Vyšlo na Lupě, 28.2.2006
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b06/b0228001.php3

Změny v rodině chello: druhý krok

Počátkem února zrychlilo UPC vyšší varianty svých služeb chello. Nyní přišel druhý krok: zavedení dvou zcela nových služeb, a zrychlení dosavadních nižších variant, včetně navýšení objemových limitů. U nejvyšší služby professional limit odpadl úplně. Změn se dočkala i "jednodenní" služba chello flex, která se stala "půldenní".

Když Český Telecom na sklonku loňského roku zveřejnil svou novou velkoobchodní nabídku ADSL služeb, s vyššími rychlostmi a objemovými limity oproti dosavadním verzím, spustil tím celou řetězovou reakci. Zrychlovat a zvyšovat limity následně začali snad úplně všichni provideři, kteří u nás nabízí broadband (po "drátě"). A tak jsme byli svědky úplných závodů v tom, kdo a jak nabídne novým zákazníkům atraktivnější nabídku, aby je zlákal na svou stranu. Už méně se pak pamatovalo na zákazníky stávající, kterým se rychlost zvyšuje jen postupně a v delším časovém horizontu (u Českého Telecomu v délce tří měsíců, s nezveřejněným harmonogramem).

První krok UPC

Zrychlování ovšem nezůstalo jen u ADSL, protože celý trh s broadbandem se chová jako spojené nádoby - jakmile se jedna část významněji pohne, přinutí to k reakci i další části. Takže jsme byli svědky i reakce kabelových operátorů.

Z dvojice největších kabelových operátorů zareagovalo jako první UPC, když k 1.2.2006 zrychlilo "vyšší" varianty své služby chello, a to následovně:

původní rychlost nová rychlost původní limit nový limit
chello classic 2048/256 kbit/s 3096/384 kbit/s 20 GB 30 GB
chello plus 4096/512 kbit/s 6144/768 kbit/s 40 GB 50 GB
chello professional 6144/1024 kbit/s 12288/1024 kbit/s 80 GB 100 GB

Současně s tím UPC zavedlo i zcela novou službu s názvem Upload Booster, která umožňuje přikoupit si vyšší rychlost na upstreamu, podle následující tabulky:

Chello + upload booster
Název Upload celkem [kbit/s] Data navíc Celkem FUP Příplatek Konečná cena
light (light) 256 2 GB 12 GB 150 Kč 929 Kč
classic (classic) 768 4 GB 34 GB 150 Kč 1374 Kč
plus (plus) 1536 8 GB 58 GB 150 Kč 1828 Kč
professional (professional) 2048 16 GB 116 GB 350 Kč 4903 Kč

Kromě toho UPC naznačilo, že ke změnám dojde i u ostatních variant služeb chello, jen s určitým časovým odstupem. Zrychlování svých internetových služeb tak UPC vlastně rozložilo do dvou kroků. První tedy přišel v již zmiňovaném termínu 1.2., zatímco na oznámení druhého jsme si museli počkat do včerejška.

Reakce Karnevalu

V mezidobí, mezi prvním a druhým "zrychlovacím krokem" UPC, zareagoval na celkový trend i druhý největší kabelový operátor, Karneval Media. Psal jsem o tom zde na Lupě toto pondělí, proto jen stručné připomenutí: po digitalizaci televizního vysílání a spuštění hlasových služeb Karneval zrychlil a někde i zlevnil své internetové služby, podle následující tabulky (převzaté z pondělního článku):

dříve cena (vč. DPH) rychlost limit (up/down) rychlost po překročení limitu nyní cena (vč. DPH) rychlost limit (up/down) rychlost po překročení limitu
Turbo 250 499 Kč 250/50 kbit/s 2/2 GB 64/32 kbit/s Turbo 1M 475 Kč 1000/100 kbit/s 2/2 GB 256/64 kbit/s
Turbo 1000 799 Kč 1000/200 kbit/s 10/10 GB 64/32 kbit/s Turbo 3M 772 Kč 3000/300 kbit/s 10/10 GB 256/64 kbit/s
Turbo 2000 1290 Kč 2000/300 kbit/s 20/20 GB 200/50 kbit/s Turbo 5M 1308 Kč 5000/500 kbit/s 20/20 GB 256/64 kbit/s
Turbo 4000 1790 Kč 4000/500 kbit/s 40/40 GB 200/50 kbit/s Turbo 7M 1784 Kč 7000/500 kbit/s 40/40 GB 256/64 kbit/s
Původní a nové varianty Internetu u společnosti Karneval Media

Za zmínku ještě stojí, že Karneval zrychlil své přípojky naráz, pro všechny stávající uživatele (podle vydané tiskové zprávy k 21.2.2006).

