Vyšlo na Lupě, 14.6.2006
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b06/b0614001.php3

ADSL: co bude s 22 korunami?

Český Telecom včera informoval o průběhu migrace svého ADSL na vyšší rychlosti, ke které došlo v uplynulých měsících. Aktualizoval údaje o počtu přípojek, a naznačil že sám do svých koncových cen nepromítne 22 korun českých, o které k prvnímu červenci sníží své velkoobchodní ceny. A co udělají alternativní operátoři?

Když Český Telecom svolal na včerejší den setkání s novináři na téma ADSL, určitě jsem nebyl sám, kdo čekal nějakou novinku. Že by už nové služby IPTV, nebo alespoň ADSL2+, na kterém bude IPTV postaveno? Případně nové (nižší) ceny stávajícího ADSL pro koncové uživatele - před nadcházejícími prázdninami, třeba "za vysvědčení"?

No, nakonec z toho nebyla žádná novinka, nýbrž jen obligátní update o počtu uživatelů a stále rostoucím pokrytí, a pak retrospektivní pohled na to, jak probíhala migrace na vyšší rychlosti, spuštěná již v březnu. A také malá zmínka o tom, že od 1. července se velkoobchodní ceny "přeprodávaného" ADSL snižují přesně o 22 Kč (měsíčně, bez DPH).

Optimisticky naladěná ČTK z toho hned vykřesala titulek "Rychlý internet může zlevnit, Telecom sníží ceny operátorům", ale realita asi bude trochu jiná. Sám Telecom potvrdil, že tuto (velkoobchodní) změnu do svých koncových cen promítat nebude. Takže cca 83 procent ADSL přípojek na jeho infrastruktuře (neboli: všechny ty, které koncovým zákazníkům prodává sám), zlevňovat nebude. Zbývají jenom alternativní operátoři, kteří s minimální marží přeprodávají velkoobchodní ADSL od Telecomu. Kolik prostoru ke snížení cen jim oněch 22 Kč dává?

Kde se vzalo "minus 22 Kč"?

O tom, že Český Telecom připravil novou velkoobchodní nabídku svého předprodávaného ADSL, s platností od 1. července, jsem zde na Lupě psal již v květnu, v tomto článku. Již zde jsem se také zamýšlel nad tím, kde se vzalo oněch 22 korun českých, o které Telecom zlevnil všechny velkoobchodní varianty. To je totiž poměrně nestandardní krok, protože obvyklá míra zlevnění (v absolutní hodnotě) bývá nižší u levnějších variant, a vyšší u těch dražších. Ale tady je stejná u všech variant.

V uvedeném článku jsem tipoval, že to souvisí s tím, jak Telecom zdražil "nejlacinější podložku" pod ADSL. Tedy o kolik zdražil nejlacinější hlasový tarif, který je stále nutnou podmínkou pro možnost pořídit si jakési ADSL od Českého Telecomu. Původně, do 11.5.2006, byl touto "nejlacinější podložkou" tarif Telefon Standard Expres , za 329 Kč. Nyní zdražil o 74,21 Kč (na 403,21 Kč, vše včetně DPH), a místo něj se "nejlacinější podložkou" stal zbrusu nový tarif Telefon Mini Expres, za 355,81 Kč vč. DPH (podrobněji). Rozdíl mezi novými "nejlacinějšími podložkami" činí 26,81 Kč, což při odpočtu DPH vychází na cca 22,53 Kč.

Včera ale Telecom vysvětloval původ oněch 22 korun jinak, a sice odkazem na změny v regulovaných cenách unbunbdlingu. V tom smyslu, že ty nedávno klesly, a právě jejich pokles se promítnul do oněch 22 korun. Pro připomenutí: velkoobchodní ceny za "přeprodávané" ADSL od Českého Telecomu regulované nejsou, zatímco ceny za unbundling (zpřístupnění místní smyčky) od dubna 2005 regulované jsou. Samozřejmě nejde o stejné služby, ale na druhou stranu spolu vzájemně souvisí: náklady na využití místní smyčky, resp. jejího nadhovorového pásma, se nutně promítají jak do unbundlingu, tak i do nákladů na ADSL, které toto nadhovorové pásmo využívá.A jestliže regulátor seznal, že ceny za nadhovorové pásmu v rámci unbundlingu mají klesnout, mělo by se to promítnout i do poklesu velkoobchodních cen za (předprodávané) ADSL.

Následující tabulka ukazuje, jak se vyvíjela (měsíční) cena za nadhovorové pásmo v rámci unbundlingu (za tzv. sdílený přístup, SUAL) k celé místní smyčce, nebo k jejímu úseku: nejprve její neregulovaná výše, z doby kdy si ji Telecom určoval sám, pak regulovaná cena dle 03/PROP/2005 z dubna 2005, a konečně nová cena dle cenového rozhodnutí CEN/11/04.2006-25. Všechny ceny jsou bez DPH.

