Vyšlo na Lupě, 2.3.2006
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b06/b0302001.php3

Český Telecom pohltí Eurotel .. a přejmenuje se

Noví majoritní vlastnící Českého Telecomu včera oznámili svůj záměr zaintegrovat dosud samostatný Eurotel do Telecomu, a ten přejmenovat na "Telefónica O2 Czech Republic, a.s.". Neřekli ale, jak to bude se značkami (brandy), pod kterými budou poskytovány produkty a služby. Naznačili jen, že půjde o jednu značku, která bude představena v blízké budoucnosti.

Když byla v loňském roce dokončena privatizace Českého Telecomu, do rukou španělské společnosti Telefónica, zůstalo už na novém vlastníkovi, jak naloží s dceřinými společnostmi své nové akvizice. Tedy hlavně s Eurotelem, který je z těchto dceřiných společností zdaleka největší. Zda například bude prodán (což bylo u Telefóniky velmi nepravděpodobné), nebo zda naopak bude ještě více propojen či dokonce zaintegrován do mateřského Českého Telecomu.

S budoucím "právním" uspořádáním pochopitelně souvisí i otázka značek (brandů). Tedy otázka toho, pod jakými značkami budou oba subjekty na našem trhu nadále působit. Bude Český Telecom nadále poskytovat své služby pod značkou Český Telecom (shodnou s jeho jménem), a Eurotel pod značkou Eurotel (opět shodnou s jeho jménem)? Nebo zvolí cestu, kterou se kdysi vydaly subjekty jako Radiomobil (poskytující své služby pod značkou Paegas), či Český Mobil (poskytující služby pod značkou Oskar)?

Mějme tedy na paměti, že jméno operátora není to samé, co značka (brand), pod kterou operátor poskytuje své služby. Jsou to dvě různé věci, které mohou splývat, ale také nemusí - viz uvedené příklady s Radiomobilem a Českým Mobilem. Nebo jinak: jsou to dvě samostatné věci, které lze v případě potřeby lze řešit samostatně a nezávisle na sobě. Třeba rozhodnout o novém jméně pro operátora, ale otázku značky ponechat ještě otevřenou. A to je přesně to, co včera udělalo (resp. oznámilo) nové vedení Českého Telecomu:

 • už rozhodlo o tom, že dosud samostatné právní subjekty (Český Telecom a Eurotel) se spojí v jeden subjekt, který se přejmenuje na Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
 • o osudu obou stejnojmenných značek však dosud rozhodnuto nebylo. Nejspíše ale vznikne jen jedna nová značka.

K tomu je vhodné hned dodat, že i rozhodnutí o splynutí Českého Telecomu a Eurotelu je stále pouze rozhodnutím představenstva Telecomu, odsouhlasené dozorčí radou. Musí být ještě schváleno kvalifikovanou (tj. nejméně dvoutřetinovou) většinou valné hromady akcionářů. Ovšem vzhledem k tomu, že Telefónica má nyní v držení 69,4% procent akcií, neměla by mít problém své rozhodnutí prosadit na nadcházející valné hromadě, plánované již na duben.

Eurotel zanikne, Telecom se přejmenuje

Konkrétní postup při "splynutí" obou dosud samostatných subjektů bude takový, že Eurotel (se statutem s.r.o.), dnes ve 100-procentním vlastnictví Českého Telecomu, bude zrušen bez likvidace a zanikne. Jeho veškeré jmění, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, převezme Český Telecom, a.s. Ten se pak přejmenuje, na již zmíněné jméno:

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Tím vlastně vznikne "nový telekomunikační operátor", který se bude honosit přívlastkem "konvergovaný" (spojující fixní a mobilní komunikace). Pochopitelně přitom zůstane kótován na burze. Mimochodem, ta pražská včera na určitou dobu, během mimořádné tiskové konference, dočasně přerušila obchodování s akciemi Českého Telecomu. Když je zase obnovila, kurz akcií poskočil nahoru až o 2,65 procenta. Takže akciový trh celý záměr zhodnotil pozitivně.

Ve znamení konvergence

Způsob, jakým je nové jméno pro nového operátora konstruováno, je sám o sobě příznačný: kromě vazby na Českou republiku v sobě spojuje jména dvou pilířů, coby reprezentantů fixního a mobilního světa: mateřské Telefóniky, a britského mobilního operátora O2, kterého Telefónica v loňském roce také koupila.