Druhý krok UPC

Včera tedy přišel druhý "zrychlovací krok" UPC, které zrychlilo další své služby chello, a zavedlo také některé nové. Pojďme si tedy nejprve vyjmenovat hlavní změny, a pak si je rozebrat podrobněji:

 • zvyšují se rychlosti a objemové limity u dvou "dosud nezrychlených" služeb, konkrétně chello easy a light
 • rychlost (nikoli už objemový limit) se zvyšuje i u služby chello classic, zrychlené již k 1.2.
 • u "nejvyšší" nabídky chello professional se úplně ruší objemový limit
 • zavádí se zcela nová služba chello starter, pro nejméně náročné uživatele
 • zavádí se zcela nová služba chello extreme, pro náročné uživatele
 • mění se parametry nedávno zavedené služby chello flex

Nyní tedy k jednotlivých změnám podrobněji.

Easy a light

Služby chello easy a light, dosud představující "nejnižší" internetové služby rodiny chello, byly na downstreamu zrychleny 4-krát, resp. 2,5-krát, a na upstreamu 2x. Současně s tím byl zvýšen i objemový limit, a to na dvojnásobek. Vše přehledně ukazuje následující tabulka, spolu s cenou, která se nemění:

sluľba původní rychlost původní limit nová rychlost nový limit cena (vč. DPH)
chello easy 256/64 kbit/s 5 GB 1024/128 kbit/s 10 GB 555 Kč
chello light 1024/128 kbit/s 10 GB 2660/256 kbit/s 20 GB 779 Kč

Uvedené rychlosti a limity platí od 1.3. pro nové zákazníky. Stávající zákazníky pak jistě bude zajímat, že pro zrychlení jejich přípojek zvolilo UPC jinou strategii než Karneval:

 • objemové limity se jim zvyšují okamžitě, tj. k 1.3.2006
 • rychlosti se budou zvyšovat postupně, a to podle harmonogramu v následující tabulce:
duben květen červen
chello easy na 512/128 kbit/s na 768/128 kbit/s na 1024/128 kbit/s
chello light na 1536/128 kbit/s na 2048/128 kbit/s na 2560/256 kbit/s

Důvodem pro toto "rozložené" zvyšování rychlosti je prý snaha zvyšovat zátěž celé sítě postupně, a vyhnout se tak eventuelním technickým problémům, které by s tím jinak mohly být spojeny.

Classic

Zrychlena bude i služba chello classic, která byla zrychlena již v prvním kroku, k 1.2. (z 2048/256 kbit/s na 3096/384 kbit/s). Nynější zrychlení je o další megabit za sekundu na downstreamu, a o 128 kbit/s na upstreamu. Celkově tedy jde o zrychlení na 4096/512 kbit/s. Opět je ale třeba počítat i s časovým harmonogramem, který říká že k tomuto zrychlení dojde u již existujících přípojek až v červnu 2006 (zřejmě k 1.6.2006).

Po zvýšení v prvním kroku (z 20 GB na 30 GB) zůstává objemový limit nyní bez změny, tj. na 30 GB. K tomu si dovolím upřesnit, že UPC počítá všechny objemové limity samostatně pro oba směry přenosu, stejně jako to dělá i Karneval. Takže u služby chello classic jde ve skutečnosti o limit 30/30 GB.

