Vyšlo na Lupě, 11.1.2006
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b06/b0111001.php3

Jaké bude nové ADSL?

Od 1. února 2006 platí nová velkoobchodní nabídka přeprodávaného ADSL od Českého Telecomu. Přináší až čtyřnásobné zrychlení, zvýšení objemových limitů, a někde i snížení cen. Odstraňuje také ostudný "sub-broadband" v podobě přípojek 128/64. Místo něj bude za stejnou velkoobchodní cenu rychlost 512/128 kbit/s.

Minulý rok, přesněji v březnu 2005, jsem zde na Lupě psal o tom, jak si Český Telecom pořídil (na části svých místních smyček) nový monitorovací systém, který mu umožnil změřit jejich reálné vlastnosti, a ve většině případů pak prodloužit dosah ADSL služeb - z původních max. 3,8 km, na 8,2 km. Tehdy jsem také vyslovil očekávání, že jde i o předzvěst zrychlování ADSL přípojek. V březnu loňského roku bylo maximem (od Českého Telecomu) 1024/256 kbit/s.

První krok: z 1024 na 2048

Skutečné zrychlování ale dalo na sebe čekat. První krok totiž přišel až v polovině loňského roku:

  • k 1.6.2005 Český Telecom rozšířil svou vlastní nabídku služeb pro koncové zákazníky o variantu 2048/256 kbit/s (podrobněji viz zde a zde)
  • následně, 13.6.2005, zveřejnil Český Telecom novou verzi své velkoobchodní nabídky (RAO), s platností od 11.7.2005, ve které již je rychlost 2048/256 kbit/s obsažena.

U subjektu s takovým postavením na trhu, jaké má Český Telecom, by ale měl být postup opačný - nejprve by měla být zveřejněna referenční nabídka, alespoň s měsíčním předstihem, a tím nabídnuta stejná možnost všem operátorům, včetně alternativců. Tady se tak nestalo, a dovolím si předpokládat, že alternativci si to nenechali jen tak líbit a stěžovali u ÚOHS.

V souvislosti s tím je zajímavé, že když nedávno ÚOHS potvrdil v druhé instanci rekordní pokutu pro Telecom ve výši 205 milionů (v úplně jiné kauze, za hovorové kredity, podrobněji), zmínil ve svém zdůvodnění i dosud nepravomocné prvoinstanční rozhodnutí o udělení jiné pokuty - 90 milionů za "zveřejnění změny nabídky služeb ADSL" (proti kterému Telecom podal rozklad). Že by to bylo právě za tuto změnu referenční nabídky?

Druhý krok: z 2048 na 4096

Pojďme ale již do současnosti, protože za dveřmi je další krok ve zvyšování rychlosti českého ADSL na infrastruktuře Českého Telecomu. Ten se nejspíše již poučil, a tentokráte zvolil správné pořadí:

  • 23.12.2005 vydal novou referenční nabídku ADSL (RAO), jejíž platnost nastavil na 1.2.2006. V ní je řada změn, a mezi nimi i zvýšení rychlostí (na 4096/512 kbit/s)

Telecom sám ještě neoznámil, jaké změny chystá ve své nabídce služeb pro koncové zákazníky. Ale to je zřejmě jen otázka nejbližších dnů, při zachování správné časové souslednosti by i jeho nová nabídka měla být načasována na 1.2.2006 (event. později).

To, jaké změny to budou, však lze již dnes alespoň odhadovat, z toho jak se změnila samotná referenční nabídka. Takže jak tedy vypadají hlavní změny?

ADSL s agregací 1:20

Začněme službami s agregací 1:20, kde je situace nejpřehlednější. Zde totiž zůstaly ceny beze změny, ale rychlosti se zvýšily. Objemové limity u těchto služeb (s agregací 1:20, tj. spíše pro firmy) nejsou.

