Vyšlo na isdn.cz, 11.10.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b1011002.php3

Minulý týden: Telecom, ADSL, hotspoty …

Po dlouholetých snahách o rebalancování mezi paušálem a hovorným u hlasových služeb chce nyní Telecom rebalancovat mezi hlasovými a datovými službami. Zpřístupněné ADSL úspěšně konkuruje přeprodávanému, ovšem ADSL přes propojení stále není. Kdy už bude Wi-Fi konektivita v ceně, tak jako třeba toalety?

Minulý týden byl "předinvexový", ale přinesl i řadu událostí, které s nadcházejícím Invexem nemají nic společného. S těmi nejvýznamnějšími jste se zde na ISDN serveru mohli seznámit v samostatných článcích: Zde se proto soustředím na "menší" události, které zde nebyly tak podrobně popisovány.

Telecom chce nové rebalancování

Minulý týden přinesla ČTK zajímavý rozhovor se "šéfem transformace" Telecomu, Michalem Heřmanem. Zmiňuje v něm ambiciózní cíl "zastavit pokles výnosů z pevných linek". Neříká sice, jak konkrétně by toho mělo být dosaženo, ale naznačuje že pokles příjmu z hovorného by měl být nahrazen vyššími výnosy z datových služeb a Internetu.

Jinými slovy: Telecom má v zemi zakopané velké bohatství, v podobě místních smyček (alias: účastnických vedení). Dosud na nich vydělával zejména skrze poskytování hlasových služeb, kde byly jeho příjmy rozloženy do dvou složek: fixního paušálu, a variabilního hovorného. O udržení svých celkových výnosů z místních smyček, v situaci kdy stále více zákazníků přechází s telefonováním do mobilních sítí, Telecom dlouho bojoval pomocí snah o rebalancování zmíněných dvou složek - zejména snahou o zvyšování fixní částky (měsíčního paušálu). Pravdou je, že zde má dvojnásobně svázané ruce: u tzv. regulovaných tarifů, kterých je stále velká většina, mu zvýšení fixní složky musí schválit regulátor (a ten mu nic takového již delší dobu nepovolil). Současně ale Telecom svazuje i realita trhu - kdyby výrazněji zvýšil fixní měsíční paušál, jen by tím uspíšil další útěk svých zákazníků ke konkurenci (do mobilních sítí, k AO, k VOIP atd.).

Nyní tedy Telecom začíná mluvit o jiném rebalancování - nikoli mezi fixní složkou a hlasovým hovorným, ale mezi hlasovým hovorným a datovými službami. Právě jejich objem by měl výrazně růst, a s ním i výnosy, které by měly časem dokonce kompenzovat pokles hovorného. Je to určitě smysluplnější a perspektivnější, ale má to i jeden háček. I podle citovaného rozhovoru pro ČTK jsou dnešní výnosy z datových služeb cca na desetině současných výnosů z hovorného. I když se s postupem času začnou nějak vyrovnávat, alespoň tak aby jejich celkový součet již neklesal, bude tento součet zřejmě podstatně níže než kde je dnes. Navíc s nástupem skutečné konkurence v oblasti datových služeb bude zvyšování výnosů (a o to více zisku) z datových služeb těžší.

Telecom však hledá rezervy i jinde, a to i ve vlastních nákladech. Podle dostupných informací uvažuje o tom, že by si nechal outsourcovat svou "produkční" síť, skrze kterou poskytuje služby svým zákazníkům (což by mohlo být spojeno s převodem až několika tisíc jeho dosavadních zaměstnanců). Zda se takovýto záměr uskuteční, dnes není ještě jisté. Zajímavé ale je, že minulý týden oznámila společnost Unient Communications získání zakázky na obdobný outsourcing správy interní sítě Českého Telecomu, kterou používá pro své potřeby.

Má ADSL ještě rezervy?

S představami Českého Telecomu o "novém rebalancování" mezi hlasovými a datovými službami úzce souvisí i možnost zpřístupnění místní smyčky. Zde jsou totiž jeho výnosy redukovány jen na fixní složku, představující samotný pronájem místní smyčky (a výnosy z kolokací, které také nejspíše nebudou zanedbatelné).

Zpřístupnění je přitom dalším mechanismem, který zvyšuje konkurenci na trhu, a to jak datových, tak i hlasových služeb. Prvotní odhady, po zveřejnění referenční nabídky zpřístupnění Českého Telecomu, sice předpovídaly že tato cesta nebude pro skutečnou konkurenci příliš schůdná, ale realita dnes naznačuje opak - snad s výjimkou "light verzí", kde je nepřekonatelnou překážkou samotná výše poplatku za zpřístupněnou místní smyčku. Nicméně u "plnohodnotných" verzí začíná "zpřístupněné" ADSL úspěšně konkurovat "přeprodávanému" ADSL jak v ceně, tak i v technických parametrech poskytovaných služeb. Například právě minulý týden přišla se zajímavými novými nabídkami Nextra (nakupující "zpřístupněné služby" od sesterské Telenor Networks), tak i České radiokomunikace, které rozšířily dostupnost svého Bluetone DSL. Problém zůstává stále hlavně v lokalitě, resp. omezené dostupnosti jen na malém území - což bude asi trvalá bolest tohoto modelu poskytování datových služeb, protože využít "zpřístupnění" se vyplatí jen v lokalitách s dostatečným počtem potenciálních zákazníků.

Skutečnost, že "zpřístupněné" ADSL dokáže úspěšně konkurovat "přeprodávanému" ADSL, podle mého názoru ukazuje na vysoké ceny u přeprodávaného modelu a na možnost jejich dalšího snižování. Projevit by se to mohlo také skrze třetí "model" poskytování datových služeb po místních smyčkách, a to na bázi ADSL propojení. Přijde mi opravdu zvláštní, že ačkoli regulátor o něm už několikrát rozhodl, dosud (podle mých informací) žádné ADSL propojení fakticky realizováno nebylo.

Na druhou stranu každý pokles koncových cen ovlivní jak snahy o "nové rebalancování" výnosů Českého Telecomu, tak nejvíce jeho zisky z datových služeb.

Hotspot v Metropoli

Minulý týden se ve zprávách objevila informace, že

Zákazníci nákupního centra, restaurací a obchodů Metropole Zličín v Praze 5 se nyní mohou kdykoliv připojit k internetu prostřednictvím nového Wi-Fi hotspotu, který zde zřídila firma Tiscali. V rámci pilotního projektu je připojení zcela zdarma.

Na tom by samo o sobě nebylo nic zajímavého, nových hotspotů roste jak hub po dešti (a to je určitě dobře). Co mne ale překvapuje, je obecný trend poskytovat služby takovýchto hotspotů za úplatu (zde zdarma jen během pilotního provozu). Mám na mysli taková místa, která mají konkrétního vlastníka - jako třeba hotely, restaurace, či takováto nákupní střediska. Jejich vlastníci jistě vynakládají nemalé sumy, zejména na reklamu, aby získali zákazníky a udrželi si je. Kdy už dojdou na to, že i Wi-Fi konektivita, poskytovaná již "v ceně" (v rámci jiných služeb pro zákazníky, stejně jako třeba toalety), může být právě tím faktorem, podle kterého se zákazník rozhodne? Pár prvních vlaštovek se již objevilo, ale udivuje mne spíše to, že jich je tak málo.