Vyšlo na Živě, 27.4.2005
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b05/b0427001.php3

Konec Internetu zdarma?

Přinesou nová cenová rozhodnutí regulátora konec dosavadního modelu "Internet zdarma"? Jak se projeví na cenách za ADSL propojení, a jak na kombinaci hlasového tarifu a ADSL od alternativních operátorů?

Toto pondělí zveřejnil regulátor (Český telekomunikační úřad) hned čtyři zbrusu nová rozhodnutí, a k nim přidal ještě jeden dodatek, měnící jedno rok staré rozhodnutí. První reakce na tento počin (např. zde) hovoří o nenadálé "regulační smršti", což má svou logiku: po dlouhých měsících, kde z regulátora nevypadlo vůbec nic, je tu náhle úplná záplava nových rozhodnutí. Navíc se tak stalo jen několik málo dní před 1. květnem, kdy skončí platnost stávajícího telekomunikačního zákona (zákona č. 151/200 Sb.), podle kterého jsou tato rozhodnutí ještě vynesena, a nastoupí zcela nová "pravidla hry", v podobě účinnosti nového zákona o elektronických komunikacích (zákona č. 127/2005 Sb.).

Vesměs ale jde jen o rozhodnutí, která se týkají vzájemných vztahů mezi operátory, případně jakéhosi "stropu" na regulované ceny v rámci univerzální služby - a nikoli ještě koncových cen. Operátoři je samozřejmě do koncových cen promítnou, a to nejspíše velmi rychle. První "oficiální reakce" je na programu tento čtvrtek, kdy novou podobu svých cenových programů pro koncové uživatele oznámí Český Telecom. Další operátoři pak určitě také přijdou s nějakými změnami.

Než se ale tak stane, zkusme si trochu zaspekulovat nad tím, jaké hlavní změny nás mohou čekat, a to hlavně s ohledem na připojení k Internetu.

Mini bez kreditu i bez ADSL

U regulovaných tarifů pro hlasové služby regulátor stanovil nové maximální ceny pro tři cenové programy. Jeden z nich se týká podnikových stanic, a zbývající dva stanic bytových. Z těchto dvou cenových programů je jeden označován jako Mini, a druhý jen jako "cenový plán pro bytovou stanici". Nejspíše se "promítnou" do nové podoby cenových programů Home Standard a Home Mini, ale je možné i to, že budou pojmenovány nějak jinak, a dosavadní cenové programy (tarify) Home úplně zaniknou. V každém případě by v rámci regulovaných služeb měly být pro bytové stanice (v domácnostech) k dispozici nejméně dva různé cenové programy. Říkejme jim pro jednoduchost Standard a Mini.

Asi nejzásadnější změnou u obou nových tarifů je odstranění původních volných kreditů. Tím regulátor vyhověl protestům, které argumentovaly tím, že povinné kredity působí protisoutěžně. Ovšem snížení ceny (výše měsíčního paušálu), kterým regulátor kompenzoval odstranění kreditu ve výši 102 Kč, je spíše symbolické: o 10 Kč, resp. 16 Kč.

Další významnou změnou je ještě větší omezení tarifu Mini. Dosavadní Home Mini měl zakázanou volbu operátora, ale třeba jako "podložka pod ADSL" jej bylo možné použít. Telecom totiž neumožňuje zřídit ADSL na lince bez hlasového tarifu. Ten, kdo neměl zájem o jeho hlasové služby, přesto musel platit alespoň ten nejlacinější hlasový tarif - a tím mohl být právě Home Mini. Nový Mini však již takto použitelný nebude, protože kromě volby operátora je nad ním zakázáno i ADSL (a také jakékoli doplňkové balíčky, které by si snad uživatel chtěl přikoupit).

Nadhovorové pásmo pro ADSL?

Další rozhodnutí regulátora (fakticky dodatek č. 1 k rozhodnutí 03/PROP/2004) se týká ADSL propojení, a nově řeší otázku tzv. nadhovorového pásma. Jeho důsledky by se měly bezprostředně týkat těch ADSL nabídek od alternativních operátorů, které jsou realizovány na bázi propojení - což oficiálně nejsou žádné. Ve skutečnosti ale zřejmě jde o některé z nejlacinějších nabídek alternativních operátorů (koho to zajímá podrobněji, doporučuji např. tento zdroj).

