Vyšlo na Lupě, 8.12.2005
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b05/b1208001.php3

GTS kupuje i Nextru a Telenor Networks

Po loňské akvizici Aliatelu a velmi nedávné koupi Contactelu se společnost GTS Central Europe vydala znovu na nákupy. Tentokráte si vybrala společnosti Nextra a Telenor Networks, a od každé zakoupila rovnou dva kusy (po jedné v české a slovenské verzi). Cena zveřejněna nebyla a ani nebude. Vše ale musí schválit ještě antimonopolní úřad.

Minulý týden jsem zde na Lupě psal o tom, jak matka GTS Novery, společnost GTS Central Europe, koupila tuzemský Contactel (od dánského TDC, které bude také prodáno). V závěru článku jsem zmínil i to, že "na spadnutí" je další akvizice, a to hned dvou sesterských společností v držení norského Telenoru: Nextry a Telenor Networks. Že příslušná nabídka již byla učiněna, a že je z kategorie těch, které se neodmítají.

Celý článek jsem pak končil otázkou, na kterou jsem si hned také sám odpověděl:

Budeme tedy za chvíli svědky dalšího pokračování celého procesu akvizic a konsolidace na našem tuzemském trhu pevných komunikací? Tipuji, že ano.

Nečekal jsem ale, že by k tomu mohlo dojít už tak brzo, vlastně jen o několik málo dnů později. Včera to ale přišlo: z obou stran, od prodávajícího i od kupujícího, přišla zpráva o tom, že si plácli a podepsali kupní smlouvu.

Co je a co není známo

Tak jak to už u podobných akvizic bývá, dostupných informací je jako šafránu. Tiskoví mluvčí sice odpovídají, ale nic neříkají - buďto prý nejsou oprávněni se k věci vůbec vyjadřovat, nebo neví nic navíc k tomu, co napsali už do oficiální tiskové zprávy. A tam většinou nebývá, kromě základního faktu že prodej byl dohodnut, už moc dalšího.

Takže co tedy je o nové akvizici přeci jen známo?

 • cena nebyla a nebude zveřejněna (ověřeno přímo u prodávajícího)
 • kupcem je matka naší GTS Novery, tj. společnost GTS Central Europe (přesněji: GTS CE Holdings. B.V.)
 • koupeny/prodány byly hned čtyři společnosti najednou, v jednom balíku: Nextra a Telenor Networks zde v České republice i na Slovensku, kupcem všech čtyř je GTS CE
 • akvizici musí ještě schválit antimonopolní úřady, samostatně v ČR (ÚOHS) a na Slovensku
 • ukončení transakcí (faktické sloučení společností) se očekává počátkem roku 2006 (za předpokladu že antimonopolní úřady vše schválí)

Z dosavadních informací naopak nevyplývá, jak přesně budou nově zakoupené společnosti začleněny do celé skupiny GTS CE. Zda se české společnosti Nextra a Telenor Networks stanou přímou součástí GTS Novery, a budou tudíž působit pod její značkou, nebo zda si zachovají své stávající značky. Tipuji spíše na první variantu, stejně jako tomu je u Contactelu.

A co se slovenskými společnostmi? Stanou se součástí GTS Slovakia, nebo zůstanou nějak "pod" mateřskou GTS CE?

Jak velká je akvizice?

I když cena celé transakce nebyla a nebude zveřejněna, o její "velikost" si lze udělat obrázek alespoň z následujícího údaje, který hovoří o ročních výnosech celé čtveřice společností ve výši 200 milionů NOK (€ 25.4 million/Kč 750 million). Rozdělení mezi dvě české a dvě slovenské společnosti bohužel není známé. I tak ale zmíněný součet přes všechny čtyři prodané společnosti vychází menší, než objem výnosů Contactelu.

Včera vydaná tisková zpráva GTS zmiňuje také celkové příjmy celé skupiny GTS Central Europe: v roce 2006 by měly dosáhnout cca 300 milionů EUR (tj. cca 9 mld. Kč). Samotná GTS Novera (bez Contactelu) přitom představuje výnosy cca 5 mld. Kč, a Contactel by měl přidat další 1 mld. či možná o něco více. Součástí celé skupiny GTS CE jsou však i společnosti působící v Maďarsku, Polsku a Rumunsku, na které dohromady připadá přibližně třetina celkových výnosů.

