Vyšlo na serveru Digiweb.cz, 9.1.2007
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b07/b0109001.php3

ENUM pro všechny

Společnost IPEX zaregistrovala všem svým firemním zákazníkům jejich telefonní čísla jako ENUM domény. Totéž nabízí i novým zákazníkům. Co tím sleduje?

Ta tisková zpráva z minulého týdne skoro úplně zapadla. Možná to bylo tím, že tak těsně po začátku nového roku měl každý ještě jiné starosti a zájmy. Nebo to mohlo být tím, že téma ENUMu ještě tolik netáhne. V každém případě zde nezafungovaly obvyklé "kopírovací mechanismy", kdy jednu a tu samou tiskovou zprávu přetisknou jako vlastní článek nejrůznější e-ziny a další on-line tituly (a k nalezení byla pouze zde). V daném případě je to opravdu škoda, protože jde o opravdu zajímavou zprávu. Jen je asi třeba si ji správně zasadit do celkového kontextu. Takže o co tedy jde?

Hlavním sdělením oné tiskové zprávy je to, že první operátor v ČR systematicky zaregistroval telefonní čísla svých zákazníků do systému ENUM. Jde o společnost IPEX, která svým firemním zákazníkům (resp. zákazníkům majícím IČO), zaregistrovala do ENUMu jejich telefonní čísla skrze více jak 1500 ENUM domén. A CZ.NIC, který zajišťuje příslušné registrace pro celou ČR, se přidal konstatováním, že díky tomu překročil hranici 2000 registrovaných ENUM domén, které pokrývají více než 423 tisíc telefonních čísel.

Nejzajímavější na tomto sdělení nejsou ani tak samotná čísla, byť v rámci ENUMu představují opravdu výrazný skok. Podstatné je spíše to, proč se tak stalo a jaký cíl IPEX sleduje tím, že příslušné registrace nechal provést. Jeho samotného to přitom stálo jen jeho vlastní práci (coby ENUM registrátora), protože do 22. ledna 2007, v rámci stále ještě probíhajícího testovacího provozu, jsou registrace ENUM domén poskytovány ze strany CZ.NICu zdarma.

Uživatelský vs. operátorský ENUM

To, že operátor registruje telefonní čísla svých zákazníků v rámci ENUMu, je spíše výjimkou než standardní záležitostí. Jde totiž o registrace do tzv. uživatelského ENUMu, kde by si svá telefonní čísla měli registrovat sami jejich držitelé (uživatelé), a to na své jméno - a naplněním takto zaregistrovaných domén by pak sami uživatelé měli definovat, jak a kudy (pomocí jaké služby) chtějí být k zastižení "na daném telefonním čísle" Právě to je účel tzv. uživatelského ENUMu (User ENUMu), aby sám zákazník určoval takovéto věci.

Operátoři by naopak měli pro své registrace využívat jiný ENUM, a to "operátorský", resp. "infrastrukturní" ENUM (Infrastructure ENUM). Ten je určen k tomu, aby si do něj operátoři zaregistrovali telefonní čísla, resp. celé bloky čísel, které dostali přidělené od příslušného správce (u nás od ČTÚ), a ze kterých pak sami přidělují jednotlivá čísla svým zákazníkům. Informace, obsažené v takovémto operátorském ENUMu, pak mohou operátoři s výhodou využít zejména pro potřeby směrování hovorů mezi svými sítěmi. Například pro tzv. SIP peering, kdy se VOIP hovory vedou přímo mezi sítěmi VOIP operátorů, aniž by musely přestupovat přes veřejnou (a poměrně draze zpoplatněnou) telefonní sít.

Jenže IPEX nezaregistroval "svá" čísla do operátorského ENUMu (Infrastructure ENUMu). Takový v ČR ostatně ani neexistuje. Zatím je v provozu jen ENUM uživatelský (User ENUM), určený uživatelům. Proto také IPEX mohl provést registrace sice sám, ale "na" své zákazníky. A také proto se omezil jen na firemní zákazníky (s IČO), protože u nich zná jejich identitu a ví, komu doménu přenechat. Samotným obsahem zaregistrované ENUM domény je pak pouze převod telefonního čísla na odpovídající SIP adresu v rámci sítě IPEXu (ve tvaru: číslo@sip.ipex.cz).

K čemu je to dobré?

