Vyšlo na Lupě, 30.9.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0930001.php3

Odhlehčené chello

České UPC přichází na trh s dosud nejlacinější "light" verzí kabelového připojení k Internetu, chello easy. Oproti Karnevalu a Českému Telecomu dává za nižší cenu, při stejné či dokonce vyšší rychlosti, až pětkrát větší objem dat v základní ceně. Ta činí 466 Kč bez DPH, resp. 555 Kč včetně DPH. Rozpoutá to cenovou válku v oblasti "nejmenšího broadbandu"?

Odlehčené verze broadbandu, označované také přívlastkem "light", se postupně protlačují do nabídek stále většího počtu internetových providerů. Souvisí to s vývojem na trhu broadbandu pro rezidenční zákazníky, jehož "vyšší" část už začíná být plně konkurenční (abych nemusel říkat: nasycena), a tak se provideři začínají intenzivněji zajímat i o "nižší část" trhu - tedy o zákazníky, kteří jsou ochotni se smířit s menším objemem poskytovaných služeb (s nižší rychlostí a nižšími objemovými limity), ale hlavně za menší peníze. Samozřejmě to platí jen tam, kde je broadband vůbec dostupný, což stále není zdaleka všude.

První, kdo začal o "light verzích" alespoň mluvit, byly kabeloví operátoři. Když Karneval v půlce letošního července představoval svůj "ještě rychlejší" tarif Turbo Pro, zmínil se o tom, že na podzim chystá také "light verzi". Tehdy však o ní ještě neprozradil nic konkrétního. UPC na to zareagovalo podobným příslibem, a dokonce naznačilo že "light verzi" ve vybraných lokalitách už začíná testovat. Jednalo se o službu, která měla "light" přímo ve svém názvu (chello light), a měla následující parametry:

 • rychlost 128/64 kbit/s, se kterou je možné přenést až 1GB dat měsíčně
 • po překročení limitu 1 GB rychlost klesá (do konce měsíce) na 64/64 kbit/s
 • cena je 655 Kč bez DPH / 779 Kč včetně DPH.

Ovšem první, kdo s light verzí skutečně přišel, byl Český Telecom, když počátkem srpna představil svůj nový Internet Expres Start, s následujícími parametry

 • rychlost 256/64 kbit/s, se kterou lze přenést 4x 256 MB dat za měsíc
 • po překročení týdenního limity 256 MB rychlost klesá (do konce týdne, měřeno od pátku do pátku) na 64/64 kbit/s
 • cena je 720 Kč bez DPH / 856,80 Kč s DPH (nutno ovšem počítat ještě s cenovým programem za telefon)

Paradoxní bylo, že tato "light verze" ADSL od Českého Telecomu vyšla cenově dražší, než "plnější" verze ADSL od alternativních operátorů. Například Contactel ještě v dubnu 2004 (!) srazil cenu ADSL s rychlostí 512/128 kbit/s a s objemem 3 GB na 650 Kč bez DPH. Snad nejníže se dostalo Tiscali, s nabídkou 256/64 kbit/s a s objemem 3 GB, za 499 Kč měsíčně.

V září pak přišel s odlehčenou verzí Karneval, jako první z kabelových operátorů. Jeho nová služba, s příznačným jménem "LIght", má následující parametry:

 • rychlost 150/50 kbit/s, se kterou lze přenést až 1GB dat za měsíc
 • po překročení limitu 1 GB klesá rychlost (do konce měsíce) na 64/32 kbit/s
 • cena je 580 Kč bez DPH / 690 Kč včetně DPH

České UPC na tuto "light verzi" Karnevalu zareagovalo zcela opačným krokem: zvýšením rychlosti u svých dosavadních nabídek, se zachováním jejich dosavadní ceny. Takže například verze chello classic zrychlila z původních 768/128 kbit/s na 1536/128 kbit/s, zatímco chello plus zrychlilo z původních 1024/256 na 2048/256 kbps. Současně ovšem UPC zavedlo "ostré" objemové limity: 20 GB u chello classic, a 40 GB u chello plus. Ihned se ale objevily úvahy o tom, že je to vlastně jen příprava na zavedení skutečné light verze, která má zabránit odlivu stávajících zákazníků do "nižších" verzí.

Zajímavým signálem bylo i dění na Slovensku, kde tamní UPC light verzi zavedlo již dříve. Jmenuje se "chello easy" a má následující parametry:

 • rychlost 256/64 kbit/s
 • cena: 799 Sk včetně DPH (při aktuálním kurzu to je cca 630 Kč)

Za povšimnutí jistě stojí skutečnost, že slovenské "chello easy" nemá (podle dostupných informací) žádný objemový limit.

České chello easy
Včera ovšem i české UPC oznámilo, že po testování služby chello light (128/64, 1 GB) přichází s výrazně jinak dimenzovanou light verzí, již ve formě řádné komerční nabídky. O testovanou verzi "light" prý nebyl valný zájem, a tak se UPC rozhodlo ji notně vylepšit - přidat na rychlosti (ze 128/64 na 256/64 kbit/s) i objemu (z 1 GB na 5 GB), a ubrat také na ceně. Nová služba se jmenuje stejně jako na Slovensku "chello easy", a má následující parametry:

 • rychlost 256/64 kbit/s, kterou lze přenést až 5 GB dat za měsíc
 • po překročení limitu 5 GB rychlost klesá (do konce měsíce) na 64/64 kbit/s
 • cena je 466 Kč bez DPH / 555 Kč včetně DPH.