Ceny za unbundling
původní neregulovaná cena cena dle 03/PROP/2005 Cena dle CEN/11/04.2006
sdílený přístup k celé místní smyčce 275 Kč 158 Kč 92 Kč
sdílený přístup k úseku vedení 258 Kč 143 Kč 92 Kč

Jak je z této tabulky patrné, regulovaná cena za sdílený přístup (nadhovorové pásmo) zlevnila přeci jen o něco více, než o 22 Kč. Ale třeba Telecom s takto velkým skokem nesouhlasil, a sám snížil své neregulované velkoobchodní ceny jen o 22 korun. Kdoví.

Ať už to je ale jakkoli, jde o změny na velkoobchodní úrovni, zatímco koncových zákazníků se týkají změny maloobchodních cen. A zde platí, že:

  • sám Český Telecom změny velkoobchodní cen do svých koncových cen (u služeb Internet Expres) nepromítne
  • zákazník v každém případě pocítí zdražení "nejlacinější podložky". I ten, kdo nemá zájem o žádné hlasové služby Českého Telecomu, platí od 11.5.2006 jen na této "podložce" o 26,81 Kč více. Spíše ale o 74,21 Kč více, neboť o kolik zdražil tarif Telefon Standard Expres (protože pokud by si přeci jen chtěl zavolat, zbrusu nový tarif Telefon Mini Expres jej penalizuje sestavovacím poplatkem 5,95 Kč za každý odchozí hovor).

Jak reagují alternativní operátoři?

Ze všech ADSL přípojek, realizovaných na infrastruktuře Českého Telecomu, jich sám Telecom prodává svým koncovým zákazníkům cca 83 procent, zatímco o zbývajících cca 17 procent se v rámci přeprodeje dělí alternativní operátoři. Takže když Telecom sám nepočítá s tím, že by oněch 22 korun promítnul do změny (snížení) koncové ceny, šance na případné zlevnění je už jen u cca 17 procent přípojek, které připadají na alternativní operátory.

Alternativci se ale již dříve nechali slyšet, že se započítáním zřizovacích poplatků a různých akčních nabídek, které jsou prakticky permanentní, se koncové ceny Českého Telecomu dostávají dokonce pod úroveň cen velkoobchodních. Například v současné době, přesněji od 3.5.2006 do 30.6.2006, platí u ČTc akční nabídka na aktivaci za 1 Kč, ADSL modem za 1 Kč, a první měsíc používání služby za 1 Kč. Pokud by alternativci chtěli takovéto nabídky koncovým uživatelům vyrovnat, museli by prý pracovat se zápornou marží (dotovat svého zákazníka). A na tom nynější snížení velkoobchodních cen o 22 korun asi moc nezmění.

Ostatně, první reakce alternativních operátorů to potvrzují. Nejprve GTS Novera:

Snížení ceny o 22 Kč je nepatrné a nedostatečné. Navíc je aplikováno plošně, tzn. u dražších služeb je relativní sleva ještě nižší. Český Telecom tímto pokračuje v omezování rozvoje konkurence nad zpřístupněným účastnickým vedením (ULL). Ostatní operátoři jsou nuceni poskytovat rychlý internet často na hranici profitability a nemohou zákazníkům nabídnout nižší ceny, což v konečném důsledku brání rozvoji rychlého internetu v České republice. Promítnutí slevy do koncových cen zvažujeme, ale pro zákazníka nejběžnějšího profilu (2048/256 kbit/s) by výsledná sleva (zhruba 3,5 %) byla pouze symbolická.

To VOLNÝ už má jasno, že 22 korun využije ke zlepšení poskytovaných služeb:

Určité snížení velkoobchodních cen ze strany Českého Telecomu jsme očekávali. Na konečné rozhodnutí Českého Telecomu jsme však nečekali a již od počátku května jsme zákazníkům nabídli ve speciální akci zrychlení ADSL připojení na 3 měsíce z 512 kbit/s na 2 Mbit/s. Bohužel nakonec se ukázalo, že došlo pouze ke kosmetickým změnám. Proto do budoucna plánujeme využít toto snížení ke zlepšení hlavních parametrů u stávajících ADSL služeb. Prioritou však pro nás stále zůstává rozvoj naší vlastní ADSL sítě, na které zákazníkům za stejnou cenu poskytneme nesrovnatelně lepší ADSL služby.

V obdobném smyslu mi na můj dotaz odpovědělo i Tiscali.

Narážku GTS Novery na omezování rozvoje konkurence si ještě dovolím zasadit do kontextu nedávné hodnotící zprávy OECD, věnované České republice. Je v ní i krátká pasáž o broadbandu, která říká že jeho měsíční ceny jsou u nás vysoké. Podle názoru OECD to jen podtrhuje naléhavost boje proti praktikám, likvidujícím konkurenci na trhu telekomunikací.

Jaké jsou aktuální počty uživatelů

Český Telecom včera aktualizoval údaj o celkovém počtu svých ADSL přípojek: ke včerejšímu dni (tj. k 13.6.2006) jich bylo 375 000. Předchozí zaokrouhlené číslo, a to 300 000, připadlo na 14. února.