Jejich spojení pak má symbolizovat právě konvergenci fixních a mobilních komunikací, ke které po věcné stránce (technologie a služby) dochází již delší dobu, a postupně se prosazuje i do "formy" - do organizace, uspořádání a působnosti telekomunikačních operátorů. Ti se buďto snaží pronikat na oba dílčí trhy současně, nebo alespoň dostávat pod jeden společný "deštník" (operátora i značku) různé své fixní či mobilní odnože. Na včerejší tiskové konferenci byly jako příklad citováni například nizozemský KPN, norský Telenor, švédská TeliaSonera, Telecom Italia, France Telecom či Magyar Telecom. Zástupci nového vlastníka Českého Telecomu se pak vyjádřili tak, že

"naším záměrem je vytvořit integrovaného operátora číslo 1"

Otázkou je, zda to bylo vztaženo pouze na tuzemský trh, nebo obecně, i na ostatní země, kde skupina Telefóniky působí. Pravdou je, že v ostatních zemích většinou nepůsobí konvergovaně, resp. "integrovaně", ale samostatně v segmentu fixních komunikací a v segmentu mobilních komunikací. Například její mobilní aktivity v latinskoamerických zemích zastřešuje dceřiná společnost Telefónica Moviles. Ta také (nepříliš dávno) dokončila přechod na jednu společnou značku (brand), a to MoviStar.

Je tedy "integrace operátorů" do jediného konvergovaného operátora (Telefónica O2 Czech Republic, a.s.) jen ojedinělým krokem v celé skupině, nebo jen jakýmsi prvním krokem a předzvěstí dalších kroků, které budou teprve následovat? To ukáže až čas.

Jaká bude nová značka?

Od koupě britského operátora O2 v loňském roce mají vlastnící Telefóniky nejspíše pěkně zamotanou hlavu s tím, jak se postavit k existenci dvou velkých (a to "mobilních") značek ve svém držení: Movistar a O2. Ve 13 latinskoamerických zemích investovali do přechodu na jedinou společnou značku (Movistar) určitě nemalé peníze. Jak ale nyní naložit s novým přírůstkem, v podobě značky O2? Zahodit ji, a převést i novou evropskou akvizici pod značku Movistar? Nebo udržovat paralelně dvě velké značky? Zatím to vypadá na tuto druhou variantu.

Navíc je zde i výše naznačená otázka konvergence: má být zavedena a používána jedna společná značka pro fixní i mobilní služby (a tím i pro služby konvergovaného charakteru)? A pokud ano, pak která?

Možná, že ani Telefónica sama nemá v tomto ohledu ještě úplně jasno. Soudím tak z toho, jak probíhalo včerejší oznámení: bylo jasně řečeno, že dochází ke konvergenci na úrovni operátorů a jejich právní subjektivity (a také jak se bude jmenovat nový operátor). Už ale nezaznělo, jak to bude se značkami. Během prezentace na tiskové konferenci o značkách a brandech nepadlo ani slovo, a jen v diskusi zazněla malá zmínka ohledně toho, že je třeba rozlišovat značku a jméno operátora.

Teprve v tiskové zprávě se objevila stručná věta následujícího znění:

Nová značka, která bude představena v blízké budoucnosti, se bude opírat o úspěchy společnosti O2 a členství ve skupině Telefónica.

Přítomní zástupci Telecomu a Eurotelu se včera k otázce značek nechtěli nijak vyjadřovat, nad rámec uvedeného konstatování (že nová značka bude teprve představena). Takže nezbývá než použít vlastní úsudek a pokusit se extrapolovat uvedené konstatování do možných praktických důsledků. Například v tom smyslu, že jednotné číslo (mluví se o nové značce, nikoli značkách) znamená, že bude použita společná značka pro fixní i mobilní služby. To ostatně koresponduje i s trendem ke konvergenci a s integrací obou operátorů.

Dále zmínku o tom, že "nová značka se bude opírat o úspěchy O2", si dovolím interpretovat ve prospěch použití této již zavedené značky. Ostatně, v uplynulých dnech různá média informovala o tom, že Eurotel by měl být přejmenován právě na O2. Dnes už víme, že to nebude Eurotel jako operátor. Ale stále zbývá možnost přejmenování "značky Eurotel" na O2, s tím že tato značka by pak byla společná i pro fixní služby (dnes nabízené Telecomem, zítra operátorem Telefónica O2 Czech Republic). Ovšem jak bude tato nová značka "navázána" na členství ve skupině Telefónica, je otázkou, na jejíž zodpovězení si musíme ještě počkat.

V každém případě považuji za pravděpodobné, že dojde k oddělení jména operátora od značky (brandu). Pochybuji, že by novou značkou (pro nabízení služeb) mohlo být celé "Telefónica O2". I když: třeba internetovou doménu telefonicao2.cz již vlastní dosavadní Eurotel. Stejně tak považuji za pravděpodobné, že stávající jména "Český Telecom" a "Eurotel" jako značky z našeho trhu postupně zmizí.