Problémem ale je, že nové rozhodnutí regulátora sice napravuje předchozí nejasnosti kolem ADSL propojení, ale činí tak způsobem, který také není (alespoň z mého pohledu) zcela jednoznačný a může být interpretován více různými způsoby. V každém případě se zdá být jasné, že alternativní operátoři budou muset zaplatit Telecomu za ADSL propojení navíc ještě 158 Kč měsíčně, právě za využití "nadhovorového pásma" na místní smyčce jejich zákazníka. To se zákonitě promítne do koncové ceny jejich ADSL služeb, realizovaných přes propojení. Různé interpretace se pak týkají toho, jaký dopad to bude mít na zákazníka:

  • varianta A: zákazník bude muset platit ještě (nějaký) hlasový tarif v běžné výši, nezávisle na tom, zda na své lince má či nemá zřízené ADSL. Tato varianta nutně vychází z premisy, že hlasový tarif nezahrnuje "nadhovorové pásmo", a tak je toto pásmo placeno dodatečně, v rámci ceny za ADSL propojení.
  • varianta B: zákazník si bude muset platit ještě (nějaký) hlasový tarif, ale jeho výše bude snížena o cenu za nadhovorové pásmo (oněch 158 Kč, bez DPH). Tato varianta vychází z předpokladu, že v cena za nadhovorové pásmo již je obsažena v hlasovém tarifu, a nemá být placena znovu v rámci ADSL. Takovéto filosofii dnes odpovídá kombinace ADSL a tarifu Universal, za který zákazník platí místo obvyklých 589 Kč (za samostatný tarif Universal) jen 332 Kč, a tedy o 257 Kč méně.

Varianta B vcelku koresponduje s tím, že až dosud si Český Telecom za pronájem nadhovorového pásma (v rámci unbundlingu) účtoval 275 Kč. Nyní ale (dalším rozhodnutím z pondělka, 03/PROP/2005) regulátor vzal ceny unbundlingu do regulace, a cenu za nadhovorové pásmo nově stanovil na 158 Kč. Tedy na přesně stejnou částku, kterou musí (při)platit alternativní operátoři za propojení. Předpokládám, že AO budou prosazovat právě tuto možnou interpretaci. Naopak od Českého Telecomu očekávám spíše prosazování varianty A.

Jak dopadne Internet zdarma?

Snad nejvýraznější změnou, kterou pondělní "regulační smršť" přinesla, je změna poplatků za internetovou terminaci. Z původních 40 haléřů za minutu ve špičce (a 15 mimo špičku) na 19 resp. 9 haléřů ve špičce, a 7 resp. 3 haléře mimo špičku (rozdíl cen vychází ze způsobu propojení AO a ČTc).

Původních 40 a 15 haléřů bylo dlouho trnem v oku Českého Telecomu a současně argumentem, kterým kontroval hlasům, volajícím po snížení cen za internetový dial-up: z každé minuty vytáčeného připojení, které vedlo do sítě alternativního operátora (bylo v ní tzv. zakončeno, alias "terminováno", proto "terminační poplatek"), musel Telecom odvést 40 haléřů (resp. 15 haléřů mimo špičku) příslušnému alternativnímu operátorovi. Ten pak přidával samotnou internetovou konektivitu, a své náklady kryl z takto inkasovaných terminačních poplatků. Říkalo se tomu (nesprávně) "Internet zdarma", protože volající uživatel již za internetovou konektivitu nic neplatil, a na první pohled se mu tak mohlo zdát, že tuto konektivitu dostává zdarma. Fakticky za ni platil skrze minutové hovorné.

V praxi si AO a Telecom možná platili o trochu méně, než uvedených 40 a 15 haléřů za minutu. Na druhou stranu to nemohlo být zase až tak málo, protože alternativní operátoři z toho očividně mohli docela dobře "žít". Dokonce se mohli o takto inkasované terminační poplatky dále dělit s jinými subjekty, které pro ně získávali zákazníky. Jde o různé "virtuální ISP", jako například Seznam, Atlas či iDnes, které stále nabízí vytáčené připojení k Internetu (dokonce anonymní), ale fakticky jen přeprodávají službu, poskytovanou některým z alternativních operátorů.

Při nynějším poklesu terminačních poplatků až na 19/9 a 7/3 haléře se obávám, že model "Internet zdarma" má odzvoněno. Přesněji: má odzvoněno v podání alternativních operátorů, kteří byli "živi" z terminačních poplatků. Teprve čas ale ukáže, zda tento předpoklad je správný, a zda se jim nepodaří "vyžít" i z takto malých terminačních poplatků. Konec "virtuálních ISP" však očekávám téměř s jistotou.

Na druhou stranu model "Internet zdarma" by mohl přežít v podání Českého Telecomu (tj. s terminací v jeho síti). Ten totiž inkasuje celou minutovou cenu volání, a na rozdíl od alternativních operátorů nemusí být živ pouze z terminace. Mohl by dokonce i trochu snížit koncovou cenu za dial-up, až někam těsně nad cenu terminačního poplatku, a toto snížení si vynahradit zvýšením fixní části ceny (cenového programu, nadstavbového balíčku atd.). Díky snížení terminačních poplatků mu ani při takovémto snížení nebude hrozit nařčení z toho, že koncová minutová cena je nižší než terminační poplatek.

Ale znovu připomínám, toto všechno jsou jen spekulace. Ve čtvrtek budeme o něco moudřejší.