Vyšlo na isdn.cz, 13.4.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0413002.php3

Minulý týden: ADSL, Telecom a Eurotel …..

První reakce na rozhodnutí regulátora o ADSL odezněly, ale místo nových nabídek se objevují spíše nejasnosti a nutnost dále čekat. Naše zaostávání v penetraci ADSL se mezitím dále prohlubuje. Telecom již našel způsob jak vyřešit své vztahy s Eurotelem, praktické důsledky nejspíše poznáme již na osudu technologie CDMA.

Minulý týden ještě doznívaly ozvěny rozhodnutí regulátora o ADSL propojení z 1. dubna. Hlavní zprávou je asi to, že ani jedna ze stran (ČTc a alternativní operátoři) dosud nepřišla s nějakou konkrétnější reakcí na toto rozhodnutí, alespoň ne v podobě nové nabídky, resp. nových podmínek pro koncové uživatele.

Alternativní operátoři se podle očekávání vyjádřili kladně, nové rozhodnutí uvítali a obecně deklarovali, že rozhodnutí otevírá prostor pro výraznější pokles koncových cen - až o 40 procent, pokud nestoupnou jiné náklady. S konkrétní novou nabídkou, založenou již na novém rozhodnutí regulátora, však zatím nikdo z alternativních operátorů nepřišel. Ani dost dobře nemohl, protože rozhodnutí regulátora musí být nejprve promítnuto do uzavření smluv o propojení, resp. do změn stávajících smluv o propojen, a to je vždy záležitost na poněkud delší dobu. Navíc je rozhodnutí regulátora jen určitým obecným aktem (nastavením "obecných pravidel"), který otevírá cestu k vyřešení již delší dobu existujících konkrétních sporů některých AO s Telecomem, právě kvůli jejich žádostem o ADSL propojení. Budeme si tedy muset ještě chvíli počkat.

Ze strany Českého Telecomu jsem zaznamenal minulý týden jen jedinou reakci, v článku na Digiwebu:

Podle mluvčího Telecomu Vladana Crhy je rozhodnutí ČTÚ z minulého týdne zmatené a v současné podobě prakticky nepoužitelné. "Působí jako aprílový žert. Pokud to však ČTÚ opravdu myslí vážně, bude potřeba vysvětlit hned několik nesrozumitelných bodů," uvedl.

Jedním z "nesrozumitelných bodů" nejspíše je cena za "nadlimitní data", kterou regulátor skutečně nijak nestanovil ani jinak neurčil. Dalším sporným bodem by mohlo být ustanovení, které říká že regulátorem stanovené maximální ceny neobsahují cenu spojenou s "nadhovorovým pásmem" v přístupové síti. Takováto cena by zřejmě odpovídala ceně za tzv. sdílený přístup (za pronájem "nadhovorového pásma" na zpřístupněné místní smyčce). V referenční nabídce zpřístupnění od ČTc je tato cena stanovena na 275 Kč bez DPH, a to nejspíše vedlo autory zmíněného článku na Digiwebu k hypotéze, že tuto částku bude nutné (vždy) platit navíc, k cenám stanoveným regulátorem. Tedy že zlevnění je kompenzováno nutností platit tuto částku, a tím je výsledný efekt snížení cenové hladiny téměř neutralizován.

Rozhodnutí regulátora však hovoří celkem jasně, když říká že navýšení o cenu za "nadhovorové pásmo" je možné pouze v případě, že koncový uživatel ADSL nebude tuto cenu platit již v měsíčním paušálu za svou hlavní telefonní stanici. Tomu rozumím tak, že jde o ošetření případu, kdy někdo bude používat ADSL na pevné lince, na které nemá současně aktivovány hlasové služby od ČTc.

