádření nevyplývá.

Z toho, že mobilní síť MobilKomu dostala od ČTÚ svůj kód, nejde ještě nic vyvozovat. Stejně tak není směrodatné ani to, že MobilKom dostal od ČTÚ přidělena telefonní čísla pro "služby mobilních sítí" (a to 790 xxx xxx, od 08. 12. 2006). Obdobná, byť samozřejmě jiná čísla pro "služby mobilních sítí", byla kromě trojice O2, T-Mobile a Vodafone přidělena i dalším subjektům, jako například společnostem GTS Novera (7979xxxxx), Unient Communications (7997xxxxx a 7999xxxxx), či Star Communications, Andex Czech a New Telecom.

Zajímavější jsou spíše signály, které přichází od stávajících mobilních operátorů, konkrétně od O2 a T-Mobile, a které říkají že je MobilKom požádal o propojení. Před několika málo dny, takže zatím prý je jeho žádost teprve zkoumána. Ale už samotné podání takovéto žádosti dává smysl především pro hlasové služby, a také se skutečně má týkat hlasu. To ale poněkud protiřečí výše citovanému vyjádření mluvčí Penty.

Bude to CDMA

Žádná z dosavadních zpráv kolem MobilKomu ani nenaznačuje, že by se mělo jednat o mobilní síť na bázi GSM, či dokonce 3G/UMTS. Všude je naopak zmiňována pásmo 410 až 430 MHz a technologie CDMA. Dovolím si proto předpokládat, že MobilKom má svou původní licenci z roku 2001 pro systémy TETRA právě v pásmu 410 až 430 MHz, a teď se ji snaží využít i pro jiné technologie a účely, než jsou systémy TETRA. V databázích ČTÚ jsem nenašel, že by dostal nějakou jinou (novou) licenci.

Pro jiné využití původní licence z roku 2001, v pásmu 410 až 430 MHz, však existují určité mantinely. Konkrétně mantinely, nastavené rozhodnutími CEPTu, a u nás hlavně rozhodnutím ČTÚ, v plánu využití rádiového spektra konkrétně pro pásmo 380 až 470 MHz. No a do těchto mantinelů se zřejmě vejde i již zmiňovaná technologie CDMA, kterou má MobilKom chtít nasadit.

Existuje dokonce i náznak toho, s kým si MobilKom plácnul na výstavbu své nové CDMA sítě, v provedení CDMA 2000 a zřejmě v rozsahu celé ČR. Tato zpráva Interfaxu z Číny, hovoří o tom, že vše potřebné dodá čínský ZTE.

Eurotel jako vzor

Technologie CDMA přitom určitě není v tuzemsku zcela neznámá, byť nejvíce rozšířená je až za oceánem. U nás ji nasadil v pásmu 450 MHz bývalý Eurotel, dnes O2, a to pro poskytování datových služeb (vysokorychlostního přístupu k Internetu). Dnes už si možná každý nevzpomene, že i Eurotel měl pro pásmo 450 MHz původně "úplně jinou" licenci (pro hlasovou síť NMT). Zjistil ale, že ji může využít i pro poskytování datových služeb skrze CDMA - a tak také učinil. Určitou dobu v rámci své původní licence provozoval souběžně hlasové služby (skrze NMT), a datové služby (na bázi CDMA). V loňském roce pak hlasové služby v pásmu 450 MHz ukončil, a celý svůj licenční příděl využil jen pro datové služby.

Dovolím si tedy předpokládat, že MobilKom, pod vedením Penty, nyní směřuje ke stejném modelu. Také má licenci, původně určenou na něco jiného (pro systémy TETRA) - ale nyní se ji chystá využít pro nasazení technologie CDMA. Ta sama o sobě umožňuje poskytovat jak datové, tak i hlasové služby - a tak je jen na něm, zda bude poskytovat jen jedny z nich, nebo obě. Jak už jsem se snažil naznačit výše, v dostupných informacích a signálech je určitá nekonzistentnost: citované vyjádření mluvčí Penty svědčí spíše ve prospěch čistě datových služeb, zatímco žádost o (hlasové) propojení s ostatními operátory naznačuje, že hlas také není úplně bez šancí.

Otázkou je samozřejmě také rozsah a "míra" poskytování výsledných služeb. Stane se MobilKom jen jedním z dalších internetových providerů, který (shodou příznivých okolností) dokáže poskytovat své datové služby pomocí technologie CDMA? Nebo přidá i hlas, a bude se snažit nějak útočit na pozice dosavadních tří mobilních operátorů? Tipuji spíše první variantu, zatímco do druhé mu moc šancí nedávám.