Vyšlo na Lupě, 20.4.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0420001.php3

CDMA, nebo dostupné ADSL?

Nedávné rozhodnutí o ADSL propojení přineslo první konkrétní nabídky. Objevuje se také první varianta ADSL s objemovými limity na přípojkách s agregací 1:20. První a dosud nepotvrzené signály o spuštění CDMA od Eurotelu hovoří o 5. květnu, cena má být kolem 1200 Kč bez DPH. To by bylo více než u nejlacinějších variant ADSL, a nové CDMA by jim až tak moc nekonkurovalo.

Včerejší den přinesl zajímavý vývoj v oblasti nabídky ADSL služeb. Ještě ráno jsem v tomto článku na ISDN.CZ psal o tom, že aprílové rozhodnutí regulátora dosud nevyústilo v žádnou konkrétní změnu nabídky ADSL služeb na našem trhu. Ejhle, hned odpoledne se objevily dvě nové nabídky, z nichž jedna o sobě sama říká, že reaguje na nedávné rozhodnutí regulátora.

Nextra: limit na bezlimitu
Jako první informovala včera o své nové nabídce Nextra. Stále však nejde o "nové" ADSL, které by bylo založeno na velkoobchodních službách sesterského Telenor Networks, které samy využívají zpřístupnění místních smyček (LLU, Local Loop Unbundling). Jde stále ještě o "předprodávané" ADSL od Českého Telecomu, se kterým Nextra nyní provedla to, co dosud - kam až mé informace sahají - nikdo jiný neudělal: zavedla objemové limity na přípojkách s agregací 1:20, které sama nakupuje od Telecomu bez objemového limitu. Díky tomu pak mohla srazit koncovou cenu, a současně se vyhnout eventuelním problémům se stahovači - za nadlimitní data se platí (60 Kč bez DPH za každý započatý 1 GB).

Nová služba Nextry se jmenuje ADSLink Standard Lite, a má tři varianty (ceny jsou bez DPH):

  • Varianta I. 256/64 s 3GB za 1490 Kč/měs.
  • Varianta II. 512/128 s 6GB za 2490 Kč/měs.
  • Varianta III. 1024/256 s 10GB za 4190 Kč/měs.

Jednoduché srovnání s objemově neomezenými variantami (Nextra ADSLink Standard) ukazuje, na kolik si Nextra "cení" zavedení objemových limitů:

  • u rychlosti 256/64 kbit/s: rozdíl v ceně mezi službou s limitem 3 GB a bez limitu je 500 Kč
  • u rychlosti 512/128 kbit/s, 6 GB vs. neomezeně: 400 Kč
  • u rychlosti 1024/256 kbit/s, 10 GB vs. neomezeně: 1360 Kč

Částka 400 Kč, resp. 500 Kč je v relaci s tím, co si začali připočítávat někteří menší operátoři (např. Český Bezdrát) za neomezený objem v době, kdy Telecom zavedl objemové limity na linkách s agregací 1:50. Nynější rozdíl u linek 1024/256 kbit/s u Nextry (1360 Kč) z toho ale již vybočuje.

Zajímavé je také srovnání služeb se stejným objemem, ale s rozdílnou agregací (a také rychlostí):

  • pro objem 3 GB: přípojka 256/64 a 1:20 stojí o 671 Kč více než přípojka 512/128 a 1:50
  • pro objem 6 GB: 512/128 a 1:20, vs. 1024/256, 1:50: rozdíl činí 1097 Kč
  • pro objem 10 GB: 1024/256 a 1:20 vs. 512:128 a 1:50: rozdíl činí 2961 Kč

Pokud bychom rozdíl v rychlostech zanedbali, pak by rozdíl v ceně odpovídal "hodnotě" rozdílu v agregacích (na straně Telecomu i Nextry). Příslušné částky nejsou nijak malé, a dávají tušit že rozdíl v agregacích má poměrně velkou "hodnotu".