Na druhou stranu si dovedu představit spor o to, zda současný měsíční paušál již zahrnuje "nadhovorové pásmo", či nikoli. Komu by vyhovovala ta či ona interpretace, není těžké si domyslet. Pokud takovýto spor vznikne, pak jej jistě bude opět řešit regulátor - a nejspíše souběžně se stanovením nové výše měsíčních paušálů u regulovaných služeb. To je další z dosud nevyřešených "restů" naší telekomunikační scény.

IPV: V ADSL zaostáváme

Během velikonočních svátků vydalo sdružení IPV (Internet pro všechny) tiskovou zprávu, ve které upozorňuje na naše zaostávání v zavádění ADSL. Údajné plány Telecomu na zavedení 100 000 přípojek v letošním roce sice vypadají ambiciózně, ale realita je taková, že nás začíná předbíhat i Slovensko. V celkovém počtu sice stále ještě máme více ADSL přípojek než Slováci - v ČR jich k 6.4.2004 bylo na 19 700, zatímco na Slovensku jen 9142. Pokud bychom ale porovnávali počet nově zřízených přípojek jen za letošní rok, pak zde už je Slovensko (s polovičním počtem obyvatel) již před námi. U nás se totiž tempo zavádění ADSL přípojek v letošním roce, ve srovnání s rokem loňským, nijak nezvýšilo. Jestliže na konci roku 2003 deklaroval Telecom 15343 přípojek, a za první kvartál letošního roku (plus nějaký ten den navíc) se dostal na 19700, odpovídá to nárůstu o 4357 za kvartál. Tímto tempem bychom se ke konci roku dostali někam mezi 30 a 35 tisíc přípojek.

Již dnes přitom zaostáváme za mnoha nově přistupujícími zeměmi jak v absolutním počtu ADSL přípojek (viz následující obrázek), tak i v jejich penetraci na 100 obyvatel či na 100 pevných telefonních linek. Například právě Slovensko nás již předstihlo právě v poměru ADSL přípojek na počet telefonních stanic.

Počty ADSL přípojek

Počty ADSL přípojek na 100 obyvatel

Počty ADSL přípojek na 100 tel. linek

Zajímavé je, že nadcházející 15. duben měl být jedním z milníků v zavádění ADSL technologií v ČR. Alespoň soudě podle informačního systému, který provozuje ČTc a který umožňuje zjistit si, kdy bude ADSL dostupné v konkrétních lokalitách. Podle tohoto zdroje mělo být ADSL v řadě nových lokalit dostupné již od 15.4.2004. Nyní systém vrací poněkud pozdější data: např. 20.4.2004 (Hodonín), či 30.5.2004 (Čakovice).

Telecom vs. Eurotel

Další kauzou, která minulý týden nabrala na obrátkách, je ovládnutí Eurotelu ze strany Telecomu. Přesněji: konkrétní způsob realizace tohoto ovládnutí.

Ještě dosti nedávno média obšírně informovala o tom, že se šéf Eurotelu Waleski má stát členem představenstva Českého Telecomu. Tomu šéfuje generální ředitel Telecomu Berdár, a Waleski by se tak vlastně stal jeho přímým podřízeným. Nakonec ale k tomuto kroku nedošlo a příslušný návrh se ani nedostal na pořad jednání statutárních orgánů Telecomu.

Další hojně diskutovanou variantou bylo přijetí tzv. ovládací smlouvy mezi Telecomem a Eurotelem, na základě které by Telecom mohl svou plně vlastněnou dceru řídit a ovládat. Takovouto smlouvu by ale zřejmě musela schválit valná hromada Telecomu (a ta nejbližší je plánována na červen).

Nakonec se tedy použilo jiné řešení: přijetí nové zakladatelské listiny, která nahrazuje dřívější společenskou smlouvu mezi oběma původními vlastníky. Nová zakladatelská listina ustavuje nový orgán Eurotelu (který je stále jen s.r.o.): pětičlennou dozorčí radu. Ta má

dohlížet na hospodaření společnosti a na činnost jejích jednatelů

Členy nové dozorčí rady Eurotelu jsou předseda dozorčí rady Telecomu Ondřej Felix, předseda Fondu národního majetku Jan Juchelka, náměstek ministra financí Zdeněk Hrubý, Adam Blecha za ministerstvo informatiky a ředitel oboru IT ministerstva vnitra Petr Zatloukal.

