Vyšlo na Lupě, 25.8.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0824001.php3

Jak nám roste ADSL?

Od listopadu loňského roku zvýšil Český Telecom svůj podíl na trhu ADSL z 58 na 68 procent. Ze současného celkového počtu 42 tisíc přípojek tak na něj připadá něco přes 28 tisíc. Mezi novými objednávkami však má již 82 procent, s převažujícím podílem služby Internet Expres Start. Do konce roku by se Telecom chtěl dostat na 100 tisíc přípojek, možná až na 150 tisíc.

Včera jsem zde na Lupě psal o tom, jak Český Telecom začal nabízet "light" verzi svého ADSL dokonce i na zkoušku. Současně s oznámením této nabídky však Telecom zveřejnil i některé statistiky a další informace o tom, jak se u nás ADSL rozvíjí. Tomu bych se rád věnoval dnes.

Kolik je u nás ADSL přípojek?
Český Telecom se minulý pátek pochlubil tím, že počet aktivních ADSL přípojek u nás již dosáhl čísla 42 000. To by už mohlo být stejně či dokonce více, než kolik je u nás kabelových přípojek k Internetu - byť se přesně neví, kolik těchto kabelových přípojek je u nás instalováno (dostupný je pouze hrubý odhad, pohybující se právě někde kolem 40 000). Zřejmě tedy právě přestupujeme ze skupiny zemí "kde převažuje kabel" do početně větší skupiny zemí, "kde převažuje ADSL (resp. xDSL)".

Nesmírně důležitá je pro tento přestup dynamika, s jakou nové přípojky přibývají. I když konkrétní údaje o nárůstu kabelových přípojek chybějí, dovolím si předpokládat, že ADSL roste rychleji - a právě díky tomu dohání a snad i předhání kabel, který ten dlouhou dobu vedl. Jednu z příčin vidím i v rozdílné dostupnosti "light" verzí, které stále mají potenciál získat významný počet nových zákazníků, zatímco možnosti rozvoje v "high-end" oblasti již nejsou zdaleka tak velké. Ovšem naši největší kabeloví operátoři (UPC a Karneval) takovéto "light verze" zatím pouze avizují, zatímco poskytovatelé ADSL služeb je již určitou dobu nabízí. Nejde přitom jen o nejnovější Internet Expres Start od Českého Telecomu, protože na trhu jsou ještě levnější, ale přesto "větší" nabídky od alternativních operátorů:

 • (ČTc) Internet Expres Start: 256/64 kbit/s, 256 MB týdně do zpomalení, 720 Kč měsíčně
 • Contactel ADSL Contact Start: 512/128 kbit/s, 3 GB měsíčně, 650 Kč měsíčně, data nad limit se platí
 • Nextra ADSLink Start 512/128: 3GB 599 Kč měsíčně, data nad limit se platí
 • VOLNÝ ADSL: 512/128 kbit/s, 1 GB měsíčně, 549 Kč měsíčně, data nad limit se platí
 • Tiscali ADSL: 256/64 kbit/s, 3 GB měsíčně do snížení priority, 499 Kč měsíčně

Růst počtu ADSL přípojek ukazuje následující graf, sestavený z různě datovaných zpráv ČTc o tom, kolik je v ČR ADSL přípojek. Jednat by se tedy mělo o celkový počet "přeprodávaných" ADSL přípojek, tj. nejen za Český Telecom, ale i za ostatní operátory, kteří pouze přeprodávají velkoobchodní ADSL služby Telecomu. Naopak zde není započítáno "vlastní ADSL" GTS (GTSL), které si tato společnost provozuje po vlastní infrastruktuře. Stejně tak zde nejsou započítány xDSL přípojky, realizované přes tzv. unbundling (zpřístupnění místní smyčky). Předpokládám ale, že počet takto "nezapočítaných" přípojek je dosud relativně velmi malý.

Následující obrázek, který pochází z páteční prezentace Českého Telecomu, pak ukazuje vývoj počtu objednávek ADSL přípojek. Je z něj patrné, že kdysi tak oslavované zvýšení nominální rychlosti (ale doprovázené zavedením objemových limitů a vážných problémů s dopady agregace) mělo jen velmi malý dopad na dynamiku růstu. Výraznější změnu lze pozorovat až počínaje květnem. Co se tehdy stalo?

Počty nových objednávek ADSL

Především to, že alternativní operátoři začali přicházet s výrazně nižšími koncovými cenami (viz výše uvedený přehled), zřejmě založenými již na předpokladu existence propojení (dle cenového rozhodnutí regulátora z 1.4.2004), a Telecom přišel se svým Internet Expresem. Velký význam pak určitě sehrála i masová reklamní kampaň v médiích, kterou Český Telecom spustil k propagaci svého Internet Expresu, zatímco reklamní kampaně jeho konkurentů byly přeci jen skromnější.

Jaký je tržní podíl Telecomu?
Jak dokládá předchozí graf, nové objednávky na ADSL přibývají zhruba od května rychleji než dříve. Zde tedy došlo k prvnímu výraznějšímu zlomu. Na to, zda s počátkem srpna dojde k dalšímu zlomu, v souvislosti s nabídkou Internet Expres Start, si musíme ještě chvíli počkat (až bude patrný vývoj i za další měsíce, a ne pouze za srpen).