Zákazník IPEXu, který používá příslušné telefonní číslo, bude nyní díky registraci v ENUMu dostupný pro přímá VOIP volání, aniž by příchozí hovor musel procházet přes veřejnou telefonní síť. Například když mu bude volat někdo z Rakouska, kde je ENUM již hojně používaný a operátory podporovaný, zeptá se ústředna tamního operátora ENUMu, zda k volanému číslu neexistuje zaregistrovaná doména. A pokud ano, a v ní je uvedena příslušná SIP adresa, snaží se ústředna vést hovor podle této adresy rovnou po Internetu - a díky tomu zdarma (zatímco při klasickém vedení hovoru by šlo o mezinárodní hovor za odpovídající hovorné).

Jde vlastně o stejný efekt, jakého se dosahuje skrze již zmiňovaný SIP peering. Proto když dnes u nás voláte mezi sítěmi různých VOIP operátorů, může to být také zadarmo (kvůli tomu, že hovor nejde přes veřejnou telefonní síť) - ale nikoli díky ENUMu. Je to díky tomu, že příslušní VOIP operátoři se mezi sebou dohodli na zavedení peeringu (viz např. tento seznam peeringových partnerů operátora 802.cz).

Zítra jinak než dnes

Dnes je SIP peering realizován ještě "ad hoc" způsobem, kdy se operátoři domlouvají stylem "každý s každým" a za použití takových technických řešení, jaká mají právě k dispozici. Do budoucna je ale zřejmé, že peering mezi jejich sítěmi (stejně jako se sítěmi dalších operátorů, včetně klasických pevných i mobilních) bude realizován skrze ENUM. Tedy ten operátorský.

Také uživatelé si skrze uživatelský ENUM mohou sami zadefinovat vlastní obdobu SIP peeringu (možnosti volání zdarma), bez ohledu na to, zda se jejich operátor dohodl na peeringu s příslušným jiným operátorem či nikoli. Právě uživatel tak dostane do rukou možnost, která mu v telekomunikacích (elektronických komunikacích) dosud chyběla, a to možnost sám definovat, jak mají jemu poskytované služby fungovat, a za jakou cenu se mu mohou ostatní dovolat.

Nesmíme ale zapomínat na to, že ENUM není zdaleka jen o ceně hovorů. Je také o celkové flexibilitě a pružnosti. V zásadě umožňuje držiteli konkrétního telefonního čísla definovat, kde a jak bude zakončen hovor či jiný druh komunikace, vedený "na jeho číslo". U hlasového hovoru tedy to, na kterém konkrétním zařízení (telefonu) bude zvonit.

Již dnes musí být takováto možnost velmi atraktivní zejména pro uživatele linek s prefixem 800, kteří sami platí za příchozí volání, a tudíž mají sami eminentní zájem minimalizovat jejich cenu. Podobně pro provozovatele nejrůznějších call center, kterým jde navíc i o pružnost při směrování příchozích hovorů. Podobně pro "skupinové" uživatele (firmy), kteří si vzájemně často volají, nebo alespoň mají hodně příchozích hovorů a chtějí minimalizovat náklady volajících.

Pro ostatní ("jednotlivé") uživatele aspekt minimalizace ceny příchozích hovorů nemusí být na zpočátku až tak relevantní, protože příchozí hovory platí druhá strana (volající). Ale i jim může ENUM již dnes poskytnout příjemnou flexibilitu, v podobě možnosti ovlivnit, kam budou příchozí hovory vedeny a kde budou "vyzvánět" - a po dosažení "kritické masy" budou i oni moci profitovat z nulového hovorného.

Jenže jde o to, jak začít. Jak přimět lidi k tomu, aby začali ENUM používat, a vytvořili onu tolik potřebnou kritickou masu, díky níž se pak začnou dostavovat i hlavní úsporné efekty. Dokud nebude výraznější zájem na obzoru, ani operátoři se do ENUMu moc nepohrnou, nebudou ho ve svých sítích podporovat, a tím zase nebudou motivovat své zákazníky k tomu, aby se do ENUMu zaregistrovali se svými čísly a používali ho.

Takže je potřeba někde začít a pokusit se o efekt sněhové koule, který by na sebe nabalil další a další zájemce. Nejlépe kdyby spustil celou lavinu, resp. řetězovou reakci. Letos je ale sněhu málo, a tak bychom měli být o to více vděční za každý pokus, jak ENUM povzbudit a uvést do života. A právě o tom je popisovaný krok IPEXu.