Přitom k 1.2.2006 vykazoval Český Telecom na 294 000 ADSL přípojek na své infrastruktuře, a z nich bylo:

  • 244 000 "jeho vlastních", neboli takových které sám poskytl svým koncovým zákazníkům
  • 50 000 "přeprodaných", které koncovým zákazníkům poskytli alternativní operátoři.

Z uvedeného poměru (244 000 vlastních, vs. 50 000 přeprodaných) také pochází poměr 83% vs. 17%, citovaný výše. Tento poměr přitom v ČR dlouhodobě spíše roste (v prospěch inkumbenta), tím jak se Telecomu daří upevňovat si svou pozici na trhu, zatímco jinde v Evropě naopak klesá, s tím jak konkurence posiluje. U nás tedy konkurence spíše ubývá.

Zajímavým momentem bylo i to, že Český Telecom v poslední době už korektně rozlišuje mezi "svými" zákazníky a zákazníky, kteří využívají "předprodávané" ADSL od alternativních operátorů (zatímco dříve vykazoval obě tyto skupiny jako své vlastní zákazníky). Včera také zřejmě poprvé použil v tomto kontextu novou terminologii, když začal hovořit o "244 000 retailových zákaznících" a "50 000 velkoobchodních zákaznících". Svůj rozlišující účel to jistě plní, ale věcně správné to asi úplně není, protože oněch 50 000 zákazníků nemá velkoobchodní vztah k Českému Telecomu (to mají jen příslušní alternativní operátoři). Ale něco jako "přeprodaní zákazníci" by bylo ještě mnohem horší. To už spíše něco jako "přímý zákazníci" a "nepřímí zákazníci".

Jak probíhala migrace?

Hlavní náplní včerejšího setkání s novináři byl průběh migrace, neboli zvyšování rychlosti ADSL až na čtyřnásobek. Tento záměr Telecom oznámil již v lednu (podrobněji viz článek "Jaké je nové ADSL (od Českého Telecomu)?" , a naplánoval na období od počátku března do konce května.

Služba Rychlost dosud Limit dosud Cena dosud Rychlost nově Limit nově Cena nově
IE Impuls 128/64 kbit/s 4x256MB 399 korun 512/128 kbit/s 1 GB 399 korun
IE Ideal 512/128 kbit/s 4x1GB / 4x2GB 599 korun 2048/256 kbit/s 8 GB 599 korun
IE Sprint 1024/256 kbit/s 4x2GB / 4x4GB 799 korun 3072/256 kbit/s 12 GB 799 korun
IE Maxi 2048/256 kbit/s 4x3GB / 4x 6GB 1399 korun 4096/512 kbit/s 20 GB 1199 korun
Dosavadní a nová podoba služeb Internet Expres Doma

Dnes tedy již mohl Telecom bilancovat, jak to dopadlo. Nejvíce migrací (kolem 66%) stihl během dubna, s tím že určité resty mu zůstaly ještě po konci května:

  • pro 3900 zákazníků nejde zrychlení realizovat z technických důvodů (hlavně kvůli vzdálenosti od ústředny). Těmto zákazníkům byla rychlost navýšena jen částečně nebo zachována, a snížena cena
  • na 6200 zákazníků bylo i ke konci května v dosahu takových DSLAMů, které neumožňují zvýšení rychlosti, a musí být vyměněny za novější. To se prý děje postupně, a dnes se to má týkat už jen asi 4000 zákazníků.

Jak se rozšiřuje pokrytí?

S instalací nových DSLAMů souvisí i další informace, která zazněla na včerejším setkání s novináři: že Český Telecom zprovozní na 700 nových DSLAMů v nových lokalitách, do konce srpna, s tím že náklady na tuto výstavbu dosáhnou 150 milionů. Jde zřejmě o stejných 700 DSLAMů a 150 milionů, kterými se Telecom nedávno pochlubil v souvislosti s připojováním škol (v rámci dozvuků projektu Internet do škol):

Pro zvýšení rychlostí u těch škol, které jsou připojeny zatím nejnižšími rychlostmi, přistoupil ČESKÝ TELECOM k budování nových spojovacích prvků v síti, tzv. DSLAMů. "V těchto lokalitách v současnosti například realizujeme vlastní investici ve výši 150 milionů korun," říká Jaime Smith Basterra, předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s.
První z více jak 700 DSLAMů bude postaven již začátkem měsíce června 2006, poslední bude uveden do provozu v průběhu měsíce září 2006. Jednotlivé školy budou o termínech výstavby DSLAMů včas informovány.

700 nových DSLAMů by tedy mělo jít do zcela nových lokalit, které dosud ADSL vůbec nenabízely (asi včetně těch lokalit, kde už si DSLAMy chtěli zaplatit sami, z dotací od MI ČR, aby se jich konečně dočkali, podrobněji). V rámci těchto nových lokalit se tedy dočkají ADSL, a s ním i vyšších rychlostí, i některé výše zmiňované školy (dosud zřejmě připojené přes ISDN).

Dalších cca 150 nových DSLAMů by mělo posílit dostupnost ADSL ve stávajících lokalitách, kde již ADSL nabízeno je.