Vyšlo na Lupě, 18.1.2006
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b06/b0118001.php3

Je naše ADSL pod náklady?

GTS Novera si stěžuje u Úřadu pro hospodářskou soutěž na Český Telecom kvůli deformaci tuzemského trhu s ADSL. Konkrétně kvůli tomu, že do jeho velkoobchodních cen se nepromítají různé akční nabídky, a celkové přímé náklady pro alternativní operátory se tak dostávají nad úroveň koncových cen Telecomu.

Tuzemskému trhu s ADSL výrazně dominuje Český Telecom. Oficiálně to sice Český telekomunikační úřad teprve zkoumá, v rámci dokončovaných analýz relevantních trhů, ale již dnes si troufnu vyslovit tento závěr (alespoň sám za sebe). Důvodů pro to je více, zejména:

  1. podíl Českého Telecomu na celém trhu ADSL: zatímco počet přípojek na jiné infrastruktuře než jeho vlastní (včetně unbundlingu) lze odhadovat někde kolem 10 000, on sám naposledy ohlásil 275 000 přípojek. Z tohoto počtu sám prodal koncovým zákazníkům kolem 80 procent (dle jeho vlastních odhadů), a tento jeho podíl dále roste (zatímco v EU naopak klesá).
  2. dění na trhu je v rozhodující míře určeno tím, co Český Telecom nabídne či naopak nenabídne ve své velkoobchodní nabídce. Alternativní operátoři sami nemohou určovat rychlosti, agregace a další parametry svých nabídek ADSL podle vlastního uvážení, ale musí čekat na to, co jim umožní Český Telecom. Důkazem budiž nynější dění, po zveřejnění nové velkoobchodní nabídky k 1.2.2006 - alternativní operátoři mění své nabídky až nyní a vlastně jen mechanicky kopírují změny ve velkoobchodní nabídce.

Stejně tak jsem zde na Lupě (a nejen já) poukazoval na to, že prostor pro působení konkurence v oblasti ADSL je opravdu velmi malý. Že rozdíl mezi velkoobchodními cenami, za které alternativci nakupují své "suroviny" (konektivitu k zákazníkovi, na velkoobchodní bázi), a koncovými cenami, za které poskytují výsledné připojení k Internetu, je minimální a neskýtá prakticky žádný prostor pro rozvoj služeb, pro přidanou hodnotu zákazníkovi, a v neposlední řadě i pro zisk operátora (který není charitou a potřebuje vydělávat).

Ukažme si to na příkladu: Czech On Line zareagoval na novou velkoobchodní nabídku ČTc jako jeden z úplně prvních, a pod svou značkou VOLNÝ nabídnul připojení 512/128 kbit/s (se 2 GB) za velmi zajímavou cenu 399 Kč měsíčně (pro koncového zákazníka). Za "velkoobchodní část" takovéto přípojky však zaplatí Českému Telecomu, podle jeho nové velkoobchodní nabídky, 304 Kč. Ze zbývajících 95 Kč měsíčně (vše bez DPH) musí pokrýt veškeré své náklady, které zahrnují (mj.):

  • veškerou internetovou konektivitu
  • náklady na propojení s Českým Telefonem
  • veškeré přidané služby, poskytované současně s připojením (např. služby mail serveru, prostor pro WWW stránky atd.)
  • náklady na podporu uživatelů
  • náklady na billing
  • náklady na marketing

atd. A to ještě nehovoříme o zisku pro operátora, který po něm určitě požadují jeho vlastníci, resp. akcionáři. Lze všechno pokrýt z rozdílu pouhých 95 korun měsíčně? Teoreticky ano. A prakticky? Czech on Line samozřejmě není jediný, kdo musí "žít" z takovýchto podmínek, takže to asi nějak jde. Ale moc si to nedovedu představit, snad kromě synergie s nějakými dalšími službami. Není to přitom specifikum nové velkoobchodní nabídky, protože stejná situace se týkala i dosavadních nabídek.

Navíc je to začarovaný kruh: čím méně alternativcům zbývá, jako rozdíl mezi koncovou cenou a velkoobchodní cenou, tím méně mají i na rozvoj svých služeb a jejich marketing. Proto se v oblasti propagace setkáváme prakticky jen s aktivitami jediného subjektu (Českého Telecomu), který očividně má dost peněz na to, aby masová média zaplavoval svými reklamami - a to dále zvyšuje jeho tržní podíl a vytlačuje z trhu jeho konkurenty. Pak se nesmíme divit, že zatímco jinde se podíl konkurence na trhu ADSL zvětšuje, u nás naopak roste podíl inkumbenta (Českého Telecomu), který si tak dále upevňuje své dominantní postavení.