Pokud by novou značkou skutečně bylo O2 (a příslušnost ke skupině Telefónica byla vyjádřena třeba nějakým dovětkem v logu), mohlo by to naznačit, že Telefónica si bude udržovat dvě značky: Movistar pro latinskoamerické země, a O2 pro evropské země (kromě samotné Španělska). A u nás by pod tuto původně "mobilní" značku byly přidány i fixní komunikace. Svým způsobem by to bylo i symbolické, protože mobilní komunikace u nás mají již delší dobu "navrch" (hlavně co do penetrace, objemu výnosů i růstových trendů atd.).

Nová organizační struktura

Včera byla představena i organizační struktura nového "konvergovaného" operátora, Telefónica O2 Czech Republic. V jejím čele by měl stát dosavadní CEO Českého Telecomu, Jaime Smith. Pod ním budou čtyři viceprezidenti, pro následující oblasti:

 • Business (F. Astiaso)
 • Consumer - spotřebitel (Salvador. Anglada)
 • Operations - provoz (Petr Slováček)
 • Finance (Juraj Šedivý).

Vedle toho bude mít nový operátor 8 výkonných ředitelů, pro:

 • Wholesale - velkoobchodní služby (P. Jiroušek)
 • Product development - vývoj produktů (S. Kůra)
 • HR& Support service - personální a podpůrné služby (M.Bek)
 • Regulatory - regulační záležitosti (D. Šita)
 • Legal - právní záležitosti (J. Chytil)
 • Transformation&Convergence (A. Botas)
 • Business Development (R.Ros)
 • Public Affairs - vztahy s veřejností (J. Kubišta)

Na včerejší mimořádné tiskové konferenci zaznělo i to, že celá integrace dvou operátorů do jednoho se dělá nikoli proto, aby se hledaly úspory (třeba i v počtu pracovních míst), ale spíše aby se maximalizovaly synergie. Propouštět se tedy nemá, nebo alespoň ne v přímém důsledku těchto integračních změn - byť média v uplynulých dnech citovala dosavadního šéfa Telecomu Jaime Smithe , že vidí určitý prostor k dalšímu propouštění.

Výčet možných synergií, které integrace operátorů umožní, včera zazněl, ale jen v hodně obecné rovině. Mají být dosaženy ve třech oblastech:

 • konvergentní produkty a integrované balíčky (balíčky kombinující mobilní a pevné hlasové a datové produkty, integrované cenové plány, nové služby s přidanou hodnotou)
 • integrovaný prodej (společné prodejní kanály - značkové obchody, prodej po telefonu, on-line obchody, dealeři, agenti, obchodní zástupci atd.)
 • jednotný kontakt (jediné telefonní centrum, portál selfcare atd.), a dále jednotný účet z všechny dukty a služby.

Nic konkrétnějšího ale včera nezaznělo. V praxi bude určitě zajímavé například to, jak budou nové konvergentní služby korespondovat s pravidly hospodářské soutěže a s pozicí svého poskytovatele na trhu. Třeba pokud by nový operátor (Telefónica O2 Czech Republic) výrazně zlevnil volání z pevné linky na mobily oproti dnešní cenové hladině, v rámci svých "konvergentních služeb", ostatní operátoři by jistě protestovali proti tomu, že oni musí za mobilní terminaci platit vysoké ceny, stanovené regulátorem. No, nepředbíhejme.

Otázky regulací se krátce dotkla i diskuse na včerejší tiskové konferenci. Šéf Telecomu Jaime Smith řekl, že o stávajících krocích již hovořili s ÚOHS i s regulátorem (ČTÚ), a samotné spojení operátorů (z nichž jeden už plně vlastní druhého) nevyžaduje souhlas od antimonopolního úřadu. Řekl také, že neočekává žádné problémy s ÚOHS ani s ČTÚ.

Pokud jde o časový harmonogram celého splynutí, ten včera také zazněl, ale pouze v hrubých obrysech:

 • na dubnové valné hromadě musí celý záměr schválit akcionáři
 • pokud se tak stane, což je více než pravděpodobné (viz výše), bude k rejstříkovému soudu podán návrh na zápis změn do obchodního rejstříku
 • oficiální datum integrace bude záviset na rychlosti provedení zápisu. Tisková zpráva uvádí předpoklad "v polovině letošního roku"
 • pak začne Telefónica O2 Czech Republic, a.s. postupně zavádět novou organizační strukturu v jednotlivých oblastech

Dokončení integrace se pak očekává ke konci roku 2006. Ale přechod na novou značku, týkající se všech produktů a služeb, zabere nejspíše delší čas.