Vyšlo na Lupě, 7.6.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0607001.php3

Paušál na vykrytí, II.

Nový 24-hodinový dial-up paušál, alias dočasné technické řešení ve zkušebním provozu, je sice časově neomezený, ale není určen k trvalému připojení. Ze strany ČTc se dočkal jen minimální publicity. Telecom navíc hodlá omezovat počty lidí, kterým jej umožní využít, aby nedošlo ke "stavu naplnění sítě". První reakce alternativních operátorů jsou smíšené.

Minulý týden skončila jedna nepříliš slavná epizoda českého Internetu. Byl to pokus nabídnout našim uživatelům alespoň nějaký plošně dostupný paušál na dial-upu (byť pouze intervalový, využitelný jen v době mimo špičku, a s mnoha praktickými omezeními). Všechno začalo s velkou slávou počátkem února, kdy Telecom velmi spěchal, aby s oznámením své nabídky předběhl GTS alespoň o dvě hodiny. Stejně mu ale trvalo déle, než svou službu (Internet NaDoma) skutečně spustil.

Později se přidal i třetí odvážlivec, Czech On Line, který ale "odpadl" jako první - když koncem dubna seznal, že to za daných podmínek na rozhraní mezi operátory (pouze s minutovým zpoplatněním) skutečně nejde. GTS sice nadále pokračuje a svou službu Pohoda Doma dále nabízí, ale již také výrazně "přiškrtila kohoutky" a z intervalového paušálu udělala časový kredit (byť s poměrně štědrým objemem 240 hodin).

Minulý týden pak s intervalovým paušálem skoncoval i Český Telecom. Svou službu Internet Na Doma tak vlastně ani nezačal nabízet v řádném komerčním provozu, protože její dosavadní nabídku prezentoval jen jako zkušební provoz. Ten na konci dubna o měsíc prodloužil, ale koncem května již nikoli - a službu zrušil bez náhrady. Lidem, kteří si ji pořídili (bylo jich kolem 3000), prý poděkoval za účast ve zkušebním provozu, a za odměnu (zkušební provoz byl samozřejmě řádně placený ze strany uživatelů) jim nabídl zřízení služby Internet Expres za symbolickou jednu korunu. Lidem, kteří si intervalový paušál pořídili právě proto, že nejsou a jen tak nebudou v dosahu ADSL, takovéto "poděkování" asi moc nepomohlo.

Zajímavé je, že na rozdíl od oficiálního spuštění služby Internet na Doma, které sám Telecom obvyklým způsobem anoncoval (vlastními tiskovými zprávami, informacemi na svém webu atd.), nyní zřejmě jen obeslal "účastníky zkušebního provozu", a veškeré informace o samotné službě v tichosti a bez náhrady stáhl ze svého webu. Novinářům pak minulý týden sdělil, že nyní si bere "oddychový čas" a bude o službě dále přemýšlet (bude vyhodnocovat výsledky zkušebního provozu).

Příčiny neslavného konce intervalového paušálu jsou vcelku zřejmé. Nedošlo totiž ke změně způsobu zpoplatnění, na rozhraní mezi operátory, z čistě minutového na jiné, vhodnější pro paušál "na konci", vůči koncovému zákazníkovi. Možná že alternativní operátoři doufali, že k nějaké změně dojde - že se jim podaří změnu prosadit, že zasáhne regulátor, či že se s Telecomem nějak domluví. K tomu ale očividně nedošlo, a tak i samotný Telecom (podle mého názoru) seznal, že z tohoto směru mu nebezpečí nehrozí, a tak mohl ukončit svá dočasná protiopatření.

