Vyšlo na Lupě, . .2006
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b06/b0914001.php3

Nový trend: Internet (k telefonu) zdarma

Po Radiokomunikacích přichází nyní i Volný nabídkou, v rámci které k pevné telefonní lince přidává ještě přístup k Internetu zdarma - s rychlostí 256/64 kbit/s a s objemem 1 GB. Pro náročnější uživatele pak nabízí 10 Mbit/s po ADSL2+. Vše ale jen na zpřístupněných místních smyčkách. Jinde zatím nabízí nejvýše 2 Mbit/s.

Ještě nepříliš dávno se slovní spojení "Internet zdarma" vztahovalo především k nabídce vytáčeného připojení k Internetu, alias dial-upu. Jednalo se o to, že uživatel platil pouze minutové hovorné, a v rámci toho (podle marketingových sloganů "zdarma") dostal také samotnou internetovou konektivitu, kterou původně musel platit zvlášť.

Ovšem zlaté časy dial-upu jsou dávno za námi, a dnes je tato varianta připojení výrazně na ústupu. Nehledě na to, že alternativci se zde nepohodli s Telecomem (dnes už TO2 CR), a ten jim zvýšil ceny jejich dial-upu (podrobněji). A tak s nástupem nových, trvalých a mnohem rychlejších variant připojen začíná i magické slovní spojení "Internet zdarma" získávat nový význam.

Samozřejmě snad nikdy nepůjde o to, že by uživatel dostával něco úplně zdarma - ale vždy jen o to, že si něco jiného řádně zaplatí, a k tomu dostane ještě něco, co bude zahrnuto již v ceně. Ostatně, nějaké "s Internetem v ceně" skutečně nezní tak lákavě, jako "Internet zdarma".

Zde konkrétně jde o variantu, v rámci které si uživatel řádně platí běžnou (pevnou) telefonní linku - a poskytovatel mu současně s tím (tj. v ceně) dává i přístup k Internetu. Samozřejmě jen jeho určitou základní variantu, tak aby se mu to ještě vyplatilo, a současně to splnilo ten účel, který si od toho poskytovatel slibuje. Tím je nejčastěji "namlsání" uživatele, tak aby mu ona základní varianta internetového připojení již nepostačovala, a pořídil si nějakou "vyšší" variantu.

První byly Radiokomunikace

Poprvé s tím přišly na konci srpna Radiokomunikace (České radiokomunikace), když spolu s přechodem na svou novou značku nabídly také novou službu Premium Telefon. Ta poskytuje klasické hlasové služby, s paušálním zpoplatněním hovorů do pevné sítě, zahrnutým již do měsíčního paušálu (ve výši 772 Kč). V této ceně je dále zahrnuto také "velmi základní" připojení k Internetu, o rychlosti 64/64 kbit/s, bez objemového omezení (podrobněji).

Důležitá je ale technická realizace: služba Premium Telefon je dostupná jen tam, kde jsou Radiokomunikace "svým pánem", konkrétně tam kde mohou využívat mechanismus zpřístupnění místní smyčky, alias tzv. unbundling. To stále není zdaleka všude, ale dostupnost se s postupem času zvyšuje.

Nyní i Volný

Dalším operátorem, který je "svým pánem", a díky unbundlingu si může sám budovat vlastní infrastrukturu, a na ní nabízet služby podle vlastního uvážení, je Volný (dříve Czech on Line). Také on pracuje na neustálém rozšiřování svého pokrytí skrze unbundling, a pyšní se primátem v nasazení a využití technologie ADSL2+ (v soutěži hlavně s Telefónikou O2 Czech Republic).

Právě Volný nyní přichází s novou podobou svého portfolia služeb na bázi ADSL. A jeho součástí je i "Internet zdarma", doslova "přibalený" k pevné telefonní lince. Tedy služba, která je primárně prezentována jako (pevná) telefonní linka, s tím že uživatel k ní dostane "zdarma" také přístup k Internetu. Vše vystihuje i tento nový reklamní slogan:

"Převeďte svou pevnou telefonní linku k VOLNÝ a dostanete rychlý internet zdarma"

Jde konkrétně o novou službu s názvem "VOLNÝ Internet zdarma", která má následující parametry (s rozlišením podle toho, zda zákazníkem je domácnost nebo firma):