Novera: prostor je dokonce záporný

Společnost GTS Novera, která je s převahou naším největším alternativním operátorem, nyní poukazuje na to, že popisovaný prostor pro působení konkurence v oblasti ADSL není pouze extrémně malý, ale je dokonce záporný! Konkrétně že přímé náklady jsou dokonce vyšší, než koncová cena za kterou celou službu poskytuje koncovým zákazníkům Český Telecom. A tak si na to GTS Novera stěžuje u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), formou podání, které učinila v prosinci loňského roku.

O co ale GTS Novera opírá své tvrzení, že prostor je záporný, když i výše uvedený příklad naznačuje sice velmi malý, ale přeci jen "kladný" prostor?

Hlavním argumentem je to, že nelze srovnávat pouze nominální měsíční částky, ale je nutné brát v úvahu i další důležité faktory a složky ceny. Zejména pak různé akční slevy, které se nejčastěji týkají jednorázových počátečních nákladů. Tedy akce typu "když si pořídíte naše ADSL, dáme vám modem i zřízení za symbolickou 1 korunu". Takovéto akční slevy se již nepromítají do velkoobchodní nabídky - a s jejich uvážením, a s rozpočítáním nákladů i výnosů na určité delší období, pak celkové náklady (ceny velkoobchodních služeb) skutečně mohou významně přerůst celkovou koncovou cenu, kterou za stejné obdobní zaplatí koncový zákazník.

Příklad

Zkusme si vše ukázat na příkladu předvánoční akční nabídky, kterou Český Telecom nedávno prodloužil až do 15. ledna. Její podstatou je to, že ten kdo si nové ADSL pořídí na 12 měsíců, dostane aktivaci, modem i první měsíc vždy za 1 Kč (tj. celkem za 3 koruny).

Zkusme si nyní spočítat, kolik na takovéto akční nabídce inkasuje Český Telecom od koncového zákazníka za 12 měsíců. A aby to nebylo tak drastické, vezměme to pro nejlacinější variantu, službu Internet Expres Doma Impuls, které se netýká první měsíční paušál za 1 Kč.

položkakolikrátvýše položkycelkem
zřízení1x1 Kč1 Kč
ADSL modem1x1 Kč1 Kč
používání (paušál)12x399 Kč4788 Kč
Celkem 4790 Kč
Kolik zaplatí koncový zákazník za 12 měsíců

To je tedy koncová cena, ze které musí Český Telecom pokrýt své přímé i nepřímé náklady.

Zkusme si nyní vyčíslit pouze přímé náklady, které by měl alternativní operátor, pokud by chtěl svým koncovým zákazníkům nabídnout identickou akční nabídku - tedy s aktivací i modemem za korunu, a "výdrží" zákazníka na 12 měsíců. Od koncového zákazníka by inkasoval přesně stejně (aby šlo o identické nabídky), ale jeho náklady by byly o poznání vyšší:

položkakolikrátvýše položkycelkem
zřízení1x990 Kč990 Kč
ADSL modem1x799 Kč799 Kč
používání (paušál)12x304 Kč3648 Kč
Celkem 5437 Kč
Kolik zaplatí alternativní operátor na přímých nákladech (Českému Telecomu)

Již na tomto jednoduchém příkladu je dobře vidět hlavní argument GTS Novery: jak akční nabídky "zamávají" s prostorem pro konkurenci, který se rázem změní z malého (ale kladného) na záporný. Alternativní operátor, který by chtěl věrně napodobit akční nabídku Českého Telecomu, by musel sám zaplatit plnou cenu aktivace a ADSL modemu (podle velkoobchodní nabídky), ale od zákazníka by za to inkasoval jen 2x 1 Kč. Celkově by za rok inkasoval od zákazníka stejnou částku jako Telecom (4790 Kč), ale sám by právě Českému Telecomu musel zaplatit více (5437 Kč). A to jen na přímých nákladech, ve kterých ještě chybí například náklady na propojení mezi alternativním operátorem a Telecomem (včera je GTS Novera odhladla na 15 Kč za měsíc). Kromě toho by alternativní operátor (stejně jako Telecom) měl ještě řadu dalších (nepřímých) nákladů, počínaje samotnou internetovou konektivitou, přes billing až po podporu uživatelů.