V ceně je dále e-mailová schránka a 5 aliasů o celkové kapacitě 10 MB a 5 MB pro webovou stránku. Z dostupných informací však nevyplývá, že by k nové službě existovalo nějaké cenové zvýhodnění, pokud si ji zákazník pořídí spolu s jinými produkty od UPC. Například Karneval takovéto zvýhodnění poskytuje, a jeho služba Light je o 100 Kč lacinější, pokud si ji zákazník pořídí spolu s televizní nabídkou Komplet.

Tuzemské srovnání
První srovnání, které se nabízí, je srovnání "tuzemské", s ostatními "light" verzemi na tuzemském trhu. Zde vychází nové chello easy jednoznačně nejvýhodnější. Je stejně rychlé jako Internet Expres Start (256/64 kbit/s), a rychlejší než Karneval Light (150/50 kbit/s). Má také zdaleka největší objemový limit: 5 GB za měsíc, oproti 1GB u obou ostatních nabídek. S cenou 466/555 Kč pak je také nejlevnější (u Internet Expres Start je nutné ještě počítat s náklady na pevnou telefonní linku, což u kabelových přípojek odpadá). Příslovečný háček je ovšem v tom, že UPC má rozvody jen někde ….

Bude jistě zajímavé sledovat, jak na chello easy zareagují ostatní tuzemští poskytovatelé se svými nabídkami. Roztočí se cenová válka? Snad ano. Zde je ale třeba vzít do úvahy, že zatímco Karneval je "svým pánem" a může si své ceny určovat podle vlastního uvážení, Český Telecom přeci jen musí dávat pozor na to, aby se nedostal se svými koncovými cenami pod úroveň svých velkoobchodních cen. To už by mu (podle mého názoru) nemohlo projít. Dnes například nabízí na velkoobchodní bázi samotnou ADSL přípojku s rychlostí 256/64 kbit/s a s právem přenést 2 GB dat za 507 Kč bez DPH, pro potřeby "přeprodávaného" ADSL. Kdopak by k tomu asi dokázal přidat ještě veškerou internetovou konektivitu a další služby (mailboxy, podporu zákazníků atd.), přikoupit právo přenést další 3 GB, a prodávat to nejvýše za 466 Kč bez DPH, aby se dostal na úroveň služby chello easy?

Řešením by bylo pouze snížení velkoobchodních cen "přeprodávaného" ADSL, nebo (konečně už!) praktické naplnění rozhodnutí regulátora o ADSL propojení. Připomeňme si, že regulátor rozhodl 1.4.2004, v cenovém rozhodnutí č. 03/PROP/2004, že cena za ADSL přípojku 512/1289 kbit/s s objemem 3 GB má být 396 Kč. Pak by se i dalo konkurovat cenové hladině kolem 500 korun, což ostatně dokazují nejnižší ceny alternativních operátorů u "neodlehčených" verzí, které již s cenami za propojení nutně kalkulují. Pro srovnání: v rámci velkoobchodní nabídky ČTc přijde ADSL přípojka pro "přeprodávané ADSL" s rychlostí 512/128 kbit/s a 3 GB na 707 Kč (oproti regulátorem stanovených 396 Kč v režimu propojení, vše bez DPH). Dalším možným řešením pochopitelně je využít "unbundlované" velkoobchodní ADSL od Telenor Networks.

Srovnání se zahraničím
Zatímco tuzemské srovnání vychází jednoznačně ve prospěch nového chello easy, srovnání se zahraničím už tak jednoznačné není. Srovnáme-li například české a slovenské "chello easy", pak si nelze nepovšimnout skutečnosti, že naše má objemový limit (byť pro light verzi poměrně štědrý), zatímco slovenská verze podle dostupných informací objemový limit nemá. Na druhou stranu je slovenská verze, po přepočtu cen aktuálním kurzem o něco dražší (630 vs. 555 Kč).

Zajímavé je také srovnání s "mateřskými" verzemi služby chello v Nizozemí. Zde se totiž nabízí hned tři "odhlečené verze":

 • chello starter, s rychlostí 128/64 kbit/s, 250 MB za měsíc, 14,95 EURO měsíčně (cca 473 Kč)
 • chello easy, s rychlostí 400/128 kbit/s, 500 MB za měsíc, 22,95 EURO měsíčně (cca 725 Kč)
 • chello light, s rychlostí 1024/256 kbit/s, bez objemového limitu, za 32,95 EURO měsíčně (cca 1040 Kč)

Z tohoto pohledu mi vychází naše nové chello easy, především svým vysokým objemovým limitem a cenou, lepší než nizozemská verze easy. Horší je ale v rychlosti. Zajímavé je ovšem i srovnání nizozemské verze "light" s našimi službami, protože zde by srovnatelnou alternativou měla být naše nejnižší "full" verze (chello plus, 1536/128 kbps, 20 GB, za 1224 Kč včetně DPH).