Proč nový paušál?
Vzhledem k osudu intervalových paušálů a služby Internet NaDoma může působit paradoxně, že Telecom sám zavedl obratem jiný paušál - dokonce již 24-hodinový, tj. použitelný po celý den, a nikoli pouze intervalový (využitelný jen v době mimo špičku). Ovšem způsob, jakým je tento nový paušál koncipován, je výmluvný a dává tušit že nejde o něco, co by Telecom chtěl nějak rozvíjet a pěstovat. Jak jsem se snažil naznačit již v předchozím článku ("Paušál na vykrytí"), jde o vyřešení jednoho dočasného problému, který Telecom nejspíše hodně pálí - že na jedné straně investuje nemalé peníze do reklamy, na kterou lidé asi i reagují, ale jakmile si chtějí službu pořídit, mnozí zjišťují, že pro ně není dostupná. Takového zákazníka Telecom pak naopak ztrácí, a možná jej dokonce sám motivuje k přechodu ke konkurenci a k jiné možnosti připojení. Nyní si jej chce udržet tím, že mu v mezidobí (do možnosti zřídit si ADSL) nabídne alespoň 24-hodinový paušál na dial-upu.

S tímto určením nového paušálu (jen pro toho, kdo je "na čekací listině pokrytí", a jen do dostupnosti pokrytí) koresponduje i způsob, jakým jej Telecom inzeruje, či spíše neinzeruje. Na stránky s bližším popisem této služby se můžete "prokliknout" v případě, že se zajímáte o dostupnost ADSL na konkrétním telefonickém čísle, a toto se nachází v oblasti plánovaného pokrytí (viz obrázek). Pozor ale na to, že musíte využít aplikace pro zjišťování dostupnosti na stránkách věnovaných přímo službě Internet Expres (zde), zatímco dosud inzerovaná aplikace na stránkách IOL-u (zde), se týká služby IOL Broadband a o žádném paušálu netuší.

Dobře utajená nabídka
Pokud byste hledali možnost prokliknout se na popis nové nabídky z jiného místa na webu ČTc, asi dopadnete tak jako já - nic nenajdete. Samozřejmě zbývá ještě znalost explicitního URL , které se na českém Internetu objevilo dokonce s předstihem před tím, než byli s novou nabídkou seznámeni novináři (minulou středu). Stejně tak nebyla k nové nabídce vydána žádná tisková zpráva, která by o ní informovala.

Zajímavé je také to, že nová nabídka ani nemá jméno. Telecom si dává velký pozor, aby ji neprezentoval jako "službu", a sám o ní hovoří jako o "dočasném technickém řešení formou paušálního dial-up připojení s dostupností 24 hodin denně", navíc poskytovaném ještě ve zkušebním provozu. Proč takovéto terminologické obezličky? Nejspíše proto, aby se alternativní operátoři nemohli (tak snadno) domáhat toho, že když Telecom poskytuje nějakou službu koncovým zákazníkům, chtějí mít stejnou možnost i oni (a dožadovat se paušálního zpoplatnění i na rozhraní mezi operátory, alias režimu FRIACO).

Konkrétním nové jméno (Flat24) se však na jednom místě přeci jen objevuje - v URL registračního formuláře, kterým se zájemci o "dočasné technické řešení" mohou přihlásit (http://cweb.core.telecom.cz/Flat24/).

Další omezení
Kromě toho, že nové "dočasné technické řešení, ve zkušebním provozu" je dostupné jen pro ty zájemce, kteří jsou v oblasti očekávaného pokrytí, má tento 24-hodinový paušál i další omezení. Ta vyplývají z "Opraveného znění podmínek zkušebního provozu dial-up připojení", které se objevily na webu ČTc, a které mj. uvádí:

  • Zkušební provoz není určen k nepřetržitému připojení k internetu (tzv. always-on).
  • Maximální délka jednoho souvislého spojení je 150 minut. Po uplynutí této doby bude spojení automaticky přerušeno. Po přerušení spojení je možno se připojit znovu.
  • Spojení bude automaticky přerušeno po 10ti minutách nečinnosti uživatele. Po přerušení spojení je možno se připojit znovu.

Zajímavé je, že zde není žádný odkaz na "maximální možnou konzumaci" (krom zmínky, že "zkušební provoz není určen k nepřetržitému připojení), a ani zde není obsažen zákaz použití technických prostředků pro udržování připojení (navazování spojení po odpojení). Přesto podmínky hovoří o sankcích v případě, kdy je uživatel porušuje. Sankcí může být vyloučení ze zkušebního provozu.