Toto složení naznačuje, že zvolené řešení by mělo vycházet ze všeho nejvíce vstříc potřebám státu. Tomu nejspíše půjde o co nejlepší privatizaci Telecomu - ale zřejmě s takovými vazbami mezi mateřským Telecomem a dceřiným Eurotelem, které nebudou privatizaci překážet. Tedy s takovými, které v případě potřeby půjde "zpřetrhat", tak aby budoucí nabyvatel celku mohl naložit s oběma částmi odděleně, bude-li chtít či dokonce muset (např. pokud by se v důsledku privatizace stal vlastníkem hned dvou mobilních operátorů).

V podobném smyslu se minulý týden vyjádřil i ministr Mlynář:

"V zájmu státu jako akcionáře by ty vazby měly být postaveny čistě na obchodním vztahu, nikoliv na postavení nadřízenosti a podřízenosti," uvedl dnes Mlynář.

V Nedělní partii na TV Prima pak ministr Mlynář popřel i zprávy z médií, že Deutsche Telekom nabídl za náš Telecom (s Eurotelem) 130 miliard:

V souvislosti se změnami vztahů mezi Eurotelem a Telecomem je zajímavý i následující článek z Lidových novin z 2.4., nadepsaný:

Nová dozorčí rada Eurotelu má zajistit nezávislost na Telecomu

Naznačuje totiž, že řešení s dozorčí radou si prosadil stát, aby fakticky oddělil vedení obou společností:

Stát, který v dominatním provozovateli pevných linek vlastní 51procentní podíl, chce tímto krokem zabránit, aby představenstvo Telecomu v čele s generálním ředitelem ovládlo řízení Eurotelu. I proto by se měli členy dozorčí rady Eurotelu stát členové stejného orgánu Telecomu. "Ti jsou totiž odměňování jinak než ředitel Berdár a další členové představenstva," vysvětlil LN zdroj obeznámený se situací. Vznik dozorčí rady Eurotelu má přispět i k tomu, aby oba operátoři měli dva nezávislé managementy ….

Na tento článek Lidových novin, vydaný ještě před oznámením o přijetí zakladatelské smlouvy a ustavení dozorčí rady, zareagoval v LN člen obou dozorčích rad (a předseda dozorčí rady Telecomu) Ondřej Felix:

ČESKÝ TELECOM je stoprocentním vlastníkem největšího mobilního operátora. Bylo by proto přinejmenším nezvyklé, aby tak významná dceřiná společnost byla na své mateřské firmě nezávislá, jak je uvedeno v článku. Opak je pravdou: naší prioritou pro nejbližší období je nastavení podmínek pro správu a koordinované fungování obou společností, ku prospěchu obou stran, zákazníků a akcionářů. Po dokončení akvizice s Eurotelem je třeba zajistit jeho správu s ohledem na důležitost Eurotelu pro výsledky Českého Telecomu, a. s.

Nechme ale stranou různá prohlášení a jemné rozdíly, vyplývající z rozdílů mezi zakladatelskou listinou a ovládací smlouvou, z postavení dozorčí rady, či z toho že valnou hromadu Eurotelu nyní nahrazuje představenstvo Telecomu. První konkrétní "křest ohněm", ze kterého by mělo být patrné jak se věci skutečně mají, bude osud technologie CDMA 2000 v pásmu 450 MHz. Variant je celá řada, od neuvedení na trh, přes vyšší cenu než ADSL a dostupnost jen tam, kde ADSL dostupné není, až po plně konkurenční produkt. Snad se vše dozvíme už brzy ….