Na druhou stranu výsledky měření reálně dosahovaných rychlostí na DSL.CZ naznačují, že ani linkách s agregací 1:20 není situace nijak růžová: efektivní (skutečně dosahovaná) rychlost se zde pohybuje jen na cca 60 procentech rychlosti nominální, zatímco u linek s agregací 1:50 to je 55 až 58 procent. To není zase až tak velký rozdíl!

Ještě další zajímavostí nové nabídky Nextry je to, že vychází ještě z původních (resp. dosud platných) velkoobchodních cen Českého Telecomu. Pokud Nextra uzavře s Telecomem smlouvu o propojení, její ceny by mohly dále klesnout. Například přípojka 256/64 kbit/s přijde dnes ve velkoobchodní podobě na 1252 Kč (bez omezení objemu), a podle rozhodnutí regulátora č. 03/PROOP/2004 z 1. dubna by cena za propojení pro tutéž přípojku měla být jen 892 Kč.

Contactel: první ceny už podle propojení
Další, kdo včera oznámil novou nabídku, je Contactel. Ten včera vydal tiskovou zprávu, ve které oznamuje že přichází na trh s nabídkou ADSL již za 650 Kč měsíčně bez DPH (samozřejmě za "nejmenší" variantu přípojky, s 512/128 kbit/s a s limitem 3 GB). Přitom již říká:

Contactel tak reaguje na rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu č. 03/PROP/2004, kterým se stanoví způsob výpočtu a maximální měsíční ceny za propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí pro zprostředkování širokopásmového přístupu ke službám sítě Internet a dalším službám s využitím technologie ADSL.

Také ceny ostatních variant přípojek by měly být adekvátně nižší. Například objemově neomezená linka 256/128 kbit/s, s agregací 1:20, by měla přijít na rovných 1600 Kč (vše bez DPH). Pro srovnání: v nové nabídce Nextry je stejná přípojka, ale s limitem 3 GB, k mání za 1490 Kč. Contactel také v tiskové zprávě oznamuje výrazné snížení cen za ADSL, pokud jej bude zákazník kombinovat s hlasovou službou DUO. Pokud pak protelefonuje měsíčně více jak 5000 Kč, bude mít ADSL za pouhou 1 Kč.

Podle toho, co se mi podařilo zjistit, Contactel ještě nepodepsal smlouvu o ADSL propojení, resp. dodatek ke stávající smlouvě. Znamená to tedy, že si natolik věří, že již dokázal stanovit nové koncové ceny. Jeho nový ceník najdete zde, platnost má od 1.5.2004.

Pro docenění "efektu", který přineslo rozhodnutí regulátora o propojení, stačí srovnat dosavadní a novou "nejnižší" koncovou cenu Contactelu za ADSL připojení: dosud 820 Kč, nyní 650 Kč, rozdíl je tedy 170 Kč (vše bez DPH). Rozdíl mezi dosavadní velkoobchodní cenou a novou cenou za propojení je u odpovídající přípojky následující: 707 Kč, vs. 396 Kč. Rozdíl je 311 Kč, z nich se tedy do koncové ceny (v případě Contactelu) promítlo 170 Kč.

První zprávy o spuštění CDMA?

V souvislosti se změnami v cenách ADSL bude jistě zajímavý i vývoj kolem spuštění technologie CDMA2000 v síti Eurotelu. Není žádným tajemstvím, že problémem a zdrojem sporů je potenciální konkurence mezi službami na bázi ADSL a CDMA. Pokud ale dojde k výraznějšímu poklesu cen u ADSL, rozpor mezi ADSL a CDMA se tím relativně zmírní.

Zatím ale nejsou k CDMA žádné nové oficiální informace, vše se stále "vaří" pod přísnou pokličkou. Včera se však objevila jedna informace neoficiální (zde) , která tvrdí že Eurotel by měl spustit své CDMA již 5. května, a že jeho cena bude někde na úrovni 1200 Kč měsíčně bez DPH. Tím by se úspěšně naplnil jeden z možných scénářů, předpokládající že cena CDMA bude taková, že v místech s dostupným ADSL mu nebude konkurovat.

Uvidíme, zda se tato dosud neoficiální informace skutečně potvrdí. .