Určité náznaky však dávají následující informace, zveřejněné minulý pátek Českým Telecomem. Ten uvedl, že:

 • 85 % všech objednávek vysokorychlostního internetu na trhu za posledních 14 dní jsou objednávky jeho Internet Expresu
 • 50% všech objednávek vysokorychlostního internetu na trhu za posledních 14 dní jsou objednávky jeho Internet Expresu Start
 • trend je 2.600 objednávek týdně (i přes prázdninové období)

Rozpočítáno do absolutních čísel, a za předpokladu že jde pouze o ADSL, by to odpovídalo následujícím počtům za posledních 14 dnů

 • bylo podáno 5200 objednávek na ADSL
 • z toho: 4420 směřovalo k Českému Telecomu, 780 k jiným poskytovatelům
 • 2600 nových objednávek (k ČTc) bylo na "light verzi" (Internet Expres Start), 1820 bylo na samotný Internet Expres

Telecom v pátek uvedl ještě jedno související číslo, které na první pohled nezapadá do právě uvedené kalkulace:

 • Podíl ČTc na nových objednávkách činí 82%

Zde ale není uveden časový interval, ke kterému je tento údaj vztažen. Může jít například o měsíční průměr, ale třeba také o denní.

V každém případě jde o poměrně vysoké procento, při kterém by měl výrazně růst celkový podíl telecomu na trhu ADSL služeb (resp. na všech již realizovaných ADSL přípojkách). Jak to tedy vypadá zde?

Sám Telecom minulý týden uvedl následující číslo:

 • Podíl Českého Telecomu na trhu činí 68%.

Při celkovém počtu 42 000 realizovaných přípojek by to mělo odpovídat 28 560 přípojkám, které zřídil a provozuje sám Český Telecom, a 13 440 přípojkám, které připadají na všechny ostatní poskytovatele dohromady. Lze tato čísla nějak porovnat s dřívějšími údaji?

Možné to je. Svou výší "tržního podílu" v oblasti ADSL se Telecom pochlubil například na konferenci tel.con, vloni v listopadu. Tehdy měl jeho podíl na trhu ADSL činit 58% procent. Od té dobu tedy narostl o 10 procent, na nynějších 68 procent. Přitom počátkem listopadu 2003 byl celkový počet realizovaných ADSL přípojek někde kolem 13 000. To znamená, že ČTc tehdy měl cca 7540 (a dnes jich má cca 28 560). Všichni ostatní dohromady měli tehdy 5460 realizovaných přípojek, a dnes jich mají již zmiňovaných 13 440. Nárůst, za necelých 10 měsíců, odpovídá počtu cca 21020 nových ADSL přípojek u ČTc, a 7980 u všech ostatních dohromady.

Jaké jsou plány Telecomu?
Český Telecom se zásadně vyhýbá "dopředným referencím" ekonomického charakteru, neboli sdělením toho, kolik a čeho chce dosáhnout v určitém horizontu. Takže když se počátkem letošního roku objevila v EURO OnLine informace o tom, že jeho cílem je 100 000 přípojek do konce roku, Telecom to ani nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. V relaci s tím pak jsou informace z jiných zdrojů (od dodavatelů technologií), o tom že Telecom si objednal u čínské firmy Huawei na 200 000 portů (ovšem zřejmě v delším časovém horizontu, než je konec tohoto roku).

Při dnešním počtu 42 000 přípojek by k dosažení tohoto cíle zbývalo ještě 58 000 přípojek. Zbývají-li do konce roku jen 4 celé měsíce (zanedbáme-li dosud neskončený srpen), vychází to na 14500 přípojek měsíčně, resp. 3625 týdně. Je-li současné tempo 2600 nových objednávek týdně (navíc během prázdnin), nemuselo by to být nereálné - pokud ovšem do hry nevstoupí razantněji alternativní možnosti připojení, jako třeba CDMA.

Podstatné ovšem může být i tom, zda oněch "100 00 přípojek" je míněno včetně "přeprodaných" (na velkoobchodní bázi), nebo jen těch, které Telecom sám prodá koncovým zákazníkům (včetně IP konektivity atd.). V tomto druhém případě by musel přidat více, ze současných 28 560 až na cílových 100 000.

100 000, nebo 150 000?
Záměr dosáhnout do konce roku 100 000 přípojek ADSL možná ještě není definitivním cílem Českého Telecomu pro tento rok. Před časem se na Internetu objevil neskenovaný článek z červencového čísla interního firemního časopisu Zpravodaj Českého Telecomu (resp. jeho přílohy), s názvem "Projekt Internet Expres 2004 očima Tomáše Doležela" .

Pokud je tento článek autentický, pak Telecom ještě zvýšil svůj cíl, a chce do konce letošního roku dosáhnout dokonce 150 000 přípojek, 1000 DSLAMů, a 85 procentního pokrytí území ČR (nikoli populace, ale území)! Jak článek dále uvádí, znamenalo by to výrazné zvýšení zátěže i pro jeho interní procesy, které (v době psaní článku) zvládaly na 300 nových přípojek denně, s tím že "ke konci roku budeme přijímat a zřizovat kolem 2000 přípojek denně"!

Zajímavý je také odhad, obsažený v článku: že zájemců o vysokorychlostní Internet by mohlo být nejméně 300 000. Stejně tak si pozornost zaslouží i konstatování, že

Česká republika se řadí mezi země s nejmenším pokrytím a využíváním ADSL služeb. Výrazně nám uteklo Maďarsko, Polsko, startuje Slovensko. I to byl důvod, který vedl v oblasti Internet Expres k redefinici plánu na tento rok …