Nová služba chello starter

Zrychlením dosud nejnižších variant chello easy a chello light (na 1024/128 kbit/s, resp. 2560/256 kbit/s) se "uvolilo místo" na nejspodnějším konci nabídky, které bylo třeba nějak zaplnit. Navíc v ceně, která by dokázala konkurovat nejnižším nabídkám ADSL, které se dnes pohybují těsně pod úrovní 400 Kč (bez DPH), a za tuto cenu nabízí rychlost 512/128 kbit/s.

UPC proto přichází se zcela novou službou chello starter, která jakoby "přesně pasuje" do uvolněného místa, a je důstojnou konkurencí "nejnižšího" ADSL. Nabízí tedy rychlost 512/128 kbit/s, objemový limit 5 GB, a přijde na 475 Kč včetně DPH (resp. 399 Kč bez DPH).

Pro srovnání: "nežádanější ADSL na trhu", kterým je podle Czech On Line jeho VOLNÝ ADSL 512, nabízí stejnou rychlost (512/128 kbit/s), prakticky stejnou cenu (463 Kč vč. DPH), ovšem výrazně nižší objemový limit (2GB, vs. 5 GB u chello starter) - a navíc zde uživatel musí platit ještě nejméně 329 Kč měsíčně za existenci pevné telefonní linky od Českého Telecomu.

Nová služba chello extreme

Po prvním kroku zrychlování u UPC, k 1.2., vzniklo zajímavé "vakuum" i v horní části celé rychlostní škály služeb rodiny chello. Nejrychlejší varianta chello professional zrychlila na úctyhodných 12 megabitů za sekundu (přesněji: 12288/1024 kbit/s), zatímco druhá nejrychlejší služba (chello plus) dosahuje jen poloviční rychlosti. Dalo se tedy očekávat, že UPC doplní ještě nějakou "mezivariantu".

Tou se nyní stává nová služba chello extreme, která dosahuje rychlosti 10 megabitů na downstreamu. Přesněji: 10240/1024 kbit/s. Její objemový limit je nastaven na 100 GB (resp. 100/100 GBG, viz výše), a cena na 1999 Kč (včetně DPH).

Inovovaná služba Flex

V listopadu loňského roku přišlo UPC se zajímavou službou chello flex, postavenou na zcela novém konceptu: jde o jednodenní připojení (na 24 hodin), které si uživatel může kdykoli objednat on-line a ihned používat - za 45 Kč na 24 hodin, s předpokladem že bude aktivována nejméně 10x za kvartál.

Nyní, prý po vyhodnocení dosavadních zkušeností s touto službou, přichází UPC s její novou verzí. Liší se v následujících aspektech:

 • už nejde o připojení na 24 hodin, ale jen na 12 hodin
 • cena se snižuje ze 45 Kč (za 24 hodin) na 35 Kč (za 12 hod.), vše včetně DPH
 • rychlost se zvyšuje ze 256/64 kbit/s na 512/128 kbit/s

Nominálně stejný zůstává i objemový limit, a to 500 MB. Nyní se ale vztahuje jen ke 12 hodinám, místo původních 24 hodin, takže je svým způsobem dvojnásobný.

Argumentu, že zkrácením dostupnosti ze 24 hodin na 12 hodin (a snížením ceny z 45 na 35 Kč) vlastně dochází k poměrně citelnému zdražení, UPC oponuje tvrzením, že většina uživatelů stejně využívá tuto službu vždy jen několik prvních hodin (prý od 6 do 12 hodin). No, pravdou je, že lidé také někdy chodí spát. Ale dovedu si snadno představit někoho, kdo bude chtít využívat službu souvisle třeba nějakých 18 hodin.

Přitvrzením je také zpřísnění požadavku na četnost aktivací: původně stačilo aktivovat tuto službu nejméně 10x za čtvrtletí. Navíc to bylo doporučení, v tom smyslu že při menším počtu aktivací může UPC může zákazníka upozornit, případně mu ukončit poskytování služby. Nyní UPC požaduje nejméně 6 aktivací měsíčně - a pokud je zákazník neprovede, jsou mu tak jako tak naúčtovány. Tím je pak dána i nejnižší měsíční cena této služby, 6 x 35 = 210 Kč (vč. DPH). To je stále méně, než 475 Kč za novou nejnižší "trvalou" službu chello starter, za 475 Kč (vč. DPH).