Relativně detailní informace o celém procesu akvizice přinesl ještě včera server Euro OnLine, když napsal že:

Hloubková kontrola účetnictví, tedy due-dilligence, proběhla v prodávaných firmách na přelomu října a listopadu, předminulý týden v pátek 25. listopadu, byla uzávěrka závazných nabídek na koupi firem. Na středu 7. prosince pak management společností svolal setkání zaměstnanců, na kterém oznámil fakt, že novým majitelem se stává společnost GTS Central Europe.

Kdo měl zájem?

Server Euro On Line také přinesl zřejmě nejrozsáhlejší výčet subjektů, které měly o koupi dvojice (či vlastně čtveřice) Nexter a Telenorů zájem. Kromě GTS CE to měli být ještě:

 • česká pobočka Tiscali,
 • společnost eTel,
 • britský telekomunikační gigant Vodafone,
 • konsorcium finančních investorů z Norska,
 • belgicko-nizozemský alternativní operátor Scarlet,
 • Contactel

Zajímavý je výskyt Contactelu na tomto seznamu. Zřejmě ale šlo o aktivitu jeho vlastníků, kteří se v době projevení zájmu nejspíše ještě sami rozhodovali, co a jak vlastně chtějí (zda prodat, nebo naopak koupit).

Podobné by to mohlo být i s českou pobočkou Tiscali. Zde je ještě na seznamu potenciálních kupců, ale kdoví zda se někdy v dohledné době sama nestane předmětem koupě. Její matka už výprodej svých poboček zahájila poměrně dávno, a o české pobočce se v této souvislosti spekulovalo také.

Širší souvislosti

O tom, že Nextra a Telenor Networks v ČR i na Slovensku jsou na prodej, se vědělo již nějaký čas. Psal jsem o tom například i zde na Lupě, v tomto článku z počátku října. Dosavadní vlastník, norský Telenor, přitom signalizoval i to, že by všechny čtyři společnosti (dvě české a dvě slovenské) rád prodal najednou - a to proto, že už dále nezapadají do jeho celkové strategie. Prý se chce soustředit hlavně na bezdrátové technologie a služby. U nás si proto zachová jen třetí dceřinou společnost, kterou v ČR má - Telenor Česká republika, s.r.o. - která se zabývá satelitními službami.

Obě prodávané společnosti, Nextra a Telenor Networks, určitě nejsou čtenářům Lupy neznámé. Proto jen ve stručnosti: obě se zabývají "pozemními" službami, hlavně datovými (internetovými) a hlasovými, s tím že dělící čára mezi nimi je dána charakterem zákazníka: Nextra prodává koncovým zákazníkům (uživatelům), zatímco Telenor Networks prodává na velkoobchodní bázi jiným operátorům a providerů.

Základ nabídky Telenor Networks tvoří "unbundlovaný byznys", neboli služby poskytované na vlastní DSL infrastruktuře, nasazené na zpřístupněné místní smyčky Českého Telecomu. Je jedním z tří našich operátorů, kteří mají s Českým Telecomem podepsanou příslušnou smlouvu o unbundlingu (dalšími jsou Radiokomunikace a Czech On Line).

Mimochodem, když u nás zpřístupnění místní smyčky začínalo, přicházely signály že o uzavření smlouvy jedná i tehdejší GTS. Nakonec ale smlouvu neuzavřelo - a teď vlastně získá přístup k unbundlingu skrze svou nejnovější akvizici.

Zajímavé také je, že na nedávných prezentacích GTS Novera celkem běžně uváděla, že ve svém portfoliu hodlá mít i služby právě na bázi unbundlingu. Zřejmě si tedy byla jistá, že nabídka její matky (GTS CE) na odkoupení Telenor Networks i s jejími aktivy skutečně nebude odmítnuta.