  • měsíční paušál pro domácnosti 403 Kč (resp. 339 bez DPH) během prvního roku, dále pak 522 Kč (439 bez DPH). Pro firmy 495 Kč (bez DPH), resp. 595 Kč
  • minutové hovorné dle ceníku, s tím že domácnosti mají povinnost provolat měsíčně nejméně 59,50 Kč (50 Kč bez DPH), nebo s možností přikoupit si neomezené hovory do pevných sítí za paušál, za 284 Kč (239 Kč bez DPH) pro domácnosti, resp. 699 Kč (bez DPH) pro firmy.
  • přístup k Internetu rychlostí 256/64 kbit/s, s objemovým limitem 1 GB (měsíčně). Při jeho překročení se platí 237 Kč (199 Kč bez DPH) za každé, byť jen započaté 3 GB.

Instalace a aktivace této služby je zdarma, ale uživatel si musí jednorázově koupit modem (pro telefonování i pro Internet) za 1892 Kč (1590 Kč bez DPH). Součástí služby je i přidělení nového telefonního čísla z rozsahu geografických čísel, přidělených Volnému. Je samozřejmě možné si nechat přenést k Volnému i stávající číslo od Telecomu (TO2 CR), ale to již není v ceně, a přijde to na obvyklých cca 3000 Kč. Zájem o tuto možnost je ale u domácností velmi malý, na úrovni 1 až 3 procent nových zákazníků, což potvrzují i ostatní alternativní operátoři.

Důležitým dodatkem je to, že uživatel uzavírá smlouvu o využití služby na 24 měsíců (a za to má instalaci a aktivaci zdarma, viz výše). Pokud se rozhodne "odejít" dříve, může, ale bude ho to něco stát. Nemusí doplácen tolik měsíčních paušálů (a povinného minimálního hovorného), kolik mu ještě zbývá měsíců, ale musí zaplatit deaktivační poplatek. Ten činí 3570 Kč (3000 Kč bez DPH) při výpovědi během prvního roku, a 2380 Kč (2000 Kč bez DPH) v průběhu druhého roku.

Pokud jde o technickou realizaci hlasových služeb, ty jsou postaveny na bázi IP, ale "IP tok" směřuje po místní smyčce jen do ústředny Volného, a neprochází přes veřejný Internet. Navíc je tento tok logicky i kapacitně oddělen od "IP toku", generovaného běžným přístupem k Internetu. Takže "protelefonovaná data" se nezapočítávají do objemových limitů pro potřeby Fair Use Policy, a neovlivňují (a nejsou sama ovlivňována) tím, jak uživatel právě pracuje s Internetem. Takže jde o IP telefonii s garantovanou kvalitou, podobně jako ji nabízí ve své sítí například kabeloví operátoři (UPC a Karneval). Na druhou stranu uživatel s ní nemůže "odejít" a používat ji na jiném místě, protože je vázána na konkrétní přípojku (místní smyčku).

U cen hovorného, zpoplatněného po minutách, je zajímavé že Volný stále ještě rozlišuje mezi místními a meziměstským voláním (což Český Telecom už nedělá, když na jaře své místní a meziměstské hovorné sjednotil). Srovnání minutových cen nové služby Volného a tarifu O2 Standard ukazuje následující tabulka (za minutu hovoru, včetně DPH)

Volný O2 Standard
místní hovor ve špičce 1,29 Kč 1,58 Kč
místní hovor mimo špičku 0,60 Kč 0,75 Kč
meziměstský hovor ve špičce 1,57 Kč 1,58 Kč
meziměstský hovor mimo špičku 0,74 Kč 0,75 Kč
do mobilní sítě ve špičce 5,89 Kč 6,50 Kč
do mobilní sítě mimo špičku 4,19 Kč 4,64 Kč

Minimální rozdíly jsou v intervalu zpoplatnění: Volný i O2 se neshodují pouze u mezistátních hovorů, kde Volný zpoplatňuje stylem 60/1 (celá první minuta, a pak po sekundách), zatímco O2 stylem 60/30. U ostatních hovorů je to stejné: 120/60 u místních a meziměstských, a 60/30 u mobilních.