Cena (bez DPH) Dosud od 1.2.2006
773,- Kč 256/64 kbit/s 512/128 kbit/s
1417,- Kč 512/128 kbit/s 2048/256 kbit/s
2577,- Kč 1024/256 kbit/s 3072/256 kbit/s
5560,- Kč 2048/256 kbit/s 4096/512 kbit/s
Stávající a nové ADSL s agregací 1:20

Z této tabulky lze usuzovat, že adekvátně zrychlit (na dvojnásobek, trojnásobek, či dokonce čtyřnásobek) by mohly i všechny koncové nabídky. Znovu opakuji, že ceny uvedené v tabulce jsou ceny velkoobchodní, a že jde o služby s agregací 1:20 (na infrastruktuře Českého Telecomu), a bez objemových limitů.

ADSL s agregací 1:50

U služeb s agregací 1:50, určených spíše pro domácnosti, je situace komplikovanější, protože zde se změnily jak rychlosti, tak i ceny. Následující tabulka ukazuje pro přehlednost nejprve změny v dostupných rychlostech a limitech.

dosud od 1.2.2006
rychlost objemový limit rychlost objemový limit
128/64 kbit/s 2 GB -
256/64 kbit/s 2 GB -
512/128 kbit/s 3, 5 nebo 10 GB 512/128 kbit/s 2 GB
768/128 kbit/s 2 GB
1024/256 kbit/s 6, 10 nebo20 GB -
2048/256 kbit/s 15 nebo 20 GB 2048/256 kbit/s 10 GB
- 3072/256 kbit/s 20 GB
- 4096/512 kbit/s 20 GB
Rychlosti a limity u ADSL s agregací 1:50

Zajímavé je, že těmito změnami zcela zmizí "1 megabit" (1024/256 kbit/s), a vytvoří se dvě skupiny - "pomalejší broadband" (512 a 768 kbit/s na downstreamu) a "rychlejší broadband" (2048, 3072 a 4096 kbit/s).

Také se tím veškeré ADSL od Telecomu zase vrátí mezi broadband, když ze světa zmizí ostudně pomalé přípojky 128/64 (na 50 procentech minima pro broadband), a přípojky 256/64 kbit/s (na samé hranici broadbandu, pokud bychom měřili jen downstream). Dalším pozitivním efektem je to, že statistiky o počtu ADSL přípojek budou znovu vypovídat o počtu broadbandových přípojek (protože varianty 128/64 kbit/s není možné počítat mezi broadband, podle naší oficiální definice v národní broadbandové strategii).

Další tabulka ukazuje jiné srovnání změn: co je dostupné za určitou cenu, dosud a od 1.2.2006:

Cena (bez DPH) Dosud Od 1.2.2006
304,- Kč 128/64 kbit/s, 2 GB 512/128 kbit/s, 2 GB
350,- Kč 256/64 kbit/s, 2 GB 768/128 kbit/s, 2 GB
452,- Kč 512/128 kbit/s, 3 GB 2048/256 kbit/s, 10 GB
462,- Kč 512/128 kbit/s, 5 GB -
485,- Kč 512/128 kbit/s, 10 GB -
652,- Kč 1024/256 kbit/s, 6 GB 3072/256 kbit/s, 20 GB
671,- Kč 1024/256 kbit/s, 10 GB -
718,- Kč 1024/256 kbit/s, 20 GB -
985,- Kč - 4096/512 kbit/s, 20 GB
1185,- Kč 2048/256 kbit/s, 15 GB -
Ceny, rychlosti a objemové limity u ADSL s agregací 1:50

Z této tabulky už lze odhadnout základní obrysy pravděpodobných změn. Pokud poskytovatelé víceméně zachovají stávající koncové ceny, mohli by se zákazníci dočkat následujících zlepšení:

  • zrychlení na čtyřnásobek (na downstreamu), u stávajících linek 128/64 (na 512/128) a 512/128 (na 2048/256)
  • zrychlení na trojnásobek (na downstreamu), u stávajících linek 256/64 (na 768/128) a 1024/256 (na 3072/256)
  • zrychlení na dvojnásobek, se současným snížením ceny a zvětšením objemového limitu, u stávajících linek 2048/256/15 GB (na 4096/512/20 GB)
  • zvětšení objemového limitu nebo snížení ceny (u stávajících linek 512/128 a 1024/256 kbit/s)

Znovu ale zdůrazňuji, že toto jsou jen změny na úrovni velkoobchodní nabídky, které se mohou plně promítnout do služeb pro koncové zákazníky, ale také nemusí. Poskytovatelé mohou jít třeba i dál, za rámec těchto změn, nebo naopak nevyužít možnosti které dávají. Ale pravdou je, že jejich "manévrovací prostor", daný maržemi i konkurencí na trhu, je zejména u alternativců minimální.

První signály

Prvním, kdo alespoň naznačil že od 1.2.2006 bude razantněji měnit podobu svých koncových služeb, byla společnost Czech On Line, se službami VOLNÝ. Ta vydala tento týden tiskovou zprávu, ve které uvedla:

VOLNÝ připravuje od 1. února razantní zvýšení rychlostí ADSL připojení u všech svých současných uživatelů. Měsíční poplatek, který nyní uživatel platí, však zůstane zachován i při mnohonásobně vyšší rychlosti. Převod bude proveden automaticky a zcela zdarma.

Vazba na novou velkoobchodní nabídku Českého Telecomu zde sice není zmíněna, ale je více než zřejmá a odpovídá charakteru změn ve velkoobchodní nabídce. Zajímavé ovšem bude i to, jaké změny nastanou u těch uživatelů, kteří již dnes využívají ADSL služby pod značkou VOLNÝ, ale realizované na infrastruktuře Telenor Networks. Že by i zde došlo k tak výrazným změnách ve velkoobchodních podmínkách, jako u Telecomu? O tom zatím nemám žádné signály, a ani bych to v tuto chvíli moc neočekával (vzhledem k probíhajícímu převzetí ze strany GTS Novery).

A když už jsme u Czech On Line, resp. služeb VOLNÝ: zmiňovaná tisková zpráva se týkala hlavně nabídky ADSL přípojky 512/128 kbit/s za koncovou cenu 399 Kč (bez DPH), platnou již od 10. ledna 2006. Předpokládám, že jde už o službu, která trochu "předběhla dobu" a již je založena na nové velkoobchodní nabídce, platné až od 1.2.2006. Zde je oněch 512/128 kbit/s nově nabízeno za 304 Kč, což je ale velkoobchodní cena, mj. nezahrnující samotnou internetovou konektivitu, a navíc s objemovým limitem 2 GB. A právě Czech On Line před časem oznámil, že na všech svých ADSL přípojkách přestává uplatňovat Fair Use Policy (a tudíž by neměl uplatňovat ani žádné objemové limity). Takže z rozdílu mezi 399 a 304 Kč musí sám pokrýt jak případná nadlimitní data, tak i veškerou konektivitu, náklady na propojení s Telecomem, veškerou podporu uživatelům atd.

Hodnocení?

Vraťme se ještě jednou k samotným změnám ve velkoobchodní nabídce Českého Telecomu. Hodnotím je jako poměrně razantní a významné, které rozvoji českého broadbandu určitě prospějí. Možná více, než různé dotace do broadbandu, a určitě více, než všelijaké vychloubání nad tím, o kolik náš trh broadbandu roste a jak jsme na tom dobře v srovnání s vyspělejšími zeměmi, které tak rychle nerostou. Pravdou je, že u růstu "skoro z ničeho" mohou vycházet opravdu impozantní procenta. Ale podstatné jsou spíše jiné věci. A mezi ně řadím i nynější změny ve velkoobchodní nabídce. Kéž by měly co nejdříve další pokračování.