Kde je příčina?

Hlavní příčina, na kterou GTS Novera upozorňuje a kvůli které v prosinci podala své podání k ÚOHS, je to že akční nabídky se nijak nepromítaly do velkoobchodních nabídek Českého Telecomu. Ovšem podle platného zákona (č. 127/2005 o elektronických komunikacích) musí i Český Telecom uplatňovat (při poskytování přístupu) "rovnocenné podmínky za rovnocenných okolností a ve stejné kvalitě jak pro ostatní operátory, tak pro služby vlastní či služby vlastních organizačních jednotek".

Navíc GTS Novera upozorňuje na to, že akční nabídky jsou u Českého Telecomu téměř permanentí (navazují na sebe s minimálním odstupem), takže nejde tolik o výjimku, jako spíše o pravidlo. Výsledkem je pak:

téměř permanentní snížení efektivně nabízených koncových cen služby ADSL pro koncového účastníka na úroveň, která je pod náklady, resp. minimálně překračuje náklady alternativního operátora na tuto službu.

Co na to říká Český Telecom?

Reakci druhé strany přinesla ještě včera ČTK, a podle očekávání nepřipouští žádná pochybení na straně Českého Telecomu:

Nabídky a akce Telecomu jsou podle mluvčího Martina Žabky v souladu s legislativou.

Pokud ale srovnáme dosavadní a novou velkoobchodní nabídku, pak zde přeci jen došlo k určitému posunu, právě pokud jde o "akční nabídky" a jednorázové náklady, do kterých se akční nabídky nejčastěji promítají. O tom, zda jde o důsledek tlaku GTS Novery a hrozby sankcí ze strany ÚOHS, či zda je důvod jiný, lze v tuto chvíli jen spekulovat. Skutečností ale je, že v nové velkoobchodní nabídce, o které jsem zde na Lupě psal již minulý týden se skutečně objevuje určitá "akční velkoobchodní sleva", a to na "zřízení Carrier Broadband Limit/Super s 12-ti měsíčním závazkem", které vyjde na 1 Kč (zatímco běžná cena je již výše citovaných 990 Kč). Omezující podmínky jsou následující:

  • jde o časově omezenou nabídku s platností od 1.2.2006 do 31.3.2006
  • v případě nedodržení 12-ti měsíčního závazku bude doúčtována adekvátní část plné ceny.

Takže to, co GTS Novera kritizuje, resp. vytýká Českému Telecomu za jeho dosavadní aktivity (tedy nepromítání akčních nabídek do velkoobchodní nabídky), a na co si stěžuje u ÚOHS, se alespoň z části odrazilo v nové velkoobchodní nabídce. Vzhledem k časovému omezení "akční velkoobchodní nabídky" (do konce března) a k tomu, že jde jen o jednu z několika dílčích příčin (pouze zřízení), se tím celý problém nevyřešil, ale snad jen trochu zmírnil.

Co bude dál

Pro docenění celé situace je vhodné si uvědomit, že v současné době se "lámou ledy", a "stará pravidla" by se velmi brzy měla změnit na nová. Český telekomunikační úřad by měl právě dokončovat své analýzy relevantních trhů (termín má do konce ledna 2006), a jedním z těchto trhů jsou i velkoobchodní broadbandové služby. To fakticky znamená, že ČTÚ posoudí stav trhu, a pokud ho shledá nedostatečně konkurenčním (což osobně považuji za jisté, viz výše), měl by podniknout určité kroky k nápravě. Předpokládám, že příslušná nápravná opatření by nějak řešila i problém s akčními nabídkami, na který nyní GTS Novera poukázala.

Takže stávající krok GTS Novery (podání na ÚOHS a medializaci celého problému) vnímám jednak jako snahu o nápravu toho, co se už stalo, ale i jako snahu mířící dopředu, ke kultivaci celého dílčího trhu s broadbandem na velkoobchodní bázi. Dovolím si také předpokládat, že v celém sporu nejde o to, aby vzrostly koncové ceny Českého Telecomu, ale aby naopak klesly velkoobchodní ceny, a tím se otevřel jak prostor pro působení konkurence, tak i pro další snižování koncových cen a zlepšování služeb.