Další nové služby

Výše popisovaný služba "VOLNÝ Internet zdarma" není jedinou novinkou, kterou Volný včera ohlásil. Také další novinky mají charakter kombinace hlas + Internet, ale už nestaví na nově pojatém konceptu "Internet zdarma". Místo toho zde zákazník platí cenu, která má dvě složky:

  • cenu za telefonní linku (vždy 403,41 Kč, již bez povinnosti minimálního měsíčního hovorného)
  • cenu za Internet, v závislosti na zvolené rychlosti a způsobu realizace

Konkrétní varianty se tedy liší hlavně podle toho, jakou variantu Internetu si zákazník vybere. Kromě toho ale záleží i na tom, zda jde o řešení na bázi unbundlingu celé místní smyčky, nebo jen nadhovorového pásma, nebo jen o přeprodej ADSL od TO2CR. Proto také následující tři varianty, resp. tabulky.

Varianta "Volný Komplet": plný unbundling místní smyčky, tj. služba je dostupná jen ve vlastní síti Volného (na bázi ADSL2+), a zahrnuje jak hlasové služby (403,41 Kč¨měsíčně), tak i Internet. Zákazník zde již platí pouze společnosti Volný (nikoli TO2 CR).

512/128 kbit/s 2048/256 kbit/s 10240/512 kbit/s
měsíční cena 296 Kč (+ 403 Kč za tel. linku) 594 Kč (+ 403 Kč za tel. linku) 2368 Kč (+ 403 Kč za tel. linku)
objemový limit 5 GB / měsíc bez limitu bez limitu

Varianta "Volný Internet", se zpřístupnění (unbundlingem) pouze nadhovorového pásma na místní smyčce. Služba je dostupná jen ve vlastní síti Volného (na bázi ADSL2+), s tím že hlasové služby stále zajišťuje Telefónica O2 Czech Republic, a Volný zajišťuje pouze internetové služby. Zákazník tak stále platí oběma poskytovatelům: TO2 CR za svou pevnou telefonní linku a hlasové služby, a Volnému za Internet.

512/128 kbit/s 2048/256 kbit/s 10240/512 kbit/s
měsíční cena za Internet (placená Volnému) 392 Kč 641 Kč 2963 Kč
objemový limit 2 GB / měsíc 10 GB / měsíc bez limitu

Varianta "Volný Internet", bez zpřístupnění, jen na bázi přeprodeje ADSL služeb společnosti TO2 CR. Služba je dostupná všude tam, kde ADSL nabízí i sama TO2 CR. Zákazník stále platí oběma poskytovatelům: TO2 CR za svou pevnou telefonní linku a hlasové služby, a Volnému za Internet.

512/128 kbit/s 2048/256 kbit/s
měsíční cena za Internet (placená Volnému) 463 Kč 701 Kč
objemový limit 2 GB / měsíc 10 GB / měsíc

10 megabitů na ADSL2+

Na nové nabídce společnosti Volný stojí z povšimnutí a zdůraznění rychlost 10 Mbit/s, kterou poprvé nabídnul již v dubnu letošního roku. Tuto rychlost však najdeme jen u prvních dvou (výše uvedených) variant, postavených na vlastní technologii ADSL2+, kterou Volný nasazuje na místní smyčky, pronajaté skrze unbundling. Nikoli u varianty třetí, která využívá technologii TO2 CR.

Sama Telefónica O2 Czech Republic sice technologii ADSL2+ již také na svých místních smyčkách nasazuje, ale zatím ji využívá pouze k poskytování své nové IPTV služby (O2TV). K poskytování rychlejšího přístupu k Internetu ji zcela určitě využije také, ale zatím ještě s konkrétní nabídkou nepřišla. Takže v mezidobí může Volný upevňovat svůj náskok.

Ještě ale k pokrytí unbundlingu u Volného, resp. k dosahu jeho vlastní sítě - včera byly na tiskové konferenci prezentovány aktuální údaje a výhledy do brzké budoucnosti, které vypadají takto:

  • Praha: již pokryto 3464 ulic, což představuje cca 60% celé Prahy (mapa)
  • Brno: 773 ulic, 50% (mapa)
  • Ostrava (v příštích týdnech): 156 ulic (mapa)

Další "ostrůvky" má Volný také na Kladně, v Příbrami a v Mladé Boleslavi. Celkově pak jeho vlastní síť pokrývá cca 580 000 telefonních linek, což odpovídá cca 20% všech dostupných linek v celé ČR. Pro srovnání: Radiokomunikace hlásí pokrytí cca 38% linek, stejně jako GTS Novera. Sama Telefónica O2 CR hlásí "přes milion" linek v dosahu její technologie ADSL2+.