Za zmínku určitě stojí také to, že i když nějaký zájemce splní všechny nezbytné předpoklady pro zařazení do zkušebního provozu (nachází se v lokalitě kde je "dočasné technické řešení" nabízeno), přesto se mu může stát, že se do zkušebního provozu nedostane. Telecom si totiž dal do Podmínek, že uživatele nemusí zařadit v případě, že zájemců bude příliš mnoho. Konkrétně když na místní ústředně, ke které je uživatel připojen, nastane "Stav naplnění sítě". Tento stav je v Podmínkách definován následovně:

"Stav naplnění kapacity sítě je situace, kdy se určitá část telekomunikační sítě ČESKÉHO TELECOMU dostane na hranici bezpečnosti dle interního předpisu ČESKÉHO TELECOMU, tj. kdy lze odůvodněně předpokládat, že by každý další uživatel zkušebního provozu mohl způsobit nedostupnost sítě pro ostatní účastníky a volání, zejména tísňová volání."

Jinými slovy, Telecom se opět jistí proti masivnímu náporu lidí, kteří by dali přednost jeho dočasnému řešení za 1035,30 Kč měsíčně včetně DPH (resp. 870 Kč bez DPH), třeba před dočasným řešením v podobě neomezeného GPRS za 850 Kč měsíčně (včetně DPH), na předplacené kartě Twist nebo Go, navíc s výhodou mobility a s možností využití "always-on".

Jak reagují alternativní operátoři?
Český Telecom očividně nepředložil alternativním operátorům žádnou novou velkoobchodní nabídku, která by souvisela s jeho novou službou, resp. "dočasným technickým řešením". Na prezentaci pro novináře jeho zástupci hovořili o tom, že i alternativní operátoři mají možnost "postavit" obdobnou nabídku jako on (tedy nabídnout "čekatelům na ADSL" svůj vlastní 24-hodinový paušál), a to již za stávajících velkoobchodních podmínek a podmínek na propojení, které se nijak nemění. Jinými slovy: alternativní operátoři by mohli nabídnout svým koncovým zákazníkům 24-hodinový paušál, a Telecomu by nadále platili za každou provolanou minutu. Vzhledem k tomu, jak dopadly intervalové paušály, postavené na stejném principu, to působí spíše jako špatný vtip.

Reakce alternativních operátorů na "dočasné technické řešení ve zkušebním provozu" byla umírněnější, než jsem sám očekával. Žádné "bití na poplach" a žádné tiskové zprávy, rozesílané na všechny strany, do všech médií. Konkrétní vyjádření jsem dostal až na explicitní vyžádání, a i ta se pohybovala v poměrně širokém rozmezí:

  • od diplomaticky neurčitých ("studujeme podmínky a diskutujeme s ČTc o možnosti zavedení i pro naše klienty", od GTS)
  • přes konstatační ("ČTc nepředložil Contactelu velkoobchodní nabídku, takže opět dochází k vytvoření nespravedlivé konkurenční výhody", Contactel)
  • až po zjištění, že 24-hodinový paušál a FRIACO (paušální zpoplatnění na rozhraní) jsou možné, a požadavek na jejich zpřístupnění i pro AO:
Tiscali: Na základě zveřejněných informaci CTc prokazuje, že je paušální připojení k internetu na jeho síti realizovatelné. Nová nabídka ČTc je v podstatě pokračováním nabídky služby "Internet Na Doma". Nic tedy nebrání tomu, aby CTc uzavřel s TISCALI dodatek ke smlouvě, díky kterému bude TISCALI moci poskytovat vlastní obchodní modely připojení k internetu a to na základe paušální platby za kapacitu propojení mezi TISCALI a ČTc, snad až na neochotu ČTc připustit konkurenci.
Czech On-Line: Je s podivem, že Telecom nyní nabízí svým zákazníkům dial-up za paušál, tedy FRIACO, které loni svým zákazníkům z technických důvodů nabídnout odmítal. Pro Czech On Line je to jasný signál, že FRIACO realizovatelné je (…) Společnost Czech On Line v souvislosti s výše uvedeným plánovaným uvedením FRIACO modelu společností Český Telecom znovu požádala ČTc o vysvětlení a velkoobchodní nabídku.