Zpět ale k Telenor Networks. Ta má vedle unbundlingu také další aktiva. Například je jedním ze tři držitelů celoplošné licence v pásmu 26 GHz, a má také místní licenci (pro území hl. města Prahy) v pásmu 28 GHz. Takže i zde může nabízet své služby, založené na bezdrátových technologiích (podrobněji). Nyní tedy příslušné sítě i licence získá GTS Novera (i když u licencí asi bude muset požádat o formální změnu držitele).

Pokud jde o Nextru, pak v její nabídce jsou řešení určená koncovým zákazníkům. V poslední době pochopitelně převažují spíše řešení na platformě od Telenor Networks, které se Nextra snaží nabízet jak domácnostem, tak i firmám. Tímto svým zaměřením bude Nextra v něčem doplňovat to, co dosavadní GTS Noveře chybí, hlavně v segmentu rezidenčních zákazníků. V tom se ale bude částečně překrývat i s Contactelem, který je také orientován na oba segmenty.

Celkově pak GTS Novera, po akvizici Nextry i Telenor Networks, zase o něco zvětší svou velikost. Vzhledem k výše avizovanému objemu (200 mil. NOK ročně, resp. cca 750 milionů Kč, za ČR i Slovensko) už to ale nebude tak velký skok, jako v případě zakoupení Contactelu, který představoval cca 1 miliardu (resp. "o něco více").

Osobně tipuji, že na nynější akvizici je pro GTS Noveru nejhodnotnější právě "unbundlovaný byznys", který na velkoobchodní bázi rozvíjí Telenor Networks.

První reakce

Do redakční uzávěrky byly k dispozici jen dvě reakce na nejnovější akvizici, obě víceméně "obligátní". První je od Richarda Gaubnera, generálního ředitele společností Nextra a Telenor Networks, který ubezpečuje stávající zákazníky o kontinuitě:

Rád bych ujistil všechny naše zákazníky i obchodní partnery, že změna vlastníka společností nijak neovlivňuje jejich činnost. Nextra a Telenor Networks budou nadále plnit veškeré své závazky a poskytovat telekomunikační služby v nezměněné kvalitě, dodává Richard Daubner .

Druhé vyjádření je z tiskové zprávy GTS a je od generálního ředitele Milana Rusnáka. Ten si novou akvizici (pochopitelně) pochvaluje:

"Koupě Telenoru a Nextry je dalším logickým krokem na cestě ke konsolidaci českého telekomunikačního trhu," řekl ke včerejšímu podpisu smluv Milan Rusnák, generální ředitel společnosti GTS Novera. "Telenor a Nextra jsou obrovským přínosem pro další rozvoj naší společnosti. Spolu s Contactelem, který jsme získali v minulém týdnu, nám pomohou dále rozvíjet služby pro všechny naše zákazníky," dodal Milan Rusnák.

Co bude dál?

Skrze svou nejnovější akvizici tedy GTS Novera (resp. její mateřská GTS CE) zase o něco nabobtnala - a zase se o něco vzdálila ostatním alternativním operátorům. Naopak opět o něco posílila svou schopnost reálně konkurovat inkumbentovi (Českému Telecomu). Ovšem jak moc, to asi ukáže teprve čas.

Stejně tak asi teprve čas ukáže, zda seriál akvizicí bude pokračovat - a pokud ano, kterým směrem se bude vyvíjet. Jak už jsme psal v předchozím článku, asi nejvíce teď GTS Noveře chybí možnost poskytovat komplexní služby zahrnující i služby mobilní. Zatím totiž ve svém portfoliu nemá nic "mobilního", a tak by logicky měla následovat nějaká akvizice mířící tímto směrem. Jenže jaká? Z našich tří mobilních operátorů asi není na prodej žádný.

Takže zbývá cesta virtuálního mobilního operátora (MVNO), která ale v současné době nevypadá moc schůdná. Nebo pak nějaké užší partnerství s některým z mobilních operátorů, na bázi spolupráce a nikoli akvizice. V kratším časovém horizontu asi bude pravděpodobnější tato varianta.